Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

Bai 13 Giu sach moi truong xung quanh nha o

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.22 MB, 15 trang )

(1)


(2)

(3)

Hoạt động 1: Quan sát tranh


Em hãy quan sát tranh và cho biết :
Tranh vẽ gì?(4)

12345Tranh vẽ gì?(5)

Tranh vẽ gì?


1


Mọi người đang quét dọn rác trên hè phố
trước cửa nhà


1
1


Việc làm đó có tác dụng gì?(6)

Tranh vẽ gì?Mọi người đang phát quang bụi rậm


2
Việc làm đó có tác dụng gì?


xung quanh nhà cửa trống trải, thống mát,
các con vật có hại khơng cịn chỗ ẩn nấp.(7)

Tranh vẽ gì?


Quét dọn chuồng lợn cho sạch sẽ


3


Việc làm đó có tác dụng gì?


vệ sinh môi trường xung quanh, tránh
hôi thối(8)

Tranh vẽ gì?


Cọ rửa nhà vệ sinh cho sạch sẽ


4


Việc làm đó có tác dụng gì?


hơi thối và khơng cịn mầm bệnh(9)

Tranh vẽ


gì?


Dọn sạch cỏ xung quanh khu vực giếng


5
Việc làm đó có tác dụng gì?(10)

12345
(11)

1

23

45
(12)

Hoạt động 2: Ích lợi của việc giữ vệ sinh
môi trường xung quanh nhà ở


- Em hãy nêu ích lợi của việc giữ vệ sinh
mơi trường xung quanh nhà ở


- Giữ gìn mơi trường xung quanh nhà ở


sạch sẽ đem lại nhiều lợi ích:


+ Khơng khí trong lành, thống mát


+ Phòng tránh được một số bệnh tật do
ruồi, muỗi gây ra(13)

Hoạt động 3: Liên hệ bản thân


 Câu hỏi: Hãy nêu những việc các em


đã làm để giữ sạch môi trường xung
quanh nhà ở?


 Một số việc các em có khả năng làm(14)

Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò


- Một số việc các em có khả năng làm để
giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở:
quét sân, nhổ cỏ sân vườn, bỏ rác vào
thùng, sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn
nắp, dội nước sau khi đi tiêu,…(15)


×