Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

skkn giao duc hs ca biet

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.62 KB, 9 trang )

(1)

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lý luận


+ Khái niệm đạo đức


- Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội bao gồm những nguyên tắc và chuẩn mực xã
hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc
của mình và sự tiến bộ của xã hội trong mối quan hệ người và người và con người
với tự nhiên.


+ Chức năng đạo đức


- Là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, của ý thức xã hội, đạo đức một mặt quy
định bởi cơ sở hạ tầng, của tồn tại xã hội ; mặt khác nó cũng tác động tích cực trở lại
đối với cơ sở hạ tầng, tồn tại xã hội đó. Vì vậy, đạo đức có chức năng to lớn , tác
động theo hướng thúc đẩy hoặc kềm hãm phát triển xã hội. Đạo đức có những chức
năng sau:


. Chức năng giáo dục.


. Chức năng điều chỉnh hành vi của cá nhân, của cộng đồng và là công cụ tự
điều chỉnh mối quan hệ giữa người và người trong xã hội.


. Chức năng phản ánh.


- Giáo dục là một quá trình liên tục, giáo dục suốt đời, giáo dục trung học cơ sở có
tính chất trung gian trong hệ thống giáo dục, nhằm chuẩn bị cho học sinh, thanh niên
trực tiếp bước vào đời.


- Giáo dục đạo đức học sinh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác chủ
nhiệm.- Đạo đức học sinh trong lớp quyết định nề nếp thi đua của lớp được nâng cao, đẩy
mạnh phong trào thi đua học tốt, chuyên cần, duy trì sĩ số.


- Giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chính trong cơng tác giáo dục đạo đức học sinh, là
người quản lý mọi hoạt động của lớp học, là người triển khai mọi hoạt động của nhà
trường đến từng học sinh.(2)

dạy ta không nên coi nhẹ hai nhiệm vụ đó, bởi giáo dục và giáo dưỡng mới đào tạo
được một học sinh toàn diện theo yêu cầu của nền giáo dục mới.


2. Cơ sở thực tiễn
a.Thuận lợi:


- Trường THCS Chí Cơng là trường tiên tiến của huyện. Là ngôi trường cấp II duy
nhất ở xã. Địa bàn đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở.


- Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường, sự nhiệt
tình của hội phụ huynh, giám thị cùng tâp thể giáo viên trong nhà trường.


- Đa số học sinh có tinh thần học tập và ý thức kỷ luật.
b. Khó khăn:


- Phần lớn học sinh đang ở lứa tuổi thay đổi về tâm lý, rất hiếu động .


- Là học sinh địa bàn con em ngư dân, có trình độ dân trí thấp, phần lớn mù chữ,
chuyên nghề khai thác thuỷ sản, họ có con theo học được cấp hai là đã tự mãn.


- Khi nghĩ học, lứa tuổi này các em đã tạo ra tiền dể dàng, nên không coi trọng vấn đề
đạo đức.- Một số học yếu lưu ban nhiều năm thường vi phạm nội qui trường lớp, sinh tệ chây
lười, thường vi phạm đạo đức.


- Trong xu thế phổ cập trung học cơ sở, học sinh trong lứa tuổi này được xã hội ưu ái
nên các em thường có nhiều yêu sách với giáo viên khi bị nhắc nhở, gây khó khăn
cho việc giáo dục học sinh.


- Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã nâng cao chất lượng cuộc sống, gây ra những
biến động về giá trị đạo đức: tự do ngơn luận, tính lễ phép, tính trung thực, tính chăm
chỉ bị suy thối trầm trọng so với những năm học trước.


II. NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
A.Cơ sở lý luận:


+ Vị trí và đặc điểm của cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh(3)

Trong tất cả các mặt giáo dục đạo đức giữ một vị trí hết sức quan trọng. Vì Hồ
Chủ Tịch đã nêu: “dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo
đức Cách mạng, đó là cái gốc rất quan trọng, nếu khơng có đạo đức Cách mạng thì có
tài cũng vơ dụng ”


Giáo dục đạo đức có ý nghĩa lâu dài, được thực hiện thường xun và trong mọi
tình huống chứ khơng phải chỉ được thực hiện khi có tình hình phức tạp hoặc có
những địi hỏi cấp bách.


Trong nhà trường THCS, giáo dục đạo đức là mặt giáo dục phải được đặc biệt
coi trọng, nếu cơng tác này được coi trọng thì chất lượng giáo dục tồn diện sẽ được
nâng lên vì đạo đức có mối quan hệ mật thiết với các mặt giáo dục khác.B. Những nhiệm vụ của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh


+ Để hình thành phẩm chất đạo đức cho học sinh, công tác giáo dục đạo đức phải
thực hiện các nhiệm vụ sau:


Hình thành cho học sinh ý thức các hành vi ứng xử của bản thân phải phù hợp
với lợi ích xã hội; giúp học sinh lĩnh hội được một cách đúng mức các chuẩn mực
đạo đức được quy định.


Biến kiến thức đạo đức thành niềm tin, nhu cầu của mỗi cá nhân để đảm bảo các
hành vi cá nhân được thực hiện.


Bồi dưỡng tình cảm đạo đức, tính tích cực và bền vững, và các phẩm chất ý chí
để đảm bảo cho hành vi luôn theo đúng các yêu cầu đạo đức.


Rèn luyện thói quen hành vi đạo đức để trở thành bản tính tự nhiên của mỗi cá
nhân và duy trì lâu bền thói quen này.


+ u cầu của giáo viên làm cơng tác chủ nhiệm theo những tiêu chí sau:


- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và trình độ giác ngộ cách mạng cao.
- Có uy tín- đạo đức tốt.


- Có tầm hiểu biết rộng.


- Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề.
- Thương yêu và tơn trọng học sinh.
- Có năng lực tổ chức(4)

- Thực hiện các loại sổ theo quy định của ngành: sổ liên lạc, sổ chủ nhiệm sổ theo dõi


đạo đức học sinh …


- Tổ chức sinh hoạt lớp cuối tuần, hoạt động giáo dục ngoaì giờ lên lớp, xây dựng kế
hoạch chủ nhiệm, kế hoạch thi đua, bám lớp 15 phút đầu giờ….…


- Kết hợp chặt chẽ với Cha mẹ học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ
mơn, đồn TNCS HCM, đội TNTP HCM và các ban ngành đoàn thể địa phương
trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.


- Nhận xét, đánh giá, xếp loại Hạnh kiểm và Học lực cho học sinh, đề nghị khen
thưởng và kỷ luật học sinh.


* Ưu điểm :


- Trong năm học giáo viên chủ nhiệm thực hiện đầy đủ các loại sổ sách, có lên kế
hoạch hoạt động cụ thể hàng tuần, tháng, năm .


- Bám lớp 15 phút đầu giờ, phối hợp với giám thị, liên hệ gia đình, uốn nắn học sinh
kịp thời.


- Kết hợp được nhiều hoạt động, đồn thể trong cơng tác giáo dục đạo đức học sinh.
* Tồn tại:


- Còn một vài giáo viên chủ nhiệm chưa có tâm huyết với công tác này,chưa bám lớp
thường xuyên, tác dụng giáo dục chưa cao, trong lớp vẫn còn học sinh chưa tiến bộ
trong rèn luyện đạo đức.


- Thiếu sự quan hệ thường xuyên với Cha mẹ học sinh.
* Nguyên nhân:- Công tác chủ nhiệm là một cơng tác khó khăn, địi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều
cho công tác này, nhưng thực tế giáo viên chủ nhiệm còn phải lo cho cơng tác chun
mơn.


- Một số học sinh có biều hiện sa sút về đạo đức, do gia đình có hồn cảnh khó khăn
về tình cảm( bố,mẹ khơng ở chung), kinh tế gia đình khó khăn phải đi làm xa nên
giáo viên chủ nhiệm khơng thể liên hệ gia đình phối hợp giáo dục.


- Việc phổ cập giáo dục trung học cơ sở đã gây ra sự ỷ lại của phụ huynh và học sinh,
khi bị khiển trách thì địi nghĩ học, nên giáo viên đơi khi cịn x xoa.(5)

* Tích cực: Đa số học sinh có đạo đức tốt, biết nghe lời cha mẹ, thầy cô, nghiêm
chỉnh chấp hành các quy định của lớp, nội quy của trường, biết sống tốt và sống đẹp.
* Tiêu cực: Một số bộ phận khơng ít học sinh có biểu hiện chán nản, khơng thích học,
thường xuyên gây mất trật tự trong lớp, nói tục, vơ lễ với thầy cơ, nói dối thầy cơ và
bạn bè, giao lưu với đối tượng xấu bên ngoài, đánh nhau có hung khí.


* Ngun nhân tiêu cực:
+ Khách quan:


- Trình độ dân trí cịn thấp, phụ huynh chưa thấy rõ mục đích giáo dục chung để phối
hợp.


- Do sự bất ổn của gia đình, cha mẹ đi làm ăn xa các em phải ở với nội, ngoại thiếu sự
quan tâm và quản lý các em.


- Cha mẹ giàu có, nng chiều cho tiền nhiều, thiếu sự kiểm tra và giáo dục.


- Đời sống nhân dân còn khó khăn, tệ nạn xã hội nhiều, cha mẹ học sinh chưa ý thức
hết vai trò giáo dục của mình.- Thú chơi điện tử đã chiếm nhiều thời gian học tâp, làm các em vi phạm nhiều gây
tình trạng nói dối.


+ Chủ quan:


- Ý thức đạo đức của học sinh chưa cao, kỷ năng vận dụng chuẩn mực đạo đức còn
thấp, chưa phân định được ranh giới giữa cái xấu và cái tốt nên khi bị phê bình cứ
ngỡ bị trù dập.


- Khả năng tự chủ chưa cao, khi vi phạm đạo đức sửa chữa chậm hoặc không chịu
sửa chữa.


C. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN


1. Nắm vững tình hình thực trạng của học sinh.


- Phải nghiên cứu lý lịch, hồ sơ học sinh : học bạ, số điện thoại, hoàn cảnh gia
đình…. để liên hệ với phụ huynh khi cấp bách.


2. Xây dựng ban cán sự lớp với tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm cao.
- Bầu cử những em có năng lực và được tập thể tín nhiệm.(6)

3. Xây dựng tập thể lớp đoàn kết , vững mạnh, có tinh thần yêu thương và giúp đỡ
lẫn nhau


- Gần gũi, thương yêu ,trao đổi với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng xu
hướng sở thích của học sinh, giúp các em nêu ra “điều em muốn nói”.


- Tạo mơi trường thân thiện để các em thấy được” mỗi ngày đến trường là một niềm


vui”.


- Khơi dậy và từng bước phát huy tinh thần làm chủ tập thể của học sinh, cùng thi đua
giúp đỡ lẫn nhau.


- Biết động viên thăm hỏi kịp thời khi bạn đau ốm, hay gặp khó khăn, hoạn nạn.
4. Phối hợp tốt ba môi trường giáo dục.


- Liện hệ, trao đổi với giáo viên bộ mơn, về tình hình đạo đức, nề nếp, chất lượng của
lớp, để phối hợp giáo dục kịp thời.


- Trao đồi tình hình với giám thị, tổng phụ trách, tranh thủ sự giáo dục chung của
trường.


- Trao đổi với ban giám hiệu, Cha mẹ học sinh để có thêm những thơng tin về đối
tượng mà giáo viên chủ nhiệm cần tìm hiểu.


5. Nhiệt tình, linh động với công việc, công bằng với học sinh, khen thưởng và phê
bình kịp thời.


-Thực hiện đầy đủ các loại sổ sách theo quy định, báo cáo trung thực, kịp thời cho
ban giám hiệu về tình hình đạo đức của học sinh.


- Hàng tháng chuyển sổ liên lạc đến gia đình học sinh đúng thời gian quy định, xử lý
thơng tin phản hồi kịp thời, có hiệu quả.


- Một năm học giáo viên chủ nhiệm đến nhà học sinh ít nhất một lần để nắm thơng
tin, hồn cảnh gia đình, thuyết phục cha mẹ học sinh tham gia họp đầy đủ.


- Khi có tình huống đột xuất xảy ra, phải xử lý khéo léo, liên hệ với Cha mẹ học sinh


để giải quyết mau lẹ, có hiệu quả.


- Cuối tuần khen thưởng, xử lý kịp thời, dù chỉ những tiến bộ chậm chạp.(7)

- Giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trao dồi đạo đức
nhà giáo để xứng đáng là tấm gương tốt cho học sinh noi theo.


III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC - HIỆU QUẢ - KHẢ NĂNG PHỔ BIẾN.


* KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Trong năm học 2007-08:
- Thời gian đầu nhận lớp 7/4


. Là lớp có nề nếp xếp vị thứ 13 ở xuất chiều năm cũ.


. Có 7 em đạo đức trung bình, học lực yếu, trong đó 1em lưu ban đã 2 năm, 1em lưu
ban 1 năm..


. Nhiều biểu hiện quậy phá lớp học, vô ý thức , vô lễ với giáo viên, nói leo, khơng
chấp hành nội quy trường lớp.


- Xếp đạo đức học kỳ 1:
. Tốt: 23 học sinh


. Khá: 11 học sinh.
Trung bình : 5 học sinh


+ Qua một năm thực hiện, chặt chẽ các biện pháp trên đến nay:


- Tập thể lớp 7/4, tương đối cĩ nề nếp, cĩ vị trí thi đua lớp được cải thiện xếp vị trí


thứ 4 nhiều tuần , khơng bị xét kỷ luật trường hợp nào.


- Xếp đạo đức cả năm:
.Tốt: 26 học sinh


. Khá: 9 học sinh.


. Trung bình : 4 học sinh .
. Yếu : 0 học sinh.


2. Trong năm học 2008- 09:
- Thời gian đầu nhận lớp 6/3:


. Là lớp có nề nếp xếp 13 ở xuất sáng, tệ nhất.(8)

chủ nhiệm, có em tự ý nghĩ học về báo gia đình vì bị giáo viên chủ nhiệm đánh mắng
gây dư luận trong trường.


. Tỷ lệ khảo sát chất lượng thấp nhất toàn trường.
- Xếp đạo đức học kỳ 1:


. Tốt: 8 học sinh


. Khá: 26 học sinh( do khống chế về học tập)
. Trung bình : 6 học sinh


+ Qua một năm thực hiện, chặt chẽ các biện pháp trên đến nay:


- Tập thể lớp 6/3, tương đối cĩ nề nếp, cĩ vị trí thi đua lớp được cải thiện, đồn
kết , gắn bó, có tinh thần tự quản, có nhiều tiến bộ so với tháng 8 mới nhận lớp.


- Dự kiến xếp đạo đức cả năm:


.Tốt: 15 học sinh
. Khá: 20 học sinh.


. Trung bình : 4 học sinh .
. Yếu : 0 học sinh.


* HIỆU QUẢ - KHẢ NĂNG PHỔ BIẾN.


- Các biện pháp trên có thể sử dụng phổ biến cho giáo viên chủ nhiệm lớp cấp trung
học cơ sở


- Áp dụng cho giám thị giáo dục lại đạo đức học sinh.


Chí Cơng ngày 10 tháng 4 năm 2009
Người viết(9)

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG.


………
………
………
………
………
………
………
Nhất trí xếp loại……….
Chí Cơng ngày………tháng…….năm…………...
Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồngÝ KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC


………
………
………
………
……….
Nhất trí xếp loại………..
Liên Hương ngày……….tháng……..năm…………
Trưởng phòng - Chủ tịch hội đồng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×