Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (135.73 KB, 5 trang )

HỌ TÊN:……………………………
………………………………………
LỚP:……………………..………….
Số
báo
danh
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 2 (Ngày: )
Kiểm tra ĐỌC
Giám thị Số mật mã Số thứ tự
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm Giám khảo Số mật mã Số thứ tự
I.ĐỌC THÀNH TIẾNG: (thời gian 1 phút)
1. Giáo viên cho học sinh đọc thành tiếng một đoạn văn, thơ khoảng 40 chữ trong sách Tiếng Việt
lớp Hai (tập 1):
2. Giáo viên nêu 1 đến 2 câu hỏi về nội dung trong bài cho học sinh trả lời:
Tiêu chuẩn cho điểm đọc Điểm (6 điểm)
1. Đọc đúng tiếng, đúng từ ………………./ 3 đ
2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dâu câu ………………./1 đ
3. Tốc độ đọc (không quá 1 phút) ………………./ 1 đ
4. Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu ………………./ 1 đ
Cộng: ………………. / 6 điểm
Hướng dẫn kiểm tra
1/Đọc đúng tiếng, từ : 3 điểm
-Đọc sai từ 1 – 2 tiếng : 2, 5 đ
-Đọc sai từ 3 – 4 tiếng : 2 đ
-Đọc sai từ 5 – 6 tiếng : 1, 5 đ
-Đọc sai từ 7 – 8 tiếng : 1 đ
-Đọc sai từ 9 – 10 tiếng : 0, 5 đ
-Đọc sai trên 10 tiếng : 0 đ
2/ Không ngắt, nghỉ hơi từ 3 – 5 dấu câu : 0, 5 đ


Không ngắt, nghỉ hơi từ 6 dấu câu trở lên : 0 đ
3/ Tốc độ đọc: Vượt 1 – 2 phút : 0, 5 đ
Tốc độ đọc : Vượt 2 phút (đánh vần nhiều) : 0 đ
4/ Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu : 1 đ
Bài đọc thầm :
Mua kính
Có một cậu bé lười học nên không biết chữ. Thấy nhiều người khi đọc sách phải đeo
kính, cậu tưởng rằng cứ đeo kính thì đọc được sách. Một hôm, cậu vào một cửa hàng để
mua kính. Câu giở một cuốn sách ra đọc thử. Cậu thử đến năm bảy chiếc kính khác nhau
mà vẫn không đọc được. Bác bán kính thấy thế liền hỏi: “Hay là cháu không biết đọc ?”
Cậu bé ngạc nhiên: “Nếu cháu mà biết đọc thì cháu còn phải mua kính làm gì ?” Bác bán
kính phì cười: “Chẳng có thứ kính nào đeo vào mà biết đọc được đâu ! Cháu muốn đọc
sách thì phải học đi đã.”
Theo QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ
Đ 2 GHKI -1011
THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH
SẼ RỌC ĐI MẤT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…../
4 đ
……/
1 đ
……/
1 đ
……/
0, 5 đ
……/
0, 5 đ
……/

0, 5 đ
……/
0, 5 đ
II.ĐỌC THẦM: (25 phút)
Em đọc thầm bài Mua kính và trả lời các câu hỏi sau.
(Đánh dấu vào trước ý trả lời đúng của các câu trả lời sau)
1/ Cậu bé đi mua kính vì :

a) tưởng là đeo kính thì đọc được sách.
b) có nhiều người mua kính ở cửa hàng.
c) mắt cậu bị đau nên cần đeo kính.
2/ Bác bán kính thấy buồn cười vì :
a) cậu bé không mang theo tiền.
b) câu trả lời ngây thơ của cậu bé.
c) cậu bé chọn kính quá lâu.
3/ Dấu chấm hỏi cuối câu nào đặt không đúng ?
a) Nam mua kính ở đâu ?
b) Nam học ở trường nào ?
c) Nam không thích nghỉ học đâu ?
4/ Câu nào cấu tạo theo mẫu Ai là gì?
a) Con yêu mẹ.
b) Bê Vàng là bạn Dê Trắng.
c) Dế Mèn và Dế Trũi làm một chiếc bè.
5/ Từ nào chỉ sự vật ?
a) quyển vở
b) thương yêu
c) xinh đẹp
6/ Ghi từ chỉ hoạt động thích hợp vào chỗ chấm:Dũng ........... thư cho bố.

.
HỌ TÊN:……………………………
………………………………………
LỚP:……………………..………….
Số
báo
danh
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 2 (Ngày: )
Kiểm tra VIẾT
Giám thị Số mật mã Số thứ tự
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm Giám khảo Số mật mã Số thứ tự
.
I/…../
5 đ
I. CHÍNH TẢ : ( nghe - viết) (15 phút)

Bài “Người thầy cũ” (Đầu bài và đoạn từ “Giữa cảnh nhộn nhịp……… lễ phép chào
thầy.” – Sách Tiếng Việt lớp Hai / tập 1, trang 56 )
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.
Hướng dẫn chấm chính tả
- Sai 1 lỗi trừ 0, 5 điểm (sai lẫn phụ âm đầu, vần, thanh hoặc không viết hoa đúng quy định.)
- Chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách kiểu chữ hoặc trình bày không sạch sẽ…. Trừ 1 điểm.
.
V 2 GHKI -1011
THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH
SẼ RỌC ĐI MẤT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/../ 5 đ
……/
1 đ
……/
4 đ
II. TẬP LÀM VĂN : (25 phút)
Đề bài:
1/Ghi lại lời nói của em trong trường hợp :
Bạn có quyển truyện tranh đẹp, em đề nghị bạn cho mượn quyển truyện đó.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2/ Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) nói về trường em.

Gợi ý:
1/ Em là học sinh trường nào ?
2/ Cảnh trường em có gì đẹp ?
3/ Trường em có những ai ?
4/ Em thích nhất điều gì ở trường ?

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn: TIẾNG VIỆT – Lớp 2
I. ĐỌC THẦM: (5 điểm )


Biểu điểm Nội dung cần đạt
1/ ……………./ 1 đ
Học sinh đánh dấu x vào ô đúng được đủ số điểm
 a)
2/ ……………./ 1 đ
Như câu 1
 b)
3/ ……………./ 0, 5 đ
Như câu 1
 c)
4/ ……………./ 0, 5 đ
Như câu 1
 b)
5/ ……………./ 0, 5 đ
Như câu 1
 a)
6/ Điền từ đúng 0, 5 đ Gợi ý:
gửi, viết, đưa…..
II. TẬP LÀM VĂN : (5 điểm )
Phần 1 :
Học sinh đảm bảo được các yêu cầu sau, được 1 điểm:
1/Viết lại lời đề nghị... phù hợp với trường hợp theo gợi ý của đề bài.
2/Diễn đạt rõ ràng, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
3/Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
Phần 2 :
Học sinh đảm bảo được các yêu cầu sau, được 4 điểm:
1/Viết đoạn văn ngắn kể lại theo những yêu cầu gợi ý của đề bài.
2/Diễn đạt rõ ràng, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
3/Chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức một đoạn văn, bài viết sạch sẽ..
GV căn cứ vào yêu cầu để đánh giá đúng mức, công bằng bài làm của học sinh.

Tùy theo mức độ sai sót cụ thể về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 4 đ; 3, 5
đ; …vv….
.

×