Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu vào Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.35 KB, 4 trang )

Đăng ký kiểm dịch động vật nhập
khẩu vào Việt Nam

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Fax
Thời hạn giải quyết:Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
kiểm dịch hợp lệ
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Doanh nghiệp gửi trước Đơn xin đăng ký kiểm dịch nhập khẩu
động vật qua thư điện tử (E-mail) về Cục Thú y theo địa chỉ E-
mail:

2.
Doanh nghiệp gửi toàn bộ hồ sơ gốc qua đường bưu điện về Cục
Thú y.

3.
Trong phạm vi 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp
lệ, Cục Thú y sẽ kiểm tra và so sánh với các thông tin gửi qua
Email, nếu các thông tin đó là trùng khớp và chính xác sẽ gửi


Công văn hướng dẫn kiểm dịch nhập khẩu qua Email cho Doanh
nghiệp để đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật cửa
khẩu được Cục Thú y chỉ định để làm thủ tục kiểm dịch nhập
khẩu; trong trường hợp những Doanh nghiệp chưa có Email, Cục
Thú y sẽ Fax công văn hướng dẫn kiểm dịch cho doanh nghiệp
để làm thủ tục kiểm dịch nhập khẩu. Nếu hồ sơ không đầy đủ,
hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo
đúng quy định. Việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ có thể sử dụng
bằng nhiều hình thức như trao đổi qua E-mail, điện thoại.

Tên bước Mô tả bước
4.
Đồng thời Cục Thú y gửi Công văn hướng kiểm dịch nhập khẩu
qua E-mail cho các cơ quan kiểm dịch động vật được Cục Thú y
chỉ định để thực hiện việc kiểm dịch.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. - Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu động vật (Mẫu 01 – KDĐV)
2.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) đối với đơn
vị đăng ký kiểm dịch nhập khẩu lần đầu tiên hoặc sau khi bổ sung ngành
nghề đăng ký kinh doanh;

3.
- Giấy phép của các cơ quan khác có liên quan theo quy định:
+ Công văn đồng ý cho phép nhập khẩu con giống của Cục Chăn Nuôi - Bộ
NN&PTNT (đối với động vật sử dụng làm con giống): bản sao có dấu xác
nhận của đơn vị
+ Giấy chứng nhận CITES (đối với động vật hoang dã, quý hiếm): bản sao

có dấu xác nhận của đơn vị hoặc công chứng.
+ Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch.

Số bộ hồ sơ:
01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu động vật
(Mẫu 01)
Công văn số 615/TY-KD
ngày 20...

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Cấm nhập khẩu qua đường bưu điện sản phẩm động
vật tươi sống, sơ chế; sản phẩm nguồn gốc động vật
(trừ các hàng công nghệ như dạ, len, quần áo lông,
đồ mỹ nghệ bằng xương, sừng, ngà).
Quyết định số
15/2006/QĐ-BNN...

2.
Cấm nhập khẩu qua đường bưu điện động vật, sản
phẩm động vật thuộc Danh mục động vật, sản phẩm
động vật cấm nhập khẩu theo quy định.
Quyết định số
15/2006/QĐ-BNN...×