Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 13: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.22 KB, 4 trang )

Bài 13: Giữ sạch môi trường xung
quanh nhà ở

I. Mục tiêu:
Sau bài học, hs có thể:
+ Kể tên những công việc cần làm để giữ sạch sân, vườn, khu
vs và chuồng gia súc.
+ Nêu ích lợi của việc giữ vs mtxq nhà ơ’.
HS có ý thức:
+ Thực hiện giữ gìn vs sân, vườn, khu vs
+ Nói với các thành viên trong gđ cùng thực hiện giữ vs mtxq
nhà ở.
II. Đd dạy học:
+ Hình vẽ trong sgk/ 28, 29.
+ Phiếu bài tập.
III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài trước:
 Muốn sd các đd bằng gỗ ( sứ, thủy tinh ) bền đẹp ta cần
lưu ý điều gì?
 Đối với bàn ghế, giường tủ trong nhà chúng ta phải giữ gìn
ntn?
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Làm việc với sgk theo cặp
 Mục tiêu:  Kể tên những việc cần làm để giữ sạch sân, vườn,
khu vs và chuồng gia súc.
 Hiểu được ích lợi của việc giữ vs mtxq sạch sẽ.
 Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo cặp
Gv yêu cầu hs quan sát h.1, 2, 3, 4, 5/ sgk 28, 29 và tlch/ sgv.
Bước 2: Làm việc cả lớp


1 số nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.
 Kết luận: Để đảm bảo sức khỏe và phòng tránh được bệnh tật
mỗi người trong gđ cần góp sức mình để giữ sạch mtxq nhà ở
sạch sẽ. Mt xq nhà ở sạch sẽ, thoáng đãng, khô ráo sẽ không có
chỗ cho sâu bọ, ruồi, muỗi, gián, chuột cvà các mầm bệnh sinh
sống, ẩn nấp và không khí cũng được trong sạch, tránh được khí
độc và mùi hôi thối do phân, rác gây ra.

Hoạt động 2: Đóng vai.
 Mục tiêu:  Hs có ý thức thực hiện giữ gìn vs sân, vườn, khu
vs
 Nói với các thành viên trong gđ cùng thực hiện giữ vs mtxq
nhà ở.

 Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc cả lớp.
 Gv yêu cầu hs liên hệ đến việc giữ vs mtxq nhà ở của mình,
câu hỏi gợi ý/ sgv.
 Dựa vào thực tế địa phương gv sẽ KL về thực trạng vs mt nơi
các em sinh sống.
Bước 2: Làm việc theo nhóm nhỏ
 Gv yêu cầu các nhóm tự nggĩ ra tình huống để tập cách nói
với mọi người trong gia đình về những gì đã học trong bài học.
 Các nhóm bàn nhau đưa ra tình huống khác.
Bước 3: Đóng vai.
Hs lên đóng vai, các hs khác theo dõi
4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò
Gv nhắc nhở hs tự giác không vứt rác bừa bãi.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy.


×