Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

Thanh pho Da Lat

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (683.82 KB, 21 trang )

(1)


(2)

Thứ năm ngày 04 tháng 3 năm 2010
Lịch sử:(3)

Thứ năm ngày 04 tháng 3 năm 2010(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Thứ năm ngày 04 tháng 3 năm 2010
Lịch sử :


1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang:


2/ Kết quả của cuộc khẩn hoang:


Cuộc sống chung giữa các dân tộc
phía Nam đã đem lại kết quả gì?


Cuộc sống hồ hợp, nền văn hố của các
dân tộc hồ vào nhau tạo nên nền văn hoá
chung của dân tộc Việt Nam.(15)

23
1


Trò chơi
(16)

1 - Chúa Nguyễn khai khẩn đất hoang từ thời
gian nào ? Ở đâu?


- Thế kỉ XVI, Đàng Trong
- Thế kỉ XVII, Đàng Ngoài


- Thế kỉ XVII, Đàng Trong


ĐÁP ÁN : A


Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong


Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010
Lịch sử:(17)

2 - Đoàn người khẩn hoang đã đi đến những đâu ?


- Phú Yên, Khánh Hoà


- Nam Trung Bộ, Tây Nguyên


- Phú Yên,Khánh Hoà, Nam Trung Bộ,Tây
Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long


Cuộc khẩn hoang ở Đàng TrongĐÁP ÁN :C


Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010
Lịch sử :(18)

3 - Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong mang lại kết
qủa gì ?


ĐÁP ÁN : CCuộc khẩn hoang ở Đàng TrongThứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010
Lịch sử :


- Diện tích đất mở rộng
- Xóm làng phát triển


- Mở rộng diện tích canh tác,xóm làng
được phát triển, nền văn hoá thống nhất(19)

(20)

Thứ năm ngày 04 tháng 3 năm 2010
Lịch sử :


- Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như
thế nào?


Từ thế kỉ XVI, công cuộc khẩn hoang Đàng Trong


được xúc tiến mạnh mẽ.


- Cuộc khẩn hoang đã có tác dụng như thế nào
đối với việc phát triển nông nghiệp?


Ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình
thành và phát triển.Tình đồn kết giữa các dân tộc
ngày càng bền chặt.


Cuộc khẩn hoang ở Đàng TrongB

ài học:


Chuẩn bị bài sau:(21)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×