Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIÊT 3 4 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.8 MB, 5 trang )

Tên học sinh
Kiểm tra Tiếng Việt
lớp Thời gian
I/ Đọc hiểu ( 5 điểm )
Cho và nhận
Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.
Khi nhìn thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô đã nhận thấy có gì không bình th-
ờng, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đa tôi đến bệnh viện, mà dẫn tôi đến
gặp bác sĩ nhãn khoa riêng của cô. It hôm sau, nh với một ngời bạn, cô đa cho tôi một
cặp kính.
- Em không thể nhận đợc! Em không có tiền trả đâu tha cô!- Tôi nói, cảm thấy ng-
ợng ngùng vì nhà mình nghèo.
Thấy vậy, cô liền kể một câu chuyện cho tôi nghe. Chuyện rằng: Hồi cô còn nhỏ,
một ngời hàng xóm đã mua kính cho cô. Bà ấy bảo, một ngày kia cô sẽ trả cho cặp kính
đó bằng cách tặng kính cho một cô bé khác. Em thấy cha, cặp kính này đã đợc trả tiền từ
trớc khi em ra đời . Thế rồi, cô nói với tôi những lời nồng hậu nhất, mà ch a ai khác từng
nói với tôi: Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác .
Cô nhìn tôi nh một ngời cho. Cô làm cho tôi trở thành ngời có trách nhiệm. Cô tin
tôi có thể có một cái gì để trao cho ngời khác. Cô chấp nhận tôi nh thành viên của cùng
một thế giới mà cô đang sống. Tôi bớc ra khỏi phòng, tay giữ chặt kính trong tay, không
phải nh kẻ vừa đợc nhận một món quà, mà nh ngời chuyển tiếp món quà đó cho ngời
khác với tấm lòng tận tuỵ
( Xuân Lơng )
Khoanh tròn chữ cái trớc câu trả lời đúng
1. Vì sao cô giáo lại dẫn bạn học sinh đi khám mắt?
A. Vì bạn ấy bị đau mắt.
B. Vì cô đã thấy bạn ấy cầm sách đọc một cách không bình thờng.
C. Cả hai ý trên.
2. Việc đó chứng tỏ cô giáo là ngời nh thế nào?
A. Cô là ngời rất quan tâm đến học sinh.
B. Cô rất giỏi về y học.


C. Cả hai ý trên.
3. Cô giáo đã làm gì để bạn học sinh vui vẻ nhận kính?
A Nói rằng cặp kính đó rất rẻ tiền, không đáng là bao nên bạn không phải bận tâm.
B. Nói rằng có ai đó nhờ cô mua tặng cho bạn.
C. Kể cho bạn nghe một câu chuyện để bạn hiểu rằng bạn không phải là ngời đợc
nhận quà mà chỉ là ngời chuyển tiếp món quà cho ngời khác.
4. Việc cô giáo thuyết phục học sinh nhận kính của mình cho thấy cô là ngời nh thế
nào?
A. Cô là ngời thờng dùng phần thởng để khuyến khích học sinh.
B. Cô là ngời hiểu rất rõ ý nghĩa của việc cho và nhận và là ngời luôn sống vì ngời
khác.
C. Cô là ngời rất cơng quyết.
5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
A. cần thờng xuyên tặng quà cho ngời khác để thể hiện sự quan tâm.
B. Sống không chỉ biết nhận mà phải biết cho.
C. Cần sẵn sàng nhận quà tặng của ngời khác.
Điểm
II/ Từ và câu ( 5 điểm )
1. ( 1,5 điểm ) Đặt câu hỏi cho bộ phận câu đợc in đậm dới đây:
A Bây giờ, dới ánh đèn phấn ấm cúng, trên chiếc ổ rơm còn thơm mùi lúa đồng, trong
khói nhang thơm ngát chị tôi mới bóc cỗ tam cúc còn mới ra và nói: nào
B. Tiền đánh tam cúc chỉ là mấy que tăm hoặc mấy que diêm, có khi là mấy cùi cau khô
long hạt.
C Bao giờ cũng thế, chị ngồi ở một góc ổ rơm.
..
2. ( 1 điểm ) Đặt câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm vị ngữ :
a là nơi em sinh ra và lớn lên.
...
b là thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam.
...
c là kỳ quan thế giới.
...
d là dòng sông đỏ nặng phù sa.
...
3. ( 1,5 điểm )
Đặt câu kể Ai là gì? với từ ngữ sau làm chủ ngữ
- Bạn thân nhất của em ...
- Môn học em yêu thích nhất .
- Thủ đô của Việt Nam
4. ( 1 điểm )
Gạch chân C N V N trong câu sau
1. Chú chuồn chuồn nớc mới đẹp làm sao!
...
2. Màu vàng trên lng chú lấp lánh .
...
3. Bốn cái cánh mỏng nh giấy bóng.
...
4. Mắt chú long lanh nh thuỷ tinh.
...
III/ Cảm thụ văn học ( 2 điểm )
Theo em, Vì sao qua việc tặng kính, cô giáo đã làm cho bạn học sinh cảm thấy mình
nh một ngời cho, mình thành ngời có trách nhịêm?
Bài làm

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
VI/ TËp lµm v¨n ( 8 ®iÓm )
T¶ mét con vËt nu«i trong gia ®×nh mµ em thÝch
Bµi lµm
×