Tải bản đầy đủ (.docx) (38 trang)

Phiếu ôn nghỉ dịch lớp 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.17 MB, 38 trang )

Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
TOÁN
Bài 1: Điền số
10

-8

+6

+2

- 6

Bài 2: Tính
a, 10 – 6 + 2 = ..................

c, 6 – 4 + 5 = ....................

b, 8 + 2 – 6 = ...................

d, 10 – 7 + 6 = ..................

Bài 3: Hùng hỏi Hà: “Năm nay bạn mấy tuổi”? Hà đáp: Anh mình vừa tròn chục tuổi. Anh
mình hơn mình 4 tuổi”. Hỏi Hà mấy tuổi?

Bài 4 : Đặt tính rồi tính
a, 1 4 + 3

b, 7 + 11

c, 19 - 6Bài 5 : Hình bên có :
a.
b.
c.
d.

……….. hình vuông.
………... hình tam giác.
……….. điểm.
……….. đoạn thẳng

Missin
g
numb
er

d, 18 - 7

e, 12 + 7


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576

( Em hãy điền số còn thiếu vào ô trống để được phép tính đúng nhé!)

TIẾNG VIỆT
Bài 1: Điền vào chỗ chấm
a. l hay n: cỏ …..on, ……on bia, kỉ …….iệm, …..ũng ……ịu, …..ung tung,
…u ….a ….u ….ống, ….ắc …..a …ắc….ư, …o ….ắng, ……ơ mơ.Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
b. ch hay tr: hình ….òn, tập .…ung, ….í tuệ, bút ….ì, nhà ….ọ, ….ật tự.
Bài 2: Nối đúng để thành câu:
Bè gỗ

có đầy rêu

Miệng em bé

đang xây dở

Ngôi nhà

chúm chím

Bể cá

thả trôi sông

Bài 3: Sắp xếp các từ sau để thành câu đúng:
a.

nhà, em , thường , ở , bố mẹ, giúp đỡ, quét nhà

b. em , ở trường, vui chơi, thường, bạn , cùng.

Bài 4. Viết tiếp các câu sau để kể về lớp học của em:
- Lớp học của em có……………………………………………….

- Đến lớp em được…………………………………………………….
- Các bạn chơi đùa cùng nhau ………………………………………..
- Em rất thích…………………………………………………………
Bài 2. Điền từ trong ngoặc vào chỗ trống cho đúng
(xong , song): ……….. xuôi, …………cửa.
(lạ, nạ): …… lẫm, mặt …….., ……….mặt
(chung , trung): tập………., ………..quanh, …………tâm, …………kết


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576

Đường đến lâu đài

Em hãy giúp công chúa tìm đường về lâu đài nhé!


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576

Tìm điểm khác biệt

Cùng tìm điểm khác biệt giữa 2 bức tranh nhé!


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576

Dot to dot

Em hãy nối số theo thứ tự để được bức tranh hoàn chỉnh nhé!Đặng Thị Thu Hường - 0399849576

Em là thám tử

Em hãy tìm những vật được giấu trong bức tranh nhé!

TOÁN
Bài 1: Viết các số 3, 2, 8, 4, 6, 10, 0
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………..
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………..
Bài 2:
- Tìm các số lớn hơn 5 nhưng bé hơn 9: ………………………………
- Tìm các số bé hơn 7 nhưng lớn hơn 3: ……………………………...
Bài 3: Tính:
4 – 2 + 1 = …….

7–2+3=
……..

8 – 1 – 5 = ……


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
2 + 6 – 4 = …….
4+1+5=
……..
7 – 5 + 8 = …….
6–4+3=
……..


9 – 3 + 4 = ……
10 – 2 – 8 = …..

Bài 4: Điền dấu (>, <, =) ?
3+
8+1 9–3+4
7
10 –
9-4
8–2–3
6
Bài 5: Điền dấu (+, -, =) ?
10
3

2
8

8
5

10 – 2 – 4
10 – 1 – 6

1
4

10

9


6

10

Bài 6: Viết phép tính thích hợp vào ô trống.
a,

Có: 5 quả cam
b, Có: 10 quả
trứng Mua thêm : 4 quả cam
Đã nở :2
quả trứng
Có tất cả
.............: … quả cam?
.............Còn lại
quả
trứng?

Bài 7: Hình bên có :
………………… hình tam giác
………………… điểm

TIẾNG VIỆT
Bài 1: Nối
Giàn mướp
Chúng em
Bài
hát


xếp hàng vào lớp
có nhịp điệu dồn
dập
sai trĩu quả

Bài 2: Sắp xếp các từ sau đây thành câu và viết lại


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
a/ Cá , to, mập, ở biển, rất.

b/ xếp, sách, ngăn nắp, vở, Bé

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bài 4: Điền vào chỗ chấm cho phù hợp:
- k, c hay tr:
chương ..……...ình ca múa nhạc.
………iên quyết

….…ông viên
tiết …….iệm

- ngh hay ngh, g, gh:
……………ày hội
…………..áo
…………..ánh thóc

ngả …………..iêng
…………e hát


cái
nghề …………...iệp

Dice
(Em hãy cộng các mặt của viên xúc xắc để được kết
quả đúng nhé!) Additio
n


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576

TOÁN

Bài 1: Tính:
10 + 0 – 4 = …
8–5+6
=…
Bài 2: Số?

7–2–4=…

7+3–5=…

=…

9–3–4=…

-4=6


2=

-6

-2=7

1=

-8

Bài 3: Điền dấu (>, <, =) ?
3+4+
10 – 6 + 6
2
……

+3<9
2>

+1

4+

7–7+8

= 10 – 1

+ 1 = 10 – 8

6–2+5


7–4+6

……

……


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
……
10 – 2 – 3
……

4+6–5
……

9–1–4

7–2–2

……

……

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài 5: Hình vẽ bên có:
- Có ……… hình tam giác.
- Có ………hình vuông.
Bài 6: Số ?

a) 10, 8, 6, .… , …. , .…
b) 1, 3, 5, …. , …..
Bài 7: Điền số và dấu thích hợp để có phép tính đúng:
10

9

TIẾNG VIỆT
I.

Đọc đoạn văn sau:

Ôi lạ quá! Bỗng nhiên bé thấy mình biến thành cô bé tí hon.
Những đóa hoa đang nở để đón mùa xuân. Còn bướm ong đang
bay rập rờn. Nắng vàng làm những hạt sương lóng lánh. Thế mà
bé cứ tưởng là bong bóng. Bé sờ vào, nó vỡ ra tạo thành một
dòng nước cuốn bé trôi xuống đất. Bé sợ quá, thức dậy. Bé nói: “
Thì ra mình nằm mơ.”
II. Khoanh vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Bài văn tả mùa nào ?
A. Mùa xuân
B. Mùa thu
C. Mùa hè
Câu 2. Bài đọc trên có mấy câu?
A. 7 câu
B. 8 câu
Câu 3. Bướm ong bay thế nào ?
A. Tung tăng
B. Rập rờn
Câu 4. Bé tưởng cái gì là bong bóng ?

A. Giọt nước mưa đọng trên lá
B. Những hạt sương lóng lánh

C. 9 câu
C. Vù vù


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
C. Chùm quả đẫm nước mưa
Câu 5. Tìm trong bài đọc và viết lại :
-Tiếng có vần ay
-Tiếng có vần anh

-Tiếng có vần ang

Câu 8. Điền vào chỗ chấm:
a/ n hay l:
……….ót

……....ấu cơm

b/ c hay k: ……á vàng
éo

……ằm ngủ
thước ….ẻ

......ắm tay
lá …..ọ


TOÁN
Bài 1: Viết các số 7, 5, 10, 4, 6, 9, 0
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………..
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………..
Bài 2: Tính:
14 – 2 + 8 = …….

7 – 2 + 13 = ……..

19 – 1 – 5 = ……

12 + 6 – 4 = …….

3 + 11 + 3 = ……..

9 – 3 + 12 = ……

17 – 5 + 7 = …….

16 – 4 + 3 = ……..

10 + 3 – 7 = …..


cái ……


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
Bài 3: Số?
3 +

9

= 10

18 =

-

= 6

13 =

-

= 6

7 =

+ 14 + 3

3 +

-2 + 6

> 9
+ 1

- 2- 0

10 -


< 9
< 2

Bài 4: Điền dấu (>, <, =) ?
13 + 7

18 + 1

19 – 3 + 4

10 – 2 – 4

10 – 6

19 – 4

18 – 2 – 3

19 – 3 + 4

Bài 5 : Viết phép tính thích hợp
a. Có : 15 quả trứng

b, Hoa có : 18 nhãn vở

Mua thêm : 4 quả trứng

Cho Nga : 2 nhãn vở


Có tất cả : … quả trứng?

Còn lại: ….. nhãn vở?

Bài 6: Số ?
Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

21
34
41
18
25
Bài 7 : Hình bên có :
- ………….. hình tam giác.
- …………... hình vuông.
- …………… điểm.
TIẾNG VIỆT
Đọc bài văn sau:
Chim sơn ca
Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên khắp các cánh đồng cỏ. Những con sơn ca
nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh
lót vang mãi đi xa. Bỗng dưng lũ sơn ca không hót nữa mà bay vút lên trên nền trời xanh thẳm.
Chúng đâu biết mặt đất vẫn còn lưu luyến mãi với tiếng hót tuyệt vời của chim sơn ca.
(Theo Phượng Vũ)
Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi
Câu 1. Chim sơn ca nhảy nhót ở nơi nào trong buổi trưa hè?Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
A. Trên đồng cỏ
B. Trên sườn đồi
C. Trên mặt đất
Câu 2. Mặt đất lưu luyến mãi điều gì ở chim sơn ca?
A. Bước chân nhảy nhót
B. Tiếng hót tuyệt vời
C. Tài bay cao vút
Câu 3. Tìm từ thích hợp trong bài tập đọc điền vào chỗ trống
- Tiếng hót lúc trầm,.........................,........................ vang mãi đi xa.
Câu 4. Tìm trong bài tiếng chứa :
- Vần iêng
- Vần ang
- Vần anh
- Âm đầu l

Câu 5 : Nối
Bầu trời
Con mèo
Bạn trai
Mùa hè

Chơi thả diều
Có nhiều mây
Trèo cây cau
Có nhiều ve

Câu 6: Điền vào chỗ chấm: ng hay ngh?

con ……ỗng

chìm ……ỉm

bát ……át

đề .……ị

……ắm ……ía
….. iêng

……ả

Câu 7: Điền uôm hay ươm ?
cánh b...............

cánh b.............

con b...................

ao ch ..................

vàng x..............

nh.......................vải

Bài 8: Đọc và gạch dưới tiếng có vần ip:
Con gì ăn no.
Bụng to mắt híp.
Miệng kêu ụt ịt.

Nằm thở phì phò.


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576

Số liền trước, số liền sau


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576

TOÁN
Bài 1: Tính
15 + 2 – 3 = ……

12 + 2 + 1 = …….

11 + 5 – 3 = ……

13 + 5 + 0 = …….

10 + 8 – 5 = ……

19 – 6 + 2 = …….

Bài 2 : Viết các số 8, 19, 20, 16, 10 theo thứ tự:
a/Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………
b/Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………..
Bài 3: Điền dấu >,<,= thích hợp vào ô trống:
18 + 0
19 – 4


19 – 3
18 – 1

15 + 4

19 – 2

2 + 10

3+7

10 – 10

14 + 3

1 + 18
15 +3


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
Bài 4: Số?
10 – 3 <

+3

13 + 4 <

14 + 4 >


+5

10 + 6 <

–2

17 – 0 >

+2

17 – 5 <

+2

+7

Bài 5: Số ?
a.
b.

- 7
8

3

-2

+6

- 2


+ 3

-2

+5

+1

Bài 6: Hà và Lan hái được 18 bông hoa, riêng Hà hái được 7 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao
nhiêu bông hoa?

Bài 7 : Hình bên có :
- ….. hình tam giác.
- …. hình vuông.
- …. điểm.
TIẾNG VIỆT
Câu 1: Đọc đoạn văn sau và thực hiện theo yêu cầu :
Tay mẹ
Bao tháng, bao năm, mẹ bế anh em chúng con trên đôi tay mềm mại ấy! Cơm chúng
con ăn, tay mẹ nấu; nước chúng con uống, tay mẹ xách, mẹ đun. Trời nóng, gió từ tay mẹ đưa
chúng con vào giấc ngủ. Trời rét, vòng tay mẹ lại ủ ấm cho chúng con.
a. Tìm các tiếng chứa vần “ong”:

b.

Đặt câu với tiếng chứa vần “ong”:

Bài 2 : Điền g hay gh:Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
Chuồng …...à

..….i nhớ

..….ế …...ỗ

Bánh …....ói

..….ồ ……ề

bé …....ái

…...ọn gàng

nhà …....a

kêu ..…ọi

con …....ẹ
gập …...ềnh
…….õ cửa

Bài 3: Điền iêt hay iêc:
Công v……̣..

V……̣… Nam

Bữa t……̣…


hiểu b……

xem x….

tập v……

cá d……

Bài 4 :
Vườn rau

Tham gia giao thông

Trẻ em hôm nay

Trồng cây

Đội mũ bảo hiểm

Vừa mới gieo

Ăn quả

Thế giới ngày mai

Bài 5 : Đọc đoạn thơ sau :
Trăng ơi từ đâu đến
Hay từ một sân chơi
Trăng tròn như quả bóng

Bạn nào đá lên trời.
- Gạch chân dưới tiếng chứa vầng “ ăng”
- Khoanh tròn tiếng chứa vần “ơi”


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576

Sắp xếp các số theo
thứ tự tăng dần


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576

Sắp xếp các số theo
thứ tự giảm dần

LUYỆN ĐỌC


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
TOÁN
Bài 1: Tính
11 + 4 –3 = ……

15 + 2 + 0 = …….

15 +3 – 7 = ……


14 + 4 + 1 = …….

16 + 3 – 5 = ……

17 + 2 + 0 = …….

Bài 2:
a. Khoanh tròn vào số lớn nhất :
4 ;
10 ;

7

;
7

8
;

; 6
12

;

5

; 19

;


b. Khoanh tròn vào số bé nhất :
2

15

11

;
;

7
8

;
;

4

;

6 ;0

14

;

19 ; 20

Bài 3: Đặt tính rồi tính

19 – 7

15 + 3

14 – 2

16 + 3

18 – 6

Bài 4: Điền dấu >,<,= thích hợp vào ô trống:
8+0

9–3

5+4

19 – 2

2 + 10

1+8

9–4

8–1

3+7

10 – 10


4+3

15 +3

Bài 5 : Viết phép tính thích hợp
a.

Có :
14 máy bay
Bay đi:
4 máy bay
Còn lại: ..... máy bay ?

b. Có : 18 cái kẹo
Đã ăn : 4 cái kẹo
Còn lại : .....cái kẹo ?

Bài 6 : Viết các số 7, 10, 20, 6, 16 theo thứ tự:
a/Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………
b/Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………..
Bài 7 : Hình bên có :
- ……. hình vuông.
- ……..hình tam giác.
- ……..điểm.
- ……..đoạn thẳng.

12 + 7Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
TIẾNG VIỆT
Bài 1: Nối cột A với cột B để tạo thành câu:
Cột A

Cột B

Cánh đồng

bên cửa sổ

Cần cẩu

Bé ngồi

rộng mênh mông

cùng
chơi
đuhàng
quay
nâng
kiện

Bé và bạn

Bài 2 :
Điền iêc
hay ươc


và các dấu thanh để được các từ có nghĩa
Xanh b…..

ch……áo

cái l…….

Dòng n…..

th……kẻ

bắt ch…..

Bài 3 : Viết tiếng có chứa vần it vào chỗ trống để thành câu

- Cây …… nhà bà đã có quả.
- Con …… đi lạch bạch.
- Em rất thích ăn ……. gà.
Bài 4: Cho các tiếng: vách, bạch, tách, nghịch, xếch, sạch.Chọn tiếng đã cho điền vào chỗ
chấm để được từ có nghĩa.
………..tường

chuột …………..

mưa tí……………..

………..ngợm

mắt …………….


…………..sẽ

Bài 5: Khoanh tròn vào tiếng có chứa vần khác các tiếng còn lại:
a. mắc
chắc
b. lục
sức
c. gấc
tấc
Bài 6: Đọc bài thơ sau :

thất
nục
tắc

rắc
cục
nấc
Dậy sớm


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576
Tinh mơ em thức dậy
Rửa mặt rồi đến trường
Em bước vội trên đường
Núi giăng hàng trước mặt.
TOÁN
Bài 1: Điền vào chỗ chấm:
Số liền trước của 12 là số: ……
- Số liền sau của số 12 là số: …..

- Số gồm 1 chục và 4 đơn vị là số:…
- Số gồm 2 chữ số giống nhau là số: ……
- Số liền trước của 18 là:…….
- Số liền sau của 10 là:……..
Bài 2: Tính:
-

15 – 3 + 5 = …….

18 – 4 + 3 = ……..

17 + 2 – 5 = ……..

17 – 2 + 4 =……..

19 – 7 + 3 =……..

18 – 6 + 5 = ……..

Bài 3: Điền dấu >,<,= thích hợp vào chỗ ….
14 + 5 ……19 + 0

13 + 6 ……18 – 1

17 – 4 …. 15 – 3 + 1

15 – 4 …… 19 – 7

10 + 7 ……17 + 0


10 + 7 ….5 + 12 + 0

Bài 4: Viết phép tính thích hợp
Có :
Đã dùng:

18 cái khăn mặt
3 cái khăn mặt

Có:

12 bông hoa

Thêm:

5 bông hoa

Có tất cả: …bông hoa?

Còn lại: ……..cái khăn mặt?

Bài 5: Hình bên
B

A

Có……..điểm. Đó là các điểm…………..…
Có:……..đoạn thẳng. Đó là các đoạn thẳng:

E


…………………………………………….
Có: …… tam giác

D

C

Bài 6: Đặt tính rồi tính
18 - 4

17 - 2

19 - 1

17 - 5

15- 2


Đặng Thị Thu Hường - 0399849576

TIẾNG VIỆT
Bài 1 : Đọc và khoanh vào đáp án đúng:
Nhà gấu ở trong rừng
Cả nhà gấu ở trong rừng thẳm. Mùa xuân, gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa
thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con béo nũng nính, bước đi lặc lè, lặc lè. Mùa
đông, cả nhà gấu tránh rét trong hốc cây. Suốt mùa đông, gấu không đi kiếm ăn, gấu mút hai
bàn chân mỡ cũng đủ no.
1.

2.
3.

Cả nhà gấu ở đâu?
A. Trong núi
B. Trong rừng thẳm
Mùa thu gấu làm gì?
A. Nhặt hạt dẻ
B. Ngủ trong hốc cây
Mùa nào cả nhà gấu tránh rét trong hốc cây?
A. Mùa xuân
B. Mùa hè

C. Trên đồi cao
C. Đi bẻ măng
C. Mùa đông.

Bài 2: Điền vào chỗ chấm ăc hay âc, kèm dấu thanh để được các từ có nghĩa
Gi…..ngủ

xôi g……

gió b…….

r……rối

ch……chắn

nh…..nhở


Bài 3: Chọn phụ âm đầu x , s , ngh, ng thích hợp điền vào chỗ trống.
- lá ……en

;

..…in lỗi.

- ……..ĩ ngợi

;

...…ửi mùi.

Bài 4: Nối ô chữ tạo thành câu cho phù hợp
Vườn cải nhà em

đi kiếm mồi.

Đàn sẻ

nở rộ.

Bữa cơm trưa

chảy rì rầm.

Con suối

rất ngon miệng.×