Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

BÀI TẬP HƯ HỎNG SỮA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (250.1 KB, 2 trang )

BÀI TẬP LÀM THÊM SỐ 2
LƯU Ý:
1. Bài tập này để từng SV (không làm theo nhóm) rèn luyện, không tính điểm (có thể dùng để xét
cải thiện điểm quá trình nếu bài làm cho thấy SV tự làm và kết quả bài làm tốt.
2. SV dùng tính năng Comments trong phần mềm free Acrobat Reader (hoặc các phần mềm khác
cho phép chèn chữ vào file PDF) chèn các nội dung trả lời vào các dòng trống theo quy định (số
dòng có dư so với yêu cầu), chỉ ghi trong phạm vi này với nội dung ngắn gọn, súc tích rồi gửi qua
email cho GV.

Trong các công trình nhà phố độc lập kết cấu khung
BTCT - tường gạch xây, hoàn thiện bằng sơn nước sau
một thời gian sử dụng (khoảng từ vài tháng đến một vài
năm) thường thấy xuất hiện nhiều vết răn nứt nhỏ trên
tường (xem hình minh họa), cả trong và ngoài nhà (bên
ngoài nhà mật độ vết nứt nhiều hơn và độ rộng vết nứt
lớn hơn trong nhà), mặc dù nhà sử dụng đúng công năng,
không sử dụng quá tải, không có hiện tượng lún lệch quá
mức cho phép:
Câu 1.

Hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện
tượng răn nứt trên. (2 điểm)

- Do co ngót của vữa bê tông.
…………………………………………………………………………..................…
- Do sự chênh lệch nhiệt độ bên trong nhà và bên ngoài.
………………………………………………………………………….................…
- Vữa tô không đúng tỷ lệ cấp phối.
………………………………………………………………………….................…

- Không sơn lót hoặc sơn phủ không đủ lớp.


………………………………………………………………………….................…
- Khi thời tiết nắng, mưa sự chênh lệch độ đàn hồi giữa
………………………………………………………………………….................…

vữa tô và lớp sơn quá sớn.

- Mặt ngoài tiếp xúc trực tiếp nắng, mưa liên tục thường
………………………………………………………………………….................…

xuyên.

Hãy giải thích tại sao khi hoàn thiện xong nhà thì không thấy xuất hiện các vết nứt như trên
mà phải sau một khoảng thời gian sử dụng mới thấy xuất hiện? (1 điểm)
- Khi mới hoàn thiện xong, lớp sơn phủ còn mới chưa xuất hiện vết nứt. Sau 1 thời gian sử dụng
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2.

mặt ngoài bị co ngót do quá trình sử dụng (chênh lệch nhiệt độ, tiếp xúc trực tiếp với nắng và mưa..)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Mặt sơn phủ dần mất độ đàn hồi -> Mặt sơn khô cứng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Khi có sự chênh lệch nhiệt độ lớn -> Độ đàn hồi giữa vữa tô và mặt sơn phủ khác nhau tạo thành
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
vết nứt.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hãy giải thích tại sao bên ngoài nhà mật độ vết nứt nhiều hơn và độ rộng vết nứt lớn hơn

trong nhà? (1 điểm)
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bên ngoài nhà là mặt tiếp xúc trực tiếp với thời tiết nắng, mưa. Khi xuất hiện vết nứt, khi gặp

Câu 3.

thời
tiết mưa thì nước mưa sẽ lèn vào trong vết nứt mang theo bụi, vi khuẩn xâm nhập vào trong
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
vết
nứt và phát triển làm cho độ rộng vết nứt phát triển mở rộng và nhiều hơn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hãy cho biết các biện pháp phòng tránh hoặc hạn chế hiện tượng xuất hiện các vết răn nứt
trên tường như trên (chấp nhận cả các phương pháp mang tính lý thuyết) (nêu ít nhất 4 biện
pháp là đạt yêu cầu). (4 điểm)
- Sàn lọc cốt liệu cát, trộn vữa bê tông đúng tỷ lệ cấp phối.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4.

- Khi xây tường thi công đúng biện pháp, thi công với vật liệu gạch, cấp phối vữa xây phải đạt
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tiêu chuẩn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Trước khi tô phải kiểm tra độ ẩm tường xây. Sau khi tô xong phải kiểm tra bảo dưỡng vữa tô
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
đúng theo quy trình. Trước khi bã bột phải kiểm tra độ ẩm tường, kiểm tra độ ẩm bột bã trước
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
khi sơn lót và sơn đủ lớp.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Có thể sử dụng loại sơn có tính chịu nước và độ co ngót tốt.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5.

Ứng với mỗi mặt tường ngoài nhà và trong nhà, hãy nêu ít nhất 1 giải pháp khắc phục (sửa
chữa) các vết răn nứt nêu trên mà bạn cho là có tính kinh tế cao (trình bày ngắn gọn, không
đi vào mô tả quá chi tiết) (2 điểm).
Ứng với mặt tường ngoài nhà:

- Khi xuất hiện vết nứt: Xử lý bằng cách cắt tạo rãnh tại vết nứt chiều rộng lớn hơn vết nứt từ 1mm-2mm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sau đó bã bột trét theo dỗi còn xuất hiện vết nứt (Khoảng 3-4 ngày) nếu không xuất
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
hiện vết nứt thì tiến hành sơn lót, sơn phủ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ứng với mặt tường trong nhà:


- Làm tương tự như mặt ngoài nhà nhưng không cần theo dỗi (3-4 ngày) có thể tiến hành sơn lót,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sơn phủ sau khi bã bột khô.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………×