Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lý Thường Kiệt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (627.7 KB, 3 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN
TRƢỜNG THPT LÝ THƢỜNG KIỆT


Mã đề thi: 132


ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT KHỐI 10
MƠN: TỐN ĐẠI SỐ CHƢƠNG II


Năm học: 2019 -2020
Thời gian làm bài: 45 phút;
(10 câu trắc nghiệm và 3 bài tự luận )


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Câu 1. Tọa độ đỉnh của Parabol 2


4 4
yxx là


A.

2;16 .

B.

 

2; 0 . C.

 

4; 4 . D.

 

2; 4 .
Câu 2. Trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ thị hàm số y

x2 .

2


A.

1; 1 .

B.

1;1 .

C.

 

0; 4 . D.

2; 4 .Câu 3. Tìm tập xác định của hàm số 1 .
3
y


x


A. R\ 3 .

 

B.

;3 .

C.

3;

. D.

;3 .


Câu 4. Trong các đường thẳng sau đường thẳng nào song song với đường thẳng y2x3.


A. y3x2. B. y2x3. C. y3x2. D. y2x3.
Câu 5. Cho hàm số yf x

 

có đồ thị như hình vẽ bên.


Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.

; 2 .
(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


Câu 6. Đồ thị hàm số y2x25x3 cắt trục tung tại điểm có tọa độ là
A.

 

0;3 . B.

 

1; 0 . C. 3; 0 .


2


 
 


  D.

 

0;1 .


Câu 7. Xác định ab để đồ thị hàm số yax b đi qua điểm A

2;3

B

3;0 .


A. a3;b 9. B. a 3;b 9. C. a3;b9. D. a 3;b9.
Câu 8. Trục đối xứng của đồ thị hàm số y2x2mx có phương trình làA. .


4
m


x  B. .


2
m


x  C. .


4
m


xD. .


2
m
x
Câu 9. Cho hàm số y 3x2 2x c có bảng biến thiên như hình bên dưới


Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

2; 2

.


A. 17. B. 9. C. 18. D. 20.


Câu 10. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số yx22x 1 x22x1 cắt đường
thẳng ym tại hai điểm phân biệt.


A. m2. B. m1. C. m2. D. m1.PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)


Bài 1: a) Tìm tập xác định của hàm số 2 1 .


2 2


x
y


x x
 


 (0,75đ)


b) Xét tính chẵn lẻ của hàm số

y

   

3

x

3

x

.

(1,5 đ)


Bài 2: Viết phương trình của parabol

 

P yax2bx c , biết

 

P đi qua hai điểm A

   

2; 4 ,B 0; 2 và
có trục đối xứng là đường thẳng x 1. (1,0 đ)


Bài 3: a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y  x2 4 .x (2 đ)


b) Tìm tham số m đề phương trình x24 x  m 0 có hai nghiệm phân biệt bé hơn 1. (0,75đ)


x  1


3 y


2
3

(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sƣ phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I. Luyện Thi Online


-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chuyên Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS


THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dƣỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chƣơng trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-

-

×