Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 4 5 tuổi”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (143.62 KB, 19 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỘNG HÒA
XÃlập
HỘI
VIỆT NAM
Độc
- TựCHỦ
do - NGHĨA
Hạnh phúc
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
SÁNG
KIẾN
CẢIĐỂ
TIẾN
KỶHIỆN
THUẬT
Đề tài: "MỘT
SỐ GIẢI
PHÁP
THỰC
TỐT CÔNG TÁC
TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận
GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON"
động cho trẻ 4-5 tuổi”.

Quảng Bình, tháng 05 năm 2015

Quảng Bình, tháng 3 năm 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỶ THUẬN
Đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận
động cho trẻ 4-5 tuổi”.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Sen Thủy

Quảng Bình, tháng 3 năm 2019


Đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động
cho trẻ 4-5 tuổi”.
1. Phần mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài:
Như Bác Hồ đã từng nói: “Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”
Như chúng ta đã biết, bậc học mầm non là nền tảng trong hệ thống giáo dục
quốc dân. Vì mầm non là hệ măng non, là những thế hệ xây dựng tương lai đất nước
sau này. Chính vì vậy nó rất quan trọng, những gì trẻ học ở trường mầm non chính là
những hành trang cho trẻ tiến bước vào đời.
Từ khi mới sinh ra trẻ như một cái búp mới chớm nở ở trên cành, nếu được sự
quan tâm chăm sóc của mọi người búp sẽ cho ta bông đẹp, ở độ tuổi này nếu trẻ chỉ
cần biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan và cũng trong thời kỳ này trẻ luôn là
trung tâm của mọi người trong gia đình, mỗi chúng ta ai cũng dành cho trẻ những gì

tốt đẹp nhất mà mình có thể.
Giáo dục phát triển thể chất là một nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển
toàn diện cho trẻ mầm non. Hiện nay chiến lược “Phát triển nguồn lực con
người”trước hết phải cường tráng về thể lực, phong phú về tinh thần và trong sáng về
đạo đức, đã và đang được Đảng và nhà nước ta rất quân tâm. Vậy sự phát triển thể lực
của trẻ em ở lứa tuổi Mầm non bây giờ như thế nào? Đặc điểm cơ thể trẻ luôn phát
triển tuân theo những quy luật cơ bản của sinh học, trình tự và tốc độ của sự phát
triển phụ thuộc vào những yếu tố về di truyền, môi trường sống, phương pháp nuôi
dưỡng và rèn luyện thân thể một cách có ý thức.
Hơn nữa, giáo dục thể chất cho trẻ mầm non càng có ý nghĩa quan trọng hơn
bởi cơ thể trẻ đang phát triển mạnh mẽ, hệ thần kinh, cơ xương hình thành nhanh, bộ
máy hô hấp đang hoàn thiện. Cơ thể trẻ còn non yếu dễ bị phát triển lệch lạc, mất cân
đối nếu không được chăm sóc giáo dục đúng đắn thì có thể gây nên những thiếu sót
trong sự phát triển cơ thể trẻ mà không thể khắc phục được. Vì vậy, giáo dục thể chất
cho trẻ em cần phải tiến hành một cách thường xuyên và đồng bộ.
Trong những năm gần đây, cùng với sự chuyển biến mọi mặt của xã hội và đặc
biệt là sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội, trẻ em đã có điều kiện được chăm
sóc tốt hơn dẫn đến tình trạng béo phì rất nhiều. Trên thực tế có nhiều yếu tố ảnh
hưởng không tốt đến sự phát triển thể chất của trẻ như: kinh tế, xã hội, chất lượng
môi trường sống, song 3 yếu tố chính đó vẫn là hình thức tổ chức giáo dục thể chất
cho trẻ.
Xuất phát từ những vấn đề trên, để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
trong ngành học mầm non nói chung và trong trường mầm non của tôi nói riêng. Là
giáo viên mầm non, lại là giáo viên dạy ở trường mầm non nông thôn vấn đề đặt ra
hiện nay đối với tôi là cách tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ 4- 5 tuổi ở
trường ra sao? Vì thế tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao
chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 4-5 tuổi”.


1.2. Điểm mới của đề tài

Phương pháp hoàn toàn mới được chúng tôi ứng dụng rộng rãi trong toàn trường
trong học kỳ này và đạt được nhiều kết quả tốt. Khi thực hiện đề tài tôi chủ yếu lồng
ghép nội dung phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong giáo
dục thể chất bằng các biện pháp:
- Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc vận động.
- Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ ( Đối với thể dục sáng).
- Khuyến khích tính tự giác và tích cực ở trẻ.
- Lựa chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng.
- Sử dụng đồ dùng trực quan.
- Xây dựng bài tập vận động đảm bảo tính khoa học và hệ thống.
- Lồng ghép các bài hát vào tiết thể dục và đưa bài tập nhạc nhộn vào bài tập phát
triển chung.
- Tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi để củng cố và nâng cao khả
năng vận động cho trẻ.
Sau khi thực hiện có cải tiến hơn so với trước khi chưa thực hiện phương pháp
lồng ghép qua từng hoạt động của trẻ. Trong giờ học trẻ hứng thú tham gia vào vận
động thể chất rất tích cực, sôi nổi, cháu tự mình trải nghiệm, khám phá với những
dụng cụ và mô hình thể chất ở trong trường một cách say mê và hứng thú.
1.3. Phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp:
- Đề tài của tôi tập trung nghiên cứu các biện pháp hay, tổ chức thực hiện có hiệu quả
nhằm phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong giáo dục thể
chất ở trường mầm non.
2. Phần nội dung
2. 1. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu
- Như chúng ta đã biết giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục
quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và
phát triển của nhân cách con người. Xuất phát từ mục tiêu và quan điểm giáo dục
mầm non là phát triển nhân cách cho trẻ toàn diện trong đó phát triển năng lực trí tuệ
cho trẻ phát huy tính nhận thức của trẻ trong hoạt động.
Quyết định 55 của bộ giáo dục quy định mục tiêu, kế hoạch đào tạo của Nhà trẻ

- Mẫu giáo ghi rõ mục tiêu giáo dục mầm non là: “...Hình thành ở trẻ những cơ sở
đầu tiên của nhân cách con người mới XHCN Việt Nam:
- Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cơ thể phát triển hài hòa cân đối.
- Giàu lòng thương, biết quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ những người gần gũi như:
Bố mẹ, bạn bè, cô giáo; thật thà, lễ phép, hồn nhiên.
- Yêu thích cái đẹp, biết gìn giữ cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp ở xung quanh.
- Thông minh, ham hiểu biết, thích tìm tòi khám phá, có một số kỹ năng sơ đẳng:
Quan sát, phân tích, tổng hợp, suy luận… Cần thiết để vào trường phổ thông.
Vận động là nhu cầu tự nhiên của cơ thể, đặc biệt là với cơ thể đang phát triển như
trẻ mầm non. Vai trò vận động đối với cơ thể trẻ đã được các nhà khoa học khẳng
định ngay từ thế kỉ XVIII: “Cơ thể không vận động giống như nước trong ao tù”, “
Nguyên nhân chậm phát triển của cơ thể hài nhi là do thiếu vận động”. Ngày
nay khoa học đã chứng minh được rằng: phần lớn những trẻ ít vận động thì các vận
động phúc hợp và chức năng thần kinh thực vật thường kém phát triển, hoạt động hệ


tuần hoàn và hệ hô hấp bị hạn chế, khả năng lao động chân tay giảm sút, trọng lượng
cơ thể tăng nhanh.
“Nhà sáng lập lý luận giáo dục ở nước Nga, ông P.ph.Lexgáp cho rằng, cơ sở để
lựa chọn bài tập vận động là phải tính đến những đặc điểm giải phẫu sinh lý và tâm
lý, mức độ khó dần và đa dạng của bài tập. Sự phát triển thể chất có mối quan hệ với
sự phát triển trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ và hoạt động lao động. Quá trình thực hiện bài
tập vận động ông coi như là một quá trình thống nhất giữa sự hoàn thiện tinh thần và
thể chất. Ông nhấn mạnh ý nghĩa của lời nói hướng đến sự tự giác của trẻ, không
được cho trẻ bắt chước một cách máy móc. Ông yêu cầu giáo viên phải chuẩn bị và
tiến hành có hệ thống các tiết học. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần tăng dần
sức chịu đựng của cơ thể, thay đổi bài tập và đa dạng hoá chúng.
Ông nghiên cứu lý luận và phương pháp tiến hành trò chơi vận động, coi trò chơi
vận động như là “bài tập” mà nhờ đó trẻ chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Trong
những trò chơi, trẻ lĩnh hội kỹ năng, thói quen, hành vi tính cách của nó. Quy tắc của

trò chơi có ý nghĩa như quy luật, thái độ của trẻ cần phải có ý thức, tự giác và có trách
nhiệm. Nhiệm vụ quy tắc này đặt ra đối với tất cả trẻ, vì thế chúng có ý nghĩa giáo
dục lớn. Trò chơi làm phát triển những phẩm chất đạo đức, tính kỷ luật, trung thực,
công bằng, giúp đỡ lẫn nhau. Ông coi trò chơi như phương tiện giáo dục nhân cách”.
Đối với trẻ mầm non, trong nhiều thí nghiệm cho rằng đây là thời kỳ hình thành
tới 90% tế bào não, là thời kỳ phát triển hệ thần kinh, não, răng, xương, cân nặng,
chiều cao. Về phương diện phát triển kỹ thuật vận động là thời kỳ hình thành khả
năng tiếp thu những động tác liên quan đến vận động, không chỉ các động tác cơ bản
và động tác bổ trợ. Với phương diện phát triển tình cảm xã hội thì đây là thời kỳ trẻ
bỏ đi những suy nghĩ bản thân và dần dần hình thành tính cộng đồng.
Vận động có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cơ thể, ở mỗi một
giai đoạn thì nhu cầu vận động của trẻ là khác nhau. Vì vậy khi lập chương trình giáo
dục thể chất nhằm phát triển vận động cần dựa trên những cơ sở sau:
+ Các bài tập vận động phải phù hợp với từng độ tuổi làm sao gây được hứng thú cho
trẻ.
+ Các bài tập vận động có tác dụng chung đến toàn bộ cơ thể, kích thích được nhiều
cơ bắp tham gia thúc đẩy sự hoạt động của toàn bộ các hệ cơ quan trong
cơ thể.
+ Cùng với việc dạy trẻ các bài tập vận động chúng ta cũng phải chú ý đến việc phát
triển các kỹ năng, tố chất vận động.
+ Cần tăng cường ưu tiên các nhóm cơ bắp còn yếu về mặt sinh lý và giáo dục tư thế
đúng cho trẻ, giúp trẻ có một thân hình cân đối, các động tác nhẹ nhàng chính xác.
+ Sự phát triển vận động được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú phù
hợp với đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo như trò chơi vận động, thể dục sáng, tiết
học thể dục, dạo chơi, các trò chơi thể thao lao động.
Do đó phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ em cần được
tiến hành một cách mạnh mẽ, toàn diện, cần được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã
hội, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt nhất.
- Trường mầm non nơi tôi công tác là trường mầm non chăm sóc, giáo dục trẻ tốt của
huyện Lệ Thủy và đã đạt nhiều thành tích xuất sắc chất lượng giáo dục không ngừng

được nâng cao. Trong các nội dung giáo dục thì giáo dục thể chất là một trong những


nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non và có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển
của trẻ nên được các trường quan tâm, lưu ý. Chính vì vậy tôi luôn mong muốn mang
lại cho các cháu một môi trường giáo dục tốt nhất, giúp các cháu mạnh dạn tự tin
trong giao tiếp, biết quan tâm chia sẻ, có một sức khỏe tốt và thể hiện hết khả năng
cuả mình thông qua việc tổ chức lễ hội và các hoạt động ngoại khóa.
Để thực hiện mục tiêu đó đầu năm tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng của lớp mình
tôi nhận thấy có những thuận lợi và khó khăn sau:
2.1.2.Thuận lợi:
- Được sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo như Sở GD&ĐT, Phòng
GD&ĐT Lệ Thủy, đặc biệt là Ban giám hiệu nhà trường luôn bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ cho giáo viên. Hai giáo viên đứng lớp đều có trình độ Đại học, nhiệt tình,
yêu trẻ, nắm được tâm lý của trẻ ở từng lứa tuổi mẫu giáo
Được nhà trường lựa chọn làm lớp điểm về chuyên đề phát triển vận động tại
điểm trường nên luôn nhận được sự quan tâm, ưu ái của nhà trường về công tác phát
triển vận động cho trẻ.
Nhà trường luôn đầu tư về cơ sở vật chất: Lớp học thoáng mát, đồ dùng trực
quan khá đầy đủ, đẹp mắt, vì vậy đã thu hút trẻ tích cực tập luyện thể dục thể thao.
Thường xuyên được tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn giữa các trường
để trao đổi kinh nghiệm.
Một số phụ huynh có ý thức trách nhiệm, quan tâm đến việc học tập, sức khỏe
của con em mình, phối hợp thường xuyên với giáo viên.
Các giáo viên trong trường luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.
Bản thân đã nhiều năm dạy trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi nên phần nào hiểu được đặc
điểm tâm sinh lý, khả năng tiếp thu kiến thức của trẻ ở lứa tuổi này.
2.1.3. Khó khăn:
- Do trường thuộc xã có điều kiện kinh tế khó khăn nên cơ sở vật chất còn hạn
chế.

- Trình độ nhận thức của trẻ không đồng đều, một số trẻ chưa hứng thú vào giờ
học.
- Một số cháu thuộc diện con đông, kinh tế khó khăn, phòng học còn thiếu.
- Đồ dùng tự tạo để trẻ vận động còn nghèo nàn, trường chưa xây dựng khu
phát triển thể chất ở các cụm lẽ, sân tập cho trẻ chưa có.
Đa số trẻ là con nông dân nên phụ huynh nhận thức chưa cao trong việc phát
triển thể chất cho trẻ. Đặc biệt là chế độ dinh dưỡng trong các bửa ăn ở nhà của trẻ
chưa cao, điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến thể lực của trẻ.
Nhưng với sự quyết tâm của bản thân, tôi đã không ngừng tìm kiếm, học hỏi,
sáng tạo ra những phương pháp nhằm giúp phát triển vận động. Mong rằng những
việc làm của tôi sẽ mang lại kết quả nhất định cho trẻ.. Đó là lý do tại sao tôi chọn đề
tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 45 tuổi”
2.1.4 Điều tra thực tiển:
Để lựa chọn được hệ thống giải pháp có hiệu quả, ngay đầu năm học tôi tiến
hành khảo sát khả năng vận động của trẻ, đồng thời tiến hành cân, đo trẻ kết quả như
sau:


- Kết quả khả năng vận động:
Khả năng
Xếp loại tốt Xếp loại khá
vận động
Đi, chạy

8/31=25,8%

Bò, trườn,
5/31=16,1%
trèo
Tung,

5/31=16,1%
ném, bắt
Bật, nhảy 7/31=22,6%

Xếp loại TB

Xếp loại yếu

7/31=22,6%

10/31=32,3%

6/31=19,3%

10/31=32,3%

8/31=25,8%

8/31=25,8%

8/3125,8%

11/31=35,5%

7/31=22,6%

9/31=29%

10/31=32,3%


5/31=16,1%

Qua kết quả trên, bản thân tôi nhận thấy khả năng vận động và tình hình sức
khỏe trên trẻ của lớp tôi còn quá thấp so với yêu cầu của một trường đóng trên địa
bàn khá thuận lợi. Điều đó làm tôi luôn trăn trở và rút ra những nguyên nhân sau:
- Lớp nằm ở khu vực lẽ, điều kiện cơ sở vật chất còn có phần hạn chế.
- Đa số trẻ trong lớp trình độ nhận thức, tiếp thu kiến thức, kỹ năng của trẻ còn
hạn chế, lại không đồng đều.
- Đa số trẻ là con nông dân nên chưa được bố, mẹ quan tâm chăm sóc nhiều
đặc biệt là việc phát triển thể chất, nhu cầu dinh dưỡng trong các bửa ăn của trẻ chưa
đảm bảo.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với lòng yêu nghề mến trẻ tôi đã tìm tòi một
số biện pháp tối ưu, thu hút lôi cuốn trẻ tham gia vào các hoạt động một cách tích cực
và có hiệu quả.
2.2. Các biện pháp:
Trong thực trạng đó, cũng như nhận thức được tình hình thực tế hiện nay, tôi đã
suy nghĩ tìm tòi, nghiên cứu tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo
dục phát triển vận động cho trẻ 4-5 tuổi như sau:
* Biện pháp 1. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân và đồng nghiệp
trong lớp.
Để bản thân và đồng nghiệp nắm được yêu cầu và phương pháp dạy hoạt động vận
động cho trẻ thì việc bồi dưỡng chuyên đề phát triển thể chất là rất cần thiết và
thường xuyên. Chính vì vậy tôi đã không ngừng tự bồi dưỡng và học hỏi chuyên đề
thể chất bằng những hình thức sau:
a. Bồi dưỡng lý thuyết.
Trước khi vào năm học tôi đã tham dự lớp học bồi dưỡng chuyên môn do trường tổ
chức với hình thức tổ chức theo khối lớp.
Bồi dưỡng về nội dung phát triển vận động bao gồm:
+ Phát thiển các nhóm cơ: cơ hô hấp, cơ tay, cơ lưng, cơ bụng…
+ Phát triển các vận động cơ bản (vận động thô) Đi, chạy, nhảy, ném, bật, leo trèo

nhanh, chậm, thăng bằng… Trẻ vận động các vận động theo nhạc, nhịp điệu và hiệu
lệnh bằng lời, với các dụng cụ như vòng, bóng, gậy, dậy nơ, quả bông…
+ Phát triển các vận động tinh: Vận động khéo léo của bàn tay, các ngón tay, phối
hợp vận động mắt – tay và kỹ năng sử dụng các đồ dùng như. Bút, kéo, đồ dùng, đồ
chơi,
+ Bồi dưỡng về phương pháp tổ chức các hoạt động.


+ Bồi dưỡng về cách xây dựng kế hoạch theo chủ đề.
+ Bồi dưỡng về cách xây dựng góc vận động cho trẻ
+ Hướng dẫn tích hợp lồng ghép vào trong các hoạt động.
+ Hàng tháng tham gia sinh hoạt chuyên môn theo khối để trao đổi học tập lẫn nhau.
+ Kết hợp nhân viên y tế bồi dưỡng sơ cứu ban đầu khi gặp sự cố không an toàn
cho trẻ.
Trong các buổi sinh hoạt chyên môn tôi đã cùng đồng nghiệp ôn lại phương pháp
thực hiện hoạt động phát triển vận động, bằng cách từng giáo viên nói lại lần lượt các
bước thực hiện hoạt động vận động, đồng thời tập nói cách hướng dẫn vận động đó.
Ví dụ: Vận động “Ném trúng đích thẳng đứng”
Tư thế chuẩn bị: Tay cầm túi cát đứng trước vạch xuất phát, chân trước , chân sau,
tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Để túi cát ngang tầm mắt, mắt nhìn vào đích.
Dùng sức của cánh tay ném túi cát trúng vào đích.
Các hình thức nhằm phát triển vận động cho trẻ trong giờ thể dục buổi sáng, giờ thể
dục, trò chơi vận động, dạo chơi, thăm quan. Cụ thể như:
- Thể dục buổi sáng. Là hoạt động không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày, tập
thể dục buổi sáng giúp trẻ ham thích thể dục, thể thao, ham thích vận động, kỹ năng
sử dụng đồ dùng theo từng chủ đề.
- Giờ thể dục: Là hình thức cơ bản trong các hình thức phát triển vận động cho trẻ.
Trong giờ thể dục cung cấp và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo cho trẻ
- Trò chơi vận động: Vừa là hình thức tổ chức vui chơi, nghỉ ngơi tích cực, vừa là
phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện.

- Dạo chơi, thăm quan: Tổ chức cho trẻ đi bộ, đi xe đạp trong hoặc ngoài trường.
Trên đường đi giáo viên có thể cho trẻ dừng chân tập các bài tập như nhảy qua rãnh
nước, bật qua suối chơi các trò chơi vận động, chơi với bóng, tắm nắng…
Các hình thức trên đều góp phần rèn luyện và phát triển vận động cho trẻ. Trong đó
trò chơi vận động là hình thức phát triển vận động có hiệu quả nhất vì. Trò chơi vận
động thu hút nhiều trẻ cùng tham gia và còn có tác dụng hoàn thiện kỹ năng vận động
cho trẻ. Vì vậy giáo viên cần quan tâm đến trò chơi vận động một cách tối đa.
Ví dụ: Để hoàn thiện vận động chạy cho trẻ, giáo viên có thể củng cố bằng trò chơi
“Ô tô và chim sẻ”;
Ngoài ra trò chơi vận động còn tạo điều kiện để trẻ rèn luyện các tố chất và phát
triển thể lực
Ví dụ: trò chơi Mèo đuổi chuột; trò chơi đuổi bắt. Qua trò chơi trẻ được rèn luyện
tính nhanh nhẹn, luồn khéo.
b. Lên kế hoạch giáo dục phát triển vận động để phát huy tính tích cực chủ động
cho trẻ.
Để xây dụng kế hoạch giáo dục phát triển vận động phù hợp với lớp mình phụ
trách, đầu năm học tôi đã khảo sát tình hình thực tế của lớp về đồ dùng vận động,
khả năng vận động của trẻ để nắm được những trẻ hiếu động, có thể lực tốt, những trẻ
có thể lực yếu và trẻ khuyết tật.
Khi lên kế hoạch phải dựa vào khả năng đặc điểm lứa tuổi để đưa ra cách vận động
cho phù hợp. Đầu năm thực hiện những bài tập nhẹ nhàng dễ thực hiện, cuối năm
tăng dần độ khó, vận động tinh xảo khéo léo.
Ví dụ: Với bài tập đội hình đội ngũ:


* Đối với trẻ 4 – 5 tuổi.
+ Xếp thành 1-2 vòng tròn.
+ Xếp hàng dọc, hàng ngang.
+ Từ hàng dọc chuyển thành hàng ngang và ngược lại.
+ Từ 1 hàng dọc chuyển thành 2 hàng dọc và ngược lại.

Với sự chỉ đạo của phòng giáo dục, tôi và các đồng chí trong tổ đã dự kiến thời
gian thực hiện các chủ đề trong năm và thống nhất lên mục tiêu các chủ đề dựa trên
nguyên tắc từ dễ đến khó, phù hợp với từng chủ đề và độ tuổi.
Sau khi tôi đã xem và góp ý bổ sung vào mục tiêu, tôi đã cùng với ban giám hiệu
nhà trường kiểm tra lại toàn bộ, thống nhất và đưa vào thực hiện.
Cuối mỗi chủ đề tôi và động nghiệp thảo luận nhận xét rút kinh nghiệm thực hiện
chủ đề so với yêu cầu đề ra, ghi lại những đề nghị để trình lên ban giám hiệu giải
đáp, hoặc tổ chức thao giảng để bản thân và đồng nghiệp dễ nhận thấy những điểm
mạnh và những điểm còn hạn chế của đồng nghiệp từ đó rút kinh nghiệm cho bản
thân.
c. Bồi dưỡng qua thực hành.
Sau mỗi lần bồi dưỡng lý thuyết chúng tôi thường được dự giờ thực hành hoạt
động vận động theo kiểu cuốn chiếu đi theo từng độ tuổi.
Trong quá trình dự giờ giáo viên tôi và đồng nghiệp được bồi dưỡng thêm về
những kỹ năng cơ bản, cách hướng dẫn theo khả năng của trẻ tại lớp đó. Qua tiết dạy,
người dự đã nắm được phương pháp của hoạt động, hình thức lên lớp, cách lấy, cất đồ
dùng dụng cụ, cách làm đồ dùng tự tạo trong hoạt động vận động cho trẻ.
Biện pháp 2: Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc vận động
- Dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường xây dựng và căn cứ vào nội dung trong
chương trình theo độ tuổi; Căn cứ vào thời gian, thời điểm thực hiện bài tập ở vào
giai đoạn nào của chương trình năm học; Căn cứ vào mức độ phát triển, khả năng
thực tế của trẻ, tôi đã xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập luyện cho trẻ,
xác định độ khó của từng bài tập và sắp xếp theo trình tự để đưa vào hướng dẫn trẻ
cho phù hợp đi từ dễ đến khó đảm bảo củng cố, phát triển những vận động trẻ đã biết,
đồng thời chuẩn bị cho những kỹ năng vận động cao hơn. Nội dung trong chương
trình đã được trình bày theo từng loại vận động và theo mức độ tăng dần từ dễ đến
khó, đồng thời phù hợp với từng chủ đề chủ điểm, phù hợp với các hoạt động khác
và các sự kiện . Khi lập được kế hoạch tổ chức rồi tôi thấy rất yên tâm và thực hiện
rất hiệu quả.
*VD: Kế hoạch tổ chức các hoạt động Giáo dục thể chất:


STT
4

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
LỚP NHỠ NĂM HỌC 2018 – 2019
CHỦ ĐỀ
NỘI DUNG
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Chủ đề nghề - Đi bằng mép - Biết đi bằng hai chân và
nghiệp
bàn chân đi khuỵu đi khuỵu gối.
gối.
- Tung bóng lên - Tung bóng lên cao, tung
cao và bắt bóng .
thẳng hướng và bắt bóng bằng
- Bật xa 50 cm
2 tay.


- Bật nhảy bằng cả 2 chân.
- Chạm đất nhẹ nhàng bằng
hai
đầu bàn chân và giữ được
thăng bằng.
- Nhảy qua tối thiểu 50 cm
ST
T

CHỦ ĐỀ


NỘI DUNG

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

- Ném xa bằng 2 -Tại lớp.
tay (VĐ cũ)
- Nhảy chụm tách - Bật liên tục, chụm tách chân
5
Thế giới thực chân ( VĐ mới )
đúng ô.
vật
- Nhảy chụm tách
chân (VĐ cũ)
- Bò chui qua ống dài - Tự tin khi chui qua ống dài.
( VĐ mới)
- Bò chui qua ống dài
( VĐ cũ)
- Ném bắt bóng - Biết cách ném bóng và bắt
bằng 2 tay từ khoảng bóng.
cách xa 4m.
Sau khi xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập luyện cho trẻ tôi tiếp
Xây dựng “góc vận động”. Xây dựng góc vận động để thuận tiện cho trẻ sử
dụng và tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh, tôi chọn vị trí gần trước cửa lớp.
Tôi sắp xếp các đồ dùng dụng cụ để cho trẻ dễ lấy, dễ sử dụng. Đến mỗi hoạt động
như thể dục sáng, giờ học thể dục, hoạt động ngoài trời trẻ có thể tự lấy đồ dùng đồ
chơi phù hợp với vận động mà giáo viên yêu cầu. Ngoài ra khi xây dựng góc vận
động trẻ có thể tự tham gia vận động khi trẻ được bố mẹ đón và cho chơi ở sân
trường, trẻ có thể rủ bạn cùng tập lại bài tập mà buổi sáng đã học cho bố mẹ xem.
Khi xây dựng góc vận động tôi nhận thấy trẻ lớp tôi tiến bộ nhiều hơn, trẻ tham gia

vận động tự nhiên và tích cực hơn, đồng thời phụ huynh lớp tôi thấy được rõ hơn
tầm quan trọng của giáo dục thể chất, họ quan tâm hơn đến sự vận động của con
mình, xem với vận động này,vận động kia con mình thực hiện được đến đâu, có
thực hiện tốt bài tập không, có mạnh dạn tự tin khi trèo thang hay đi trên cầu thăng
bằng không,…
Đối với trẻ mầm non đồ dùng đồ chơi rất quan trọng, đặc biệt là đồ dùng cho
trẻ vận động. Chính vì vậy trước khi vào năm học tôi đã triển khai nội dung họp phụ
huynh để tuyên truyền phòng chống suy dinh dưỡng, giảm nguy cơ béo phì ở trẻ.
Song song với các chuyên đề khác năm học 2018 – 2019 nhà trường đã tổ chức đi sâu
vào thực hiện chuyên đề phát triển vận động. Nhà trường đã đưa vào kế hoạch trong
năm học sẽ tổ chức Trò chơi dân gian và hát dân ca cho trẻ mẫu giáo. Sau khi đã
thông qua kế hoạch của nhà trường được phụ huynh ủng hộ.


Ngoài những đồ dùng đồ chơi mua sẵn nhà trường còn phát động giáo viên làm đồ
dùng tự tạo bằng các vật liệu, phế liệu phụ huynh và giáo viên mang đến.
Ví dụ: Làm túi cát, quả bông bằng dây li lông, dây nơ bằng vải vụn, quả tạ bằng
bóng nhựa và ống nước, đường dích dắc bằng ống nước…
Cách làm: Dùng đoạn ống dẫn nước bằng nhựa số 27 để trẻ cầm vừa tay, dùng 2
quả bóng nhựa xâu vào 2 đầu của ống tạo thành quả tạ cho trẻ cầm; Khâu máy tạo
thành túi cát; nắp ghép và dán ống nhựa để tạo đường dích dắc cho trẻ đi; Dùng dây
ni lông để tạo thành quả bông; dùng các bông tắm tạo thành hoa để trẻ cầm tập, tạo ra
những món quà theo chủ đề để tặng trẻ sau mỗi lần trẻ thực hiện đúng yêu cầu của bài
tập...Tôi đã tham mưu ban giám hiệu tăng cường đầu tư cho khu sasukênhí và đồ
dùng cho góc vận động, huy động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu, phế liệu như:
vải vụn, dây ni lông, hàn ván dốc….để tạo ra đồ dùng cho trẻ tập.
Nhà trường đã mua cho khu phát triển vận động cho trẻ rất nhiều đồ dùng vận
động ngoài trời như : đường đi ghập ghềnh, cầu trượt, thang thể lực.
Kết quả: Các lớp có đủ đồ dùng để thực hiện tất cả các bài tập ở khu thể chất, trong
đó có nhiều loại đồ dùng đồ chơi, tất cả các loại đồ chơi đều thu hút sự chú ý của trẻ

tham gia.
Việc tạo môi trường và tạo góc vận động, làm đồ dùng cho trẻ cũng là một
trong những cách để động viên, khích lệ trẻ tham gia vận động.
Môi trường cho trẻ luyện tập các kỹ năng vận động phải an toàn. Tạo cho trẻ cảm
giác an toàn, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin thể hiện mình thông qua vận động và phối hợp
các giác quan.
*Biện pháp 3: Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ (Đối với thể dục
sáng)
Như chúng ta đã biết, tác dụng của thể dục buổi sáng đối với trẻ em hàng ngày
có ý nghĩa to lớn về giáo dục và sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mầm
non . Buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy tập thể dục đơn giản, trẻ tích lũy được sự sảng
khoái cho cả ngày. Tập luyện thường xuyên như vậy, cơ thể của trẻ nâng cao hoạt
động của các cơ quan của cơ thể, thúc đẩy sự phát triển những kỹ năng vận
động cần thiết, củng cố các nhóm cơ, hình thành tư thế đúng đắn.
Vì vậy tôi cho trẻ tập thể dục sáng hàng ngày vào một thời gian nhất định sau
giờ đón trẻ. Thời gian tập khoảng 10 – 15 phút. Trang bị dụng cụ như gậy, nơ vòng,
hoa tua, cờ …thể dục phù hợp với động tác để tạo hứng thú cho trẻ tập. Khi trẻ tập
giáo viên quan sát cách đứng của trẻ, tư thế đầu, vai, mông và đặc biệt là cột sống
của trẻ. Trẻ cần đứng thẳng, vai thả đều, không lên gân, tay cử động thoải mái, không
cúi đầu. Giữ cho trẻ tư thế đứng ngay cả khi nghỉ, khi đi bộ, chạy và làm các cử động
khác. Số lần lặp lạimỗi bài tập phụ thuộc vào tính chất mỗi động tác, cũng như trình
độ thể lực của trẻ. Những bài tập khó, có khối lượng vận động lớn chỉ nên lặp lại 2- 3
lần, còn động tác phát triển chung đối với tay, chân thì nên từ 4- 6 lần. Chọn động tác
và sắp xếp bài tập cho trẻ cần theo một số quy định. Trước hết động tác phải phù hợp
và hấp dẫn đối với trẻ em. Bài tập phải có tác động hoàn thiện kĩ năng đi, chạy, trèo,
ném, thúc đẩy
sự hình thành tư thế đúng, gây sự hoạt động tích cực của các cơ quan hô hấp, tuần
hoàn, các nhóm cơ…*Biện pháp 4 : Lồng ghép các bài hát vào tiết thể dục và đưa bài tập nhạc nhộn
vào bài tập phát triển chung
Theo chương trình giáo dục trẻ mầm non cấu trúc một tiết học giáo dục thể
chất bao gồm 3 phần: Phần khởi động, trọng động và hồi tĩnh. Thường thì các giáo
viên tổ chức phần khởi động cho trẻ hát bài: “ một đoàn tàu” đi các kiểu chân sau đó
về hàng tập bài tập phát triển chung là các động tác tay – chân – thân – bật với nhịp
hô của cô,… nếu tiết thể dục nào tôi cũng cho trẻ tập như vậy thì trẻ sẽ chán, uể oải
trong giờ học, không phát huy tính tích cực vận động ở trẻ, trẻ sẽ không đạt chỉ số 14:
“Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30
phút”. Vì vậy tôi đã mạnh dạn đưa yếu tố âm nhạc vào trong giờ dạy thể dục. Cụ thể:
Với phần khởi động tôi dẫn dắt hoặc kể câu chuyện phù hợp với chủ đề cho trẻ hát
một bài hát phù hợp với chủ đề và đi khởi động kết hợp các kiểu chân.. sau đó cho trẻ
về đội hình hàng dọc điểm số, tách hàng để tập bài tập phát triển chung. Bài tập phát
triển chung tôi lựa chọn là bài tập nhạc nhộn có động tác phù hợp với bài tập vận
động cơ bản đầy đủ các động tác tay – chân – thân – bật có nhịp đầy đủ, có động tác
nhấn mạnh cho vận động cơ bản. Ví dụ bài : con cào cào, mở cửa ra… Và khi tập vận
động cơ bản, quá trình trẻ tập tôi cho trẻ tập cùng nhạc, nhạc là những bài hát phù
hợp với chủ đề, khi tập cùng bài hát trẻ rất hào hứng thực hiện bài tập của mình.Ví dụ
: Bài cả nhà thương nhau, lý kéo chài, cháu thương chú bộ đội…Đến phần hồi tĩnh
tôi cho trẻ vận động nhẹ nhàng như: chim bay, cò bay, hoặc tập theo hình thức yoga
kết hợp với nhạc du dương, nhẹ nhàng tạo cho trẻ thấy thoải mái và vui vẻ hoàn thành
bài tập. Khi đưa biện pháp này vào dạy trẻ trong tiết học giáo dục thể chất tôi thấy trẻ
lớp tôi học tốt hơn, hứng thú hơn và kiến thức, kỹ năng của trẻ được nâng lên rõ rệt,
phát huy tính tích cực chủ động cho trẻ cũng như khả năng tự vận động.
*Biện pháp 5 : Tổ chức cho trẻ các lớp giao lưu với nhau qua Ngày hội thể thao
Khi trẻ đến trường học trẻ được tham gia học tập vui chơi cùng các bạn ở lớp
của mình . Để mở rộng mối quan hệ bạn bè không những ở trong lớp mà với các bạn
ở lớp khác để trẻ được giao lưu học hỏi, giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp,
mạnh dạn chia sẻ cảm xúc và thể hiện mình, trẻ giao lưu và trực tiếp tham gia hoạt
động tôi đã cho trẻ tham gia giao lưu cùng các trẻ khác trong khối, trong các

chủ đề và ngày hội thể thao.
Ví dụ: + Vào ngày lễ thể thao chúng tôi thường đưa trẻ ra ngoài sân vận động cùng
các lớp khác tổ chức bài tập phát triển chung cả 4 lớp. Sau đó lớp nào về lớp đó tổ
chức những vận động của lớp mình. Trẻ các lớp học rất hứng thú và sôi nổi cùng
nhau giao lưu thử nghiệm sức mình ở các vận động.
*Biện pháp 6: Tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi để củng
cố và nâng cao khả năng vận động cho trẻ.
Biện pháp này rất cần thiết để đảm bảo và giữ vững kết quả của bài tập trước
và duy trì thói quen vận động đã tiếp thu được, đồng thời củng cố sự bền vững cho
những thói quen này trong cơ thể. Để vận dụng biện pháp này trong giảng dạy giáo
dục thể chất, giáo viên cần cho trể tập đi tập lại động tác thật nhiều lần để trẻ hình
thành phản xạ có điều kiện với động tác đó. Nhờ việc củng cố những biểu tượng vận
động này, trẻ sẽ tích lũy trong mình những vận động cơ bản rất chắc chắn và có tính
ứng dụng cao trong tương lai. Sau đó tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc,
mọi nơi.


Hay khi cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời giáo viên cũng cho trẻ tham gia vận
động dưới hình thức vui chơi, dựa trên những kỹ năng đã học ở trên tiết học trẻ vừa
chơi vừa củng cố lại những kiến thức đã học.
*Biện pháp 7 : Khuyến khích tính tự giác và tích cực ở trẻ.
Giáo dục thể chất cho trẻ là một quá trình sư phạm, cho nên giáo viên không
những phải dạy cho trẻ biết bắt chước, mô phỏng, làm đúng được các động tác vận
động mà còn phải thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất đạo đức,
mà tiêu biểu trong đó là ý thức tự giác, tích cực, khả năng chịu đựng và tập trung ý
chí trong hoạt động thể dục thể thao. Những giờ học giáo dục thể chất thường đòi hỏi
trẻ phải vận động tích cực, đôi khi điều đó quá dồn dập so với những hoạt động
thường ngày của trẻ, bên cạnh đó, cơ thể trẻ còn non nớt, khả năng tập trung kém,
khiến trẻ khó mà theo kịp được nội dung bài học.
Nhiệm vụ của cô là phải thường xuyên bồi dưỡng cho trẻ có thói quen

lắng nghe những lời chỉ bảo trong quá trình tập luyện, đồng thời cũng khuyến khích
trẻ tự giác tích cực trong hoạt động. Kèm theo đó cô cũng cần không ngừng cải tiến
phương pháp dạy, lựa chọn nội dung cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi
của trẻ, để trẻ có thể theo kịp bài học một cách tự nhiên nhất.
*Biện pháp 8: Lựa chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng.
Để thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ, người ta tiến hành thông qua
nhiều hình thức giáo dục như trong tiết học và ngoài tiết học, bao gồm thể dục sáng,
thể dục chống mệt mỏi, trò chơi vận động, dạo chơi, thăm quan, hội khỏe, giáo dục cá
biệt, nhưng hình thức tiết học là cơ bản vì trên tiết học thể dục các tri thức, kỹ năng,
kỹ xảo vận động được truyền thụ một cách có mục đích, hệ thống, tổ chức và có kế
hoạch. Toàn bộ nội dung giáo dục thể chất được diễn ra trên tiết học, còn các hình
thức khác chỉ rèn luyện một khía cạnh nào đó của giáo dục thể chất. Hiệu quả của
việc phát triển tính tích cực vận động không chỉ phụ thuộc vào cánh lựa chọn các
phương pháp dạy học, mà con phụ thuộc đáng kể vào các hình thức dạy học. Vì vậy
trong tiết học giáo dục thể chất tôi đã sử dụng các hình thức sau:
- Hình thức tập cả lớp đồng loạt:
Khi áp dụng hình thức này có nghĩa là tôi cho tất cả trẻ cùng thực hiện một bài
tập vận động giống nhau. Hình thức dạy học này cho phép giáo viên cùng một lúc
chỉ đạo toàn bộ trẻ, tăng lượng vận động, tạo điều kiện củng cố kỹ năng vận động,
phát triển tố chất thể lực, tính tập thể, khả năng phối hợp vận động khi thực hiện bài
tập.
- Hình thức tập theo nhóm:
Khi áp dụng hình thức này, trong thời gian cho trẻ thực hiện tôi chia lớp
thành 2 hoặc 3 nhóm , mỗi nhóm tập bài tập ở các vị trí khác nhau và có giáo viên
hoặc trẻ có năng lực tổ chức phụ trách.
Trong khi thực hiện bài tập theo nhóm, nếu vận động mới có một bài tập vận động
cơ bản thì tập theo kiểu nhóm không chuyển đổi, các nhóm tập xong bài tập đã cho
thì cả lớp chuyển sang phần tiếp theo của buổi tập.
Nếu bài tập vận động mới có 2 vận động cơ bản thì tôi cho trẻ tập theo kiểu nhóm
chuyển đổi, chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm 1 tập xong vận động thứ nhất, cùng lúc

nhóm 2 tập xong vận động thứ hai. Sau đó nhóm 1 tập vận động 2 đồng thời nhóm
2 tập vận động 1. Cuối cùng cả lớp chuyển sang phần tiếp theo của buổi tập.


Tôi đưa hình thức tập theo nhóm này vào buổi tập giúp cho trẻ phát triển khả
năng tự lực và tự tổ chức theo tốp nhỏ, tăng lượng vận động và rèn luyện kỹ năng
vận động cho trẻ.
- Hình thức tập cá nhân
Khi tiến hành hình thức này, trẻ tập lần lượt một bài tập, giáo viên hướng dẫn,
kiểm tra chất lượng bài tập các trẻ còn lại quan sát và nhận xét ưu, nhược điểm của
trẻ khi thực hiện bài tập .
* Biện pháp 9: Sử dụng đồ dùng trực quan
Trẻ mầm non có tư duy và nhận thức theo lối trực quan cảm tính, vì vậy mọi
hoạt động giảng dạy đối với lứa tuổi này đều cần phải sử dụng những hình mẫu trực
tiếp và hấp dẫn. Giáo viên cần hình thành cho trẻ những thói quen vận động dựa trên
cơ sở cảm giác một cách trực tiếp với động tác. Có hai hình thức giảng dạy trực quan
là làm mẫu trực tiếp cho trẻ quan sát (trực quan trực tiếp) và dùng lời nói để mô tả
động tác kèm với phim, ảnh, mô hình cho trẻ hình dung ra cách tập (trực quan gián
tiếp). Khi giảng dạy giáo dục thể chất cho trẻ mầm non cô cần phải phối hợp vận
dụng cả hai loại trực quan trên, nhất là ở giai đoạn đầu khi mới học động tác vì ở giai
đoạn này, nguyên tắc trực quan là tiền đề để trẻ tập và làm quen với động tác mới.
*Biện pháp 10: Xây dựng bài tập vận động đảm bảo tính khoa học và hệ
thống đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ
Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, trình độ, khả
năng tiếp thu của trẻ mầm non, giáo viên cần phải xây dựng bài tập sao cho phù hợp,
cân đối vận động giữa chân và tay, giữa cơ quan vận động và cơ quan nội tạng, giữa
các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo của cơ thể…Việc giảng dạy giáo dục thể chất cần
phải có hệ thống cụ thể và toàn diện như vậy, và cần nâng dần độ khó của các bài tập
để cơ thể trẻ quen dần với vận động, các cơ quan và hệ thống trong cơ thể tăng dần
khả năng thích ứng. Trong khi đưa vào giảng dạy cũng cần lưu ý dạy từ dễ đến khó,

từ đơn giản đến phức tạp, khối lượng vận động từ ít đến nhiều, và phải thường xuyên
luyện tập, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng phát triển của trẻ để làm cơ sở
xây dựng các hệ thống tập luyện về sau.
Khi giảng dạy giáo dục thể chất, cần phải hiểu rõ đặc điểm cá nhân của trẻ để
từ đó xây dựng chương trình vận động, nội dung, phương pháp và khối lượng vận
động sao cho phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ. Nếu bài dạy có nội dung quá đơn
giản, khối lượng vận động quá ít sẽ khiến tác dụng rèn luyện cơ thể không cao và
cũng khiến cho người tập không hứng thú. Ngược lại, nếu nội dung và lượng
vận động quá cao có thể sẽ khiến người tập sợ hãi và không tiếp thu được bài tập.
Bên cạnh đó, trong một lớp học, trình độ và sức khỏe của học sinh là không đồng
đều, giáo viên ngoài việc quan tâm đến sức khỏe chung của toàn lớp còn cần phải tìm
cách hướng dẫn riêng và giúp đỡ từng trẻ cá biệt trong lớp. Biện pháp này cần được
thực hiện dựa trên sự quan tâm và thấu hiếu đặc điểm cá nhân từng trẻ của giáo viên.
Khi tổ chức các hoạt động phát triển vận động cần cho trẻ có thời gian để trẻ
luyện tập và kiên trì theo đuổi một hoạt động nào đó mà trẻ muốn trải nghiệm thành
công. Trẻ ở giai đoạn này rất hiếu động nhưng chúng ta không thể coi rằng trẻ đã phát
triển tất cả các kỹ năng vận động một cách tự nhiên. Khi hướng dẫn cho trẻ, không
nhất thiết một nội dung nào giáo viên cũng phải thực hiện đầy đủ các bước như tập
mẫu, cho 1,2 trẻ lên tập thử, lần lượt từng cá nhân, từng nhóm, từng tổ lên thực hiện,


mà căn cứ vào khả năng của trẻ, giáo viên có thể lựa chọn các bước để tổ chức thực
hiện cho phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ được tham gia vận động tích cực, thoải mái.
Tránh để trẻ phải đứng chờ đợi theo thứ tự mới đến lượt được tham gia vận động.
Những trò chơi trẻ đã hiểu luật chơi. Sau khi gọi tên trò chơi giáo viên chỉ cần giải
thích sơ lược và nhắc lại những điều cơ bản của trò chơi, có thể đưa thêm một số yêu
cầu cao hơn trước để trẻ thực hiện. Đối với trẻ nhút nhát, rụt rè giáo viên cần chia nhỏ
nhiệm vụ và thực hiện cùng với trẻ, giúp trẻ hứng thú, mạnh dạn, tự tin. Với những
hoạt động khó, giáo viên có thể hạ thấp mức độ để trẻ được tận hưởng cảm giác thành
công và hứng thú đến với những hoạt động khác.

Để giúp trẻ được tham gia tập thể ở các hoạt động trong ngày tôi đã chỉ đạo
đến các lớp đưa nội dung tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các lớp trong khối,
trong khu vào các ngày không có hoạt động vận động để tránh sự quá sức đối với trẻ.
Các trò chơi trong hoạt động giao lưu được xen kẽ hoạt động động và hoạt động tĩnh.
Các hoạt động tĩnh thường phát triển nhiều các cơ nhỏ như trò chơi chyền bóng, lăn
bóng và di chyển theo bóng.., trò chơi dân gian “Cắp cua bỏ giỏ”.
Qua thực hiện các buổi giao lưu GV đã nắm được phương pháp, thực hành tốt
cách thức tổ chức trò chơi cho trẻ ở các lứa tuổi mẫu giáo.
Các trò chơi nhằm phát triển cơ lớp như: Nhảy cao, Nhảy xa, nhảy lò cò,
chạy... các trò chơi dân gian như: Nhảy bao bố; Kéo co; Ném bóng rổ; Đua thuyền…
Sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ được tuân theo những quy luật nhất định,
do đó việc lựa chọn và áp dụng những bài tập rèn luyện thể lực cho trẻ cần được quan
tâm đặc biệt.
Trẻ từ 4-5 tuổi tiếp thu các động tác nhanh và thành thạo hơn, khả năng vận
động tại chỗ nhanh và tốt hơn, nhưng khi thực hiện 2 động tác cơ bản thì sự chuyển
tiếp các động tác còn chậm và chưa liên tục. Ở lứa tuổi này cần nâng cao sức mạnh
chuyên biệt như: Sức nhảy, sức ném, kéo, bắt bóng, tiếp súc với các vật chuyển
động.... Trên cơ sở đó trẻ có khả năng phối hợp động tác của bản thân với động tác
của bạn khác.
Đối với trẻ chậm tiếp thu thì động tác mẫu có tác dụng rất lớn. Nội dung
hướng dẫn và động tác làm mẫu cần ngắn gọn, đơn giản để trẻ dễ nhìn thấy, dễ hiểu.
Không nên sửa động tác nhiều quá vì dễ làm cho trẻ mất hứng thú. Nếu trẻ không đạt
như kết quả mong muốn thì giáo viên vẫn phải kiên trì động viên, khuyến khích trẻ để
trẻ tiếp tục tập. Đối với trẻ mẫu giáo lời khen, lời động viên, khích lệ trẻ rất cần thiết,
vì vậy giáo viên nên quan tâm đến những thành tích nhỏ nhất của trẻ cũng được công
nhận và khen ngợi để trẻ thấy rằng mình đã cố gắng làm tốt.
Việc lựa chọn địa điểm và trò chơi cho trẻ tập cũng rất quan trọng đến sức khoẻ
của trẻ, nếu trời lạnh, mưa cần tập trong phòng học và phòng học cần thoáng và sạch sẽ.
Các bài tập và trò chơi cần gắn với chủ đề, theo từng độ tuổi để gây hứng thú và
phát huy tính tích cực của trẻ khi tham gia. Để tạo hứng thú giáo viên cần liên tưởng đến

các hình thức vận động của các con vật, của cây trồng, các hiện tượng trong thiên nhiên.
Cụ thể là:
- Bắt chước dáng đi, tiếng kêu của các con vật như nhảy của thỏ, bay của chim, đi lạch
bạch của vịt, hay tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, lợn kêu, chim hót…
- Giả làm phương tiện giao thông: Tàu hỏa, máy bay, ô tô.
- Làm các hiện tượng thiên nhiên: Gió thổi, mưa rơi, lá rụng.


- Làm các động tác phát triển của cây: Gieo hat, hạt nảy mầm, cây lớn, cây ra nụ, cây ra
hoa, ra quả, hái quả…
Trong một giờ hoạt động học có thể có một vận động mới và một vận động ôn, giáo
viên cần tổ chức vận động ôn cho trẻ thông qua trò chơi vận động.
Lựa chọn bài tập và trò chơi cho trẻ 4 tuổi
Ví dụ: Vận động cơ bản: Ném xa bằng 2 tay
Trò chơi vận động: Nhảy như thỏ
Ví dụ: Vận động cơ bản: Bò dích dắc qua 5 điểm
Trò chơi cho trẻ 4 tuổi: Kéo co, cướp cờ, nhảy bao bố, đua thuyền, đôi bạn khéo,
đi như gấu, nhảy như thỏ, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, oẳn tù tì bằng chân, oẳn
tù tì bằng tay, nhảy lò cò…
Ví dụ: Tổ chức trò chơi đua thuyền cho trẻ 4 tuổi và 5 tuổi
Cách chơi: Trẻ dùng chân quắp vào người bạn ngồi phía trước, hai bàn tay chống
xuống sàn nhấc người lên và đẩy người về phía trước.
Luật chơi: Không bỏ chân làm đứt con thuyền, không dê mông xuống sàn. Đội nào về
đích trước là thắng cuộc.
Qua hoạt động góc trẻ cũng được phát triển các cơ ngón tay như :
Ví dụ: Ở góc toán. Trẻ thực hiện gập, mở lần lượt từng ngón tay để đếm, thêm, bớt,
tạo ra các hình học...
Ví dụ: Ở góc tạo hình. Trẻ được dùng bàn tay, ngón tay để vẽ, các ngón tay kết hợp
với nhau cầm phấn, bút vạch ra những đường nét theo sự tưởng tượng của trẻ. Trẻ
dùng đất nặn nhào, bóp, lăn dọc, xoay tròn, ấn, dí cũng cần có sự khéo léo và sức

mạnh của đôi bàn tay.
Với trò chơi đan tết, lắp ráp, cắt dán thường xuyên được giáo viên tổ chức trong hoạt
động góc.
Bên cạnh đó tôi còn lồng ghép tổ chức trò chơi "Đánh cầu" ở hoạt động ngoài
trời. Thông qua trò chơi đánh cầu đã giúp trẻ nhanh nhẹn, nhanh tay, nhanh mắt, kết
hợp sự khéo léo, uyển chuyển của tất cả các bộ phận trên cơ thể.
Cách chơi: Dùng 1 tay đánh quả cầu cho nảy lên cao sau đó nhấc 1 chân cao vuông
góc, 1 tay cùng phía với chân nhấc cao luồn xuống dưới qua đầu gối đánh cầu cho
nảy lên khi cầu rơi xuống và tiếp tục thực hiện ngược lại với chân và tay bên kia.
Ví dụ: Trò chơi “Cầu lông tiếp sức”
Chuẩn bị: Bảng con (vợt) Giấy báo xé dải và buộc thành quả cầu; cờ hiệu.Vạch
xuất phát tới cờ đích là 10m.
Cách chơi: Dùng bảng con đập cho cầu nảy lên vừa đi từ điểm xuất phát tới cờ hiệu
rồi đi vòng lại. Nếu làm rơi cầu phải nhặt lên đánh tiếp. Khi trở về vạch đích thì bạn
tiếp theo sẽ xuất phát. Đội nào hết người trước là thắng cuộc.
Luật chơi: Trẻ đập cầu đến đích phải chạy vòng qua cờ hiệu rồi mang cầu về cho
bạn đứng tiếp sau mình mới hết lượt chơi.
Thông qua trò chơi Cầu lông tiếp sức trẻ đuợc luyện tính nhanh nhẹn, khéo léo, tính
phối hợp với bạn.
Ví dụ: Trò chơi “Oẳn tù tì bằng chân”
Quy định với trẻ cách chơi và tạo ra hình dạng như sau:
+ Cái búa: Nhảy đứng chụm 2 chân sát vào nhau.
+ Cái kéo: Nhảy bắt chéo chân


+ Cái dùi: Đứng co 1 chân, 1 chân đứng bằng các đầu ngón chân
+ Cái bao: Nhảy dạng 2 chân rộng với hết khả năng có thể
Cách chơi: 2 tay bắt vào nhay để sau lưng, dùng chân oẳn tù tì. 3 hoặc 4 trẻ nhảy
tự do ở trong 1 cái vòng tròn và đọc câu “oẳn tù tì ra cái gì, ra cái này” kết thúc câu
nói trẻ phải nhảy và đứng lại ở 1 kiểu dáng đã quy định từ trước.

Luật chơi: Trong quá trình chơi nếu ai bỏ tay ra đằng trước hoặc nhảy ra khỏi vòng
sẽ phạm luật và bị thua. Bạn nào oẳn thắng 2 bạn cùng chơi sẽ thắng.
Thông qua trò chơi trẻ có được tính tự giác, chấp nhận vui vẻ khi bị thua cuộc.
2.3 Kết quả thu được vào cuối năm học khi thực hiện các biện pháp trên:
* Đối với giáo viên. Với những biện pháp như trên tôi đã vận dụng vào tình hình thực
tế một cách hợp lý và kết quả mang lại cho trẻ sức khoẻ tốt, trẻ nhanh nhẹn, mạnh
dạn, tự tin trong mọi hoạt động, có ý thức kỷ luật tốt.
Tôi triển khai các hoạt động vận động trong lĩnh vực phát triển thể chất chyển
biến một cách rõ nét, giáo viên có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc dạy các hoạt
động vận động và tổ chức trò chơi vận động Kết quả thể hiện rất rõ qua việc khảo sát
khả năng vận động của trẻ; cân, đo trẻ quý 3 như sau:
Khả năng
vận động

Xếp loại Tốt

Xếp loại Khá Xếp loại TB

Đi, chạy

12/31=38,7%

15/31=48,4%

4/31=12,9%

11/31=35,5%

16/31=51,6%


4/31=12,9%

9/31=29%

18/3= 58,1%

4/31=12,9%

14/31=45,2%

14/31=45,2%

3/31=9,6%

Bò, trườn,
trèo
Tung, ném,
bắt
Bật, nhảy

Xếp loại Yếu

* Đối với phụ huynh:
+ Đa số phụ huynh nhận thức tốt tác dụng của thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đối với
việc phát triển vận động cho trẻ.
+ Phụ huynh nhiệt tình giúp đỡ giáo viên trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu
để làm đồ dùng, đồ chơi.
+ Phụ huynh thấy được tầm quan trọng và trách nhiệm của mình trong việc kết
hợp với giáo viên cùng quan tâm chăm sóc giáo dục thể chất cho trẻ.
+ Phụ huynh đã quan tâm hơn tới nội dung phát triển vận động, biết hướng

dẫn, rèn luyện một số kỹ năng cơ bản cho trẻ lúc ở nhà.
+ Phụ huynh hiểu về sự cần thiết phải xây dựng môi trường giáo dục phát triển
vận động phù hợp, an toàn cho trẻ.
+ Phụ huynh nắm vững các yêu cầu về môi trường giáo dục phát triển vận
động bên trong, bên ngoài lớp học.
2.4 Bài học kinh nghiệm :
Trải qua quá trình thực hiện sử dụng một số biện pháp và hình thức phát triển
tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất tôi rút ra được một số kinh
nghiệm cho bản thân:


- Trước hết phải lập kế hoạch tổ chức các bài tập vận động.
- Khi có kế hoạch rồi phải thống nhất với các giáo viên trong lớp về nội dung và hình
thức tổ chức các hoạt động cho phù hợp.
- Sau khi thống nhất với các giáo viên ở lớp cùng nhau xây dựng góc vận động.
- Để tổ chức tốt các giờ giáo dục thể chất cần có sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ
huynh.
- Khi tổ chức các giờ học giáo dục thể chất, cần có những hình thức phong phú và đa
dạng, lôi cuốn trẻ tham gia hoạt động.
- Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lí trẻ khi tổ chức các hoạt động thể dục cần khuyến
khích tính tích cực, tự giác ở trẻ.
- Tổ chức thể dục sáng cho trẻ tổ chức thường xuyên liên tục, đều đăn và đúng giờ kết
hợp dụng cụ như: quả bóng, nơ, vòng ,.. để trẻ tập tích cực hơn.
- Để giờ học của trẻ không mệt mỏi, uể oải cần đưa yếu tố âm nhạc, nhạc nhộn vào
bài học giáo dục thể chất
- Hoạt động vận động để rèn luyện sức khỏe vì vậy giáo viên cần cho trẻ hoạt động ở
mọi lúc mọi nơi.
- Vận động mang yếu tố thi đua để từ đó trẻ cố gắng vì vậy giáo viên cần tổ chức
cho trẻ giao lưu với các trẻ ở lớp khác trong khối.
- Để trẻ thực hiện tốt bài vận động cần xây dựng bài tập vận động đảm bảo tính khoa

học và hệ thống, đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ.
3. Kết luần
Qua quá trình tổ chức cho trẻ tham gia vận động trong giáo dục thể chất với
các biện pháp tôi nêu ở phần trên, trẻ lớp tôi đã mạnh dạn hơn trong tất cả các hoạt
động, những trẻ nhút nhát đã mạnh dạn , không e dè sợ sệt nữa. đa số trẻ đều có kiến
thức và kỹ năng tập các bài tập vân động. Những trẻ lười vận động đến bây giờ đã
chăm chỉ luyện tập hơn, có lúc các trẻ tự ra góc vận động lấy đồ dùng ra và tự tập với
nhau, ngay cả khi giờ trả trẻ, có nhiều trẻ được bố mẹ đón ra ngoài, cho chơi đồ chơi
ngoài trời nhưng có mấy trẻ tạo thành một nhóm tự ra góc vận động lấy đồ dùng thể
dục ra và luyện tập lẫn nhau. Từ đó phụ huynh lớp tôi cũng quan tâm hơn tới khả
năng vận động của con.
3.1. Ý nghĩa của đề tài:
Với bản thân tôi “ Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”. Tạo ra sức khỏe
cho trẻ là một công việc vô cùng có ý nghĩa. Nhằm giúp trẻ có đủ sức khỏe để bước
vào thế giới của người lớn, thông qua việc chơi mà học, học mà chơi, qua hoạt động
vận động vui chơi nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ. Giúp trẻ phát triển hài
hòa về đức, trí, thể, mĩ. Chính vì những lý do trên bàn thân tôi không ngừng nỗ lực
tìm tòi, tham khảo các tài liệu trong và ngoài chương trình, học hỏi các đồng nghiệp
đi trước để nâng cao trình độ tay nghề, phải hết sức chịu khó, kiên trì để có khả năng
vận động tốt và tạo ra nhiều đồ dùng đồ chơi, sân chơi vận động thể dục phục vụ cho
việc học và chơi của trẻ.
Thông qua việc áp dụng ‘‘ Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động cho trẻ
mẫu giáo 4-5 tuổi trong giáo dục thể chất” ở trường mầm non tôi thấy các cháu lớp
tôi đã tiến bộ lên rất nhiều, mạnh dạn tự tin, khỏe mạnh, thích học thể dục, chăm chỉ
luyện tập, sức đề kháng của trẻ tốt hơn, có thể lục khỏe mạnh vì vậy trẻ ít ốm hơn, đi
học đều hơn


3.2. Kiến nghị-đề xuất :
* Đối với lãnh đạo nhà trường: Tham mưu với các cấp lãnh đạo hổ trợ thêm trang

bị đồ chơi phát triển vận động cho trẻ để trẻ có thể tích cực tham gia tập luyện dưới
mọi hình thức, phát triển nhiều cơ quan chức năng trên cơ thể trẻ.
* Đối với giáo viên: Phải chủ động tích cực bám sát chương trinh CS-GD trẻ và
kế hoạch của ngành, nhà trường, tăng cường nghiên cứu về vận động thể chất phù
hợp với mọi lứa tuổi để có cách dạy tốt hơn. Tạo cho trẻ có một môi trường học tập
về phát triển thể chất tốt nhất.
* Đối với phụ huynh:
Phải thường xuyên cho trẻ được trải nghiệm trực tiếp vào các hoạt động thể
chất. Từ đó trẻ được học hỏi khám phá trải nghiệm nhằm phát triển Đức-Trí-Thể
-Mĩ tạo tiền đề cho sự phát triển của trẻ sau này.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi trong việc tổ chức các
hoạt động giáo dục thể chất tại trường mầm non. Bên cạnh những kết quả thu được
là trẻ mạnh dạn tự tin, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phát triển tốt về thể lực. Trong quá
trình thực hiện đề tài không thể tránh những sai sót, tôi rất mong được sự quan
tâm của Hội đồng khoa học các cấp để bản thân hoàn thiện hơn trong công tác.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !×