Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

bí quyết thành công dành cho tuổi teen: phần 2 - nxb phụ nữ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.14 MB, 98 trang )

Mộtcuộcđuakhơngcóđiểmdừng
Khibạnhọcxongvàbắtđầulàmviệcchomộtcơngtynàođó,cuộcđuanày
kếtthúctạiđâychăng?Khơngcóchuyệnnhưvậy.Thậtra,đếnlúcđóbạnmới
bướcvàomộtcuộcđuacịncamgohơn,vớiluậtchơicịnkhắcnghiệthơn;nó
đượcgọilàTRỊCHƠIDOANHNGHIỆP.
Đểtơigiảithíchchobạnhiểutồnbộtrịchơinàydiễnranhưthếnàonhé.
Mộtcơngtyđượctổchứctheomơhìnhkimtựthápvớinhiềutầngkhácnhau.
Nhưbạncóthểthấytronghìnhvẽdướiđây,cónhiềungườiởdướichântháp
trongkhitrênđỉnhthápthìcórấtítngười.

Ởmứcthấpnhất,bạncóNHÂNVIÊNCẤPTHẤP.Nhânviêncấpthấplà
nhữngngườilàmnhữngcơngviệcnhưbồibàn,laocơng,cơngnhânnhàmáy,
nhânviênkỹthuật,cơngnhânxâydựng,nhânviênbảovệ,nhânviêntạpvụ,
ngườiđưahàngv.v…
NhânviêncấpthấpởViệtNamcómứclươngtrungbìnhtừ1triệuđến3


triệuđồngmộttháng.Trongthựctế,trườnghọccủabạnchínhlàmộtCƠNGTY.
Hãynghĩvềnhữngnhânviêncấpthấptrongtrườngcủabạn.
MứctiếptheobaogồmcácCHUNVIÊN.Đểtrởthànhmộtchunviên,
ítnhấtbạnphảicóbằngtốtnghiệpcaođẳnghoặcđạihọc.Ởnướcta,giới
chunviênđượctrảlươngkhoảngtừ3triệuđến10triệuđồngmộttháng.
Trongtrườngcủabạn,giáoviênchínhlàcácchunviên.
MứctiếptheolàcácNHÀQUẢNLÝ.Nhàquảnlýchínhlàsếpcủacác
chunviênvànhânviêncấpthấp.Córấtnhiềuloạiquảnlýtrongthếgiới
doanhnghiệp:quảnlýnhàhàng,quảnlýtiếpthị,quảnlýngânhàngv.v…Trong
trườnghọc,cácnhàquảnlýchínhlànhữngtrưởngkhoa.Cácnhàquảnlýđược
trảlươngkhoảngtừ10triệuđến20triệuđồngmộttháng.
Chỉcónhữngailàmviệcthậtchămchỉvàxuấtsắcmớileolênđượcmức
tiếptheo,họđượcgọilàcácGIÁMĐỐC.Mộtlầnnữa,cónhiềuloạigiámđốc
trongnhữngloạihìnhcơngtykhácnhau.Trongqnđội,giámđốcđượcgọilà


“Đạitá”.Trongnhàtrường,giámđốcchínhlà“Hiệutrưởng”,“Hiệuphó”vàcác
ThứtrưởngBộgiáodục.Giámđốccómứclươngtừ20triệuđến50triệuđồng
mỗitháng(trongnhữngcơngtylớn).
Cuốicùnglàmứccaonhất,đólàSẾPLỚN.Ngườinàythườngđượcgọilà
Chủtịch,Giámđốcđiềuhành(CEO)hoặcTổnggiámđốc.Trongnhàtrường,
sếplớnnàychínhlàBộtrưởngBộGiáoDục.Cácsếplớnthuvềkhoảng50triệu
đồngtrởlênmỗitháng.

Bạnmuốnmộtcuộcsốngnhưthếnào?
Thửnghĩxembạnmuốncuộcđờimìnhrasao?
Bạnmuốnsốngnhưmộtcơngnhâncấpthấp,mộtnhàquảnlýhoặcmộtgiám
đốc?Bạnmuốnkiếmđượcmộttriệuhay50triệuđồngmộttháng?
ỞđâyKHƠNGcócâutrảlờiđúnghaysai.NóPHỤTHUỘCvàocuộcsống
màbạnmongmuốn.
Rõràng,nếubạnmuốncómộtcuộcsốngthậtthoảimái,ởtrongmộtcănnhà
to,thỏasứcmuasắmnhữnggìmìnhthích,đápứngtấtcảnhucầuvậtchấtcủa
giađìnhmình,đượcnhiềungườitơntrọngvàđónggóphàophóngchocáctổ


chứctừthiện,bạncầnvươnlênvịtrímanglạichobạnmứcthunhậpcao.
Mặtkhác,nếubạnkhơngngạisốngtrongmộtcănhộtồitànnhỏxíu,đilàm
trênchiếcxecàtàngvàsốngmộtcuộcđờiđơngiản,thìchẳngcógìlàkhơngổn
khibạnlàmnhữngcơngviệccấpthấpcả.
Tuyvậy,bạnphảighinhớtrongđầurằngmứcthunhậpthấpđồngnghĩavới
việcbạnsẽcóítlựachọnhơnnhiềutrongcuộcsống.Bạncóthểkhơngđượctự
dolàmnhữnggìbạnthích,vàcuộcđờibạncóthểbịsếpkiểmsốt.
DùtươnglaimàbạnmongmuốnlànhưthếnàothìbạncũngphảiQUYẾT
ĐỊNHNGAYBÂYGIỜ!Kếtquảhọctậpcủabạnngàyhơmnaysẽảnhhưởng
đếntươnglaisaunàycủabạn.
Nếubạnkhơnglàmđiềuđóngaybâygiờ,đợiđếnphútchótbạnmớiquyết

địnhđiềumìnhmongmuốntrongtươnglaithìđãqtrễ,vàbạnkhơngthểquay
ngượclạithờigian.

Làmthếnàođểleolênbậcthangcaonhất?
Nhiềuhọcsinhcủatơinóivớitơirằnghọ
muốnleolênbậcthangcaonhấtvàhỏitơicần
phảilàmgìđểđượcnhưvậy.
Leolênbậcthangcaonhấttrongmơhìnhkim
tựthápcủamộtcơngtycũnggiốngnhưlênlevel
trongcáctrịchơi.Đểlênmộtlevelmới,bạnphải
đánhbạitấtcảcácđốithủkhác.
Vídụ,trongmộtcơngtycó100chunviên,
tấtcảđềumuốnngồivàoghếquảnlý.Tuyvậy,
chỉcó20vịtríquảnlýthơi.Vìthế,100chun
viênnàyphảithiđuavớinhauxemailàngười
làmviệckhơnngoannhấtvàchămchỉnhất.
Ngườithắngcuộcsẽđượcđềcửvàochứcquảnlý.
Sauđó,cả20vịquảnlýnàysẽtiếptụcđườngđuavà“đấu”vớinhauđểtrở
thànhgiámđốc.Lầnnày,cuộctranhtàikhókhănhơnnhiềuvìtrongsố20quản
lý,chỉcó5vịtrígiámđốcmàthơi.Cuộcđuanàylạitiếptụcchođếnkhihọleo


đếnbậcthangcaonhấtcủacơngty.
Trongbấtcứtrịchơinàotrênmáyvitínhmàbạnchơi,nhânvậtcủabạn
cũngcóvũkhígiúpanhtahoặccơtachiếnthắngđúngkhơng?Tươngtự,trong
trịchơicuộcđời,“VŨKHÍ”giúpbạnleolênbậcthangcaonhấtchínhlàNỀN
TẢNGGIÁODỤCcủabạn.

Nóimộtcáchẩndụthìhọchếtcấpmột,bạncóđượcmộtCONDAO
NHỰA.Họchếtcấphai,bạnđượctrangbịmộtcáiRÌU.

Bằngtốtnghiệpcấpbatươngđươngvớiviệcbạncótrongtaymộtkhẩu
SÚNGLỤC.BằngđạihọccónghĩalàbạncóKHẨUSÚNGMÁY,vàcóbằng
thạcsĩhoặctiếnsĩtứclàbạnđượctrangbịmộtkhẩuBAZOOKA(súngchống
tăng)hồnhtráng.
Cũnggiốngnhưcáctrịchơinhậpvai,bắnsúngtrênmáyvitínhnhư
“Counterstrike”hay“WorldofWarcraft”,vũkhícủabạncànghiệnđạibao
nhiêu,cơhộibạnchiếnthắngcàngcaobấynhiêu.

Làmthếnàođểcóđượccáimàaicũngmuốn
–Sựtựdo
Bạncóbaogiờtựhỏi,vậycuốicùng,họctốt,cómộtcơngviệcổnđịnhvà


kiếmnhiềutiềnđểlàmgì?
Tấtcảnhữngthứnàychochúngtamộtthứmàhếtthảymọingườiđềumuốn,
đóchínhlà…SỰTỰDO!
Khơngphảitựdolàthứmàbạnthậtsựkhaokhátsao?Tựdocónghĩalàbạn
cóquyềnlựachọnlàmbấtcứđiềugìmàbạnmongmuốn.Tựdocónghĩalàbạn
cóthểcóđượcbấtcứđiềugìmàbạnaoướcvàkhơngmộtaicóthểngăncản
đượcbạn(tấtnhiênđiềunàykhơngbaogồmnhữngviệcphiphápnhưcướpnhà
băng).
Làmộthọcsinh,thứduynhấtcóthểmanglạichobạnnhiềutựdochínhlà
ĐIỂMCAO.Hãysuynghĩvềđiềunày!Nếubạnđạttồnđiểm10trongcáckỳ
thi,bạncóthểchọnvàohọcbấtcứtrườngnào,đạihọcnàovàbấtcứngànhnào.

Bạncóthểlựachọnlàmbấtcứđiềugìbạnmuốntrongtươnglai.Bạncóthể
trởthànhbácsĩ,doanhnhân,hoặcvậnđộngviênchunnghiệp.Cùnglúcđó,
nếubạnđạttồnđiểmcao,tơicamđoanvớibạnrằngchamẹbạnsẽkhơngcan
thiệpnhiềuvàocuộcsốngcủabạn.Họsẽthơikhơngcằnnhằnbạnvàsẽchobạn
nhiềukhoảngtrờitựdohơn.

Tuyvậy,nếubạnbịtồnđiểmkém,chamẹbạnsẽcókhuynhhướngbấtan
hơnvàsẽgịbóbạnvàokhnkhổnhiềuhơn.Họcóthểbuộcbạnphảingừng
chơigamehoặckhơngđượcđichơivớibạnbènữa.
Vớikếtquảxấutronghọcbạ,bạnsẽkhơngcónhiềulựachọnđâu.Bạncó


thểkhơngvàođượcngơitrườnghoặchọcngànhbạnthích.Rốtcuộc,bạncóthể
phảihọcnhữngngànhmàđasốmọingườikhơngmuốnghidanhvàlàmnhững
việckhơngaimuốnlàm.Thậttệhại,đúngkhơngnào?
Vìthế,hãyhướngđếnmụctiêuđạtđiểmcao,đểđượctựdođiđâu,làmgì
theoýbạn…vàđitheotiếnggọicủatráitim!
Khibạnbắtđầuđilàm,thứmanglạichobạntựdochínhlàTIỀN.
Đúngthế,khibạncóđủtiền,bạnsẽđượctựdochỉlàmviệckhinàobạn
muốn,vàlàmnhữngviệcbạnthích.
Bạnđượctựdomuanhữnggìbạnmuốn(ítnhấtlàvềmặtvậtchất).
Bạncũngđượctựdomanglạichogiađìnhnhữnggìtốtnhấtmàđồngtiềncó
thểmuađược.Quantrọngnhất,bạncónănglựcgiúpđỡnhữngngườikémmay
mắnhơnvàlàmchothếgiớinàytrởthànhmộtnơitốtđẹphơn,giốngnhưBill
GatescủaMicrosoftđãlàm.
Vìthế,bạnthânmến,bạnđãquyếtđịnhcuộcsốngmà
bạnmongmuốnsaunàychưa?Nếumụctiêucủabạnlàcó
mộtcuộcsốngtiệnnghithoảimái,vàđượctựdolàm
nhữnggìbạnmuốn,thìchắcbạncũngđãnhậnralàbạncần
phảihọcgiỏiđểtrangbịchomìnhnhữngvũkhítốitânnhất
chocuộcsotàiđangchờphíatrước.
Trongtrườnghợpbạnhọcchưađượctốtlắmthìcũng
đừnglolắngq.Bạncónhớtơicũngtừnglàmộthọcsinh
kémđủmọimặtkhơng?Trongquyểnsách“TơiTàiGiỏi,
BạnCũngThế!”,bạnsẽhọcđượcbíquyếtgiúpbạnđạttồnđiểm10,kểcảkhi
trongthâmtâmbạnnghĩlàmìnhkhơngđủthơngminhđểlàmđượcđiềuđó,như

tơiđãtừngnghĩvềmìnhnhưvậy.


CHƯƠNG6
LÀMCHỦTƯDUYĐỂTHÀNH
CƠNG
Trongchươngnày,bạnsẽhọcđượccáchđiềukhiểnnãobộcủamình,món
tàisảnqgiámạnhmẽnhấtmàbạnsởhữu,đểđạtđượcnhữngđiềubạnmuốn.
Tiềmnăngnãobộcủabạngầnnhưvơhạn,nó
cịnmạnhhơnbấtcứsiêumáytínhnàotrênthế
giới.Khibạnlàmchủđượctâmtrí,bạncóthểtự
truyềnđộnglựcchomìnhbấtcứlúcnào.Bạncó
thểbiếnnỗisợhãithànhsựtựtin.Bạncóthểxóa
bỏnhữngcảmgiácbuồnchánvàcảmthấytốtđẹp
vềbảnthân.
Nãobộcủabạncóthểlàmtấtcảnhữngđiều
nàychobạn!Thậtkỳdiệu,đúngkhơngnào?
Nhưngvấnđềnằmởchỗ,hầuhếtmọingười
khơngbiếtcáchlàmchủtâmtrí.Ngượclại,họđểnóthốngtrịmình!Họmuốn
thayđổivàthànhcơnghơn,nhưnghọvẫntiếptụcgiữlấynhữngsuynghĩvà
cảmxúctiêucực.

Sứcmạnhcủacảmxúc
Đãbaogiờbạnmuốnhọcbàiđể
chuẩnbịchokỳthi,nhưnglạicảmthấy
lườibiếngkhơngmuốnngồivàobàn
học?Hoặccólầnnàobạnmuốnbắttay
vàolàmbàitậpvềnhànhưngcứlầnlữa
mãikhơnglàm?
Thườngthìtrongcuộcsống,điều

ngăncảnchúngtahànhđộnghaynỗ
lựchếtmìnhchínhlànhữngcảmxúc


tiêucựcnhưlườibiếng,chánnản,sợhãi,
lolắng,trìhỗn,căngthẳng,giậndữvà
tuyệtvọng.
Mặtkhác,cũngcónhữnglúcbạnở
trongtâmthếhànhđộnghăngsayvàlàm
việctốt,đúngkhơng?Chínhnhữngcảm
xúcmạnhmẽ,tíchcựcnhưtrànđầyđộng
lực,tựtin,tậptrungvàbìnhtĩnhmàbạn
cảmthấyvàolúcđómanglạichobạnsức
mạnh.Mỗikhibạncónhữngcảmxúctích
cựcnhưvuivẻvàhạnhphúc,bạncócảmthấytuyệtvờikhơng?
Mọilúcmọinơichúngtađềucónhữngcảmxúckhácnhau.Cảmxúctích
cựcgiúpbạntỏasángcịncảmxúctiêucựcthìngăncảnkhơngchobạnnhậnra
tiềmnăngthậtsựcủachínhmình.


Suyngẫm
Trướckhitiếptục,tơimuốnbạntìmhiểumộtđiềuthậtsự
quantrọngvềbạn.Tơimuốnbạnsuynghĩvềsáucảmxúc
thơngthườngmàgầnnhưngàynàobạncũngtrảiqua.
Hãysuynghĩvềđiềunày…
Cảmxúcđầutiênmàbạncókhithứcgiấc?Uểoải?Hào
hứng?
Mỗikhihọcbàibạnthườngcócảmgiácgì?Trànđầyđộnglực?Căngthẳng?
Buồnchán?
Bạncócảmxúcgìkhiđốimặtvớithửthách?Tựtin?Sợhãi?

Khimọichuyệnkhơngsnsẻ,bạncảmthấythếnào?Vơvọng?Cóđộng
lựchọchànhchămchỉhơn?
Bâygiờ,bạnhãyviếtrasáucảmxúcnày.
1)……………………………………
2)……………………………………
3)……………………………………
4)……………………………………
5)……………………………………
6)……………………………………
Đólànhữngcảmxúctíchcựcthúcđẩybạnhànhđộnghaylànhữngcảmxúc
khiếnbạncảmthấytồitệvàngăncảnbạnhànhđộng?Nếuđólàcảmxúctích
cực,hãyđánhdấu√vàoơbêncạnh.Nếuđólàcảmxúctồitệ,hãyđánhdấuX
vàoơbêncạnh.
Vậybạnpháthiệnđiềugìvềmình?Bạncónhiềudấu√haydấuXhơn?Tơi
khámphárarằng,hầuhếtmọingườicónhiềucảmxúctồitệhơnnhữngcảm
xúctốtđẹp.Đólàlýdotạisaophầnlớnngườiđờikhơngbaogiờthànhcơng.
Nhữngthiếuniênthànhcơnglànhữngngườidồidàođộnglực,tựtinvàtập


trungvàoviệchọlàm.Đóchínhlànhữngcảmxúcthúcđẩyhọnỗlựchếtmình
chođếnkhithànhcơng.

Bạntựtạoracảmxúcchochínhmình
Nếubạnlàngườithườngbịcảmgiáclườibiếng
ngựtrị,liệubạncóthểthậtsựtrởnêntrànđầyđộnglực
khơng?Liệubạncóthểbiếnđổitừmộtngườinhútnhát
thànhmộtngườicựckỳtựtinkhơng?Điềuđángmừng
làbạnCĨTHỂlàmđượcđiềuđó.
Đểtơitiếtlộvớibạnmộtbímậtlớn....
BẠNchínhlàngườitạoracảmxúcchomình.Dùtinhaykhơngthìkhibạn

cảmthấylườibiếng,bạnchínhlàngườitạoracảmgiáctồitệđóchobảnthân
bạn.Khibạncảmthấytrànđầyđộnglựcthìcũngchínhbạntạoracảmxúcấy
bêntrongbạn.
Bởivìbạnlàngườitạoracảmxúcchochínhmình,bạnhồntồncónăng
lựcthayđổinhữngcảmxúcđóNGAYTỨCTHÌ,nếubạnnắmđượcphương
pháp!

Suynghĩtạoracảmxúc
Bạntạoracảmxúcchomìnhthơngquanhữngsuynghĩmàbạncó!
GiảsửbạnthirớtmơnLịchsửvàbịbạn
bècườinhạo.Bạnsẽcảmthấynảnlịnghay
trànđầyđộnglựcđểhọctốthơn?Điềunày
tùythuộcvàonhữnggìbạnnghĩ.
Nếubạntựnhủ,“Mìnhcứthirớthồi!
Mìnhthậtngungốc!Mìnhsẽkhơngbaogiờ
đậumơnLịchsử”,bạnsẽbắtđầunhớlạitất
cảnhữnglầnbạnbịđiểmkémmơnnày,và
nhưmộthệquảtấtyếu,tronglịngbạnchỉ
cócảmgiáctuyệtvọng,chánnản.Bạnsẽ


nảnlịngđếnmứckhơngmuốnhọctiếpmơnLịchsửnữa.
Tuynhiên,nếubạnnghĩ,“Mìnhbiếtlà
mìnhcóthểđạtđượcđiểm10nếumìnhhọc
hànhchămchỉ!”,bạnsẽbắtđầunghĩđến
cảmgiáctốtđẹpkhibạnđạtđượcđiểm10
vàokỳthilầnsau.Bạnsẽchứngminhlà
nhữngngườicườinhạobạnđềusai.Vớiý
nghĩấytrongđầu,bạnsẽcảmthấyhàohứng
vàcóđộnglựchọcthậtchuncầncholần

tới.
Bạnthấyđấy,khơngphảiviệcthirớtmơnSửhoặcviệcbịchúngbạnchê
cườilàmbạncảmthấytốtđẹphaytồitệ.Chínhnhữngsuynghĩcủabạnvềsự
việcnàykéotheonhữngcảmxúctíchcựchoặctiêucực.
Cảmxúckhơngphảilà“nhữngcănbệnhtruyềnnhiễm”lâylantrongmơi
trường.Chúngtatựtạoracảmxúcchochínhmình.

Khơngaicóthểkhiếnbạncócảmgiáctốtđẹphaytồitệngoạitrừ
bảnthânbạn

Tơinhớcómộtlần,tơichuẩnbịnóichuyệntrước100họcsinhtrongmột
buổithuyếttrìnhdựánởtrường.Khitơinhìnthấysânkhấuvàđámđơngkhán
giảphíadưới,timtơibắtđầuđậpthìnhthịch,ruộtgannhưđảolộn.
Lúcđầu,tơinghĩchínhđámđơnglàmchotơihoảngsợ.Sauđó,mộtthiếu
niênbướclênsânkhấunóitrướctơi.Cậurấtbìnhtĩnhvàthuhút.Cậunói
chuyệnmộtcáchtựtinnhưthểtrướcmặtcậuchỉcóduynhấtmộtngườivậy.
Thayvìrunlênvìsợhãinhưtơi,cậurấtthoảimáivuivẻ.“Saobạnấylàmđược
điềuđónhỉ?”,tơitựhỏi.“Saomàđơngngườiđếnthếcũngkhơnglàmchobạn
ấysợhãi?”

Cảmxúckhơngphảilà“nhữngcănbệnhtruyềnnhiễm”lâylan
trongmơitrường.Chúngtatựtạoracảmxúcchochínhmình.


Sựthậtthìkhơngphảiđámđơnglàmchotơisợhãi.Chínhtơiđãkhiếnmình
khiếpsợvớibaoýnghĩrốiloạntrongđầu.Tơicứnghĩtớiviệctơisẽlàmmột
điềugìđóvụngvềngớngẩntrướcđámđơng.Tơiliêntụctưởngtượngmọi
ngườinghĩtơilàmột“thằnghề”vàcườivàomặttơi.
TơikhámphárarằngbạntơilàJasonđãhọcđượcbíquyếtkiểmsốtýnghĩ
vàcảmxúccủamình.Cậuấybiếtcáchlàmthếnàođểcảmthấytựtinvàbình

tĩnh,thậmchíkhicóhàngtrămcặpmắthướngvềmình.
Từkhitơihọcđượcbíquyếtlàmchủsuynghĩ,tơicóthểnóichuyệntrướccả
5.000ngườimàvẫncảmthấyhồntồntựtinvàthưgiãn.
Đểtơichỉchobạnbíquyếtnàyngaybâygiờnhé…

Bíquyếtkiểmsốtsuynghĩcủabạn
Bạncóthểlàmchomìnhcócảmgiáctựtinngaybâygiờkhơng?Bạncóthể
khiếnmìnhcảmthấytồitệvàolúcnàykhơng?Chắcchắnlàbạncóthểlàm
đượcđiềuđó!Tấtcảnhữnggìbạncầnlàmlàthayđổisuynghĩcủabạn.
Câuhỏinàynghecóvẻhơikhácthường,nhưngbạnđãbaogiờtựhỏimình
suynghĩNHƯTHẾNÀOchưa?NếubạnbiếtmìnhsuynghĩNHƯTHẾNÀO,
bạncóthểkiểmsốtsuynghĩcủabạn,đúngkhơng?
Bâygiờ,bạnhãynhắmmắtlạivànghĩvềmộtđiềugìđólàmchobạncảm
thấythậtsựtồitệ.Vídụ,bạncóthểnghĩvềmộtthấtbạitrongqkhứ,mộtlần
bạntranhcãikịchliệtvớiaiđóhoặcmộtđiềugìmàbạnkhơngthíchlàm.
Hãynhắmmắtlạivàlàmtheohướngdẫnngaybâygiờtrướckhiđọctiếp.
Bạnđãbắtđầucónhữngcảmxúctồitệkhinghĩvề
mộtviệckhơngvuichưa?Tơichắclàbạnđãcảmthấy
nhưvậy.Bâygiờ,chuyệngìđangxảyratrongtâmtrí
bạn?Nếubạncũnggiốngnhưđasốmọingười,bạnsẽ
hìnhdungranhữngHÌNHẢNHtrongđầumình.
Phải,đơngiảnnhưvậyđấy,đólàcáchsuynghĩđầutiêncủachúngta,tứclà
tưởngtượngvànhớlạinhữnghìnhảnh.Chínhnhữnghìnhảnh(haynhữngthước
phim)màbạnquayđiquaylạitrongđầutạoracảmxúccủabạn.


Nhữnggìbạnthấylànhữnggìbạncó
Khibạntậptrungvàoviệctáihiệnlạinhững
hìnhảnhtệhạitrongtâmtrí,bạnsẽcảmthấytồitệ.
Ngượclại,khibạnnghĩvềnhữnghìnhảnhtươi

đẹp,bạnsẽcảmthấyphấnchấnvuivẻ.
Nhiềulầnbạncócảmgiácchánnảntuyệtvọng
bởivìbạncứnghĩvềnhữngchuyệnkhơnghayđang
xảyđếnvớimình.Bạncứquayđiquaylạinhững
hìnhảnhtồitệnàytrongđầubạn…vềviệcchuyện
nàytệhạinhưthếnào,hoặcsẽtệhạiđếnmứcnào.
Chútnữađây,tơisẽchỉchobạncáchxóasạchtấtcảnhữnghìnhảnhtồitệđó
rakhỏiđầuvàbiếnnhữngcảmxúctồitệthànhnhữngcảmxúctốtđẹp.
Đãbaogiờbạncảmthấylườibiếng
khơngcóhứngthúbắttayvàolàmmộtviệc
gìđó,nhưhọcbàichokỳthisắptớichẳng
hạn?Bạncảmthấylườilàvìbạnhìnhdung
việcchuẩnbịbàithikhókhănvàmệtmỏi
nhưthếnào.Mộtlầnnữa,bằngcáchquayđi
quaylạitấtcảhìnhảnhtiêucựcấytrongđầu,
bạnkhơngcảmthấymuốnngồivàobànhọc.
Đểtạoranhữngcảmxúcmongmuốn,
bạnphảitậptrungvàonhữnghìnhảnhnhất
định.Bạnphảibấmđúngvàonhững“phím
nóng”đểkíchhoạtđượcnhữngcảmxúcmàbạnmongmuốn.
Vídụ,nếubạnmuốncó“độnglực”đểlàmmộtviệcgìđó,hãyhìnhdung
mọichuyệnsẽdiễnrasnsẻvàtốtđẹpnhưthếnào,hoặchãytưởngtượng
cảnhbạnđạtđượckếtquảmỹmãnvàtậnhưởngthànhquảrasao.Khitơibắt
đầuơnthichokỳthitốtnghiệpcấphai,cónhiềulúctơikhơngmuốnngótớibài
vởchútnào.Đểtựđộngviênbảnthân,tơitưởngtượngcảnhmìnhđạtđượctất
cảnhữngmụctiêumàtơiđềra.Tơihìnhdungtrongđầumìnhhìnhảnhtơitự
hàonhưthếnàokhicầmtrêntaybảngđiểmtồnđiểm10đỏchói,cịncácbạn
tơithìtrịnmắtsửngsốtnhìntơirasao.Thậtvậy,nhữnggìbạnnhìnthấy(trongtâmtrí)chínhlànhữnggìbạnsẽcó
được(trongthựctế).Nhữngkẻthấtbạichỉtồnthấynhữnghìnhảnhkhơng
mongmuốntrongđầu,trongkhinhữngngườithànhcơngnhìnthấycảnhmình
giànhthắnglợirựcrỡ.

Nhữnggìbạnnóilànhữnggìbạncó
Ngồiviệcnhìnthấyhìnhảnhtrongtâmtrí,chúngtacũng
suynghĩbằngcáchnóichuyệnvớibảnthân.
Bạnsẽngạcnhiênkhibiếtrằng,từlúcthứcgiấcchođếnlúc
đingủvàobuổitối,trungbìnhbạnnóichuyệnvớibảnthânđến
60.000lần!Điềubạntựnóivớimìnhảnhhưởngtrựctiếpđếncảmxúccủabạn.
Bạnthườngnóivớichínhmìnhnhữnggìtừlúcbạnthứcdậyvàomỗibuổisáng?
Hãydànhravàiphútlàmbàitậpngắnnàyvề
cáchmàbạnthườngnóivớibảnthân.Bạnthường
tựnóigìvớimình…
a)Khibạnthứcgiấcvàobuổisáng?
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
b)Trướckhibạnhọcbài,đếnlớphoặclàmbàitậpvềnhà?
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
c)Khibạngặpphảimộtvấnđềhoặctháchthức?


…………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………
d)Khibạnkhơngnhậnđượckếtquảmongmuốn?(Vídụ,bịđiểmhaitrong
bàikiểmtra,trảlờisai,hoặcthuatrongmộttrịchơihoặcmộtcuộcthiđấu)
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Hãyviếtracâutrảlờicủabạnởkhoảngtrốngbêndướimỗicâuhỏi.Hãy
hìnhdungmìnhởtrongnhữngtìnhhuốngđóvàbắtđầuqtrìnhnhậnthứcvề
tiếngnóibêntrongbạn.

Cácbạntrẻcócảmxúctiêucựcnhưthờơ,
thấtvọng,chánchườngthườnghaytựnói
nhữngcâunhưthếnày:


Tựnóinhữnglờinàytậptrungsuynghĩcủabạnvàonhữngchuyệnkhơng
vui,tiêucựcdẫnđếncảmxúctồitệ.Nếubạnmuốnthayđổitâmtrạng,hãythay
đổicáchbạnnóichuyệnvớibảnthân.
Nhữngbạntrẻthànhcơngcũngcónhữngkhókhănvàthấtbại.Tuyvậy,họ
cókhảnăngtruyềnđộnglựcvàsựtựtinchobảnthânbằngcáchtựnóikhácđi
vớimình.
Vàđâylànhữngđiềumàhọthườngnóivớibảnthân…


Nhữngtừngữmạnhmẽnàytậptrungsuynghĩcủabạnvàogiảiphápvàmục
tiêu.Chúngmangđếnchobạnđộnglựcvàsựtựtinđểpháthuyhếtsứcmình.

Từngữtíchcựcvàtiêucực

Bạncóbiếtlàmộtsốtừngữmangđếnchobạnsứcmạnh,nhưngcũngcó
nhữngtừngữtướcđisứcmạnhcủabạnkhơng?
TỪNGỮTIÊUCỰC

TỪNGỮTÍCHCỰC

MìnhsẽCỐGẮNGhếtsức

MìnhsẽLÀMhếtsức

MìnhGHÉTthicử

MìnhTHÍCHthicử

MìnhgặpKHĨKHĂN

MìnhđangđứngtrướcTHỬTHÁCH

MìnhKHƠNGTHỂlàmđượcviệcnày

MìnhCĨTHỂlàmđượcviệcnày

MìnhlàmộthọcsinhKÉM

MìnhlàmộthọcsinhGIỎI


Nãobộcủabạncũnggiốngnhưmáyvitínhvậy.Bạncóthểcàiđặtchương
trìnhkhiếnmáyvitínhbịđứngmáyhoặcchạynhanhhơn.Điềutươngtựcũng
xảyravớibộnãocủabạn.Bạnliêntụclậptrìnhchotâmtrímìnhbằngnhữngtừ

ngữbạndùng.
Nếubạnlnnói,“Mìnhthậtkémcỏi,mìnhthậtkémcỏi,mìnhthậtkém
cỏi…”,nãocủabạnsẽchấpnhậnmệnhlệnhnàyvàpháhủytồnbộsựtựtin
trongbạn.Nếubạncứnói,“TơiKHƠNGTHỂlàmđượcviệcnày,”nãocủabạn
sẽngưnghoạtđộngvàthơikhơngtìmkiếmcácgiảiphápnữa.Khibạnnói,“Tơi
CĨTHỂlàmđượcviệcnày”,nãocủabạnsẽlàmviệcchămchỉđểtìmra
phươngpháp.
Mộttừkháccũngcótácdụngpháhủysứcmạnhcủabạn,đólàtừ“CỐ
GẮNG”.Khibạnnói,“TơisẽCỐGẮNGthiđậu”hoặc“TơisẽCỐGẮNGhồn
thànhbàitậpvềnhà”,nhiềukhảnănglàbạnsẽkhơnglàmtốtnhưbạnmong
muốn.Từ“CỐGẮNG”gửitínhiệuđếnnãorằngviệcnàycóthểkhơngxongvà
rằngbạnchỉdồn50%nỗlựcvàonó.Ngườithànhcơngkhơngbaogiờdùngtừ
“CỐGẮNG”.Ngườithànhcơnglậptrìnhchonãobằngnhữngcâunhư“TơiSẼ
LÀMhếtsứcmình”.

Tómtắtnhữngđiềubạnvừahọc…
Bạncóthểthayđổicảmxúcbằngcáchkiểmsốtsuynghĩcủamình.Nếu
bạnmuốncónhữngcảmxúctốtđẹpnhưtựtin,đammêvàcóđộnglực,hãychỉ
nidưỡngnhữngýnghĩtíchcựctrongđầu!Bạncóthểlàmchủtưduybằng
cáchhìnhdungHÌNHẢNHtíchcựctrongtâmtrívàtựnóinhữngTỪNGỮ
mạnhmẽ.


Xóabỏcảmxúctồitệ
Bạncóbaogiờcảmthấycăngthẳng
hoặctuyệtvọngvìmộtchuyệngìđóvà
vìthếmàkhơnglàmđượcbấtcứđiều
gìkháckhơng?Đócóthểlàmộtthất
bạitrongqkhứ,mộtcuộccãivãvới
ngườikháchoặcmộtkinhnghiệmthật

sựđauđớn.Bạncónhớlạinhữngkýức
đaubuồnđótrongtâmtưởngvàthường
xuncảmthấytồitệkhơng?
Tơinhớvàonăm17tuổi,tơichia
tayvớibạngáingaytrướckỳthi.Thoạt
tiên,tơirấtđaukhổ,trongđầulúcnào
cũngchỉnghĩđến“nàng”,thếnêntơikhơngcịntâmtrạngđểhọchaylàmbấtcứ
việcgì.
Điềuđángmừnglàbạncóthểthayđổicảmxúctồitệbằngcáchthayđổi
nhữnghìnhảnhvàâmthanhmàbạnđangquaytrongđầunhưmộtcuốnphim.
SauđâylàbốnbướctrongKỹThuậtXóaBỏKýỨcXấu.
Bước1:Nhớlạikýứctồitệnhưxemmộtđoạnphim
Bướcđầutiên,hãynhắmmắtlạivànhớvềmộtkỷniệm
buồncủabạnbằngcáchquaylạinótrongtâmtrínhưxemmột
đoạnphim.
Trongtrườnghợpthấttìnhcủatơi,tơixemlạinhững
“thướcphim”quaycảnhtơicãinhauvớibạngáicũvàSuy
nghĩHìnhảnhTừngữHànhđộngKếtquả(Hànhvi)Cảmxúc
TạoraẢnhhưởngẢnhhưởngchúngtơiđãchiataynhaunhư
thếnào.Tơicảmthấyrấtđaulịngkhinghelạinhữnglờilẽ
chẳnghayhogìphátratừmiệngcơấy.
Sauđó,hãyhìnhdungbạnbấmnútdừngkhixemhếtđoạnphim.
Bước2:Quaytớiquayluiđoạnphim
Bước2làquaylạiđoạnphimtrongtâmtríởchếđộgiậtlùi,tứclàxemlại


mọithứdiễnratừcuốiphimđếnđầuphim.Thậmchí,
hãytưởngtượngtừngữđingượcvàomiệngcủangười
nóivànghenóbuồncườinhưthếnào.
Sauđó,hãyquaylạiđoạnphimtừđầuđếncuối

phim,chỉcóđiềulầnnàyđểnóchạyvớitốcđộnhanh
gấpbalầnsovớitốcđộbìnhthường.Hìnhdungmọi
thứchạycựckỳnhanh,thậmchícảtừngữvàâmthanh
nghenhưtiếngmấyconsócnóichuyệnvớinhau.
Hãylặplạiqtrìnhxemtớixemluiđoạnphimnày
khoảng5lần.
Bước3:Thayđổihìnhảnh,làmchochúngtrởnênlốbịch
Bâygiờđếnphầnvuinhất.Khibạnxemlạiđoạn
phim,hãyhìnhdunghìnhảnhméomóvềnhững
ngườibạnthấy,làmchohọtrởnênlốbịch,kệch
cỡm.Vídụ,tơitưởngtượngbạngáicũcủamình
mọcrahaicáitaichuộtMickey,miệngthìdàinhư
mỏvịtDonald.Tơihìnhdungcảnhcơấynhảytưng
tưng,vừađậpđậphaicánhvừanóinhữnglờilàmtơi
tổnthương.
Tơicịnthêmphầnnhạcnềnlànhạctrongrạp
xiếcđikèmvớigiọngnghenhưtiếngmấyconsóccủacơấy.

Bước4:Thửlại
Mộtkhibạnđãhìnhdungtấtcảnhữnghìnhảnhvàâmthanhđiênrồnày
trongđầu,bạnhãythửlạixemnócótácdụngkhơngnhé.
Hãynhắmmắtlạivànghĩvềkinhnghiệmxấuấymộtlầnnữa.Bạncịncảm
thấytồitệkhơng?Nếubạnlàmtheocácbướcnóitrên,bạnsẽthấykýứcxấuđó
khơngcịnlàmchobạncảmthấyđauđớnhoặcbuồnbãnữa.Trongthựctế,nghĩ
vềnóthậmchícịnkhiếnbạnthấybuồncười.
KểtừkhitơihọcđượcKỹThuậtXóaBỏKýỨcXấu,tơiđãdùngnóđểvượt
quanhữngthấtbạivàsựviệckhơngvuitrongqkhứkhiếntơigiậndữ,buồn


phiềnhoặcsợhãi.


Thayđổidángvẻ,thayđổicảmxúc
Cáchbạnsửdụngvàdichuyểncơthểcũngảnhhưởngđếncảmxúccủabạn.

Bạnbiếtkhơng,bạncóthểlậptứcthayđổicảmxúccủamìnhbằngcáchthay
đổi5yếutốcơthể.Tơigọichúnglà5“phímnóng”cơthể.Đólà:


Bạnvuilịngthựchiệnmộtvàibàitậpsauđâyđểtậnmắtchứngkiếnmình
cóthểthayđổicảmxúcnhanhnhưthếnào,chỉđơngiảnbằngcáchthayđổi5
“phímnóng”cơthểnhé.
Bàitập1:Trởnênbuồnchánuểoải
Cókhinàobạncảmthấychánđếnmứckhơngmuốnđộng
chânđộngtayvàolàmviệcgìkhơng?Tơichắclàbạnđãtừng
nhưvậy.
Tơimuốnbạnhìnhdungmìnhthậtsựbuồnchánvàuểoải
vàolúcnày.Hãynghĩđếnviệcbạnphảiđọc60trangsáchgiáo
khoamơnLịchsử.
Khibạncảmthấythậtsựbuồnchánvàuểoải,hãyđểýcơ
thểbạncũngbắtđầuthayđổi.
Điềugìxảyravớitưthếcủabạn?
Nétmặtbạncóbiểuhiệngì?
Chúýđếnhơithởcủabạn.
Bạnbắtđầunóinhưthếnàokhibạncảmthấybuồnchán?
Bạnthườngdichuyểnrasaokhibuồnchán?
Tơiđốnrằngkhibạncảmthấybuồnchán,bạnbắtđầurũngườixuống,đầu
cúithấp.Mắtbạnnhìnxuốngvàcóthểcịncaumàynữa.Hơithởcủabạnchậm
lại,nơnghơn.Giọngnóicủabạnnhỏvànhẹhơn.Bạncũngdichuyểnchậmhơn,
đúngkhơng?
Tạisaolạinhưvậy?Bởivìđểcóđượccảmgiácbuồnchánthậtsự,bạnphải

thayđổicơthểmìnhtheo5cáchnóitrên.Bạncóbiếtrằngnếubạnkhơngthay
đổitưthế,hơithở,cửđộngvànétmặtthìbạnkhơngthểcócảmgiácbuồnchán
khơng?
Chúngtatạoracảmxúccủachúngtabằngcáchthayđổi5“phímnóng”cơ
thể.Chúngtavẫnlàmđiềunàymộtcáchtựnhiênđếnnỗikhơngcầnsuynghĩ.
Bàitập2:Cốcảmthấyhàohứngtrongkhibiểuhiệnngơnngữcơthể
buồnchán
Bâygiờ,chúngtahãycùnglàmthửmộtviệccóvẻhơilạlùngmộtchút.Tơi
muốnbạngiữnguncơthểmìnhởtưthếkhibạncócảmgiáccựckỳbuồn


chán.
Hãyrũngườivàgụcđầuxuống.Thởthậtchậm
vàthậtnơng.Hãynhìnxuốngvàkhốclênvẻmặt
chánchường.Dichuyểnhoặccửđộngthậtchậm.
Bâygiờ,hồntồnkhơngthayđổibấtcứđiềugì
trêncơthể,tơimuốnbạnhãycốgắngcótâmtrạng
hàohứngmuốnlàmmộtviệcgìđó.Hãynghĩvềmột
việcmàbạnthườngthíchlàmnhất(nhưchơigame
chẳnghạn)vànói,“Bắtđầunào”bằnggiọngnóiủrũchánchườngnhất.
Bạncócảmthấyhàohứnglàmđiềuđókhơng?Tơitinchắcrằngchừngnào
cơthểcủabạncịnởnguntrạngthái“buồnchán”,bạnkhơngthểcócảmgiác
nhiệttìnhnăngnổmuốnlàmbấtcứviệcgì.
Bàihọcởđâylàtrừkhichúngtathayđổi5“phímnóng”cơthể,chúngta
khơngthểthayđổitâmtrạngcủamình.Vìthế,nếubạnngồirũngườitrênghế,
hơithởchậmchạpvànóivớigiọngủrũthìkhơngcócáchnàobạncóthểcảm
thấyhàohứngmuốnhànhđộngđược.
Bàitập3:Kíchhoạtđộnglựccủabạn
Lầnnày,tơimuốnbạnthayđổitriệtđểcáchbạnsửdụngcơthểmình.
Hãynghĩđếnnhữnglúcbạncảmthấycựckỳcóhứnglàmmộtviệcgìđó(ví

dụnhưtrướckhichơigamehoặcxemmộtbộphimhấpdẫn).
Bâygiờ,hãythayđổicơthểchophùhợpvớitâmtrạngcựckỳhưngphấn
này.Hãythởnhưcáchbạnthởkhiđanghàohứng.Hãylàmnhữngđộngtác
nhanh,quảquyết.Hãykhốclênmìnhvẻmặtsảngkhốivuivẻ.Hãyngồi/đứng
thẳngvànóibằngmộtgiọngmạnhmẽvớiâmđộcao.
Bạncónhậnthấycơthểmìnhtrởnênkhácđikhibạncảmthấyhàohứng
khơng?Đểcảmthấyhàohứng,phấnchấn,cơthểbạnphảilàmnhữngđiềusau:
1)Tưthế:haivaihướngrasau,ngựcưỡnra,đầungẩngcao
2)Nétmặt:cơmặtcăngra,mắtnhìntậptrung
3)Hơithở:nhanhhơnvàsâuhơn


4)Giọngnói:nhanhhơn,caohơnvàlớnhơn
5)Cửchỉ:nhanhhơnnhiều
Đólànhữngmãcơthểgiúpđưabạnvàotâmtrạng
trànđầyđộnglực.Trừkhibạnthayđổicơthểmìnhtheo
cáchnày,bạnsẽkhơngbaogiờcảmthấyhàohứng.
Bàihọcrútraởđâylànếubạnmuốntạoranhững
cảmxúcmạnhmẽ,tíchcực,bạnphảingaylậptứcthay
đổicáchsửdụngcơthểcủabạn.
Nếubạnmuốncócảmgiáctựtin,hãyđứngnhưcách
màbạnvẫnđứngkhibạncảmthấytựtin,tứclàđầu
ngẩngcao,ngựcưỡnra,haivaihướngrasau.Hãynóilớnvớigiọngquảquyết.
Hãydichuyểncơthểmộtcáchtựtin,thởsâuvàđều.Mơimímlạivàmắtnhìn
tậptrung.
ĐiềuvuinhấtlàchỉbằngcáchgiảvờNHƯTHỂbạnđangrấttựtin,bạnsẽ
thậtsựCẢMTHẤYtựtin.

Làmcáchnàođểtựtruyềnđộnglựcchobản
thânngaylậptức

Hãytưởngtượngkỳthicuốikhóacủabạnđangđếngầnmàbạnthìlạikhơng
muốnhọcchútnào.LàmthếnàođểápdụngnhữnggìbạnvừahọcđểCĨ
ĐỘNGLỰCNGAYLẬPTỨC?
Bước1:Thayđổicơthể
Nếubạnmuốncócảmgiáchàohứngtrànđầyđộnglực,bạnphảithayđổicơ
thểtheocáchtạoranhữngcảmxúcđó.
Dùđiềunàynghecóvẻđiênrồmộtchút,nhưngbạnhãynhảycẫnglên,nắm
chặthaitaylạivàhétlớn,“Quyếttâm!”Hãynóivớigiọngphấnkhíchnhấtrồi
hítmộthơithậtdàithậtsâuvàlàmvẻmặtthậthàohứng.
Nghehơingớngẩnnhưnghànhđộngnàylạicótácdụngxuađuổitâmtrạng
lườibiếngcủabạn,giúpbạnởvàotâmthếmuốnhànhđộngngaylậptức.


Bước2:Tậptrungvàonhữngsuynghĩtruyềncảm
hứng
Tiếptheo,hãytưởng
tượngbạnđạtđượcnhững
mụctiêumongmuốnbằng
cáchhànhđộng.Hãyhình
dungcảnhbạnlàmviệc
thậtvuivẻvàgặtháiđược
nhữnglợiíchmàbạncó
đượctừhànhđộngtích
cựccủamình.
Khitơimuốnmìnhở
trongtrạngtháihăngháihọctập,tơithườnghìnhdungcảnhmìnhnhậntồn
điểmtuyệtđối.Tơitưởngtượngmìnhsẽtựhàonhưthếnàovàgiađình,bạnbè
sẽngưỡngmộtơirasao.Sauđótơilạimườngtượnghìnhảnhmìnhngồihọcở
trườngĐạiHọcQuốcGiaSingaporevàtrởthànhtấmgươngthànhcơngtrong
kinhdoanh(mụctiêulớnnhấtcủatơi).

Bước3:Tậptrungvàonhữngsuynghĩkhiếnbạnsợhãi
Bạncónhậnthấychúngtacũngcó
độnglựclàmmộtviệcgìđókhichúngta
sợhãitrướcnỗiđaunếuKHƠNGlàmviệc
đókhơng?Chẳnghạn,bạncóthểcóđộng
lựchồntấtbàitậpvềnhàvìbạnsợbịcơ
giáophạt,larầyhoặcchêtrách.
Đểcóđộnglực,bạncũngnênnghĩđến
tấtcảnhữngNỖIĐAUmàbạnphảinếm
trảinếubạnkhơngbắtđầuhànhđộng.Tạo
ranhữnghìnhảnhđángsợtrongtâmtrí,
vàlàmchonótrởnênmạnhhơn,dữdội
hơnchođếnkhinóthúcđẩybạnhànhđộng.
Vídụ,tơitừngsợnhấtviệc:khơngtốtnghiệploạigiỏi,bịngườikháccười
chêvàphảisốngtrongcảnhnghèokhó.Tơidùngtấtcảnhữngnỗisợnàyđể
truyềnđộnglựcchomình.


×