Tải bản đầy đủ (.ppt) (20 trang)

Tiêt14- Bài: 11 Tự Tin

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.52 MB, 20 trang )

Tiết 14-Bài 11
TỰ TIN


Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ:
1-Tại sao phải giữ gìn truyền thống gia đình
1-Tại sao phải giữ gìn truyền thống gia đình
dòng họ? Em đã làm gìđể giữ gìn truyền
dòng họ? Em đã làm gìđể giữ gìn truyền
thống đó?
thống đó?
Tiết 14-Bài 11
TỰ TIN


Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ:
2- Em hãy kẻ ba tâm gương mà em biết đã
2- Em hãy kẻ ba tâm gương mà em biết đã
phát huy được truyền thóng gia đình,
phát huy được truyền thóng gia đình,
dòng họ?
dòng họ?
Tiết 14-Bài 11
TỰ TIN
09-05-68
09-05-68
Sống ở đời phải biết
Sống ở đời phải biết
khiêm tốn, nhưng
khiêm tốn, nhưng
đồng thời phải có
đồng thời phải có
một lòng tự tin, một ý
một lòng tự tin, một ý
thức tự chủ. Nếu
thức tự chủ. Nếu
mình làm đúng hãy
mình làm đúng hãy
cứ tự hào với mình
cứ tự hào với mình
đi. Lương tâm trong
đi. Lương tâm trong
sạch là liều thuốc quý
sạch là liều thuốc quý
nhất
nhất
Tiết 14-Bài 11
TỰ TIN

Tiết 14-Bài 11
TỰ TIN


I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Truyện đọc: “Trịnh Hải Hà và chuyến du học Xing-ga-po”
+ Điều kiện:
- Học ở gác xép
- Giá sách khiêm tốn
- Cát xét cũ
+ Hoàn cảnh:
- Bố là bộ đội
- Mẹ đã nghỉ hưu
- Lương ít
+ Phương pháp:
- Tự học
- Học trong sách giáo khoa, tivi
- Cùng anh trai luyện
nói với người nước ngoài
- Kết quả: Được tuyển đi học nước ngoài
<=> Ham học, chủ động, tích cực trong học tập

Sáng tạo
Khoa học
Thiếu thốn
Khó khăn

3 NỘI DUNG CƠ BẢN:

- Thế nào là tự tin?


- Ý nghĩa của sự tự tin
- Rèn luyện tính tự tin.
II - NỘI DUNG BÀI HỌC
1- Thế nào là tự tin?
a) Khái niệm:
Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân
b) Biểu hiện:
- Chủ động
- Dám tự quyết định
- Hành động chắc chắn
- Không hoang mang dao động
- Hành động cương quyết
- Dám nghĩ dám làm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×