Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

tong hop cac de thi kem tra mon toan - van - ly ..

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (284.91 KB, 72 trang )

Trờng THCS Bài kiểm tra môn ngữ văn 9A
Hoằng Hải Bài số 01. tiết 14 - 15 (PPCT)
Ngày kiểm tra 12/09/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 9A
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I) Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: (0,5đ) Trong các yếu tố sau đây, yếu nào cần thiết để tạo lập văn bản nghị
luận? (Khoanh tròn chữ cái ở câu trả lời đúng).
A. Hệ thống luận điểm
B. Hệ thống luận cứ
C. Các phép lập luận
D. Tất cả yếu tố trên.
Câu 2: (1,5đ) Điền Đ (đúng), S (sai) vào ô trống:
a) Trong văn bản thuyết minh nhất thiết phải miêu tả đối tợng.
b) Trong văn bản thuyết minh, yếu tố miêu tả đợc dùng xen kẻ kết hợp
c) Yếu tố miêu tả có tác dụng làm cho đối tợng thuyết minh đợc nổi bật,
gây ấn tợng.
Câu 3: (0,5 đ)
Câu 4: (1đ) Câu thơ nào trong bài Ngắm trăng chứng tỏ trong thơ Bác, trăng cũng
có tâm hồn nh con ngời.
.
II) tự luận (7đ)
Câu 5: Bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên đã gợi cho em những cảm xúc gì? (Viết
đoạn văn ngắn khoảng 10 đến 15 dòng)
Trờng THCS Bài kiểm tra môn ngữ văn 6
Hoằng Hải Bài số 01 tiết 17 + 18 (PPCT)
Ngày kiểm tra 08/09/2008 thời gian ..... phút
Họ và tên học sinh Lớp 6


Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Câu 1: Hãy điền vào dấu (...) để hoàn thiện khái niệm sau:
Tự sự (kể chuyện) là phơng thức .......................................................................
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 2: Hãy chọn đáp án đúng nhất sao cho phù hợp với câu hỏi:
? Sự việc trong văn tự sự đợc trình bày:
A. Một cách cụ thể
B. Xảy ra trong thời gian cụ thể
C. Có nguyên nhân, diễn biến, kết quả.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 3: Khoanh tròn vào những đề bài thuộc đề văn tự sự.
A. Kể lại chuyện Thánh Gióng
B. Kể lại chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh bằng lời văn của em.
C. Nêu cảm nghĩ của em về truyện Thánh Gióng
II) Tự luận
Câu 4: Kể lại một câu chuyện truyền thuyết bằng lời văn của em.
Trờng THCS Bài kiểm tra môn lịch sử 6
Hoằng Hải Bài số 01 tiết 10 (PPCT)
Ngày kiểm tra 27/10/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 6
Điểm = số Điểm = chữ Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu ý em cho là đúng

Các quốc gia cổ đại phơng đông ra đời vào
A. Cuối thiên niên kỉ V đầu thiên niên kỉ IV TCN
B. Cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III TCN
C. Cuối thiên niên kỉ III đầu thiên niên kỉ II TCN
Câu 2: Đánh dấu x vào ô vuông ý em cho là đúng
Các quốc gia cổ đại phơng đông và các quốc gia cổ đại phơng Tây. Các quốc gia
nào xuất hiện sớm hơn.
Phơng Đông
Phơng Tây
Câu 3: Nối các cột thành những cặp tơng ứng
A Nối B
Hi lạp
Lỡng Hà
Ai Cập
Rô Ma
Kim tự tháp
Đấu trờng cô-li-dê
Đền pác-tê-nông
Thành Ba-Bi-lon
II) Phần tự luận
Câu 1: Vì sao ngời nguyên thuỷ lại xuất hiện trên đất nớc ta
Câu 2: Ngời tinh khôn xuât hiện trên đất nớc ta vào thời gian nào? Công cụ chủ yếu
là gì?
Trờng THCS Bài kiểm tra môn ngữ văn 6
Hoằng Hải Bài số 03 tiết 37 + 38 (PPCT)
Ngày kiểm tra 30/10/2008 thời gian ..... phút
Họ và tên học sinh Lớp 6
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài

Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Câu 1: (0,5đ) Khoanh tròn vào ý em cho là đúng .
Chủ đề của một văn bản là gì?
A. Là đoạn văn mở đầu văn bản.
B. Là t tởng quan điểm của tác giả thể hiện trong văn bản.
C. Là vấn đề chủ yếu mà ngời viết đặt ra trong văn bản
Câu 2: (0,5đ) Hãy điền vào chỗ (......) để hoàn thiện dàn bài chung cho một đề văn tự
sự.
+ Phần mở bài: .........................................................................................................
+ Phần thân bài: ........................................................................................................
+ Phần kết bài:.............................................................................................................
II) Phần tự luận (9đ) Câu 3 và câu 4 hai lớp làm chung
Câu 3: (2đ) Lập dàn ý cho đề văn sau:
Đề bài: Tự giới thiệu về bản thân
Câu 4: (2đ) Hãy chuyển ngôi kể trong đoạn văn sau:
Vì hiền lành, nhân hậu, hay nhờng nhịn mà ông lão luôn luôn nghe theo lời
vợ, chịu sự điều khiển của mụ, bị sai khiến, hành hạ, đuổi đi ...................... Từ đây
hiền lành đã thành nhu nhợc cam chịu. Ông lão trở thành công cụ để thoả mãn lòng
tham, thành nạn nhân của chính vợ mình. Ông lão vừa đáng thơng, vừa đáng trách
phải không các bạn?
(6B) Câu 5: (5đ) Kể về một thầy giáo, cô giáo mà em rất quý mến.
(6A) Câu 5: (5đ) Một lần em mắc lỗi.
Trờng THCS Bài kiểm tra môn toán 8A
Hoằng Hải Bài số 01 tiết 21 (PPCT)
Ngày kiểm tra 27/10/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 8A
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài

Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Bài 1: (1đ) khoanh tròn 1 đáp án đúng nhất
1)
)326(4
22
+
xxx
bằng
A.
234
12424 xxx
+
B.
234
12824 xxx
+
C.
234
12824 xxx
++
2)
( )( )
31

xx
bằng
A.
32
2

+
xx
B.
3
2
+
xx
C.
34
2
+
xx
Bài 2: (2đ) Nối cột A và cột B để đợc đáp án đúng nhất
A Nối B
=+
100510
22
=++
5002510
22
=+++
3223
33.17.33.17.317
3223
33.17.33.17.317
+
=
20
3
5

2
35
2
14
3
Bài 3: (2đ) Rút ngọn biểu thức
a) A=
( ) ( ) ( )( )
yxyxyxyx
+++
2
22
b) B =
( )
( ) ( )
( )
42.22.1
22
+++
xxxxx
Bài 4: (2đ) Phân tích đa thức thành nhân tử
a)
86
2
+
xx
b)
22
4425 yxyx
+

Bài 5: (2đ) Làm tính chia

( ) ( )
1:122
234
+
xxxx
Bài 6: (1đ) Chứng minh rằng: A =
033
22
+++
xxyyx
Trờng THCS Bài kiểm tra môn sinh học 9c
Hoằng Hải Bài số 01 tiết 21 (PPCT)
Ngày kiểm tra 07/11/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 9C
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Câu 1: a) Khoanh tròn vào các ý trả lời đúng
ADN tự nhân đôi theo nguyên tắc nào?
A. Nguyên tắc bổ sung. C. Nguyên tắc khuôn mẫu
B. Nguyên tắc đa phân D. Nguyên tắc giữ lại một nữa
b) khoanh tròn vào ý trả lời đúng.
Có 2 cặp gen dị hợp, trong quá trình phát sinh giao tử phân ly độc lập thì cho:
A. 2 giao tử B. 3 giao tử C. 4 giao tử
Câu 2: Điền vào chỗ chấm (......)
Bản chất hoá học của gen là ................................, vì vậy ADN là nơi ..............

..................... di truyền
Nhờ đặc tính ...................................... nên ADN thực hiện đợc sự
........................... ....................... di truyền qua các thế hệ TB và thế hệ cơ thể.
Câu 3: Điền ( Đ) đúng (S) sai vào ô trống
a. Trình tự các nuclêotit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự sắp xếp các
nuclêôtit trên mARN.
b. Trình tự các axít amin trong chuỗi axít amin quy định trình tự các nuclêotit
trên phân tử mARN.
c. Prôtêin tham gia cấu tạo, hoạt động của tế bào biểu hiện thành tính trạng.
II) Tự luận
Câu 4: Trình bày những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình giảm phân.
Câu 5: Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1
Câu 6: ở cà chua, cây thân cao là trội so với cây thân thấp
a. Tìm kiểu gen của cây thân cao.
b. Cho cây thân cao thuần chủng lai với cây thân thấp đợc F
1
, cho F
1
tự thụ phấn
thu đợc F
2
. Biết tính trạng thân cao do 1 gen quy định.
Trờng THCS Bài kiểm tra môn toán 7c
Hoằng Hải Bài số ...... tiết 22 (PPCT)
Ngày kiểm tra 10/11/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 7C
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài

I) Phần trắc nghiệm (4điểm)
Bài 1: Cho các số hữu tỉ
4
3

; 0,75;
2
3

cách sắp xếp nào sau đây là đúng?
A)
75,0
2
3
4
3
>

>

C)
2
3
4
3
75,0

>

+

>
B)
4
3
2
3
75,0

>

>
D)
4
3
75,0
2
3

>>

Bài 2: kết quả của phép nhân
( ) ( )
26
3.3

là:
A,
( )
8
3


; B,
( )
12
3

; C, 9
8
; D, 9
12
Bài 3: Kết quả làm tròn số đến hàng phần nghìn của số 65,9464 là:
A, 65,947 ; B, 65,946 ; C, 65,945 ; D, 65,950
Bài 4: Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để đợc câu hoàn chỉnh
a) Số vô tỉ là số thập phân ...................................................................................
b) Nếu a và b là hai số khác dấu thì a.b nhận ...................
b
a
nhận ......................
(b
)0

Bài 5: Nối các dòng ở bên trái với các dòng ở bên phải để đợc kết quả đúng
a)
64
1) 64
b) 2
4
2) 16
c)
64


3) 8
4) -8
II) Tự luận (6đ)
Bài 6: Tìm y biết
5
4
7
3
5
2
1
=+
y
Bài 7:Tìm giá trị của biểu thức sau:
( )
( )
6
5
4,0
8,0
Bài 8: Tính số học của các lớp 7A và lớp 7B biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học
sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9?
Trờng THCS Bài kiểm tra môn toán 7b
Hoằng Hải Bài số 02 tiết 22 (PPCT)
Ngày kiểm tra 10/11/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 7B
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài

Đề bài
I) Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Bài 1: (1đ)
a) Kết quả của phép tính
5.5.5
54

A. 125
20
B. 5
20
C. 5
9
D. 5
10
b) Kết quả của phép tính 4
6
: 4
3
A. 1
2
B. 4
2
C. 4
3
D. 1
3
Bài 2: (1đ) a) Căn bậc hai của 9 là
A. 3 B.
3


C.
9

D.
81

b) Kết quả của phép tính
6
5
3
1

+


A.
9
6

B.
6
7

C.
6
7
D.
6
3


Bài 3: (2đ) Điền dấu thích hợp vào ô trống
a)
135,2

)5(13,2
c) - 3,145 - 3,146
b) 0,123123 0,1231123 d)
15
8
0,5(3)
II) Tự luận (6đ)
Bài 4: (2đính giá trị của biểu thức
a)


++
2

1
6
5
:
4
1
2
3
2
1
b)
( )
3,155,07,1355,1
+++
Bài 5: (2đ) Tìm x biết
a)
3
1
.
5
2
=
x
B)
21
=+
x
Bài 6: (2đ) Tìm ba số a,b,c biết rằng 3 số đó lần lợt tỉ lệ với 3,4,5 và a + b - c = 14
Trờng THCS Bài kiểm tra môn toán 7a
Hoằng Hải Bài số 02 tiết 22 (PPCT)

Ngày kiểm tra 10/11/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 7A
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Bài 1: (1đ) a) kết quả của phép tính 3
5
. 3
4
. 3 là
A. 27
20
B. 3
20
C. 3
9
D. 3
10
b) Kết quả của phép tính 2
16
: 4
8

A. 2
8
B. 4
8
C. 1 D. Một kết quả khác

Bài 2: (1đ) giá trị của x trong phép tính
3
1
4
3
=
x

A.
12
5

B.
12
5
C. - 2 D. 2
b) Giá trị của x trong tỉ lệ thức
5,0
5
4

=
x

A. - 2,5 B. 40 C. - 40 D. -20
Bài 3: (2đ) Điền dấu thích hợp vào ô trống
a) 3,21(132) 3,21(123) c) - 2,257917 -2,257913 ....
b) 0,212112 0,2121112 d)
15
8

0,5(3)
II) Tự luận
Bài 4: (2đ) Tính giá trị của biểu thức
a)


+


+
7
1
2
6
1
3:5,2
4
1
2

b) (- 2,75) + 45,3 + 0,75 + 5, 7
Bài 5: (2đ) Tìm x biết

a)
5
1
5
1
:
3
=x
b)
0
3
1
2
1
=+
x
Bài 6: (2đ) Tìm số tuổi của ba bạn An, Bình, Cờng biết rằng: Ba lần tuổi An bằng
bốn lần tuổi Bình, năm lần tuổi Bình bằng sáu lần tuổi Cờng và tổng số tuổi của An
và Bình nhiều hơn tuổi cờng là 18.
Trờng THCS Bài kiểm tra môn sinh học 9a
Hoằng Hải Bài số 01 tiết 21 (PPCT)
Ngày kiểm tra 12/11/2008 thời gian 45 phút

Họ và tên học sinh Lớp 9A
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Tính trung gian là tính trạng xuất hiện ở
A. Cơ thể dị hợp
B. Cơ thể đồng hợp tử trội
C. Cơ thể đồng hpọ tử lặn
D. Cả B và C
Câu 2: Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích
A. Aa x AA ; B. Aa x Aa ; C. Aa x aa ; D. AA x AA
Câu 3: Sự nhân đôi của NST xảy ra ở kì nào của chu kì tế bào.
A. Kì đầu ; B. Kì sau ; C. Kì giữ ; D. kì trung gian
Câu 4: Một gen có chiều dài 5100 A
0
, số lợng chu kì xoắn của gen là:
E. 150 chu kì xoắn C. 75 chu kì xoắn
F. 300 chu kì xoắn D. 120 chu kì xoắn
II) Tự luận
Câu 5: ở chó lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Cho chó lông ngắn thuần
chủng lai với chó lông dài.
Viết quy ớc gen và sơ đồ lai của phép lai trên đến thế hệ F
1
.
Câu 6: Nêu kết quả của quá trình nguyên phân và giảm phân? Trình bày ý nghĩa của
hai quá trình này.
Câu 7: Nêu cấu trúc không gian của phân tử ADN

Trờng THCS Bài kiểm tra môn hoá học 8b,c
Hoằng Hải Bài số 03 tiết 25 (PPCT)
Ngày kiểm tra 26/11/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 8
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Bài 1: (2đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng
a) Cho hợp chất KMnO
4
, phân tử khối của hợp chất đó là:
A. 168 B. 169 C. 170
b) Công thức hoá học của hợp chất nhôm hiđrô xit là
A. Al(OH)
2
B. Al(OH)
3
C. AlOH
Bài 2: (1đ) Hãy chỉ ra đâu là hiện tợng vật lý và đâu là hiện tợng hoá học.
A. Sáng sớm ,sơng mù dày đặc.
B. Thuỷ tinh nóng chảy đợc thổi thành bình cầu.
C. Khi đốt củi tạo ra than và khói.
D. Nấu đờng thành kẹo đắng và nớc.
Trả lời: Hiện tợng vật lý: ........................................................................................
Hiện tợng hoá học: ......................................................................................
Bài 3: (1đ) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (.....)
Trong phản ứng hoá học ....................................... giữa các nguyên tử thay đổi làm
cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Còn số ...................................... mỗi

nguyên tử giữ nguyên.
II) Tự luận
Bài 4: (2đ) Đốt cháy 23g Natri trong khí ôxi thu đợc 31g Natri Ôxi Na
2
O
a) Viết công thức về khối lợng của phản ứng sảy ra
b) Tính khối lợng của khối oxi đã phản ứng.
Bài 5: (4đ) Lập phơng trình cho các phản ứng hoá học sau:
a) Đốt cháy khối lợng Mg trong khí ôxi thu đợc magiê ôxit MgO.
b) Cho sắt (II) tác dụng với axit clo hiđrô HCl thu đợc sắtclorua FeCl
2
và khí
hiđrô.
Trờng THCS Bài kiểm tra môn hoá học 8A
Hoằng Hải Bài số 03 tiết 25 (PPCT)
Ngày kiểm tra 26/11/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 8A
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Câu 1: Điền các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để đợc câu thích thích hợp.
Trong phản ứng hoá học, chỉ có ............ giữa các .......... thay đổi làm cho .............
biến đổi thành ....................... khác.
Câu 2: Nối các ý ở cột A với cột B để đợc các câu đúng.
Cột A Cột B
A. Nung đá vôi để lấy vôi sống
B. Cô cạn nớc
Trờng THCS Bài kiểm tra môn anh văn 9

Hoằng Hải Bài số 02 tiết 26 (PPCT)
Ngày kiểm tra 01/12/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 9
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
Câu 1:(1điểm) Nối các mục ở cột A với một mục khác ở cột B
A B Câu trả lời
1. climb
2. paddy fields
3. go boating
4. maize
5. cars
a) river
b) farm
c) parking lot
d) mountain
e) country side
1) ...........................................................
2) ...........................................................
3) ..........................................................
4) ...........................................................
5)...........................................................
Câu 2: (2,5điểm)Nối mỗi câu hỏi cột A với một câu gián tiếp ở cột B
A B
a) Does this car belong to you
b) Do you like visiting old
buildings?
c) Is this the right road for

Hastings?
d) Are you doing anything this
weekenk?
e) Do you watch TV every evening,
Chris?
1) Helen asked me if I liked visiting old
building.
2) David asked a passer - by if It was the
right road for Hastings.
3) The interviewer asked chris if he
watched TV every evening.
4) Bill asked Mary if she was doing
anything that weekend.
5) A policeman asked me if the car
belonged to me.
a - ................ ; b - ............. ; c - ................; d - .............. ; e - ................
Câu 3: (4điểm) Chọn từ hoặc cụm từ giữa A,B,C hoặc D để hoàn thành mỗi câu một
cách tốt nhất.
1) We wish we ............................. speak English ............
A. Could / fluently B. Could / fluency C. can / fluenly D. could/fluency
2) if you ......................... to get well soon, you must take this medicine.
A. will want B. wanted C. would want D. want
3) Tom .................... speak French very well.
A. Is able B. can to C. can be able to D. can
4) when did you come here? . I ................. here since August 25.
A. have seen B. was C. have D. had been.
5) Helen asked me ...................................... the film called star wass
A. have I seen B. have you seen C. if I had seen D. if had I seen
6) Mary took a lot of ........................ to show the trip to her friends.
A. photos B. sights C. cards D. sites

7) what ....................... yesterday? I did my homework.
A. you did B. did you do C. do you do D. will you do
8) I was impressed ................... they work they have done.
A. for B. under C. of D. by
9) if he .................... soon, he might be late for a bus.
A. come B. comes C. doesn’t come D. came.
10) my sister studied hard, ...................... she completed her exam successfuly
A. Although B. so C. Because D. therefore.
C©u 4: (2,5®) ViÕt c¸c c©u sau sang d¹ng bÞ ®éng
1) They should tidy this room twice a week.
--> ...............................................................................................................................
2) I am going to read her latest book.
--> ...............................................................................................................................
3) He can make a cake.
--> ..............................................................................................................................
4) people built this house in 1992.
--> ..............................................................................................................................
5) The storm killed many people.
--> ..............................................................................................................................
Trờng THCS Bài kiểm tra môn toán 8b
Hoằng Hải Bài số 01 tiết 25 (PPCT)
Ngày kiểm tra 26/11/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 8B
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Bài 1: (2đ) Cho các hình
Điền tên các tứ giác vào chỗ (........) trong các câu sau sao cho đúng.

A. Tứ giác ............................................. là hình bình hành.
B. Tứ giác ............................................. là hình chữ nhật
Trờng THCS Bài kiểm tra học kì
Hoằng Hải môn âm nhạc 8
Ngày kiểm tra 26/11/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 8B
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I. trắc nghiệm khách quan
Khoanh tròn chỉ một chữ cái trớc câu trả lời đúng.
1. Câu hát Khoảng trời bình yên rồng cánh chim bay có trong bài hát nào?
A. Mùa thù ngày khai trờng.
B. Lí đĩa bánh bò.
C. Tuổi hồng
D. Hò ba lí.
2. Giọng La thứ hoà thanh là gì?
A. Giọng thứ có âm bậc IV tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
B. Giọng thứ có âm bậc V tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
C. Giọng thứ có âm bậc VI tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
D. Giọng thứ có âm bậc VII tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
3. Hoá biểu có hai dấu thăng gồm những âm nào thăng?
A. Pha thăng, Rê thăng.
B. Pha thăng, Đô thăng.
C. Đô thăng, Pha thăng.
D. Đô thăng, Rê thăng.
4. Đây là hình tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào?
A. TĐN số 1 - Chiếc đèn ông sao.
B. TĐN số 2 - Trở về Su-ri-en-tô.

C. TĐN số 3 - Hãy hói chú chim nhỏ hay hót.
D. TĐN số 4 - Chim hót đầu xuân.
5. Bài TĐN nào viết ở nhịp
2
4
?
A. TĐN số 1 - Chiếc đèn ông sao
B. TĐN số 2 - Trở về Su-ri-en-tô
C. TĐN số 4 - Chim hót đầu xuân.
D. Cả A và C
6. Nhạc sĩ trần Hoàn là tác giả baig hát nào?
A. Một mùa xuân nho nhỏ.
B. Bóng cây kơ-nia
C. Mùa thu ngày khai trờng
D. Tuổi hồng.
7. Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào?
A. Trống.
B. Cồng, chiêng
C. Đàn trng
D. Đàn đá.
II. Bài tập
8. Chép lời bài hát Lí dĩa bánh bò.
9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Tuổi Hồng (viết dới 50 chữ)
10. Trong những ô nhịp mở đầu của bài TĐN số 4 - Chim hót đầu xuân còn hai nốt
nhạc viết sai trờng độ. Em hãy sửa lại cho đúng rồi chép tất cả xuống khuông nhạc d-
ới.
Bài làm

Trờng THCS Bài kiểm tra học kì
Hoằng Hải môn âm nhạc 8 Đề lẻ
Ngày kiểm tra 26/11/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 8B
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I. trắc nghiệm khách quan
Khoanh tròn chỉ một chữ cái trớc câu trả lời đúng.
1. Câu hát Tung bay màu khăn thắm... có trong bài hát nào?
A. Mùa thù ngày khai trờng.
B. Lí đĩa bánh bò.
C. Tuổi hồng
D. Hò ba lí.
2. Giọng La thứ hoà thanh là gì?
A. Giọng thứ có âm bậc IV tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
B. Giọng thứ có âm bậc V tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
C. Giọng thứ có âm bậc VI tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
D. Giọng thứ có âm bậc VII tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
3.Hoá biểu có hai dấu giáng gồm những âm nào giáng?

A. Mi giáng, Si giáng
B. Si giáng, Đô giáng
C. Si giáng, Mi giáng
D. Si giáng, Rê giáng
4. Đây là hình tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào?
A. TĐN số 1 - Chiếc đèn ông sao.
B. TĐN số 2 - Trở về Su-ri-en-tô.
C. TĐN số 3 - Hãy nói chú chim nhỏ hay hót.
D. TĐN số 4 - Chim hót đầu xuân.
5. Bài TĐN nào viết ở nhịp
2
4
?
A. TĐN số 1 - Chiếc đèn ông sao
B. TĐN số 2 - Trở về Su-ri-en-tô
C. TĐN số 4 - Chim hót đầu xuân.
D. Cả A và C
6. Nhạc sĩ Hoàng Vân là tác giả baig hát nào?
A. Một mùa xuân nho nhỏ.
B. Bóng cây kơ-nia
C. Hò kéo pháo
D. Tuổi hồng.
7. Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào?
A. Trống.
B. Cồng, chiêng
C. Đàn trng
D. Đàn đá.
II. Bài tập
8. Chép lời bài hát Hò ba lí.
9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Mùa xuân ngày khai trờng (viết dới 50 chữ)

10. Trong những ô nhịp mở đầu của bài TĐN số 3 - Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót
còn hai nốt nhạc viết sai trờng độ. Em hãy sửa lại cho đúng rồi chép tất cả xuống
khuông nhạc dới.
Bài làm
Trờng THCS Bài kiểm tra môn ngữ văn 9
Hoằng Hải Bài số .. tiết (PPCT)
Ngày kiểm tra //2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 9
Điểm = số Điểm = chữ
Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong đoạn văn sau
Nguyễn Duy tên khai sinh là , sinh năm .., quê ở làng
... .., nay thuộc ph-
ờng .., thành phố .. Năm ..., Nguyễn Duy gia nhập
..., vào binh chủng . , tham gia chiến đấu ở nhiều

chiến trờng. Sau năm, , ông chuyển về làm báo ..Giải phóng.
Từ năm .., Nguyễn duy là đại diện thờng trú báo ...........Tại thành phố
... .
Câu 2: Chủ đề bài thơ Cầu Bố là gì? Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu ý trả lời đúng.
A- Nói về mẹ C- Nói về ngời cha
B- Nói về quê hơng D- Nói về ông, bà
Câu 3: Hãy nối ý cột A và cột B sao cho phù hợp
Cột A Nối Cột B
Quê hơng Nguyễn Duy
Đò lèn Hồ Dzếnh
Ngời tình của cha Hà Thị Cẩm Anh
Quả còn Từ Nguyên Tĩnh
II) Phần tự luận
Câu 4: Tóm tắt ngắn ngọn truyện Ngời tình của cha Từ Nguyên Tĩnh
Câu 5: Cảm nhận của em về hình ảnh ngời cha trong bài thơ
Cầu Bố Nguyễn Duy
Trờng THCS Bài kiểm tra môn lịch sử 9
Hoằng Hải Bài số .. tiết 37 (PPCT)
Ngày kiểm tra //2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 9
Điểm = số Điểm = chữ Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
I) Phần trắc nghiệm
Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ cái trớc ý trả lời đúng: nguyên nhân thắng lợi của cách
mạng tháng 8 năm 1945.
A. Truyền thống yêu nớc, đấu tranh bất khuất, kiên cờng từ ngàn xa cho độc lập
tự do của nhân dân ta.
B. ảnh hởng to lớn của phong trào cách mạng ở các nớc thuộc địa Pháp.
C. Có khối liên minh công nông vững chắc.

D. đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị.
E. Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh đã đánh bại phát xít Đức Nhật.
Câu 2: Lập niên biểu về những sự kiện của thời kỳ lịch sử (1945 1946).
Thời gian Sự kiện
23/9/1945
6/1/1946
2/9/1945
6/3/1946
14/9/1946
Câu 3: Hãy điền các từ thích hợp vào chỗ .. để hoàn thành các câu sau:
1. Đờng lối kháng chiến chống thực dân pháp xâm lợc đợc thể hiện trong các tác
phẩm
.
2. Đơn vị chính thức đợc thành lập trong cuộc chiến đấu tại Hà Nội trong những
ngày đầu toàn quốc kháng chiến là ...
..
3. Sau thất bại Việt Bắc thực dân pháp thực hiện chính sách ..
...
II) Phần tự luận
Câu 4: Tại sao nói cách mạng tháng 8 năm 1945 Việt Nam đứng trớc tình thế: Ngàn
cân treo sợi tóc.
Câu 5: Nội dung của hiệp định Giơnevơ?
Bài làm
Trờng THCS Bài kiểm tra môn lịch sử 9
Hoằng Hải Bài kiểm tra tiếng việt tiết 115 (PPCT)

Ngày kiểm tra 01/04/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 6
I, Thiết lập ma trận:
Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Nội
dung
điểmTN TL TN TL TN TL
Từ loại C1
1,0
1,0
Các thành phần
chính của câu
C2A
1,5
C2B
1,5
3,0
Câu trần thuật đơn
và câu trần thuật
đơn có từ là
C3
6,0
6,0
Tổng điểm 2,5 1,5 6,0 10,0
II, Đề bài:
Trắc nghiệm:
Câu 1: Cho câu văn sau:
Thuyền của chúng tôichèo thoắt qua kênh Bọ Mắt , đổ ra con sông Cửa Lớn,
xuôi về Năm Căn.
? Tập hợp từ đổ ra con sông Cửa Lớn là :

A : Cụm danh từ.
B : Cụm tính từ.
C : Câu trần thuật.
D :Cụm động từ.
Câu2:Cho câu văn: Mèo rất hay lục lọi các đồ vật với sự thích thú đến khó chịu
A, Xác định từ ghép và từ láy trong câu văn trên.
B, Tìm các thành phần chính trong câu văn trên.
* Tự luận:
Câu3: Cho hai câu văn sau:
Tôi là học sinh.
Tôi đi học về.
Hãy viết đoạn văn ngắn (10 dòng) có sử dụng hai câu trên.
III, Đáp án và biểu điểm:
Câu1 : khoanh A cho 1,0 điểm.
Câu2: Từ ghép: đồ vật, khó chịu, cho mỗi từ đúng 0,75 điểm.
Xác định đợc chủ ngữ cho mỗi cái 0,75 điểm.
Câu3 : Viết đúng cấu trúc đoạn văn cho 1,0 điểm.
Đủ số dòng cho 1,0 điểm.
Nội dung hay, có sử dụng đủ 2 câu đã cho và đúng chính tả cho 4,0 điểm.
p-
Trờng THCS Bài kiểm tra môn ngữ văn 6
Hoằng Hải Bài kiểm tra tiếng việt tiết 115 (PPCT)
Ngày kiểm tra 01/04/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 6
Điểm = số Điểm = chữ Nhận xét của giáo viên
Chữ ký của GV chấm bài
Đề bài
*Trắc nghiệm:
Câu 1: Cho câu văn sau:
Thuyền của chúng tôI chèo thoắt qua kênh Bọ Mắt , đổ ra con sông Cửa Lớn,

xuôi về Năm Căn.
? Tập hợp từ đổ ra con sông Cửa Lớn là :
A : Cụm danh từ.
B : Cụm tính từ.
C : Câu trần thuật.
D :Cụm động từ.
Câu2:Cho câu văn: Mèo rất hay lục lọi các đồ vật với sự thích thú đến khó chịu
A, Xác định từ ghép và từ láy trong câu văn trên.
B, Tìm các thành phần chính trong câu văn trên.
* Tự luận:
Câu3: Cho hai câu văn sau:
Tôi là học sinh.
Tôi đi học về.
Hãy viết đoạn văn ngắn (10 dòng) có sử dụng hai câu trên.
Trờng THCS Bài kiểm tra môn sinh học 8
Hoằng Hải Bài số . tiết 57 (PPCT)
Ngày kiểm tra 03/04/2008 thời gian 45 phút
Họ và tên học sinh Lớp 8

×