Tải bản đầy đủ (.docx) (28 trang)

Skkn dổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (679.79 KB, 28 trang )

Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦU
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong cuộc đời làm một người giáo viên có lẽ không ai trong chúng ta không
biết đến danh xưng là “ Giáo viên chủ nhiệm”. Nếu nói trong trường học người
đứng đầu Hiệu trưởng là “Con chim đầu đàn” của tập thể giáo viên nhà trường thì
giáo viên chủ nhiệm (GVCN) luôn là “linh hồn” của lớp học. Có thể nói GVCN là
người quyết định mọi sự phát triển và tiến bộ của lớp, người chịu ảnh hưởng nhiều
nhất về mọi hoạt động của học sinh học sinh. GVCN ngoài việc dạy dỗ các em về
kiến thức còn giáo dục các em về đạo đức về kĩ năng, lối sống …
Đặc biệt với xã hội hiên nay khi sự phát triển của kinh tế xã hội trong điều
kiện đất nước mở rộng giao lưu và hội nhập là những hạn chế, yếu kém, tệ nạn, …
gây ảnh hưởng lớn đến xã hội, đến giáo dục... tác động không ít đến tư tưởng, tình
cảm, hành vi đạo đức của học sinh. Đặc biệc với lứa tuổi của các em bắt đầu chớm
bước vào giai đoạn “học làm người lớn”, “Thể hiện chính mình” thì lại càng khó
khăn hơn cho người GVCN. Khó có thể nói làm công tác chủ nhiệm cấp học nào
sẽ thoải mái hơn vì mỗi cấp học tương ứng với một độ tuổi học sinh với nhiều nét
tâm sinh lí đặc trưng riêng. Các cháu tiểu học dễ dạy, dễ uốn nắn nhưng cũng mệt
nhoài người vì sự non nớt, bé bỏng và lắm chuyện “trẻ con”. Học sinh trung học lại
là lứa tuổi vị thành niên nhạy cảm với các biến động phức tạp về thể chất, nhận
thức, tính cách. Chính vì vậy là một người GVCN, là “linh hồn” cho lớp đòi hỏi
người GVCN cần phải yêu nghề, nhiệt tình và thật sự tâm huyết, có thể nói coi các
em như là những người con, người “bạn” thực sự của mình nếu có thể.
Vậy ngoài việc giảng dạy bộ môn mình ra, mang xứng danh là một GVCN,
thì công việc trọng trách, trách nhiệm của người GVCN cao hơn rất nhiều. Ngoài
những giờ sinh hoạt đầu giờ ngắn ngũi thì tiết sinh hoạy lớp thời gian quý của
người GVCN, nhằm qua đó giáo dục toàn diện cho các em về mọi mặt.
Tổ chức tốt các tiết SHLCT cũng chính là góp phần cho việc hoàn thành mục
tiêu giáo dục trong trường THCS. Bởi theo Luật Giáo dục: Mục tiêu giáo dục là
đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ,
GV: Vũ Thị Hoàng Oanhtrang 1


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp
ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với thời gian công tác 12 năm tại trường THCS không ít năm tôi được nhận
công tác chủ nhiệm, cũng thật có duyên sao với học sinh lớp 7, rất nhiều năm được
chủ nhiệm học sinh lớp 7, cái lứa tuổi đối với tôi là bắt đầu “ tập người lớn”, một
sự vô tư hồn nhiên cộng không ít sự ương bướng, “dễ giáo dục mà cũng dễ hư
hỏng”. Cũng mất nhiều năm giờ sinh hoạt lớp luôn là khoảng thời gian “đau đầu,
căng thẳng”, nặng nề, buồn bực của những năm đầu công tác chủ nhiệm của tôi.
Những con điểm xấu, những con điểm trừ, các bạn chưa ngoan, các bạn vi phạm,
rồi nói tục, rồi chửi thề ... Buồn cho những tuần xếp vị thứ cuối cùng nhất. Cô
buồn, trò cũng không thay đổi là bao, những giờ sinh hoạt nặng nề cứ thế trôi qua.
Thông thường GVCN dùng tiết sinh hoạt lớp để nhận xét, kiểm điểm , nhắc
nhở những sai phạm của HS trong tuần và phổ biến kế hoạch, công việc tuần tới.
Đôi khi GVCN cũng giao cho HS điều khiển một phần tiết sinh hoạt, chủ yếu dưới
dạng sơ kết, đánh giá kết quả học tập, thi đua trong tuần, sau đó GVCN nhắc lại
làm cho tiết sinh hoạt thường tẻ nhạt, nặng nề. Đôi khi tiết sinh hoạt GVCN còn
dùng để nhắc đến các khoản thu, hay la mắng HS. Việc làm mang tính hình thức,
hiệu quả tiết sinh hoạt còn thấp, học sinh ít hứng thú. Đôi lúc nội dung sinh hoạt
chỉ 10-15 phút, thời gian còn lại là nói chuyện, hát…. Không biết làm gì cho hết
thời gian, lúc đó cả thầy và trò ngồi chờ tiếng trống. Vì thế tiết sinh hoạt lớp nhiều
lúc bị coi thường, hiệu quả thấp. Thực tế tiết sinh hoạt lớp nhằm tạo điều kiện cho
ban cán sự lớp phát huy năng lực của mình, tính chủ động sáng tạo, rèn luyện tinh
thần tự quản, chất lượng giáo dục học sinh cũng như của tiết sinh hoạt được nâng
cao, tạo không khí nhẹ nhàng, thoải mái trong tiết sinh hoạt, ác em có điều kiện

bày tỏ, chia sẻ tâm tư, tình cảm và tự đánh giá nhận xét nhau thẳng thắn, tích cực.
Các học sinh trong lớp được liên kết lại với nhau, giáo viên gắn bó với học sinh
trong một cộng đồng chung để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thực
àng ngày ở trường, ở lớp học. Các em được mở rộng các mối liên hệ, tăng
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 2


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
cường sự hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục xu hướng hẹp hòi, ích kỉ, cục
bộ, bè phái trong đời sống tập thể hàng ngày của lớp học. Đây cũng là dịp để học
sinh làm quen và phát triển các kĩ năng cơ bản cần thiết cho bản thân trong cuộc
sống hòa nhập với cộng đồng xã hội sau này.
Với những kinh nghiệm của những năm kế tiếp, mỗi ngày một khắc phục, tôi
tự tìm ra cho mình những phương pháp, những biện pháp, những đổi mới phù hợp
nhất, mang lại hiệu quả cao nhất, tốt đẹp nhất cho những tiết sinh hoạt lớp, đặc biệt
là lớp 7 cho mình. Và đây cũng chính là lí do tôi chọn cho mình đề tài sáng kiến
kinh nghiệm “Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7”
2.MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
a. Mục tiêu
Thông thường tiết sinh hoạt lớp luôn khô khan, nặng nề và rập khuôn, cùng
với lí do chọn đề tài trên, hiện nay để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục về
mói mặt Bộ giáo dục và đào tạo đã không ngừng đề ra những mục tiêu, phong trào
lớn, trong đó có phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, mục tiêu
“Giáo dục phát triển toàn diện” ... vì vậy mỗi giáo viên đặc biệt là người GVCN
luôn phải luôn khéo léo, tinh tế, không ngừng trau dồi, đổi mới phương pháp, tìm
ra cho mình những cái riêng phù hợp với học sinh, lứa tuổi, nhiệt huyết, có tâm,
năng động sáng tạo ... Chính vì vậy mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài sáng kiến kinh
nghiệm này nhằm đổi mới, tìm ra những giải pháp, biện pháp, những hướng đi mới

sáng tạo khả thi và có hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm nhằm góp phần vào
việc giáo dục học sinh trong nhà trường. Có như vậy người giáo viên chủ nhiệm
mới thực sự là “linh hồn” của lớp, là “người Mẹ thứ hai” của các em học sinh.
b. Nhiệm vụ của đề tài:
- Đổi mới, tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ sinh hoạt lớp.
- Lên kế hoạch xây dựng qui trình tiến hành giờ sinh hoạt lớp
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp vừa đảm bảo theo yêu cầu của một tiết dạy thông
thường, vừa mang đặc thù riêng, trong đó người GVCN không hoàn toàn chủ động
trong quá trình tổ chức mà phải thật sự linh hoạt, sáng tạo, phụ thuộc vào nội dung
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 3


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
cụ thể của lớp, của ban cán bộ lớp và của từng học sinh. Giáo viên chỉ là người
tham dự, góp ý định hướng, giúp học sinh đưa ra kết luận phù hợp, tháo gỡ
những khó khăn vướn mắc …
- Xây dựng giờ sinh hoạt lớp trở thành trung tâm và là động lực thúc đẩy cho
cả quá trình dạy-học, giáo dục, rèn luyện các hành vi, phẩm chất, nhân cách của
học sinh.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 7
4. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI
Học sinh lớp 7
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5.1- Phương pháp đọc sách và đọc tài liệu tham khảo: Tiến hành trước và
trong quá trình nghiên cứu.
5-2- Phương pháp quan sát khách quan: Tiến hành trong suốt quá trình làm
công tác chủ nhiệm (lồng ghép vào trong quá trình giảng dạy )

5.3- Phương pháp thống kê: Thống kê các ý kiến học sinh khi được được hỏi,
trao đổi.
5.4- Phương pháp trao đổi, tư vấn, giao tiếp, ứng xử, đàm thoại, đối thoại: xảy
ra trong quá trình làm chủ nhiệm lớp.
5.5 - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của giáo viên trong nhà
trường về công tác tổ chức giờ sinh hoạt lớp đạt hiệu quả tốt.
5.6 - Phương pháp thực hành xây dựng, tổ chức, hoàn thiện giờ sinh hoạt lớp
theo hướng đổi mới đáp ứng yêu cầu quan trọng mang tính nền tảng, quyết định
trong quá trình giáo dục học sinh một cách toàn diện.
5.7 - Phương pháp điều tra thực tế về thực trạng tổ chức giờ sinh hoạt lớp ở
nhà trường trong thời gian qua.
5.7- Phương pháp so sánh đối chiếu: so sánh đối chiếu kết quả đạt được khi
thực hiện sáng kiến và khi chưa thực hiện sáng kiến trên cùng một đối tượng
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 4


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
1. Cơ sở lí luận
Trong công tác chủ nhiệm đã bao giờ bạn đã từng nghe thấy những lời “to
nhỏ”, “xì xào” khi học sinh nhắc đến tiết sinh hoạt lớp, đã bao giờ bạn thăm dò
bằng một phiếu nhỏ về cảm nhận của các em học khi nói về giờ tiết sinh hoặc …
Tôi, đã từng.Vậy, các em nói gì ? Khi tiết sinh hoạt lớp bắt đầu, Nghe rằng: “Chết
chưa, Cô (Thầy) sắp vào; “Sắp được nghe cãi lương”; “Sắp được nghe đọc sớ”;
“Lại sắp được lên mâm”; “Lo quá, căng quá”… và bao nhiêu lời nhận xét chân thật
của các em đối với tiết sinh hoạt lớp. Những điều đó thực chất đã là sự thật.Ngay
cả bản thân tôi, ngày xưa khi đã từng là học sinh, đến giờ sinh hoạt lớp tôi và các
bạn khác cũng đã từng rất căng thẳng, rất lo lắng, hay đôi khi cũng có những suy

nghĩ như trên.Giờ sinh hoạt lớp dường như trở nên rất đáng sợ nếu như bản thân
mắc phải lỗi gì trong lớp học. Vậy, làm thế nào để không còn những suy nghĩ trên,
làm thế nào để đến gần với tiêu chí giáo dục hiện tại của chúng ta là “Trường học
thân thiện, học sinh tích cực”, đặc biệt hơn là làm thế nào để giáo dục tốt với đối
tượng học sinh ngày nay, để công tác chủ nhiệm của những người làm vai trò giáo
viên chủ nhiệm hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
Qua những năm làm công tác chủ nhiệm cho đến nay tôi nhận ra rằng: Ngày
nay khi xã hội ngày càng phát triển, đất nước tiến gần đến hiện đại hóa, công
nghiệp hóa hơn thì đồng nghĩa với việc các em được tự do tiếp xúc với công nghệ
hiện đại hơn, tiếp xúc với nhiều môi trường, xã hội hơn… và cũng từ đó nếu không
nhận thức đúng đắn các em sẽ dễ dàng dẫn đến sa ngã hơn. Đó là điều mà chúng ta
không thể phủ nhận,thực tế cho thấy trong xã hội ngày nay, đạo đức của một bộ
phận học sinh đang xuống cấp đến mức báo động. Sự sa sút về đạo đức, nhân cách
của học sinh đang thách thức năng lực giáo dục của những người thầy, người
Cô.Điều này đã đặt ra một bài toán cho giáo dục, càng khó khăn hơn cho người
giáo viên làm công tác chủ nhiệm.
Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm,theo tôi, tiết sinh hoạt lớp đóng vai
trò quan trọng nhất của người làm giáo viên chủ nhiệm, tất cả những gì chúng ta
muốn làm, muốn đến đều bắt đầu từ tiết học quan trọng này. Một “ngôi nhà chung”
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 5


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
và “thời gian vàng”, này là lúc để người giáo viên chủ nhiệm lớp có thể dạy giỗ,
giáo dục học sinh về tất cả, 45 phút sinh hoạt của lớp thật sự quan trọng. Với
những suy nghĩ trên, tôi đã rút ra kinh nghiệm, đúc kết và đã xây dựng nên những
tiết sinh hoạt riêng của lớp chủ nhiệm cho chính mình và tôi cũng đã thấy nó thực
sự đạt hiệu quả rất cao, hấp dẫn, lôi cuốn, đặt biệt tạo cho các em cái suy nghĩ khác

về tiết sinh hoạt lớp, điều này đã đem lại sự thân thiết, gần gũi, cởi mở hơn của học
sinh, tạo niềm vui cho học sinh cũng như cho chính bản thân mình. Để rồi từ đó
giáo dục học sinh một cách tốt hơn.
2. Thực trạng
2.1- Những thuận lợi và những khó khăn
*Thuận lợi.
Trường THCS Phan Đình Phùng là một trường nằm trên địa bàn xã Quảng
Hiệp phát triển sầm uất và mạnh về các mặt, trường học được lãnh đạo nhà trường
luôn chú trọng, quan tâm đến việc giáo dục kiến thức, kĩ năng đặc biệt là, đạo đức
học sinh

GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 6


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7

Lãnh đạo nhà trường luôn thường xuyên quan tâm đến công tác chủ nhiệm
cũng như năng lực chủ nhiệm của giáo viên làm công tác chủ nhiệm để có những
chiến lược mới nhằm xây dựng những tập thể lớp chất lượng theo tiêu chí “xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giáo dục toàn diện cho các em theo
đúng mục tiêu giáo dục, cơ sở vật chất đầy đủ khang trang, không gian rộng rãi
thoáng mát.
Trường luôn quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các phong trào vui
chơi học tập lồng ghép giáo dục đạo đức để học sinh toàn diện hơn, đặc biệt về
công tác chủ nhiệm luôn được sự quan tâm tạo điều kiện của BGH, cùng với sự tìm
tòi học hỏi, sáng tạo, năng nổ của các Cô, các Thầy chủ nhiệm nhằm để đổi mới
tiết sinh hoạt nhẹ nhàng, hứng thú, gần gũi với học sinh hơn.
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh


trang 7


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7

Các bộ phận trong nhà trường luôn quan tâm đến công tác chủ nhiệm lớp,
luôn có tinh thần tự nguyện hợp tác với các giáo viên làm công tác chủ nhiệm để
việc giáo dục đạo đức và kết quả học tập của học sinh đạt kết quả tốt nhất.
Gia đình học sinh phần lớn đã có sự quan tâm đến việc học tập và rèn luyện ở
trường, nên sự phối kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh có
nhiều thuận lợi. Bản thân các em đều có nhận thức khá, tương đối ngoan, có ý thức
trong học tập và rèn luyện, luôn cố gắng vươn lên học tốt...
Với xu thế bùng nổ công nghệ thông tin nên việc nắm bắt chủ trương đường
lối của Đảng , chính sách pháp luật của nhà nước, kế hoạch của trường lớp… của
mỗi giáo viên, của phụ huynh rất kịp thời. Sự liên lạc giữa GV CN – Gia đình –
Nhà trường ngày càng được quan tâm, sự liên hệ giữa GVCN và cha mẹ học sinh
kịp thời
Đa số học sinh có tính kỷ luật cao, ngoan hiền lể phép với thầy cô, biết vâng
lời cha mẹ. Tích cực tham gia phong trào do đoàn, đội, trường tổ chức, năng nổ và
sáng tạo. Trường cũng đã có những học sinh chăm ngoan, học giỏi, ngoan hiền, lễ
phép, năng nổ và tài năng như em Cao Xuân Vũ, em Nguyễn Thị Mai …
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 8


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7

Đó là nhờ công lao to lớn, tận tâm, nhiệt huyết của những người làm “Cha”

làm “Mẹ”, là người dìu dắt, chèo lái các em trên “con thuyền” của mình. Ở đó
trong quá trình làm công tác chủ nhiệm lớp, chúng tôi luôn được sự giúp đỡ của
Ban Giám hiệu Nhà trường, các anh chị đồng nghiệp, của phụ huynh và các em
học sinh. Các thầy cô giáo bộ môn là người đồng hành cùng tôi trong quá trình
giảng dạy tại lớp mà tôi làm chủ nhiệm, kịp thời trao đổi với tôi những khó khăn,
khúc mắc hoặc những vi phạm, chưa ngoan… của học sinh mình.
*Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi đã nêu trên, thì vấn đề giáo dục học sinh ở trường
trung học cơ sở Phan Đình Phùng cũng gặp không ít khó khăn. Bởi vì phần lớn học
sinh là con em gia đình lao động, sống chủ yếu bằng nghề nông, quanh năm suốt
tháng bố mẹ lam lũ với buôn bán, nương rẫy nên sự quan tâm, giáo dục con em
mình thường xuyên còn nhiều hạn chế. Hơn nữa ngoài việc học tập em học sinh
còn phải phụ giúp cha mẹ làm nương rẫy để nuôi sống gia đình, một số em việc đi
lại, đến trường còn xa, đường khó…Trường THCS Phan Đình Phùng nằm trên địa
bàn trung tâm xã với nền kinh tế, chính trị, văn hóa phát triển nhanh và mạnh thì
bên cạnh những mặt tích cực thì còn rất nhiều tác động mặt trái đến các em như
các quán internet, nhiều trò chơi lôi cuốn các em trên địa bàn cũng là một khó
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 9


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
khăn trong quản lí học sinh, nhất là sau giờ tan trường, học ngọi khóa…Ngoài ra
trường còn nằm trên bàn có nhiều đồi núi, thác hồ … lôi cuốn các em tò mò, vui
chơi với các trò chơi nguy hiểm: Leo đồi, núi, tắm hồ, chơi thác … dẫn đến những
điều không mong muốn … Bên cạnh đó, một số học sinh còn có tính ham chơi,
.chưa xác định rõ nhiệm vụ học tập. Điều này cũng gây cản trở cho giáo viên chủ
nhiệm hoàn thành kế hoạch đề ra, chưa như mong muốn.
Về giáo viên:

- Bản thân là giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm nhiều năm nên tôi cũng ít gặp
khó khăn trong việc quản lí và điều hành lớp, giáo dục học sinh, hướng dẫn học
sinh tự quản và tổ chức điều khiển tiết sinh hoạt cuối tuần.
- Với những năm chủ nhiệm của mình, đặc biệt với học sinh lớp 7, với sĩ số
trên 30 em học sinh, với không ít các em là hộ nghèo, cận nghèo, đa số học sinh là
con em gia đình làm nông, nương rẫy… một số em có hoàn cảnh gia đình còn khó
khăn, có em bố mẹ đi làm xa, ở với ông bà, thiếu sự quan tâm thường xuyên của bố
mẹ; còn một số phụ huynh chưa thật sự để tâm đến việc học và giáo dục con cái,
phó mặc cho nhà trường. Điều này cũng là một yếu tố khó khăn đối với giáo viên
chủ nhiệm.
- Ngoài việc giảng dạy về kiến thức GVCN còn là người đảm nhận nhiều
chức trách trong công tác chủ nhiệm, thời gian lên lớp giành cho các em chủ nhiệm
cũng hạn chế chưa nhiều, ngoài những giờ 15 phút đầu giờ ngắn ngũi, tiết sinh hoạt
lớp là thời gian “vàng” để người GVCN và học sinh mình gắn kết, vai trò của giáo
viên chủ nhiệm rất quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến học sinh trong tập thể
lớp. Hay nói cách khác chủ nhiệm chính là “linh hồn” của tập thể lớp, vừa là nhà
quản lí, vừa là nhà giáo dục trong một tập thể thu nhỏ. Một trong những nhiệm vụ
quan trọng của giáo viên chủ nhiệm đó là việc tổ chức giờ sinh hoạt lớp làm sao để
gây được hứng thú cho học sinh, không làm cho giờ sinh hoạt bị căng thẳng hoặc
nhàm chán, biết lôi cuốn học sinh vào những hoạt động tích cực trong giờ sinh hoạt
lớp ? Đây là một câu hỏi không dễ có câu trả lời. Thực tế cho thấy, các giờ sinh
hoạt lớp thường không đạt được hiệu quả như mục tiêu đã đặt ra. Nhiều giáo viên
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 10


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
chủ nhiệm lên lớp qua quýt, sơ sài, chưa thực sự chú trọng hoặc không chú ý đầy
đủ mục tiêu tiết sinh hoạt lớp, không đầu tư đúng mức cho giờ hoạt lớp. Nhiều học

sinh thường không thích giờ sinh hoạt lớp, nặng nề về tiết sinh hoạt lớp.
Về học sinh:
Với giai đoạn xã hội phát triển, với sự phát triển bùng nổ về thông tin, về
công nghệ, về mạng xã hội, về các trò chơi điện tử … đã trở nên hấp dẫn các em
hơn. Thời buổi văn hóa công nghệ thông tin phát triển mạnh, dễ dàng … nên phần
nào cũng ảnh hưởng đến các em nếu các em thật sự không có sự nhận thứ đúng
đắn, có thể đã dẫn đến những lệch lạc nhất định về lối sống, về tâm hồn và đạo đức
của các em.
- Một số học sinh chưa thực sự được sự quan tâm của gia đình, phụ huynh
chú trọng vào việc phát triển kinh tế gia đình mà quên mất đến sự quan tâm đến
con em mình.
- Một số học sinh chưa tự giác tích cực, chưa chủ động phối hợp với giáo viên
chủ nhiệm nên kết quả một số hoạt động chưa cao.
2.2- Mặt mạnh – mặt yếu:
* Mặt mạnh:
- Đề tài này có thể áp dụng ở nhiều lớp 7, nhiều trường THCS và ở mọi đối
tượng học sinh lớp 7.
- Đa số GVCN là giáo viên tuổi đời còn trẻ, nhiệt tình, nhiệt huyết, có tâm và
có tầm, sáng tạo và năng động, luôn có ý thức trau dồi, học hỏi, luôn đổi mới cho
mình những phương pháp giáo dục tốt nhât, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp giáo
dục.
Nhiều giáo viên với nhiều năm liền được phân công chủ nhiệm tiếp xúc và
giảng dạy ở các lớp có đối tượng học sinh cá biệt, cũng như có điều kiện được tiếp
cận với các đối tượng học sinh: ngoan hiền c, hiếu động ... bước đầu tìm hiểu và
giáo dục các em có nhiều thành công, có nhiều kinh nghiệm
- Bản thân tôi là một giáo viên giảng dạy bộ môn Âm nhạc, tôi cho rằng tiết
sinh hoạt lớp luôn nhẹ nhàng, thoải mái, gần gũi, vui tươi đoàn kết thân thiện cùng
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 11Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
các em. Với thời gian công tác hơn 10 năm và cũng đã nhiều năm làm công tác chủ
nhiệm nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm. Đồng thời, bản
thân tôi là một người luôn muốn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm chủ nhiệm của
những đồng nghiệp tiêu biểu khác nên đã giúp tôi có được những thành công đáng
kể.
* Mặt yếu:
Phần lớn giáo viên và học sinh chưa coi trọng giờ sinh hoạt lớp vì vậy dẫn
đến các giờ sinh hoạt lớp chưa đạt hiệu quả cao.Đa số các em là con em nhà nông
nên bố mẹ thường xuyên phải đi làm rẫy xa nhà, chính vì vậy khi cần gặp phụ
huynh để trao đổi về việc tình hình học cũng như đạo đức của các em thì rất khó,
có những gia đình phụ huynh tôi phải vào hai ba lần thì mới gặp, có những phụ
huynh tôi đến giờ hành chính thì không gặp được mà đợi đến tối mới có thể gặp
được, điều đó phần nào gây khó khăn cho công tác giáo dục các em.
2.3. Thành công – hạn chế:
* Thành công:
Sau khi điều tra và thực hiện đề tài thì tôi thu được một kết quả rất khả quan,
những tiết sinh hoạt lớp dần gần gũi thân thiện và nhẹ nhàng hơn, gây cho các em
sự hứng thú hơn mỗi khi đến giờ sinh hoạt lớp.Các em hay vi phạm thì có tiến bộ
rõ rệt, tỷ lệ hạnh kiểm tốt được tăng cao, các em học tốt đã có xu hướng giúp đỡ
các bạn học yếu, thực hiện tốt các phong trào như: Ủng hộ bạn nghèo, thi văn
nghệ, thi nghi thức...sau mỗi phong trào đạt giải cao, các em như trở nên đoàn kết,
thân thiện với các bạn trong và ngoài lớp.
* Hạn chế:
Bên cạnh mặt thành công còn những tồn tại: Không phải với học sinh nào
cũng thực sự tuân thủ theo kế hoạch đề ra của GVCN, không phải học sinh nào
cũng có khả năng sáng tạo, thích ứng đổi mới, vẫn còn một số em chưa tiếp thu kịp
sự đổi mới, hay vẫn cố tình tránh né, không theo. Vì vậy tôi vẫn đang và sẽ phải

tìm thêm phương pháp để giáo dục mới phù hợp hơn với các em này.
2.4. Nguyên nhân, các yếu tố tác động:
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 12


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
* Về phía học sinh:
- Các em chưa thực sự coi lớp học là “Ngôi nhà chung” của mình, chưa tự
giác, chưa có tinh thần tự quản cao, còn e ngại , chưa tự tin, còn cả nễ, chưa thành
thật nhận lỗi của chính mình.
- Sự phát triển của xã hội, của công nghệ thông tin mặc dù đã có những thành
công nhất định nhưng cũng là một điều đáng lo ngại đối với học sinh khi các em
chưa làm chủ được bản thân. Các quán In-ter-net, các trò chơi điện tử, các trang
mạng xã hội ... hấp dẫn và có ma lực thu hút các em, các em quan tâm đến màn
hình máy tính hơn là quan tâm tới sách vở và những trò chơi lành mạnh, bổ ích
khác.
- Một vài em có phản ứng không hợp tác với cán sự lớp, bè cánh, chia rẽ nội
bộ; một vài em thích được quan tâm cũng thể hiện thái quá, một số em chưa mạnh
dạn, tự tin, chưa thích ứng kịp việc đổi mới phương pháp...
* Về phía giáo viên chủ nhiệm:
- Một số giáo viên bộ môn tuổi đời, tuổi nghề còn ít nên kinh nghiệm cũng
chưa nhiều, trong lời nói đôi khi bộc trực, thiếu sự mềm mỏng, khéo léo nên đôi
khi cũng làm người nghe khó chịu, chưa nắm bắt được nhu cầu, tâm lí của các em
dẫn đến việc chống đối ,ương bướng hay chưa chịu hợp tác của các em.
- Điệu kiện đi lại, nơi công tác xa xôi, gia đình, con nhỏ... nên thời gian còn
hạn chế với công tác chủ nhiệm của mình.
Trên đây là thực trạng, một số thuận – lợi khó khăn trong công tác chủ
nhiệm của mình. Với kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm, là người mang xứng

danh là GVCN của trên 10 năm, tôi mạnh dạn viết nên sáng kiến kinh nghiệm để
đưa ra một số hình thức, biện pháp, giải pháp nhằm đổi mới hơn về tiết sinh hoạt
lớp, cũng là để thực hiện được mục tiêu giáo dục hiện nay của Đảng, nhà nước ta:
“ Giáo dục toàn diện cho học sinh”. Đặc biệt là để tìm ra phương pháp tối ưu, hiệu
quả cho công tác chủ nhiệm của mình. Sau đây là những giải pháp, biện pháp của
tôi :
3. Nội dung và hình thức của các giải pháp
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 13


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
3.1. Mục tiêu của giải pháp – biện pháp:
Hoạt động sinh hoạt lớp là dạng hoạt động giáo dục tập thể, là một hình
thức tổ chức tự quản cho học sinh và là một trong những giải pháp cơ bản góp
phần xây dựng tậpthể học sinh đoàn kết. Đây cũng là dịp để học sinh làm quen với
nhiều loại hình hoạt động khác nhau, giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và
cần thiết cho bản thân. Chính vì thế giáo viên chủ nhiệm phải xác định được mục
tiêu của giờ sinh hoạt lớp và tìm hiểu những nguyên nhân chính làm cho học sinh
không thích giờ sinh hoạt lớp.
- Rèn kĩ năng tự quản, thể hiện tốt vai trò trọng trách của ban cán sự lớp
tập tự giác, học hỏi và đoàn kết để có được những kết quả học tập tốt.
- Nâng cao ý thức tự giác, thành thật, nhận thức đúng đắn của học sinh, ý thức
học
- Phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên với Gia đình – nhà trường – xã hội
- Tạo hứng thú cho học sinh vào các tiết sinh hoạt lớp, tạo không khí buooit
sinh hoạt lớp nhẹ nhàng, đoàn kết.
- Phát huy hết vai trò của người giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm
phải nắm thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời về học sinh của mình đặc

biệt là những học sinh cá biệt để đề ra những biện pháp giáo dục thích hợp.
- Nhà trường cần phải thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục khác bên
cạnh hoạt động dạy và học như: Các hoạt động văn thể, ngoại khóa, chuyên đề,
tham quan dã ngoại, văn nghệ... lồng ghép việc giáo dục đạo đức, kĩ năng, hay tâm
lí cho học sinh. chính các hoạt động này có tác dụng bổ trợ rất lớn đến hoạt động
dạy và học, góp phần thu hút học sinh la cà các hàng quán, các nơi giải trí bi-a,
điện tử ...
3.2. Nội dung và hình thức thực hiện giải pháp
Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm của mình, và qua các phiếu tham dò
thực tế về tâm lí của học sinh các lớp 7 về tiết sinh hoạt tôi có được kết quả như
sau:

GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 14


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
TIẾT SINH HOẠT LỚP
Năm học
2014-2015
2015-2016
2017-2018

Hứng thú

Nhàm chán

Căng thẳng


Rập khuôn

Hứng thú

12%
10%
3%

31%
30%
9%

8%
7%
1%

29%
53%
87%

40%
50%
85%

Chính vì những kết quả trên thôi thúc thúc giục bản thân tôi cần tìm ra cho
mình những giải pháp, biện pháp cho bản thân mình nhằm nâng cao chất lượng tiết
sinh hoạt lớp, nhàm đổi mới, thay đổi tiết sinh hoạt lớp nhẹ nhàng mà hiệu quả, tạo
sự hứng thú cho học sinh hơn.
Là cương vị là một GVCN, là “Linh hồn” của lớp, là người đóng vai trò quan
trọng của lớp để nâng cao hiệu quả, đổi mới tiết sinh hoạt lớp điều đầu tiên, đóng

vai trò quan trọng.
Biện pháp 1. Tìm hiểu, nắm bắt đối tượng tâm lí học sinh
GVCN cần nắm vững đối tượng học sinh lớp mình chủ nhiệm
Là học sinh lớp 7, tâm sinh lí của các em cũng bắt đầu phát triển, nhiều em
phát triển theo hướng tích cực nhưng cũng có nhiều em phát triển theo hướng chưa
đúng đắn. Điều kiện khách quan do môi trường, gia đình và xã hội, cùng với sự
nhận thức chưa chín chắn dẫn đến những hành động suy nghĩ sai lệch cho các em.
Cũng có thể do chính môi trường sống tác động trực tiếp đến các em… Chính vì
vậy việc đầu tiên khi đảm nhận vai trò của mình, khi bắt đầu cho một “Ngôi nhà”
chung của lớp người GVCN cần nắm bắt đầy đủ các thông tin về học sinh mình
chủ nhiệm. Về số lượng, về hoàn cảnh ( Hộ nghèo, cận nghèo .. ), về thân thế về
gia đình, địa chỉ, thông tin của học sinh, về HS cá biệt ( Học kém, hay nghĩ học, vi
phạm …), về học sinh đặc biệt ( Hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, bênh tật, HS năng
khiếu, HS hiếu học …) để rồi từ đó lên kế hoạch, đưa ra những biện pháp phù hợp
cho từng học sinh.
Ví dụ 1: Qua tìm hiểu bạn nhận thấy lớp bạn có học sinh A, có hoàn cảnh đặt
biệt Bố đau ốm bệnh nan y, nhà đông con, hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, nhà xa
trường, phương tiện đi lại của em không có, nhà không có điều kiện mua xe cho
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 15


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
em đi học, 3, 4 ngày đầu năm em không thể đến trường… Là người GVCN bạn
cần liên hệ, tìm hiểu và nắm bắt thông tin về học sinh, liên lạc vân động học sinh ra
lớp, hiểu hoàn cảnh và tìm cách giúp đỡ em bằng cách phối hợp tập thể lớp với
Nhà trường, có thể cùng địa phương, các ban nghành giupws đỡ em về phương
tiện, động viên em đến trường, ra lớp …
Ví dụ 2: Qua hè GVCN nhận lớp, có 1 học sinh lớp chưa ra lớp, đó 1 HS

ngoan hiền học tốt, qua quá trình tìm hiểu bạn biết rằng qua hè em này đã bắt đầu
có hiện tượng tham gia vào các trò chơi game và bắt đầu say mê nó. Là GVCN bạn
phải kịp thời ngăn chặn và đưa ra cho mình kế hoạch, biện pháp riêng để giáo dục
học sinh này, kịp thời ngăn chặn và khuyên răn em, quan tâm, giám sát phối hợp
cung tập thể, gia đình và nhà trường để em nhận ra được cái không tốt, nhận thức
đúng đắn hơn về hành vi của mình.
Biện pháp 2: Bình bầu, phân công phân nhiệm đúng người, đúng việc
Tìm hiểu học sinh để phân công nhiệm vụ cụ thể cho học sinh
Phối hợp với lớp cùng nhau bình bầu ra những học sinh có năng lực học tập,
lao động, văn thể… có khả năng quản lí, tự quản, ý thức vì tập thể … để bầu ra ban
cán sự lớp lâm thời : Lớp trưởng, lớp phó, lớp phó văn thể mĩ, lớp phó lao động,
các tổ trưởng … ( GV có thể lấy biểu quyết của HS) . Sau đó phân công nhiệm vụ
cụ thể cho từng bạn, phù hợp với xứng danh của mình. Ban cán sự lớp là một yếu
tố rất quan trọng đảm bảo duy trì tốt mọi hoạt động của lớp vì vậy GVCN phải lựa
chọn, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho mỗi em
Ví dụ :
* Lớp trưởng có nhiệm vụ: Quản lý 15 phút đầu giờ, theo dõi chung các hoạt động
của lớp, tổng hợp kết quả thi của các tổ, điều hành tiết sinh hoạt cuối tuần
*Lớp phó phụ trách học tập: Theo dõi nề nếp học tập chung và tổng hợp để
đánh giá hoạt động học tập vào tiết sinh hoạt cuối tuần.
*Lớp phó phụ trách lao động: Phân công, theo dõi, đôn đốc công tác lao
động, vệ sinh lớp và khu vực, phân công chăm sóc công trình măng non, tổng hợp
để đánh giá vào tiết sinh hoạt cuối tuần.
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 16


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
*Lớp phó phụ trách Văn - Thể: Theo dõi, đôn đốc các hoạt động văn nghệ, thế dục

giữa giờ, tổng hợp để đánh giá vào tiết sinh hoạt cuối tuần.
*Các tổ trưởng: Điều hành các hoạt động của tổ theo sự phân công của lớp
trưởng, lớp phó. Theo dõi điểm của các bạn qua phiếu điểm, ký và trả phiếu điểm
vào thứ 7 và thứ vào thứ 2 hàng tuần.
*Tổ phó: Kết hợp cùng tổ trưởng đôn đốc các hoạt động của tổ, điều hành tổ
khi tổ trưởng vắng.
GVCN theo dõi, bám sát các hoạt động của lớp, của BCS lớp lâm thời để
kịp thời bình bầu ra các hs “đúng người đúng việc” ( GVCN có thể thay đổi bầu ra
bạn BCS lớp nào chưa phù hợp, chưa có khả năng và chưa có trách nhiệm với tâp
thể qua cuộc đại hội của lớp sắp tới ). Một lớp học có đội ngũ BCS tốt , làm việc
hiệu quả, có trách nhiệm đó cũng chính là việc góp phần làm cho tiết sinh hoạt lớp
thành công hơn.
Ngoài việc chọn ra BCS lớp trên GVCN có thể bầu thêm những bạn khác có
khả năng quản trò, múa hát, kể chuyện… phối hợp làm cho tiết sinh hoạt lớp
phong phú, đa dạng nhẹ nhàng hơn.
Biện pháp 3: Lên kế hoạch, dự thảo cho lớp ngay đầu năm
Để tiết sinh hoạt có hiệu quả việc lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu
năm sẽ dần đưa lớp vào khuôn khổ, ổn đinh, công khai và rõ ràng.
Ví dụ:
GVCN cùng lớp dự thảo khung bảng điểm thi đua của cá nhân, của tổ thang
điểm của mỗi bạn có sẵn là 10. Nếu như trong tuần đó cá nhân học sinh nào vi
phạm vào các lỗi như: Nói chuyện trong giờ học, không làm bài tập, không đem vỡ
ghi, điểm xấu, Nói tục, chửi thề … sẽ bị trừ mỗi lỗi 1 điểm
Tổng lại: Cá nhân học sinh nào có số điểm còn lại
+ 10 điểm loại: Tốt
+ 7 đến 9 điểm loại: Khá
+ 5 đến 7 điểm loại: Trung bình
+ dưới 5: Chưa đạt ( Yếu – Kém )
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh


trang 17


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
Sổ theo dõi của các tổ :
(Dùng để theo dõi nề nếp, tác phong, học tập, vi phạm… của các thành viên trong tổ
SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CỦA TỔ …TUẦN …
S

Họ và tên

Học tập
Bài cũ Điểm xấu Quên
sách

tt

vỡ

Nói
chuyện

Đạo đức – Nề nếp
Vô KQB Đi học TD
lễ,

T

Xếp


muộn

loại

nói
tục

1
2
3
4

LêThị Ngọc
Nguyễn Thị Hà
Hồ Văn Cường
Phạm Trà My

+(Toán)

++

+
+( 4đ)
+
Biện pháp 4: Đổi mới, kết hợp lồng ghép trãi nghiệm sáng tạo, các hoạt

TB
Tốt
Khá
TB


động nhóm tổ … vào tiết sinh hoạt lớp
Như chúng ta đã biết, những năm học vừa qua chúng ta thực hiện lồng ghép
các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo vào các bộ môn học vào các buổi hoạt động
ngoại khóa, điều này cũng thật sự thú vị, gây sự hứng thú, chủ động, sáng tạo cho
học sinh, xây dựng cho học sinh những kĩ năng tốt. Theo tôi đây là biện pháp cần
có của một GVCN.
Thông thường tiết sinh hoạt lớp thường là những phút nhận xét phê bình, xếp
loại thi đua … Rồi sự la rầy, trách mắng khi lớp chưa tốt, chưa đạt của GVCN làm
cho tâm lí các em nặng nề, căng thẳng. Vì vậy việc “đổi mới nâng cao chất lượng
của tiết sinh hoạt lớp” là yếu tố cần thiết để tạo ra một tiết sinh hoạt lớp thực sự có
nhiều hứng thú cho học sinh thì người GVCN phải tự trau dồi kinh nghiệm, sáng
tạo trong tư duy, đưa ra những kế hoạch mới lạ, phù hợp với đối tượng HS, với nội
dung tuần học, với từng chủ điểm của tháng học, năm học. GVCN lên kế hoạch cụ
thể, có thể sẽ như một hoạt động ngoại khóa nhỏ … Qua đó có thể lồng ghép giáo
dục kĩ năng, đạo đức, văn nghệ thể thao, truyền thống , giới tính …
Ví dụ 1 : Ở tuần học cao điểm chủ điểm “Tôn sư trọng đạo” tháng 11, ở
những tiết sinh hoạt lớp tháng này chúng ta có thể lồng ghép vào tiết SHL các trò
chơi tìm hiểu về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, về thầy cô, mái trường, hay lồng
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 18


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
ghép môn văn, trãi nghiệm sáng tác thơ văn, những câu chuyện về lớp, vẽ tranh về
lớp về thầy cô. Các trò chơi, các phong trào thi đua của lớp “ Hoa điểm 10” ;
“Người bạn tốt”; “Tổ gương mẫu” …

Hay như vào các chủ điểm lớn trong năm như “ Mừng Đảng, mừng xuân”.

Vào các tuần cuối năm, giáo viên chủ nhiệm có thể lồng ghép cho học sinh
lớp mình trãi nghiệm làm bánh chưng, bánh tét … dĩ nhiên là dưới sự hướng dẫn,
kế hoạch của giáo viên… nhằm xây dựng cho các em kĩ năng, tính chủ động, thể
hiện khả năng của bản thân mình …

GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 19


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7

GVCN lên kế hoạch lồng ghép giáo dục, liên hệ bản thân học sinh giúp các
em nhận thức đúng đắn, ý nghĩa về các ngày này có thể liên hệ đến bản thân mình
cố gắng tốt hơn.
Ví dụ 2: Tổ chức cuộc thi kể chuyện nhỏ về ngày 8.3 , 20.10… nhằm nắm bắt
tâm tư của các em, và qua đó GVCN có thể kể một vài câu chuyện nhằm tôn vinh
người phụ nữ … giúp các em biết yêu quý, quý trọng những người phụ nữ mình
yêu ( Bà, Mẹ , chị ,Cô … ) đặc biệt là các em nữ biết quý trọng bản thân mình
( qua đây GVCN có thể giáo dục cho các em về giới tính, tình cảm học sinh … )
Ngoài ra GVCN có thể tổ chức hoạt động SHL cho các em ngoài trời để múa
hát tập thể, để chơi trò chơi thư giãn… hay nhằm cho các em phát huy khả năng,
năng khiếu của bản thân mình. GVCN không nhất thiết phải là người điều khiển
hoạt động. GVCN có thể để các em tự quản lí, tự phát huy khả năng của mình. Mỗi
tuần giao cho một tổ tự lên kế hoạch, tổ chức một trò chơi cho lớp và tự điều khiển
hoạt động và tất nhiên dưới sự giám sát giúp đỡ, góp ý của GVCN. Việc này giúp
học sinh phát triển kỹ năng sáng tạo cũng như kỹ năng lãnh đạo. Không khí của
giờ SHL sẽ trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ mà học sinh nào cũng thích và muốn nó được
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh


trang 20


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
kéo dài thêm nữa. Bằng việc đa dạng hóa các hoạt động giờ sinh hoạt lớp, học sinh
vừa được làm việc cá nhân, vừa được làm việc nhóm trong một bầu không khí rất
dễ chịu mà không hề có rào cản giữa giáo viên với học sinh. Một khi học sinh cảm
thấy yêu thích lớp học của mình, chúng sẽ muốn được tới trường, muốn được học,
muốn được đóng góp thành tích để cùng xây dựng một tập thể lớp vững mạnh để
chúng có thể tự hào về chính cái tập thể ấy, tự hào về người GVCN ấy và tự hào về
chính bản thân mình.
Biệnpháp 5: Tích hợp giáo dục kỹ năng sống
- Nếu như trước đây, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm chủ yếu là định
hướng, hướng dẫn hành vi đạo đức cho học sinh, thì ngày nay, ngoài công tác
chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm còn phải kiêm thêm nhiều công việc không tên
khác từ việc học đến nề nếp, tâm tư tình cảm, giải quyết những tình huống phát
sinh của học sinh trong lớp, thậm chí còn phải rèn ,luyện cho các em các kĩ năng
trong cuộc sống, thế nên ngoài việc đầu tư vào môn dạy của mình sao cho vừa
đảm bảo nội dung lên lớp vừa tạo sự hấp dẫn, sáng tạo, mới mẻ… có phương pháp
giáo dục hợp lý, linh hoạt, hiểu biết tâm lý học sinh, điều quan trọng hơn cả đó là
phảitâm

huyết
tình

yêu

thương

đối

với

học

sinh.

- Tăng cường giáo dục kỹ năng sống thông qua các hình thức dạy học của mình,
đồng thời lồng ghép vào các giờ sinh hoạt để giáo dục đạo đức và nhân cách cho
học sinh.
- Luôn tạo sự gần gũi thân thiện giữa học sinh và GVCN, rèn luyện kĩ năng
ứng xử văn hóa, lên án mọi hành vi bạo lực học đường và xã hội.
- Thường xuyên liên hệ với cha mẹ học sinh, kịp thời nắm bắt thông tin, diễn
biến tâm sinh lí của học sinh, thông qua các hoạt động hưởng ứng phong trào
“trường học thân thiện học sinh tích cực" để rèn luyện cho học sinh kỹ năng ứng
xử, rèn luyện sức khỏe, ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội
- Nâng cao ý thức tự nguyện, tự giác, tự chủ phát huy được tính tích cực
trong mọi hoạt động rèn luyện kỹ năng sống của thầy cô giáo và học sinh. Giáo
dục cho HS nhận thực được lợi ích của rèn luyện kỹ năng sống là có lợi về mọi
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 21Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
mặt: cho bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Đồng thời biết quan tâm chia sẻ để
cả tập thể cùng rèn luyện.
- Giáo viên chủ nhiệm phải thực sự đổi mới phương pháp trong việc thực hiện
các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện, tự rèn luyện.
Coi trọng tự rèn luyện, động viên khuyến khích học sinh kịp thời.
Ví dụ: Sau những vi phạm sau những lần chưa tốt, GVCN giáo dục cho các
em không qua bi quan , chán nản mà phải lấy đó là một bại học để rút kinh nghiệm
cho chính mình ở những lần sau.
- Rèn luyện kỹ năng cho học sinh từ từ, dần dần, phát triển từ dễ đến khó.
Ví dụ: Với những buổi hoạt động múa hát ngoài trời, có một số em ban đầu
chưa mạnh dạn, còn tự ti, không tự tin mạnh dạn trước tập thể, có những em hay
mặc cảm bản thân, hoặc tiếp thu một vấn đề nào đó không dễ dàng nên rất ngại
tham gia công việc chung của tập thể, có những em lại hay phá ngang kế hoạch
hoạt động của lớp, làm cho hiệu quả công việc không cao trên các mặt giáo dục.
Với những em này tôi phải bỏ rất nhiều thời gian tiếp cận các em. Qua những lần
tiếp xúc, hỏi han, tôi đã nắm được “thóp” của các em đó và đã “kích đúng điểm”
để các em thể hiện mình theo khả năng. Sau mỗi sự tiến bộ dù là rất nhỏ của các
em, tôi đã kịp thời động viên trước lớp, tạo cho các em những tình cảm tốt đẹp,
niềm tin vào khả năng và tính kiên định trong công việc. Với những em có biểu
hiện vô kỷ luật, để các em có thể tự điều chỉnh hành vi của mình, tôi gặp riêng
từng em và nói chuyện, khích lệ các em, vừa kết hợp giữa “mềm dẻo” và “cứng
rắn” để từng bước đưa các em vào khuôn khổ. GVCN phải giúp học sinh rèn kĩ
năng làm việc đồng đội, các em được tập làm việc để biết cách hợp tác và chấp
nhận lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. . Mục đích quan trọng nhất là giúp các em tự
tin hơn, tự lập hơn trong cuộc sống,
Đây là điều rất cần cho cuộc sống của các em sau này
- Ngoài ra, tôi có đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống của học sinh cho các
bậc phụ huynh vào những lần họp phụ huynh; cung cấp cho các bậc phụ


GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 22


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
huynh những kiến thức và phương pháp chăm sóc, giáo dục con em phù hợp với
đặc điểm từng độ tuổi.
Biện pháp 6: Tuyên dương, khen thưởng, động viên học sinh kịp thời
Thi đua, khen thưởng là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên
truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực
thực tiễn của học sinh nhằm giúp các em phấn khởi hơn, tự tin hơn và cố gắng hơn
nữa cho lần tới. Giáo viên đừng “tiết kiệm” lời khen dành cho học sinh vì “Khen
thưởng là một trong những phương pháp kích thích sư phạm đang được các giáo
viên và cả phụ huynh sử dụng để làm cho học sinh, con em cảm thấy vui sướng,
phấn khởi tạo ra một tâm lý tích cực ở bản thân, làm cho các em cảm thấy tự hào
về khả năng của mình để từ đó cố gắng phát huy nó”. Khen thưởng có thể được
xem là “thần dược”. Tuy nhiên, GVCN cũng nên lưu ý, không phải lúc nào việc
khen thưởng cũng trở thành “thần dược” như trên. Do đó, khen thưởng đòi hỏi phải
có những “bí quyết” riêng của nó. Nếu sử dụng không đúng cách, nó cũng có thể
trở thành con dao hai lưỡi, tác động xấu đến người được khen thưởng.
Ví dụ: Ở mặc nào đó các em còn chưa tốt, còn vi phạm chưa ngoan. GVCN
không nên nhận xét là các em đã tốt đã ngoan, làm cho các em nhầm tưởng và
không cố gắng hơn, không cần thay đổi …
3. 3- Điều kiện thực hiện giải pháp - biện pháp:
Trong quá trình áp dụng các biện pháp, giải pháp nêu trên để áp dụng vào
các tiết sinh hoạt lớp mà đối tượng học sinh ở lớp chủ nhiệm của tôi là học sinh
lớp 7, bản thân tôi cũng đã gặp không ít khó khăn chẳng hạn như: Học sinh không
hợp tác, coi nhẹ sự thi đua, không tuân thủ theo kế hoạch ... Xong bên cạnh đó tôi

cũng nhận được sự hợp tác, ủng hộ nhiệt tình của các giáo viên chủ nhiệm khối 7
cũng như sự tạo điều kiện của Ban giám hiệu nhà trường của tập thể giáo viên bộ
môn trong nhà trường và sự quan tâm, giúp đỡ của Ban đại diện hội cha mẹ học
sinh, phụ huynh học sinh và các em học sinh trong lớp, tìm hiểu nguyên nhân, tìm
hướng giải quyết riêng cho từng cá nhân đó.

GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 23


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
3.4- Mối quan hệ giữa các giải pháp – biện pháp:
Các biện pháp và giải pháp được áp dụng trong quá trình nghiên cứu có mối
quan hệ hỗ trợ, bổ sung cho nhau chặt chẽ. Chẳng hạn nếu như không quan sát thì
người giáo viên không có đủ cơ sở để mà phân tích, tổng hợp; không đàm thoại với
gia đình, bạn bè, thầy cô giáo chủ nhiệm thì người nghiên cứu không thể nắm bắt
được hoàn cảnh, tâm lí từng đối tượng để mà tổng hợp và đưa ra những giải pháp
đạt hiệu quả giáo dục cao nhất.
Tóm lại, giữa các giải pháp và biện pháp có mối quan hệ biện chứng với
nhau nên việc lựa chọn và đưa ra những biện pháp phù hợp là điều rất quan trọng,
góp phần to lớn trong quá trình nghiên cứu đề tài này.
4. Kết quả khảo nghiệm
Dưới đây là những câu hỏi thăm dò ý kiến, suy nghĩ của học sinh về tiết sinh
hoạt lớp của học sinh các lớp 7, qua những năm tôi đã chủ nhiệm:
Các ý kiến tham dò liên quan đến tiết sinh hoạt
lớp
Năm học

Lớp


Hứng thú với
tiết SHL

2015-2016

7A4

2017-2018

7A4

2018-2019

7A3

Không hứng
Bình thường

thù gì với tiết
SHL

40%
50%

22%
33%

38%
27%


85%

10%

5%

III. PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
1.Kết luận.
Công tác chủ nhiệm là một công tác ý nghĩa rất lớn trong quá trình giáo dục
học sinh, nhất là trong giai đoạn hiện nay, với mục tiêu giáo dục con người Việt
Nam một cách toàn diện luôn là vấn đề mà các giáo viên, là người “Trồng người”
luôn cố phát huy, thực hiện mục tiêu. Cao cả hơn nữa mang trong mình trọng trách
là “người lái đò” , người “chèo lái” với chức danh giáo viên chủ nhiệm ( GVCN)
GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 24


Tên đề tài : Đổi mới, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp của học sinh lớp 7
chúng ta luôn phải đặt cái tâm lên hàng đầu, sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm,
sự sáng tạo trong công tác, song song với đó là sự trau dồi học hỏi, đổi mới tư duy,
phương pháp, sự khéo léo trong nghề. Tóm lại không ai có thể phủ nhận một điều
rằng làm công tác chủ nhiệm không hề dễ. “Cây sẽ lụi tàn khi không được chăm
sóc”; “đò sẽ lật chìm khi chèo lái không nên”. Thời gian luôn là vấn đề hạn hẹp.
Vừa dạy bộ môn mình vừa đảm nhiệm chức danh GVCN thật là khó.
Nếu nói chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, để đem về thành tích thì cũng có lẻ
không khó nhưng để làm tròn cái chữ GVCN thật lòng thì rất khó. Ai đã từng làm
công tác nãy chắc ắc hẳn sẽ biết. Vui, buồn, đồng cảm. Có những niềm hạnh phúc
và cũng có những nỗi lo toan, những giọt nước mắt. Đặc biệt tất cả thời gian, yếu

tố ấy phần nhiều gắn liền qua tiết chủ nhiệm sinh hoạt lớp. Đó là thời gian “vàng”
để gắn kết GVCN và học sinh để rồi từ đơ tạo ra mối liên hệ gắn bó giữa: Gia đình
– Nhà trường – Học sinh và giáo viên.
Sẽ không có một phương pháp nào trong số những phương pháp trên thật sự
cải thiện, là tối ưu trong kỹ năng giao tiếp với học sinh nếu bạn không có được
niềm tin sâu sắc rằng mình sẽ làm được.
Để học sinh phát triển toàn diện ta cần phải có nhiều phương pháp giáo dục.
Ở đây tôi không muốn bàn rộng tất cả các công việc cũng như phương pháp làm
chủ nhiệm mà tôi chỉ muốn đề cập đến một khía cạnh nhỏ trong việc giáo dục học
sinh qua công tác chủ nhiệm, với tiết sinh hoạt lớp. Chỉ là để mình có được hiệu
quả tốt hơn trong công tác chủ nhiệm.
2. Kiến nghị
Để tiết sinh hoạt lớp ngày càng được đỏi mới, nâng cao chất lượng, hoàn thiện
và đạt kết quả cao hơn rất mong BGH trường:
- Cung cấp thêm tài liệu về công tác chủ nhiệm ở trường THCS, Có trang thiết
bị, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho việc giảng dạy.
- Nhà trường , phụ huynh học sinh và giáo viên chủ nhiệm phải có sự kết hợp
chặt chẽ để quản lí giáo dục học sinh.

GV: Vũ Thị Hoàng Oanh

trang 25


×