Tải bản đầy đủ (.ppt) (38 trang)

Tài liệu NGOAI KHOA TO TOAN TIN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.33 MB, 38 trang )Ngoại khoá
Ngoại khoá
Leng
Leng
keng
keng
RUNG CHUÔNG VÀNG 2011
RUNG CHUÔNG VÀNG 2011
16
1
11
6
17
2
12
7
18
3
13
8
19
4
14
9
20
5
15
10
C1


C1
C2
C2
C3
C3
CT
CT
Câu số 1
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

8
7654321
Hết giờ
Cho biết kết quả phép tính sau:

TL:

0
410
5
2
5
3
−×+
5
3
3
( hay )
5
18
Câu số 2
30
29
28
27
26
25
24
23
22

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7654321
Hết giờ
TL:

Qua 3 điểm ta kẻ được bao nhiêu đường
thẳng ?

Qua 3 điểm thẳng hàng : kẻ 1 đường thẳng

Qua 3 điểm không thẳng hàng : kẻ 3 đường thẳng
Câu số 3
30
29
28
27
26

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7654321
Hết giờ
Dùng tất cả các chữ số 0 ; 1 ; 2 ; .......; 9
để lập thành hai phân số bằng nhau có
tổng bằng 1 ( mỗi chữ số chỉ viết 1 lần )
TL:

1
2
1
2
1

296
148
70
35
=+=+
Câu số 4
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7654321

Hết giờ
Cho hình vẽ:
Hãy lấy bớt 2 que diêm để không còn tam giác
nào?
TL:
Câu số 5
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7654321

Hết giờ
Nếu một tam giác có bình phương của một
cạnh lớn hơn tổng bình phương của hai cạnh
kia thì tam giác đó là:
a.Tam giác nhọn
b.Tam giác tù
c.Tam giác nhọn hoặc tù
d.Cả ba ý trên điều sai.
TL:
b.Tam giác tù
Câu số 6
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

11
10
9
8
7654321
Hết giờ
TL:

a/ Beckham b/ Messi
c/ Ronadinho d/ Kaka
b/ Messi
Hình ảnh sau đây là cầu thủ nào ?
Được bình chọn là cầu
thủ xuất sắc nhất thế
giới năm 2009
Câu số 7
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7654321
Hết giờ
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản
để thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
(tháng 2 năm 1930) diễn ra tại đâu ?
TL:
c/ Hương Cảng
a/ Ma Cao b/ Nghệ An
c/ Hương Cảng d/ Hà Nội
Câu số
8
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7654321
Hết giờ
Gia tài để lại bảy cây hai (vàng)
Cả gái cả trai là mười hai
Gái lãnh năm trai lãnh bảy (chỉ)
Mấy trai mấy gái nói cho tài ?
TL:
6 trai ; 6 gái
Câu số 9
30
29
28
27
26
25
24
23

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
765432
1
Hết giờ
TL:
Điền chữ số thích hợp vào
ô trống của bảng ô vuông
các số từ 1 đến 9 (mỗi chữ
số chỉ viết 1 lần)
Biết rằng tổng các chữ số
hàng ngang, hàng dọc và
hai đường chéo bằng nhau


6
3 5

8 1 6
3 5 7
4 9 2
Câu số 10
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7654321
Hết giờ
Tại sao thủ môn bóng đá khi
bắt bóng thường thụt tay
theo quả bóng một ít rồi mới
giữ bóng lại ?
TL:
A = F.s (A Công hãm bằng động năng w
đ
)
Cho nên thủ môn thụt tay lại để s không quá
nhỏ và lực hãm bóng F không quá lớn

Câu số 11
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

14
13
12
11
10
9
8
7654321
Hết giờ

Tìm số chính phương
có 4 chữ số , biết rằng
nếu xoá 2 chữ số đầu
hoặc 2 chữ số cuối
của nó ta lại được
một số chính phương?
TL:
1681(= 41
2
)
FX-82ES
ƒx-500MS
99999999×999
9.9899999
X 10
10
Câu số 12
30
29
28

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7654321
Hết giờ

Để xoá nạn mù chữ, nâng cao
trình độ văn hoá cho nhân dân
lao động, ngày 8-9- 1945 Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc
lệnh thành lập cơ quan nào ?
TL:
c/ Nha Bình dân học vụ

a/ Hội truyền bá quốc ngữ b/ Bộ Quốc gia giáo dục
c/ Nha Bình dân học vụ d/ Nha Bổ túc văn hoá
Câu số 13
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7654321
Hết giờ
So sánh
5

200
và 2
500

TL:
5
200
< 2
500

×