Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần chuyển động lớp 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (39.99 KB, 1 trang )

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Chuyên đề 1. Chuyển động- Vận tốc
Bài 1. Một người đi từ thành phố A đến thành phố Bvới vận tốc 20km/h.Sau khi khởi hành
được nửa giờ thì xe bị hỏng, phải dừng lại sửa xe mất 15 . Tính thời gian đi hết
quãng đường ấy.
Bài 2. Hai vận động viên chạy thi trên đường đua. Người thứ nhất chạy nửa quãng đường
đầu với tốc độ 18km/h và nửa quãng đường sau với tốc độ 15km/h. Người thứ hai chạy
trong nửa thời gian đầu với tốc độ 18km/h và nửa thời gian sau với tốc độ 15km/h.
a. Ai về đích trước?
b. Biết người chạy chậm chạy về đích sau người kia 20s. Hãy tính đường AB.
Bài 3.Trong một cuộc thi thể thao, mỗi vận động viên phải đi một đoạn đường bằng xe
đạp, chạy bộ nốt quãng đường còn lại trên cả chặng đường dài 80km. Một vận động viên
đã đi xe đạp với vận tốc 36 km/h và chạy bộ với vận tốc 15km/h. Biết thời gian đi xe đạp
lớn hơn thời gian chạy bộ 20 phút. Hãy tính độ dài của mỗi chặng đường.
Bài 4. Một người đi xe máy từ thị trấn A đến thị trấn B, rồi trở về. Lượt đi, ngược gió, vận
tốc bị giảm 4km/h nên trễ mất 15 phút so với khi không có gió. Lượt về đi xuôi gió nên về
sớm hơn so với dự kiến l2 phút. Hãy tính vận tốc của người đó và khoảng cách AB.
Bài 5.Để đo vận tốc âm thanh trong gang, một người dung một ống rỗng bằng gang dài
1053m. người đó áp tai vào thanh gang và nhờ một người khác dung búa gõ mạnh vào đầu
kia. Người đó nghe thấy hai tiếng gõ: Tiếng thứ nhất cách tiếng thứ hai 2,921s.
a. Giải thích hiện tượng đó.
b. Biết vận tốc âm thanh trong không khí là 340m/s. Hãy tính vận tốc âm thanh trong
gang.
Bài 6. Hai thị trấn A và B cách nhau 22km bằng một con đường gồm hai đoạn dốc, một
đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Một người đi từ thị trấn A sang thị trấn b mất 1h10
phút. Biết rằng tốc độ của anh lúc lên dốc là 15km/h và lúc xuống dốc là 24km/h.
Hãy tính độ dài lúc lên dốc và lúc xuống dốc.

×