Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Tài liệu giáo án mĩ thuật lớp 5 - tuần 22

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.8 KB, 4 trang )

Tuần 22
Ngày dạy: Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2011
Môn: Mĩ thuật – Lớp: 5

BÀI 22: VẼ TRANG TRÍ
TÌM HIỂU VỀ KIỂU CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM
(Tiết PPCT:22)
I. Mục tiêu:
- HS nhận biết được đặc điểm kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm
- HS xác định được vị trí của nét thanh, nét đậm và nắm được cách kẻ
chữ
II. Chuẩn bị:
1. Sự chuẩn bị của giáo viên:
- Bảng mẫu chữ in hoa nét thanh nét đậm
- Một số mẫu chữ các bìa sách báo
- Một số bài vẽ của HS năm trước.
2. Sự chuẩn bị của học sinh:
- SGK và vở tập vẽ hoặc giấy vẽ.
- Bút chì, gôm, màu vẽ,...
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. Ổn định lớp: (1')
- Kiểm tra sĩ số lớp
2. Kiểm tra bài cũ : (1')
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh
3. Giới thiệu - dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Giới thiệu bài (2’)
+ Hôm nay, lớp mình cùng nhau tìm
hiểu về vẻ đẹp cũng như cách kẻ chữ nét
thanh nét đậm nhé! Ta vào bài học hôm
nay.


- GV mời HS đọc lại tên bài và GV ghi
tựa bài lên bảng
- HS lắng nghe.
- HS đọc lại tên bài và quan sát
Hoạt động 1 (5')
* Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét:
- GV cho HS xem một số kiểu chữ và đặt
câu hỏi gợi ý:
+ Sự giống nhau và khác nhau giữa
cấc kiểu chữ?
+ Em có nhận xét gì về đặc điểm của
các kiểu chữ?
+ Vậy theo em kiểu chữ nào là chữ nét
thanh nét đậm?
+ Vì sao gọi là chữ nét thanh nét đậm?
- GV nhận xét và cho HS xem kiểu chữ
nét thanh nét đậm có chân và không có
chân để giới thiệu thêm.
- GV nhấn mạnh:
+ Chữ cái có nét nhỏ, nét to gọi là chữ
nét thanh nét đậm.
+ Khi sử dụng chữ nét thanh nét đậm
tạo cho hình dáng chữ thanh thoát hơn và
nhẹ nhàng hơn,…
Hoạt động 2 (7’)
* Hướng dẫn HS cách vẽ:
- GV treo bảng mẫu chữ in hoa nét thanh
nét đậm lên bảng cho HS xem
- GV đặt câu hỏi gợi ý:
+ Muốn xác định được đúng vị trí nét

thanh nét đậm, ta cần phải làm gì?
+ Theo em nét nào là nét thanh, nét
nào là nét đậm ?
+ Nét thanh là nét như thế nào? Nét
đậm là nét ra sao?
- GV nhận xét và vẽ lên bảng cho HS
xem một vài chữ tham khảo
- GV hướng dẫn thêm và yêu cầu HS
quan sát và ào hình 2 trong SGK
- GV hướng dẫn HS kẻ chữ, GV đặt câu
hỏi gợi ý :
+ Để kẻ được chữ trước tiên ta cần tìm
- HS quan sát và lắng nghe – trả lời
- HS trả lời theo suy nghĩ và quan sát
- HS nhận xét theo suy nghĩ
- HS trả lời theo quan sát
- HS trả lời theo suy nghĩ và quan sát
- HS lắng nghe và quan sát tham khảo
- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ
- HS quan sát
- HS lắng nghe và trả lời
+ Cần phải dựa vào cách đưa nét bút
khi kẻ chữ
+ Nét đưa lên, đưa ngang là nét thanh,
nét đưa xuống là nét đậm
+ Nét thanh là nét nhỏ, nét đậm là nét
to trong một con chữ
- HS lắng nghe – ghi nhớ và quan sát
- HS lắng nghe và quan sát tham khảo
- HS lắng nghe và quan sát

+ Tìm khuôn khổ của chữ
gì của chữ?
- GV nhận xét và kẻ lên bảng cho HS
xem
+ Ta cần phải xác định vị trí gì của con
chữ?
- GV nhận xét và xác định vị trí cho HS
xem
+ Sau khi xác định xong vị trí của con
chữ, chúng ta kẻ các nét thẳng bằng
thước và nét cong bằng tay hoặc com pa
- GV kẻ hoàn chỉnh con chữ cho HS xem
tham khảo
+ Đã có con chữ cần kẻ, chúng ta phải
làm gì để con chữ được đẹp hơn ?
- GV nhận xét và cho HS xem dòng khẩu
hiệu đã được tô màu hoàn chỉnh
- GV cho HS xem một số bài vẽ của HS
năm trước và đặt câu hỏi gợi ý cho HS
chọn ra bài kẻ chữ sai
- GV nhận xét và nhấn mạnh lại
Hoạt động 3 (16')
* Hướng dẫn HS thực hành:
- GV nêu yêu cầu của bài thực hành:
+ Tập kẻ các chữ A, B, N, M
+ Tô màu vào chữ và nền chữ
- Khi HS thực hành, GV quan sát lớp,
nhắc nhở HS cố gắng vẽ nhanh và đúng
- GV động viên, nhắc nhở HS làm bài.
- GV giúp đỡ một số HS vẽ còn lúng

túng.
Hoạt động 4 (4')
* Nhận xét, đánh giá:
- GV chọn một số bài vẽ tốt và chưa tốt
treo lên bảng.
- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét bài
vẽ về:
+ Hình dáng của từng con chữ
+ Bố cục của từng con chữ
- HS lắng nghe và quan sát
+ Xác định nét thanh, nét đậm
- HS lắng nghe và quan sát
- HS lắng nghe và ghi nhớ
-HS chú ý quan sát tham khảo
+ Tô màu cho chữ
- HS lắng nghe và quan sát tham khảo
- HS quan sát và trả lời theo quan sát và
suy nghĩ
- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ
- HS chú ý lắng nghe
- HS lắng nghe và tập trung thực hành
- HS chú ý quan sát.
- HS nhận xét theo gợi ý của GV
+ Cách vẽ đậm nhạt ra sao?
- GV mời HS chọn ra bài mình thích và
nêu lí do vì sao thích?
- GV cho HS nhận xét – bổ sung và đánh
giá.
- GV nhận xét chung tiết học.
- HS chọn bài mình thích và trả lời theo

cảm nhận
- HS chú ý quan sát – lắng nghe và ghi
nhớ rút kinh nghiệm cho mình
- HS lắng nghe.
4. Củng cố: (4’)
- GV mời 3 HS lên bảng với thời gian là 3 phút thay phiên nhau, tìm
các chữ cái nét thanh nét đậm ghép thành dòng chữ “ tiên học lễ, hậu học
văn”
- Khi hết thời gian GV mời HS nhận xét
- HS nhận xét
- GV nhận xét – tóm lại bài
5. Dặn dò: (1')
- Chuẩn bị bài sau:
+ Về nhà sưu tầm một số tranh ảnh về nội dung một số đề tài mà
em thích để chuẩn bị cho bài sau bài 23: Vẽ tranh Đề tài tự chọn
+ Giấy A4, vở tập vẽ, bút chì, gôm, màu vẽ,….

×