Tải bản đầy đủ (.ppt) (27 trang)

Bài 11.Tự nhiên và xã hội "Gia đình"

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 27 trang )Để ăn sạch em phải làm gì?
-Để ăn sạch em phải rửa tay trước khi ăn, rửa sạch hoa
quả và gọt vỏ trước khi ăn. Thức ăn rửa sạch, nấu
chín, đậy cẩn thận, dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ.

Vì sao chúng ta phải thực hiện ăn uống sạch?
- Chúng ta phải thực hiện ăn uống sạch để giữ gìn sức
khỏe, không mắc một số bệnh đường ruột như: đau
bụng, tiêu chảy, giun sán… để học tập tốt.

Kiểm tra bài cũ:
a.Thực hi n ăn sạch, uống sạch, ở sạch.ệ
b.Tẩy giun 6 tháng một lần.
c. Cả hai ý trên.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Làm thế nào để đề phòng bệnh
giun:
KHỞI ĐỘNG
KHỞI ĐỘNG
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 11
GIA ĐÌNH
Bài 11:
GIA ĐÌNH
1.Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
Làm việc theo nhóm 4 .

CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Gia đình Mai có những ai ? (Hình 5)
2. Ông của Mai đang làm gì
2. Ông của Mai đang làm gì


? (Hình
? (Hình
1
1
)
)
3. Ai đón em bé ở trường mầm non
3. Ai đón em bé ở trường mầm non


?(H.
?(H.
2
2
)
)
4. Bố của Mai đang làm gì? (Hình
4. Bố của Mai đang làm gì? (Hình
3
3

)
)
5. Mẹ của Mai đang làm gì
5. Mẹ của Mai đang làm gì


? Mai giúp mẹ
? Mai giúp mẹ
làm gì
làm gì


? (Hình
? (Hình
4
4
)
)
6.Những người trong gia đình Mai thường
6.Những người trong gia đình Mai thường
làm gì vào lúc nghỉ ngơi
làm gì vào lúc nghỉ ngơi


? (Hình
? (Hình
5
5
)
)


Gia đình Mai có những ai?

Ông của Mai đang làm gì?

Ai đang đi đón em bé ở trường mầm non?

×