Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

ĐỀ THI HSG TOÁN 3 có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (44.11 KB, 2 trang )

đề thi học sinh giỏi
Lớp 3: ngày 23 tháng 4 năm 2006.
Môn thi: Toán.
Thời gian: 90' không kể thời gian chép đề
Bài 1: ( 2 điểm)
Tìm số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta đợc
số mới gấp 5 lần số ban đầu.
Bài 2: ( 2 điểm ).
Em hãy viết tiếp vào dãy số sau 2 chữ số nữa và giải thích cách viết?
8, 10, 13, 17, 22....
Bài 3: ( 3 điểm)
Hai tấm vải dài ngắn khác nhau. Tấm vải ngắn ít hơn tấm vải dài là 30m. Biết
rằng
5
1
tấm vải ngắn bằng
7
1
tấm vải dài.
Tính mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét.
Bài 4: ( 2 điểm).
Với 3 que tăm. Em có thể xếp đực những số La mã nào?
* Bài 5: ( 3 điểm).
Cho hình vẽ bên
a- Hình bên có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật?
b - Tính tổng chu vi tất cả các hình chữ nhật đó?
đáp án đề thi môn toán lớp 3
1 2
3
2cm
1cmm


1cm
Môn toán
Năm học 2005 - 2006
Bài 1:
- Học sinh vẽ sơ đồ.
- Tìm hiệu 2 số, hiệu số phần bằng nhau.
- Nêu đáp số: 50.
Bài 2:
- Học sinh nhận xét.
- Nêu quy luật dãy số.
- Kết luận dãy số cần tìm.
8, 10, 13, 17, 22, 28, 35.
Bài 3:
- Học sinh vẽ sơ đồ.
- Tìm hiệu số phần bằng nhau.
- Tìm giá trị của 1 phần.
- Tìm tấm vải ngắn (75m).
-Tìm tấm vải dài (105m).
- Đáp số:
Bài 4: Học sinh sắp xếp đợc các số sau: III, IV, VI, IX, XI
Bài 5:
a - Hình bên có 5 hình chữ nhật.
b.
- Tính chu vi hình 1:
( 2 + 1 ) x 2 = 6 ( cm )
- Tính chu vi hình 1:
( 2 + 1 ) x 2 = 6 ( cm )
- Tính chu vi hình 2:
( 4 + 2 ) x 2 = 12 ( cm )
- Tính chu vi hình 3:

( 5 + 1 ) x 2 = 12 ( cm )
- Tính chu vi hình 1,2:
( 5 + 2 ) x 2 = 14 ( cm )
- Tính chu vi hình 1,2,3:
( 2 + 3 ) x 2 = 16 ( cm )
- Chu vi cả 5 hình chữ nhật:
6 + 12 + 12 + 14 + 16 = 60 (cm)
Đáp số:
a- Có 5 hình chữ nhật
b - 60 cm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×