Tải bản đầy đủ (.docx) (27 trang)

Báo cáo thực tập khoa Marketing CÔNG TY bảo HIỂM PJICO VĨNH PHÚC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (307.1 KB, 27 trang )

Mục Lục
Phần 1. Giới thiệu chung về công ty..............................................1
1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty.....................................1
1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty...........................................................2
1.3 Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty.................2
1.4 Một số kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty 3 năm
qua.....................................................................................................3
Phần 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần
PJICO Vĩnh Phúc.................................................................................3
2.1. Ảnh hưởng các nhân tố môi trường vĩ mô, ngành tới hoạt động
kinh doanh của công ty......................................................................3
2.1.1. Môi trường vĩ mô....................................................................3
2.1.2. Môi trường ngành...................................................................4
2.2. Thực trạng hoạt động marketing của công ty..............................5
2.2.1 Đặc điểm thị trường, khách hàng và các yếu tố nội bộ của
công ty...........................................................................................5
2.2.2. Thực trạng nghiên cứu và phân tích marketing, chiến lược
marketing, thương hiệu của công ty..............................................8
2.3. Thực trạng hoạt động marketing thương mại của công ty cổ
phần PJICO Vĩnh Phúc.........................................................................8
2.3.1. Thực trạng về mặt hàng kinh doanh của công ty cổ phần
PJICO Vĩnh Phúc..............................................................................8
2.3.2. Thực trạng về giá mặt hàng của công ty.............................11
2.3.3. Thực trạng về phân phối mặt hàng của công ty..................13
2.3.4. Thực trạng về xúc tiến thương mại của công ty...................14
2.4. Thực trạng quản lí chất lượng của công ty................................16
2.5. Thực trạng quản trị logistics của công ty..................................17
Phần 3: Một số vấn đề cấp thiết của công ty cổ phần bảo hiểm
PJICO Vĩnh Phúc và định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp...17
3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động marketing,thương hiệu,kinh
doanh của công ty cổ phần bảo hiểm PJICO Vĩnh Phúc....................17


3.1.1. Thực trạng hoạt động marketing.........................................17
3.1.2. Thực trang hoạt động quản trị thương hiệu.........................17
3.1.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh........................................17
3.1.2. Đề xuất một số định hướng giải quyết các vấn đề đặt ra đối
với công ty....................................................................................18


3.2. Định hướng đề tài khóa luận.....................................................18


Phần 1. Giới thiệu chung về công ty
1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty
Tên công ty: CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO VĨNH PHÚC
Trụ sở chính: số 27 đương Ngô Gia Tự phường Khai Quang
thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113844171
Fax: 0211844170
Tài khoản số: 42510000008374
Mở tại Ngân hàng BIDV Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 0100110768-051
Logo:

Slogan: Nhà bảo hiểm chuyên nghiệp
Công ty Bảo hiểm PJICO Vĩnh Phúc trực thuộc Tổng Công ty Cổ
phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) được thành lập và đi vào hoạt động
chính thức từ năm 2003.Tính đến nay sau gần 15 năm hoạt đông trên
thị trường chiếm đến 30% thị phần. Công ty kinh doanh ở 4 khu vực
thị trường là: Vĩnh Lạc, Bình Xuyên Phúc Yên và Hà Nội với những ngày
đầu mới đi vào hoạt động thì bảo hiểm PJICO vẫn còn là cái tên khá lạ
và không được người tiêu dùng lựa chọn và tin dùng. Nhưng với sự nỗ

lực không ngừng nghỉ của cán bộ nhân viên và lãnh đạo công ty thì
đến nay PJICO Vĩnh Phúc đã khẳng định được vị thế cũng như thương
hiệu của mình trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và trở thành một
thương hiệu được rất nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng. Điều đó
1


đã được chứng tỏ ở những con số thị phần mà PJICO Vĩnh Phúc đã
mang lại.
1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty.

Với tổng nhân lực toàn công ty là 312 người (tính đến 6 tháng đầu
năm 2017), nhân lực có trình độ đại học trở lên chiếm tới 85 %, đội
ngũ nhân viên là những người tư duy kinh doanh mới mẻ, sáng tạo
không ngừng nghỉ, nhiệt huyết trong công việc và ý chí cầu tiến cao,
góp phần đưa công ty từng bước phát triển và có được vị thế lớn mạnh
như ngày hôm nay.
Giám đốc công ty là ông Ngô Quốc Bình người trực tiếp điều hành mọi
hoạt động của công ty ở cả 4 khu vực thị trường.Dưới giám đốc là 4
phòng kinh doanh bảo hiểm được đặt ở 4 khu vực là: Vĩnh Lạc, Bình
Xuyên, Vĩnh Yên và Hà Nội. Mỗi khu vực thị trường này đều có một
trưởng phòng điều khiển mọi hoạt động kinh doanh của từng khu vực,
trong phòng kinh doanh được chia ra các bộ phận riêng mỗi bộ phận
đảm nhiệm từng nghiệp vụ bảo hiểm riêng biệt. Đội ngũ nhân viên
kinh doanh ở những phòng này đều là những người trẻ mang đầy
nhiệt huyết luôn phấn đấu cho công việc.
Tại phòng kinh doanh khu vực Hà Nội có một trưởng phòng và hơn 60
nhân viên kinh doanh chia đều cho các nghiệp vụ bảo hiểm. Đội ngũ
nhân viên tại khu vực Hà Nội là những người trẻ với 100% tốt nghiệp
đại học, trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết tận tâm trong công

2


việc. Điều đó đã giúp cho hoạt động kinh doanh của khu vực Hà Nội
phát triển không ngừng nghỉ.
1.3 Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty.
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty là bảo hiểm các loại
bao gồm : bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật,
bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm xe cơ giới và bảo
hiểm tàu thủy.

3


1.4 Một số kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của công
ty 3 năm qua.
Năm

2015 - 2016
2015

2016

2017
Chênh lệch
tuyệt đối

Chỉ
Tiêu
Doanh


23.973.918.7

25.564.092.

29.181.211.

1.590.174.1

thu

88

892

389

04

5.219.121.12

5.902.212.3

6.382.238.2

683.091.22

9

56


13

7

Lợi

18.754.797.6

19.661.880.

22.798.973.

907.082.87

nhuận

59

536

176

7

Chi phí

Chênh
lệch
tương

đối
1,0663

1,1308

1,0483

2016 - 2017

Chênh
lệch tuyệt
đối
3.617.118.
497
480.025.85
7
3.137.092.
640

Chênh
lệch
tương
đối
1,1415

1,0813

1,1595

( Nguồn: Phòng kinh doanh khu vực Hà Nội)

Có thể thấy mặc dù yếu tố chi phí có sự tăng qua các năm nhưng
doanh thu và lợi nhuận của PJICO

vẫn có sự tăng trưởng đáng kể.

Điều đó cho thấy công ty đã có chiến lược kinh doanh, chiến lược
marketing rất tốt, phù hợp với thị trường và khách hàng giúp công ty
có được sự cạnh tranh cao và chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng.
Phần 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ
phần PJICO
Vĩnh Phúc.
2.1. Ảnh hưởng các nhân tố môi trường vĩ mô, ngành tới
hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.1. Môi trường vĩ mô.
Môi trường kinh tê: Kinh tế là một trong những nhân tố có sức ảnh
hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của công ty. Đó là yếu tố ảnh
hưởng trực tiếp đến quyết định mua của khách hàng, từ đó ảnh hưởng
tới các hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng của PJICO. Các
yếu tố kinh tế có sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bao gồm:
tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ lạm
phát, …những sự thay đổi của môi trường kinh tế sẽ ảnh hướng trực
tiếp đến sự phát triển cũng như hoạt động kinh doanh của nền kinh tế
4


nói chung và bảo hiểm nói riêng. Với khách hàng là những cá nhân,
nếu họ chịu những tác động xấu của sự thay đổi kinh tế như sự giảm
thu nhập, tăng giá của các mặt hàng, … thì nhu cầu tiêu dùng của họ
sẽ có những sự thay đổi đáng kể. Nó có thể chuyển từ nhu cầu bậc
cao xuống nhu cầu bậc thấp hơn và có thể là không có nhu cầu đối với

sản phẩm, do đó, PJICO cần nắm bắt được điều này để từ đó đưa ra
các chính sách cũng như các hoạt động marketing thích hợp nhằm
kích thích tiêu dùng của khách hàng.
Môi trường chính trị- pháp luật: Một doanh nghiệp khi tiến hành
hoạt động kinh doanh thì bản thân doanh nghiệp sẽ chịu tác động lớn
từ yếu tố chính trị pháp luật của quốc gia nói chung và địa phương nơi
doanh nghiệp kinh doanh nói riêng. Bên cạnh đó thì các quyết định
marketing, chiến lược kinh doanh của công ty cũng sẽ chịu những tác
động mạnh mẽ trong sự thay đổi của môi trường chính trị – pháp luật.
Chính trị pháp luật bao gồm: hệ thống luật pháp của quốc gia và địa
phương, các chính sách luật pháp và hanh pháp, một số những chính
sách có liên quan… Bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh nào cũng đều
chịu sự chi phối của yếu tố chính trị và pháp luật, do vậy, trước khi
đưa ra bất cứ chính sách marketing nào, doanh nghiệp cần xác định
xem chính sách đó có phù hợp và được sự cho phép của các cơ quan
liên quan hay không, có được sự cho phép của luật pháp Việt Nam quy
định hay không.
Môi trường tự nhiên: Môi trường tự nhiên đem lại cơ hội và thác
thức cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người làm công tác
marketing cần nắm được các mối đe doạ và cơ hội gắn liền với xu
hướng trong môi trường tự nhiên như sự thiếu hụt về nguyên liệu, mức
độ ô nhiễm môi trường, thiếu nguồn năng lượng, tình trạng thiên tai,
lũ lụt…để đưa ra chính sách marketing đúng đắn, phù hợp nhằm thu
hút khách hàng là những người có nhu cầu về bảo hiểm
Môi trường văn hóa - xã hội: Văn hóa xã hội ảnh hưởng một cách
chậm chạp nhưng cũng rất sâu sắc đến hoạt động kinh doanh và
chiến lược của mọi doanh nghiệp. Các vấn đề về phong tục tập quán,
lối sống, trình độ dân trí, tôn giáo, tín ngưỡng,… có ảnh hưởng sâu sắc
đến nhu cầu của thị trường. Nhân tố này tác động trực tiếp và rất
mạnh mẽ đến hoạt động của công ty PJICO. Chính những ảnh hưởng từ

5


môi trường văn hóa – xã hội này đòi hỏi công ty phải có những chính
sách kinh doanh nói chung cũng như các chương trình marketing nói
riêng sao cho phù hợp với những đối tượng khách hàng mà công ty
hướng tới ngay từ ban đầu để đảm bảo cho sự phát triển của công ty.
Các yếu tố môi trường vĩ mô có sức ảnh hưởng rất lớn tới hoạt
động kinh doanh của công ty. Với đặc điểm là những yếu tố mà doanh
nghiệp không thể kiểm soát được trước sự thay đổi của nó nên nó đòi
hỏi PJICO phải luôn linh động và linh hoạt trong hoạt dộng kinh doanh.
Đặc biệt là các chương trinh marketing phải luôn phù hợp với các yếu
tố của môi trường vĩ mô và phải luôn có sự đổi mới từng ngày để có
thể thu hút cũng như kích thích tối đa nhu cầu của khách hàng mang
lại nhiều thành công cho công ty trong tương lai.
2.1.2. Môi trường ngành.
- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành
Khi hiện nay nền kinh tế đang có rất nhiều sự chuyển biến và đổi
mới, sức cạnh tranh đang ngày càng khốc liệt. Nhất là trong lĩnh vực
bảo hiểm thì sức cạnh tranh đang ngày căng tăng cao. Cùng với việc
Việt Nam đang mở cửa hội nhập với thế giới đã và đang mang lại
nhiều khó khăn bên cạnh những cơ hội cho PJICO Vĩnh Phúc. Một số
công ty bảo hiểm lớn như: Bảo Việt, FWD, Sunlife Việt Nam…là những
đối thủ cạnh tranh rất mạnh với công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh
Phúc.Trước những tình hình đó, công ty cần phải tìm hiểu rõ, nắm bắt
và phân tích các chiến lược mà đối thủ đang sử dụng, các hoạt động
họ đã và đang thực hiện, để từ đó có những giải pháp và chiến lược
kịp thời giúp cho sự phát triển của công ty trong tương lai.
- Đe dọa gia nhập mới
Nhu cầu thị trường ngày căng tăng cao trong những năm gần đây

số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm không
ngừng tăng lên. Là một ngành kinh doanh đặc thù nên rào cản ra
nhập cao. Chỉ tính trên địa bàn Hà Nội đã có rất nhiều các doanh
nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm cạnh tranh với công ty.
Đây cũng là một thách thức không nhỏ tới hoạt động kinh doanh,
doanh thu cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp, đòi hỏi doanh
nghiệp phải tiến hành xây dựng triển khai và thực hiện các chương
trình marketing thực sự hiệu quả nhằm thu hút khách hàng nhằm
6


cạnh tranh với các doanh nghiệp trên thị trường.
2.2. Thực trạng hoạt động marketing của công ty.
2.2.1 Đặc điểm thị trường, khách hàng và các yếu tố nội bộ
của công ty
a. Thị trường và khách hàng mục tiêu
Thị trường : Về thị trường thì công ty PJICO Vĩnh Phúc hướng tới
là 4 khu vực chủ yếu, tương ứng với 4 phòng ban phụ trách kinh
doanh ở từng khu vực, bao gồm: phòng bảo hiểm khu vực Bình Xuyên,
phòng bảo hiểm khu vực Vĩnh Lạc, phòng bảo hiểm khu vực Phúc Yên
và phòng bảo hiểm khu vực Hà Nội. Việc PJICO lựa chọn bốn thị trường
này bởi vì công ty đã nhận định được những tiềm năng lớn từ bốn thị
trường nàysẽ mang lại. Đây là những khu vực thị trường có tiềm năng
rất lớn để khai thác, phát triển các nghiệp vụ bảo hiểm, mang lại
nguồn khách hàng lớn cho công ty, đem lại nhiều lợi nhuận và doanh
thu lớn cho công ty. Trong bốn thị trường mà công ty hướng tới hoạt
động kinh doanh của mình đều có những ưu điểm và nhược được riêng
trong đó có thị trường thuộc khu vực Hà Nội là khu vực vô cùng tiềm
năng nhưng cũng có sức cạnh tranh khá cao. Với đặc điểm của thị
trường kinh doanh như vậy đòi hỏi công ty phải có những chiến thuật,

chiến lược và cả sự nỗ lực cố gắng để có thể đưa tên tuổi của công ty
lên những tầm cao mới.
Khách hàng: Là một công ty có rất nhiều các sản phẩm nên
khách hàng của PJICO rất đa dạng. Với mỗi loại hình bảo hiểm sẽ
hướng tới những đối tượng khách hàng khác nhau bao gồm cả khách
hàng tổ chức và khách hàng cá nhân như:
- Bảo hiểm xe cơ giới:Khách hàng là những người đã và đang sử
dụng xe. Trong đó, tập trung chủ yếu vào đối tượng xe con, với mức
giá trên 500 triệu. Các dòng xe dưới 500 triệu thường bị hạn chế do
khả năng rủi ro cao.
- Bảo hiểm tài sản: Là chủ các xí nghiệp, nhà máy, công xưởng…
đang sử dụng các tài sản cần được bảo vệ.

7


- Bảo hiểm kỹ thuật: bao gồm các chủ đầu tư các công trình kĩ
thuật, các nhà thầu xây dựng và lắp đặt, những người sử dụng các sản
phẩm kĩ thuật…
- Bảo hiểm tàu thủy: khách hàng là những người liên quan đến
hoạt động tàu biển
- Bảo hiểm sức khỏe: đối tượng khách hàng hướng tới rất đa dạng
trong từng gói bảo hiểm khác nhau của bảo hiểm sức khỏe
Với mỗi loại bảo hiểm khách nhau thì công ty có những định
hướng khách hàng khách nhau cho từng gói bảo hiểm. Có thể thấy
khách hàng của công ty rất đa dạng và phong phú. Gần như phủ rộng
khắp thị trường. Với một đối tượng khách hàng lớn như vậy nó mang
lại rất nhiều cơ hội cho PJICO Vĩnh Phúc bên cạnh đó cũng sẽ có những
khó khăn mà công ty cần phải vượt qua.
b. Đặc điểm nội bộ công ty

* Nhân lực
Có lẽ nhân lực là một trong những thế mạnh lớn của công ty , với
khoảng 312 nhân viên với trình độ chuyên mônđại học và cao đẳng,
giàu kinh nghiệm, năng động, trẻ trung, nhiệt huyết đặc biệt là tinh
thần đoàn kết của toàn thể các cán bộ nhân viên trong công ty. Cùng
sự lãnh đạo tài ba của ban quản lý công ty đã giúp cho sự phát triển
bền vững của công ty.
Bên cạnh đó, công ty cũng liên tục tuyển dụng, thu hút nhân tài
đặc biệt là nhân lực địa phương những người có sự am hiểu về nhân
khẩu học của khách hàng khu vực địa phương của mình cũng như thói
quen tiêu dùng của khách hàng tại thị trường đó, từ đó góp phần lớn
cho hoạt động nghiên cứu marketing của công ty đạt được hiệu quả
cao nhất.
* Tài chính
Là một trong những công ty trực thuộc tập đoàn PJICO nên tiềm
lực tài chinh của công ty khá vững chắc. Công ty luôn có những chính
sách điều phối nguồn vốn của mình vô cùng hợp lí. Công ty đã có
8


những dự trữ nguồn vốn của năm trước cho năm sau.Việc gối vốn kinh
doanh đã mang lại nhiều thành công như: doanh thu năm 2016 của
PJICO Vĩnh Phúc đạt trên 25 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2017 đạt trên 5
tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, hàng năm công ty có đóng góp cho
ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng 2014 – 2016
trung bình 20% trên năm, luôn đạt 120 – 150% kế hoạch. Nhìn vào
những con số trên có thể thấy nguồn lực tài chính của PJICO Vĩnh Phúc
khá ổn định trong những năm qua. Công ty cần duy trì và phát huy
thế mạnh của mình
* Cơ sở vật chất

Công ty luôn chú trọng đầu tư đến yếu tố cơ sở vật chất ví đó như
một minh chứng với khách hàng về sự lớn mạnh của công ty. Trụ sở
của công ty nằm trên đương Ngô Gia Tự - tuyến đường huyết mạch
của tỉnh Vĩnh Phúc được xây khang trang, hiện đại, với hệ thống
phòng ốc được trang bị bàn, ghế, thiết bị điện, vật dụng trang trí, tạo
không gian làm việc chuyên nghiệp, thoải mái cho nhân viên và khách
hàng.
Bên cạnh đó, công ty cũng sử dụng hệ thống phần mềm quản lý
nội bộ được đầu tư như Teamview , quản lý tài liệu qua Microsoft
Office, trao đổi công việc qua Skype, Gmail nội bộ và số điện thoại
được cấp riêng cho ban lãnh đạo và một số cán bộ cấp cao. Nó giúp
cho công việc của các nhân viên diễn ra nhanh hơn chính xác hơn,
giúp hoạt động kinh doanh của công ty đạt được các hiệu quả cao.
c. Mục tiêu
* Định hướng phát triển chung
- Phát triển bền vững là một trong những hướng phát triển được
công ty chú trọng
- Đảm bảo duy trì và đẩy mạnh các công tác truyền thông, nâng
cao uy tín thương hiệu trên thị trường trong nước.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, chú trọng đến sự
phát triển toàn diện của nhân viên về cả chất lượng và số lượng.
9


- Đào tạo cho các đại lý những kiến thức chuẩn và 100% các đại
lý đều được cấp giấy chứng nhận của PJICO.
- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng. Chung
tay góp phần xây dựng một đất nước giàu mạnh.
* Mục tiêu marketing
Mục tiêu ngắn hạn của công ty là làm sao tăng tối đa sự nhận

diện thương hiệu đối với khách hàng nhằm đưa thương hiệu PJICO trở
nên phổ biến rộng rãi trên khắp các địa bàn toàn tỉnh và các khu vực.
Mục tiêu dài hạn là trở thành công ty số một trong lĩnh vực bảo
hiểm trong nước được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng.
Về doanh thu, công ty dự kiến mỗi năm sẽ tăng trên 100% so với
năm trước, tăng thị phần từ 30% lên 45% trong năm 2018- 2020.
*Mục tiêu quản trị thương hiệu
Công ty PJICO Vĩnh Phúc đã xác định rõ nét những mục tiêu quản
trị thương hiệu bao gồm:
- Tăng số lượng khách hàng mới sử dụng các sản phẩm dịch vụ
của công ty
- Tăng sự nhận diện thương hiệu của khách hàng đối với thương
hiệu PJICO.
- Phát triển PJICO thanh một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực
bảo hiểm luôn được khách hàng tín nhiệm và tin dùng.
2.2.2. Thực trạng nghiên cứu và phân tích marketing,
chiến lược marketing, thương hiệu của công ty
a. Thực trạng hoạt động nghiên cứu marketing
Hiện tại công ty đang thực hiện việc nghiên cứu về nhu cầu của
khách hàng đối với các dịch vụ bảo hiểm của từng thị trường cho từng
khu vực, để từ đó có cách tiếp cận và thỏa mãn tốt nhu cầu. Công ty
áp dụng cả hai hình thức nghiên cứu là nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp.
Với nghiên cứu sơ cấp, công ty thu thập dữ liệu chủ yếu từ khách
10


hàng, ở đây chủ yếu là phòng kinh doanh, thông qua hai kênh chính
đó là online và offline.
Hiện tại hệ thống dữ liệu từ kênh online đang là nguồn dữ liệu đa
dạng và phong phú nhất. Công ty sử dụng các công cụ online đó là

google adwords, seo web, facebook, email marketing để thu thập các
thông tin liên quan và cần thiết cho hoạt động của công ty.
Kênh offline là một trong những kênh thu thập thông tin truyền
thống vẫn được công ty duy trì đến hiện nay. Các bản khảo sát đối với
khách hàng được gửi xuống các đại lý, showroom, các ngân hàng… để
tham khảo về mức độ hài lòng của khách hàng. Mọi thông tin và dữ
liệu thu thập được sẽ quản lý bởi phòng kinh doanh. Sau đó sẽ được
chuyển tới phòng marketing trên tổng công ty để có những xem xét và
duyệt.
Với nghiên cứu thứ cấp chủ yếu trên các bài báo, báo cáo về lĩnh
vực kinh doanh bảo hiểm, quản lý, những dữ liệu có sẵn đã được
nghiên cứu và sử dụng trước đó. Công ty luôn tận dụng tối đa nhân lực
để có thể nghiên cứu thị trường tốt và sâu nhất nhằm đưa ra các chiến
lược kinh doanh cũng như chiến lược marketing phù hợp với khách
hàng của công ty.
b. Thực trạng chương trình marketing
Về tất cả các chương trình marketing sẽ được tổng công ty đưa
xuống. Từ đó căn cứ vào thị trường mà công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh
Phúc kinh doanh và hoạt động sẽ có những sự điều chỉnh sao cho phù
hợp với từng khu vực nhằm thu hút và kích thích nhu cầu của khách
hàng. Hiện nay thì các chương trình marketing của công ty cũng được
đa dạng hóa rất nhiều sao cho phù hợp nhất với từng thị trường.
2.3. Thực trạng hoạt động marketing thương mại của công
ty cổ phần PJICO Vĩnh Phúc.
2.3.1. Thực trạng về mặt hàng kinh doanh của công ty cổ
phần PJICO Vĩnh Phúc.
2.3.1.1. Danh mục mặt hàng của công ty cổ phần PJICO
Vĩnh Phúc.
Là công ty trực thuộc một công ty bảo hiểm lớn nên các sản
phẩm của PJICO Vĩnh Phúc khá đa dạng và phong phú, hướng tới nhiều

đối tượng khác nhau như:
11


- Bảo hiểm xe cơ giới
- Bảo hiểm tài sản
+ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
+ Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
+ Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
+ Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
- Bảo hiểm kỹ thuật
+ Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu
+ Bảo hiểm đổ vỡ máy móc
+ Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành
+ Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt
+ Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng
+ Bảo hiểm hàng hóa
- Bảo hiểm tàu thủy
+ Bảo hiểm tai nạn thuyền viên
+ Bảo hiểm thân tàu cá
+ Bảo hiểm thân tàu biển
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển
+ Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu
- Bảo hiểm sức khỏe
+ Bảo hiểm sức khỏe Healthcare
+ Bảo hiểm sức khỏe Care Plus
+ Bảo hiểm du lịch trong nước
12+ Bảo hiểm du lịch quốc tế
* Nhận xét: Với 7 danh mục mặt hàng lớn và các mặt hàng nhỏ
của công ty cổ phần PJICO Vĩnh Phúc ta thấy mặt hàng kinh doanh của
công ty khá đa dạng và phong phú. Các sản phẩm của công ty hướng
đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau để có thể đáp ứng tốt nhất
nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Có thể thấy các sản phẩm
của công ty gần như phủ rộng khắp thị trường mang lại sự cạnh tranh
cao cho công ty so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, với việc danh
mục mặt hàng rộng cũng là một trong những khó khăn mà công ty sẽ
gặp phải khi việc kiểm soát cũng chất lượng của từng sản phẩm không
được đảm bảo chặt chẽ có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh
doanh cũng như hình ảnh của công ty.
2.3.1.2. Hoạt động R & D mặt hàng.
Trong vòng 3 năm gần đây thì hoạt động R&D của công ty không
được đẩy mạnh nhiều. Các mặt hàng của công ty không có nhiều sự
thay đổi và đổi mới trong danh mục cũng như trong tuyến sản phẩm
của công ty. Việc không đưa ra sản phẩm mới cũng như thay đổi tuyến
sản phẩm không phải là công ty không nghiên cứu và phát triển mà lí
do là công ty chú trọng đẩy mạnh vào chất lượng của những sản
phẩm hiện có để tập trung khai thác tối đa tiềm năng của những
tuyến sản phẩm này sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách
hàng.
2.3.1.3. Các loại hình và đặc điểm dịch vụ khách hàng của
công ty.
Là một công ty kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nên PJICO luôn
chú trọng đến yếu tố là các dịch vụ khách hàng. Công ty luôn mong
muốn mang đến sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng khi khách hàng
sử dụng các dịch vụ của PJICO. Chính vì vậy, công ty luôn chú trọng
đến các dịch vụ khách hàng ngay cả trước khi khách hàng chưa sử
dụng sản phẩm, trong khi khách hàng sử dụng sản phẩm và sau khi

khách hàng đã sử dụng các sản phẩm của công ty rồi.
Trước khi khách hàng sử dụng sản phẩm: Sau khi nhận được
những thông tin, nhu cầu của những khách hàng có nhu cầu muốn sử
dụng các sản phẩm của công ty thì nhân viên của công ty sẽ chủ động
13


liên hệ với khách hàng để trao đổi tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc
của khách hàng. Ngoài ra, các kênh thông tin như youtube, facebook,
zalo… đều có hệ thống trả lời để phục vụ khách hàng. Đội ngũ nhân
viên của công ty luôn được đầu tư về mặt chất lượng để có thể phục
vụ tốt nhất mọi khách hàng của công ty.
Trong khi sử dụng sản phẩm: Trong quá trình sử dụng sản phẩm
của công ty thì khách hàng luôn được sự phục vụ nhiệt tình từ những
đội ngũ nhân viên bán hàng của công ty. Mọi thắc mắc của khách
hàng về sản phẩm thì khách hàng có thể liên hệ trược tiếp với những
nhân viên bán hàng của từng khu vực thị trường để được họ giải đáp
và xử lí. Ngoài ra các nhân viên của công ty cũng sẵn sàng tới tận nhà
phục vụ khách hàng nếu khách hàng có những việc bận không thể
đến văn phòng làm việc được. Có thể thấy công ty luôn lấy sự hài lòng
của khách hàng làm phương châm hàng đầu cho sự phát triển bền
vững.
Sau khi sử dụng sản phẩm: Ngay cả sau khi khách hàng đã sử
dụng các sản phẩm của công ty vẫn được công ty tận tình phục vụ.
Bởi chính những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty sẽ là
những người có thể giới thiệu cho công ty những đối tượng khách
hàng mới. Công ty luôn gửi những lời cảm ơn, lời chúc mừng… vào
những dịp quan trọng tới khách hàng để khách hàng thấy họ luôn
được công ty quan tâm khi đến vơi PJICO.
Là công ty có số lượng nhóm sản phẩm và khách hàng lớn . Nên

với từng nhóm đối tượng khách hàng khách nhau thì công ty sẽ có
những loại hình dịch vụ khách hàng để có thể đáp ứng tốt nhất cho
từng đối tượng khách hàng. Việc chú trọng vào các loại dịch vụ khách
hàng đã thực sự mang lại nhiều thành công cho PJICO không chỉ ở hiện
tại mà còn cả tương lai phai trước.

2.3.2. Thực trạng về giá mặt hàng của công ty.
2.3.2.1. Giá các mặt hàng của công ty.
S

Sản phẩm

Mức phí bảo hiểm
14


TT
1
2
3
4
5
6

Bảo hiểm xe cơ

1 – 3,2% giá trị xe

giới
Bảo hiểm sức


1.664.000 – 6.400.000

khỏe
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm kỹ

1,5 – 2,8% giá trị tài sản
0,8 – 4% giá trị máy móc

thuật
Bảo hiểm tàu
thủy
Bảo hiểm hàng
hóa

0,32 – 0,95% giá trị tàu
0.06 – 0.12% giá trị hàng hóa

( Nguồn: Phòng kinh doanh khu vực Hà Nội)
Từ bảng trên có thể thấy mức giá mà công ty đưa ra đều có sự
khác nhau giữa các loại hình bảo hiểm.Các mức phí bảo hiểm sẽ được
điều chỉnh linh hoat theo từng loại hình bảo hiểm sao cho phù hợp
nhất với khách hàng mục tiêu của từng loại. Các loại bảo hiểm như
bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm
tàu thủy, bảo hiểm hàng hóa công ty công ty sẽ đưa ra mức giá dựa
trên giá trị của đối tượng tham gia bảo hiểm tại thời điểm hiện tại. Còn
với bảo hiểm sức khỏe thì công ty sẽ có quy định giá cho từng gói bảo
hiểm sức khỏe riêng biệt.
2.3.2.2. Căn cứ định giá và phương pháp định giá.

* Căn cứ định giá: PJICO hiện nay sử dụng phương pháp định giá
dựa trên giá trị của đối tượng bảo hiểm.
* Kỹ thuật định giá:
- Giá các loại bảo hiểm được tính dựa trên giá trị của đối tượng
được bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
Giá trị của đối tượng được bảo hiểm x phần trăm mức phí bảo
hiểm = giá bán
+ Giá trị của đối tượng được bảo hiểm được xác định như sau:
- Với từng đối tượng bảo hiểm thì công ty sẽ tính giá trị của từng
đối tượng tại thời điểm đối tượng muốn tham gia bảo hiểm.
15


- Giá trị của từng đối tượng được tính theo mức giá thị trường cho
đối tượng đó
+ Phần trăm mức phí bảo hiểm
- Là mức phần trăm dành cho từng đối tượng với từng giá trị khác
nhau được công ty quy định
- Trong mức phần trăm này công ty đã tính toán cả các yếu tố lợi
nhuận và chi phí bỏ ra để đưa ra mức tính phần trăm tính cho từng đối
tượng bảo hiểm cụ thể và phù hợp nhất.

2.3.2.3. Các bước định giá và phân biệt giá mặt hàng của
công ty.
a. Các bước định giá.
Bước 1: mục tiêu định giá: Việc xác định mục tiêu định giá là một
bước vô cùng quan trọng trong việc định giá của một công ty, mục
tiêu định giá luôn phải đi cùng với mục tiêu chiến lược và mục tiêu
marketing. Mục tiêu chủ yếu mà công ty luôn mong muốn hướng tới là
tối đa hóa lợi nhuận. Trong việc tính toán để tối đa hóa lợi nhuân thì

PJICO vẫn căn cứ vào đối tượng khách hàng , thị trường, nhu cầu, đối
thủ cạnh tranh… để đưa ra một mức tính toán giá phù hợp nhất có
thể.
Bước 2: Xác định cầu thị trường: Do tập khách hàng mục tiêu của
công ty rất đa dạng , mỗi loại hình bảo hiểm lại hướng tới từng đối
tượng khách hàng khác nhau. Đối tượng khách hàng đa dạng là vậy
nên công ty đã phải cân nhắc rất kĩ nhu cầu của tập khách hàng mục
tiêu của mình để đưa ra mức giá phù hợp nhất vì khách hàng họ là
những người rất nhạy cảm với giá.
Bước 3: Lượng giá chi phí: Như đã đề cập ở trên, chi phí sẽ gồm
các chi phí cố định và chi phí biến đổi. Các chi phí này có thể thay đổi
tùy theo loại sản phẩm và theo thời gian có thể một số yếu tố sẽ gia
tăng.

16


Bước 4: Phân tích giá và chào hàng của đối thủ. Đặc thù của
ngành bảo hiểm là sản phẩm rất đa dạng và phong phú nên muốn sức
mua tăng trưởng tốt thì công ty cần phải biết rõ giá của các đối thủ
cung cấp sản phẩm cùng loại để định một mức giá phù hợp. Định
hướng củacông ty là định giá sát với đối thủ với những sản phẩm gần
tương tự nhau với đối thủ cạnh tranh.
Bước 5: Lựa chọn kỹ thuật định giá. Dựa trên cơ sở đã tính toán
được chi phí một cách rõ ràng và chính xác, công ty lựa chọn kỹ thuật
định giá dựa trên giá trị của từng đối tượng bảo hiểm.
Bước 6:Lựa chọn giá cuối cùng của mặt hàng. Sau khi đã căn cứ
vào những yếu tố ở năm bước trên thì ban lanh đạo công ty sẽ lựa
chọn mức giá cuối cùng cho các mặt hàng của mình. Mức giá mà công
ty lựa chọn là mức giá sẽ có sự cạnh tranh cao và mang lại lợi nhuận

tối ưu cho công ty.
b. Phân biệt giá mặt hàng của công ty.
Công ty sử dụng phương pháp phân biệt giá là: định giá chiết giá
- Định giá chiết giá:
+ Với những đối tượng tham gia bảo hiểm 2 năm liên tục thì sẽ
được giảm giá 18%, còn với đối tượng tham gia bảo hiểm 3 năm liên
tục sẽ được giảm giá 26%.
+ Nếu tham gia với số lượng bảo hiểm nhiều cũng sẽ được công
ty chiết giá theo quy định.
+ Với đối tượng tham gia bảo hiểm mà 1 năm không tổn thất thì
năm tiếp theo giảm 10%, 2 năm không tổn thất thì năm sau giảm tối
đa 20%, 3 năm không tổn thất thì năm sau giảm tối đa lên đến 25%.
2.3.3. Thực trạng về phân phối mặt hàng của công ty
Hệ thống phân phối là một trong những yếu tố rất quan trọng trong
việc đưa sản phẩm của công ty đến tay người tiêu dùng. Để có nhiều
sản phẩm được tiếp cận và đến với người tiêu dùng nhiều hơn thì công
ty phải có một hệ thống kênh phân phối vững chắc và có tiềm năng.
Với đặc thù của sản phẩm kinh doanh nên PJICO rất chú trọng đến hệ
17


thống kênh phân phối của mình. PJICO đã sử dụng bốn hệ thống kênh
phân phối chính và cũng là những hệ thống kênh phân phối vô cùng
tiềm năng như:
* Kênh phân phối là các ngân hàng.
Hệ thống kênh ngân hàng được PJICO sử dụng để đẩy mạnh phát
triển các sản phẩm liên quan đến xe cơ giới, sức khỏe, tài sản…Lí do
tại sao mà công ty sử dụng hệ thống kênh phân phối này. Bởi vì hiện
nay các ngân hàng đang có các gói hỗ trợ vay vốn cho khách hàng
mua bán các loại xe, tài sản đang được đẩy mạnh rất nhiều, khi khách

hàng có nhu cầu vay vốn thì sẽ được ngân hàng tư vấn mua các gói
bảo hiểm của PJICO để đảm bảo cho tài sản mà khách hàng thế chấp
cho ngân hàng. Chính vì vậy đây sẽ là hệ thống phân phối tiềm năng.
Vietcombank hiện đang là 1 trong 7 cổ đông của PJICO Vĩnh Phúc,
bên cạnh đó các ngân hàng ACB, TP Bank, VIB cũng đã ký hợp đồng
hợp tác nguyên tắc với công ty để phân phối sản phẩm bảo hiểm của
PJICO.
* Kênh phân phối là các đại lí showroom.
Kênh các đại lí showroom được sử dụng để đẩy mạnh phát triển
bảo hiểm xe cơ giới. Khi hiện nay hệ thống showroom và người sử
dụng các loại xe cơ giới đang ngày càng tăng cao. Việc liên kết với các
showroom mang lại nhiều lợi thế cho công ty khi công ty không phải
quá mất công trong việc tìm kiếm khách hàng. Các hệ thống
showroom này được đẩy mạnh ở cả bốn khu vực của PJICO Vĩnh Phúc.
Với mỗi hệ thống showroom công ty đều có nhân viên kinh doanh hỗ
trợ trong việc bán sản phẩm cho khách hàng. PJICO Vĩnh Phúc sẽ hỗ
trợ thêm những chi phí nếu doanh thu khai thác từ showroom đạt trên
100 triệu đồng/ tháng, hoặc bổ sung thêm data khách hàng.
* Kênh thông qua các nhà môi giới
Đây là kênh phân phối không chỉ có PJICO mà rất nhiều các công
ty bảo hiểm khác sử dụng, PJICO Vĩnh Phúc đã triển khai từ những
ngày đầu thành lập theo chỉ thị của tổng công ty. Hiện tại một số nhà
phân phối quốc tế như Gras Savoye Willis, AON,…. đang phân phối
18


các mặt hàng của công ty.Hệ thống kênh phân phối này rất đa dạng vì
những nhà môi giới sẽ bán những sản phẩm của công ty cho những
doanh nghiệp lớn Phí môi giới thường khoảng 3,4 - 3,5% giá trị đối
tượng bảo hiểm. Có thể nói mức chiết khấu công ty đưa ra khá cao

nên rất thu hút các nhà môi giới bán các sản phẩm công ty. Mang lại
nhiều lượi thế cho PJICO Vĩnh Phúc.
* Hệ thống kênh bán lẻ.
Kênh bán lẻ có lẽ là một trong những kênh truyền thống và rất lâu
đời của công ty. Với hệ thống kênh này thì công ty sử dụng lực lượng
chính là những nhân viên kinh doanh của công ty để bán các sản
phẩm. Ở cả bốn khu vực đều có phòng kinh doanh, mỗi phòng kinh
doanh sẽ phụ trách những nghiệp vụ bảo hiểm riêng để tranh sự
chồng cheo lên nhau. Công ty luôn đưa ra mức thưởng hấp dẫn cho
các nhân viên kinh doanh để thúc đẩy tinh thần làm việc cũng như nỗ
lực của nhân viên.
2.3.4. Thực trạng về xúc tiến thương mại của công ty.
2.3.4.1. Mục tiêu hoạt động xúc tiến của công ty.
Trong những năm qua, mục tiêu các hoạt động xúc tiến của công
ty là tìm kiếm những khách hàng mới, thúc đẩy mối quan hệ với khách
hàng cũ tạo dựng hình ảnh, uy tín thương hiệu trong mắt người tiêu
dùng.
2.3.4.2. Ngân sách xúc tiến và phân bổ ngân sách xúc tiến
cho các công cụ xúc tiến.
Công ty chia ra làm bốn khu vực hoạt động, với mỗi khu vực công
ty sẽ căn cứ trên phần trăm doanh thu, lợi nhuân để từ đó tính ra
ngân sách xúc tiến cho mỗi khu vực. Bằng phương pháp này, công ty
sẽ dễ dàng kiểm soát được lượng ngân sách tiêu dùng cho xúc tiến
thương mại đủ để hoàn thành mục tiêu marketing. Với mỗi khu vực sẽ
đẩy mạnh những công cụ xúc tiến mũi nhọn nên ngân sách cho các
công cụ xúc tiến cũng không đồng đếu giữa bốn khu vực. Trong bốn
khu vực với đặc thù của thị trường thì khu vực Hà Nội là khu vực được
phân bổ ngân sách xúc tiến nhiều nhất. Còn 3 khu vực còn lại sẽ được
chia đều ngân sách xúc tiến.
192.3.4.3 Thực trạng các công cụ xúc tiến của công ty
- Quảng cáo
+ Mục tiêu của quảng cáo: tăng sự nhận diện thương hiệu, các
sản phẩm của công ty, thúc đẩy hành vi mua của khách hàng, nhắc
nhở khách hàng về sự tồn tại phát triển của thương hiệu
+ Nội dung: trong các quảng cáo công ty luôn nhấn mạnh đến
hình ảnh của công ty, sản phẩm và đặc biệt là những giá trị mà khách
hàng nhận được.
+ Thông điệp: PJICO – người bảo hiểm đáng tin cậy của quý khách
+ Phương tiện quảng cáo: PJICO Vĩnh Phúc sử dụng một số
phương tiện như:


Công ty sử dụng các banner, áp phích được đặt tại trụ sở của

công ty, trụ sở các khu vực, các cây xăng, các biển quảng cáo to
ngoài đường quốc lộ lớn.


Công ty cũng sử dụng những tờ rơi được in ấn cẩn thận giới

thiệu về các sản phẩm của công ty sẽ được công ty đưa tới bốn hệ
thống kênh phân phối nhằm tiếp cận với khách hàng, tăng sự nhận
diện của khách hàng tới thương hiệu.


Hằng năm công ty cũng cho in ấn các tờ lịch để gửi tới khách


hàng trong dịp năm mới như một lời cảm ơn của công ty đến những
khách hàng đã tin dùng sản phẩm.


Ngoài ra công ty cũng sử dụng hệ thống truyền hình để phát

sóng các viral clip giới thiệu về các sản phẩm chủ đạo, nổi bật của
công ty trên các kênh sóng truyền hình địa phương nhằm tiếp cận với
khách hàng nhiều hơn, tăng sự nhận diện thương hiệu tới khách hàng.
- Quan hệ công chúng
+ Mục tiêu: Củng cố và xây dựng hình ảnh của công ty trong cộng
đồng công chúng.
+ Hoạt động quan hệ công chúng:
20
Đối với trong nội bộ công ty: Khen thưởng các cán bộ nhân

viên có công lớn hằng năm. Quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân
viên. Các hội thể thao cũng được đẩy mạnh tăng tính đoàn kết…


Đối với báo chí: công ty có hợp tác với một số tờ báo uy tín

,báo mạng để đưa các thông tin về công ty lên mặt báo nhằm tiếp cận
cũng như giới thiệu với khách hàng về công ty. Ngoài ra, công ty cũng
thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm cảm ơn các báo đài đã hợp
tác với công ty cung phát triển.Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương nơi công ty

kinh doanh để làm đẹp hình ảnh của công ty trong mắt cộng đồng.
- Bán hàng cá nhân: với đặc thù của sản phẩm nên bán hàng cá
nhân đặc công ty rất chú trọng, cán bộ nhân viên kinh doanh, nhân
viên marketing của công ty được tuyển chọn và đào tạo khá bài bản
để có thể phục vụ khách hàng tốt nhất. Khách hàng luôn nhận được
sự hỗ trợ nhiệt tình của những nhân viên bán hàng khi khách hàng có
những thắc mắc cần được giải đáp.
- Xúc tiên bán hàng


Công ty PJICO Vĩnh Phúc đã sử dụng rất nhiều chương trình

khuyến mãi, các chương trình khuyến mãi này đều được đưa xuống từ
tổng công ty.Căn cứ vào sức mạnh của từng thị trường khu vực mà
công ty PJICO Vĩnh Phúc kinh doanh sẽ đẩy mạnh những chương trình
khuyến mại khác nhau nhằm thu hút cũng như kích thích nhu cầu của
khách hàng.


Những chương trình khuyến mãi nổi bật của công ty như:

+ Khi khách hàng mua bảo hiểm vật chất xe ô tô cá nhân sẽ được
tặng phiếu mua xăng miễn phí lên đến hàng triệu đồng.
+ Với bảo hiểm nhà tư nhân sẽ có chương trình khuyến mãi an cư
lập nghiệp.
+Bảo hiểm con người 24/7 sẽ có chương trình thẻ cào đi kèm.


21


2.4. Thực trạng quản lí chất lượng của công ty.
Là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh
bảo hiểm. Do hoạt động của công ty thường khá phức tạp với sự tham
gia của nhiều người và nhiều bộ phận khác nhau. Mỗi người phải chịu
trách nhiệm về một phần công việc nhất định được phân công . Việc
quy định rõ ràng các nhiệm vụ và những quy trình thực hiện sẽ giúp
điều hành toàn bộ hoạt động của công ty tốt hơn, nâng cao hiệu quả
hoạt động chung và đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ cho khách
hàng . Vì vậy công ty đã áp dụng tiêu chuẩn ISO để tăng cường biện
pháp phòng ngừa những sai hỏng không đáng có và giảm thiểu các
chi phí không cần thiết. Công ty luôn chú trọng về mặt chất lượng,
hình ảnh nề nếp làm việc tiên tiến, trách nhiệm rõ ràng , không chồng
chéo lên nhau, quan hệ hợp tác giữa các nhân viên, các cấp các
phòng ban được cải thiện và tăng cường để cùng hướng tới một mục
tiêu chung đảm bảo công ty là một cơ thể thống nhất lớn mạnh.
Cụ thể công ty đã áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008
nhằm đạt được các mục tiêu:
- Để các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát
một tổ chức về mặt chất lượng.
- Để hoạch định, kiểm soát, đảm bảo và cải tiến chất lượng
- Để chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu của
khách hàng và luật định một cách cụ thể
- Nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng
Với việc luôn chú trọng hoạt động quản lí chất lượng nhằm mang
lại cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất và với việc áp dụng tiêu chẩn
ISO 9001: 2008 đã mang lại những lợi ích vô cùng lớn cho PJICO.

- Giúp lãnh đạo công ty quản lí, điều hanh hoạt động một cách
hiệu quả
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận do
việc sử dụng hợp lí và khoa học các nguồn lực hiện có tiết kiệm chi phí
22


- Nâng cao năng suất lao động, sàng lọc được những gói sản
phẩm không hiệu quả và giảm những chi phí không cần thiết
- Cải tiến các quy trình quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm bảo
hiểm mới, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu
ngày căng cao của khách hàng
- Tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân viên
trong công ty
- Giải quyết tốt những bất đồng không đáng có trong nội bộ, loại
bỏ những xung đột về thông tin do quy trình thực hiện công việc được
hướng dẫn, quy định rõ ràng. Mọi việc đều được kiểm soát, không bỏ
sót, trách nhiệm cá nhân rõ ràng.
Việc sử dụng tiêu chuẩn chất lượng mang lại rất nhiều lợi ích cho
công ty giúp cho hình ảnh của công ty ngày càng được nâng cao trong
mắt khách hàng. Từ đó có thể thấy quản lí chất lượng có phần rất
quan trọng trong sự phát triển của công ty.
2.5. Thực trạng quản trị logistics của công ty
Với đặc điểm của ngành nghề kinh doanh nên hoạt động quản trị
logistics của công ty công được phát triển và đẩy mạnh.
Phần 3: Một số vấn đề cấp thiết của công ty cổ phần bảo
hiểm PJICO Vĩnh Phúc và định hướng đề tài khóa luận tốt
nghiệp
3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động marketing,thương
hiệu,kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm PJICO Vĩnh

Phúc.
3.1.1. Thực trạng hoạt động marketing.
Ưu điểm: Trong những năm qua, hoạt động Marketing của công ty
đã có những chuyển biến tích cực khi đưa ra nhiều chương trình hay,
hấp dẫn, sản phẩm phong phú đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Nhược điểm: Tuy nhiên, việc đưa ra nhiều sản phẩm sẽ khiến công
ty không tập trung được vào những “mặt trận” mũi nhọn. Hơn thế nữa,
các sản phẩm truyền thông chưa có nhiều sự đột phá và thu hút tối đa
23


×