Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

Giao An My Thuat Lop 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.07 KB, 14 trang )

(1)

Môn : Mó thuật


Bài : Thường thức mĩ thuật : XEM TRANH THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ
I. Mục tiêu :


- HS tiếp xúc , làm quen với tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ và hiểu vài nét về Tô Ngọc Vân .
- Nhận xét được tranh .


- Cảm nhận vẻ đẹp bức tranh .
II. Chuẩn bị :


Sưu tầm thêmtranh Tô Ngọc Vân .
III. Hoạt động dạy học chủ yếu :


Nội dung Thầy Trò Điều chỉnh


1. Hoạt động 1 : Giới thiệu
về Tô Ngọc Vân .


* MT : Nắm tiểu sử và 1 số
tác phẩm Tô Ngọc Vân .
* HT : Nhóm


2. Hoạt động 2 : Xem tranh
* MT : Nhận xét được bức
tranh .


* HT : Cá nhân


3. Hoạt động nối tiếp :- Chia nhóm đôi thảo luận nội
dung :


+ Nêu vài nét về tiểu sử hoạ sĩ
Tơ Ngọc Vân ?


+ Kể tên 1 số tác phẩm nổi
tiếng của Tô Ngọc Vân ?


- Nhận xét chốt ý đúng .


- Y/c HS quan sát tranh , trả lời
câu hỏi :


+ Hình ảnh chính bức tranh là
gì ?


+ Hình ảnh chính được vẽ như
thế nào ?


+ Bức tranh cịn những hình ảnh
nào nữa?


+ Màu sắc bức tranh thế nào ?
+ Tranh vẽ bằng chất liệu gì ?
+ Em thích bức tranh này không
?


- Chốt ý đúng .- Khen ngợi HS phát biểu tốt .
- Về quan sát màu sắc ở thiên
nhiên .


- Chuẩn bị bài : Vẽ trang trí :
màu sắc trong trang trí .


- Đọc mục 1 SGK .
- Thảo luận nhóm đơi .
- Đại diện báo cáo .
- Nhận xét .


- Từng HS trả lời .
- Nhận xét .


- Trưng bày tranh sưu
tầm được .


- Nhận xét sơ lược các
bức tranh .


- lắng nghe .(2)

Môn : Mó thuật


Bài : Vẽ trang trí : MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ
I. Mục tiêu :


- Hiểu vai trị , ý nghĩa màu sắc .
- Biết cách sử dụng màu .- Cảm nhận vẽ đẹp màu sắc .
II. Chuẩn bị :


Hộp màu , bảng pha màu , giấy vẽ , bút vẽ .
III. Hoạt động dạy học chủ yếu :


Nội dung Thầy Trò Điều chỉnh


1. Hoạt động 1 : Quan sát ,
nhận xét


* MT : Nắm vai trò ý nghóa
màu sắc .


* HT : Cá nhân , cả lớp .


2. Hoạt động 2 : Cách vẽ
mầu


* MT : Biết vẽ màu .
* HT : Cá nhân


3. Hoạt động 3 : Thực hành
* MT : Vẽ được bài trang
trí


* HT : Cá nhân
4. Hoạt động nối tiếp :- Y/c HS quan sát hình 1 SGK .
Hỏi :


+ Kể tên các màu em thấy
trong hình ?


+ Mỗi màu được vẽ ở những
hình nào ?


+ Màu nền , màu hoạ tiết giống
nhau hay khác nhau ?


+ Trong bài vẽ nhiều màu hay
ít màu ?


Vẽ màu như thế nào là đẹp ?
- Nhận xét chốt ý đúng .
- Hưóng dẫn HS cách vẽ màu .
- Y/c HS đọc mục 2 SGK .
- Nhấn mạnh ý chính để vẽ
màu đẹp :


+ Vẽ màu đều theo quy luật
xen kẽ .


+ Độ đậm nhạt cần khác nhau .
- Y/c vẽ trang trí hình chữ nhật .
- Nhắc nhở cố gắng hoàn thành
tại lớp .- Theo dõi giúp đỡ HS yếu .
- Treo bảng tiêu chí đánh giá .
- Nhận xét chung bài vẽ HS .
- Nhận xét tiết học . Chuẩn bị
bài sau .


- Quan sát tranh SGK ,
trả lời câu hỏi .


- Nhận xét .


- Lắng nghe .
- Đọc SGK .


- Vài HS nêu cách vẽ
màu .


- Nhận xét bạn .
- Thực hành vẽ tại lớp
trên giấy A4 .


- Trưng bày sản phẩm
theo 4 toå .


- Từng em đọc bảng
tiêu chí đánh giá .
- Cá nhân tiến hành
nhận xét đánh giá bài
vẽ của bạn .
(3)

Moân : Mó thuật


Bài : Vẽ tranh : ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM
I. Mục tiêu :


- HS biết tìm chọn nội dung , hình ảnh về trường em để vẽ tranh .
- Biết cách vẽ và vẽ được tranh theo đề tài .


- Ý thức giữ gìn , bảo vệ ngơi trường .
II. Đồ dùng dạy học :


- Sưu tầm tranh , ảnh về nhà trường . Bảng tiêu chí đánh giá .
- Giấy vẽ, dụng cụ học tập mĩ thuật .


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :


Nội dung Thầy Trò Điều chỉnh


a. Hoạt động 1 : Tìm , chọn
nội dung đề tài .


* MT : HS chọn được nội
dung đề tài .


* HT : Cả lớp .


b. Hoạt động 2 : Hướng
dẫn cách vẽ và vẽ tranh ..
* MT : HS biết cách vẽ và
vẽ được tranh .* HT : Cá nhân .


c. Hoạt động 3 : Nhận xét ,
đánh giá .


* MT : Biết nhận xét ,
đánh giá sản phẩm


của mình , của bạn .
* HT : Cá nhân , nhóm .
d. Hoạt động nối tiếp :


- Cho HS xem tranh sưu tầm .
+ Nêu khung cảnh chung của
trường .


+ Hình dáng của cổng trường ,
sân trường , các dãy nhà , hàng
cây như thế nào ?


+ Kể tên một số hoạt động ở
trường ?


+ Hãy chọn hoạt động cụ thể
để vẽ tranh.


- GV lưu ý HS : phải lựa chọn
nội dung yêu thích phù hợp với
khả năng , khơng chọn những


nội dung q khó .


- GV gợi ý cách vẽ tranh :
+ Vẽ hình ảnh chính trước ,
hình ảnh phụ sau , vẽ rõ nội
dung của hoạt động , vẽ màu
theo ý thích .


- Cho HS thực hành vẽ tranh ,
theo dõi giúp đỡ HS .


- Tổ chức cho HS trình bày sản
phẩm theo nhóm .


- Treo bảng tiêu chí đánh giá .
- Cho HS đánh giá sản phẩm .
- Nhận xét .


- Nhận xét giờ học .


- Tuyên dương những HS vẽ tốt
- Xem trước bài : Vẽ theo mẫu :
Khối hộp và khối cầu .


- Quan sát , 4 HS trả
lời câu hỏi , HS khác
nhận xét . .


- HS tự chọn , có thể
là phong cảnh trường ,


giờ học trên lớp , cảnh
vui chơi trong sân
trường ....


- Laéng nghe .


- Tham khảo hình
trong SGK


- Thực hành vẽ tranh .
- Trình bày sản phẩm
theo nhóm .


- 1 HS đọc bảng tiêu
chí .


- Đánh giá sản phẩm .
- Lắng nghe .(4)

Môn : Mó thuật


Bài : Vẽ theo mẫu : KHỐI HỘP VÀ KHỐI CẦU
I. Mục tiêu :


- Hiểu cấu trúc khối trụ và khối cầu , quan sát , so sánh , nhận xét hình dáng chung của mẫu và hình
dáng của từng vật mẫu .


- Biết cách vẽ và vẽ được mẫu khối hộp và khối cầu .


- Quan tâm tìm hiểu các đồ vật có dạng hình khối hộp và khối cầu .


II. Chuẩn bị :


- Mẫu khối hộp và khối cầu . Bảng tiêu chí đánh giá .
- Giấy vẽ , dụng cụ vẽ .


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :


Nội dung Thầy Trò Điều chỉnh


a. Hoạt động 1 : Quan sát ,
nhận xét .


* MT : HS biết quan sát ,
so sánh , nhận xét hình
dáng chung của mẫu và
hình dáng của từng vật
mẫu .


* HT : Cá nhân , cả lớp .


b. Hoạt động 2 : Biết cách
vẽ và vẽ được bức tranh .
* MT : HS biết cách vẽ và
vẽ được tranh .


* HT : Cá nhân .


- Cho HS quan sát vật mẫu .
- Hỏi :+ Các mặt của khối hộp giống
hay khác nhau ?


+ Khối hộp có mấy mặt ?
+ Khối cầu có đặc điểm gì ? Bề
mặt của khối cầu có giống bề
mặt của khối hộp không ?
+ So sánh độ đậm nhạt của 2
khối ?


+ Nêu tên 1 số đồ vật có dạng
khối hộp hoặc khối cầu ?
- GV tóm ý .


- GV gợi ý cách vẽ tranh ở từng
khối hình .


- Cho HS thực hành vẽ tranh ,
theo dõi giúp đỡ HS . Nhắc HS
khơng nên vẽ q


nhiều hình ảnh trong 1 bức
tranh


- Theo dõi , giúp đỡ HS yếu .


- Quan sát vật mẫu .
- 5 HS trả lời , HS
khác nhận xét .- Lắng nghe .


- Vài HS lặp lại cách
vẽ :


+ Khối trụ : Vẽ khung
hình trước , xác định tỉ
lệ các mặt của khối
hộp , vẽ phát hình các
mặt của khối bằng nét
thẳng , hồn chỉnh
hình .


+ Khối cầu : Vẽ khung
hình vuông , vẽ


đường chéo và trục
ngang , trục dọc của
hình ; lấy điểm đối
xứng qua tâm ; vẽ
phát hình .


- Thực hành vẽ tranh .(5)

c. Hoạt động 3 : Đánh giá
sản phẩm .


* MT : HS biết nhận xét ,
đánh giá sản phẩm của
mình , của bạn .* HT : Cá nhân , nhóm .
d. Hoạt động nối tiếp :


- Tổ chức cho HS trình bày sản
phẩm theo nhóm .


- Treo bảng tiêu chí đánh giá .
- Cho HS đánh giá sản phẩm .
- Nhận xét .


- Nhận xét giờ học .


- Tuyên dương những HS vẽ tốt
- Xem bài sau : Nặn con vật
quen thuộc .


- Trình bày sản phẩm
theo nhóm .


- 1 HS đọc bảng tiêu
chí .


- Đánh giá sản phẩm .
- Lắng nghe(6)

Môn : Mó thuật


Bài : Tập nặn tạo dáng : NẶN CON VẬT QUEN THUỘC
I. Mục tiêu :- Nhận biết hình dáng đặc điểm con vật .
- Biết cách nặn và nặn được con vật .
- Quan tâm chăm sóc , bảo vệ các con vật .
II. Chuẩn bị :


- Tranh một số con vật , đất nặn . Bảng tiêu chí đánh giá .
- Đất nặn và đồ dùng cần thiết để nặn .


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :


Nội dung Thầy Trò Điều chænh


a. Hoạt động 1 : Quan sát ,
nhận xét .


* MT : HS biết quan sát ,
so sánh , nhận xét hình
dáng đặc điểm con vật .
* HT : Cá nhân , cả lớp .


b. Hoạt động 2 : Hướng
dẫn cách nặn


* MT : HS biết cách nặn và
nặn được con vật .


* HT : Caù nhaân .


c. Hoạt động 3 : Đánh giá


sản phẩm .


* MT : HS biết nhận xét ,
đánh giá sản phẩm của
mình , của bạn .


* HT : Cá nhân , nhóm .


d. Hoạt động nối tiếp :


- Cho HS quan saùt tranh một số
con vật .


- Hỏi :


+ Nêu tên con vật trong tranh?
+ Con vật có những bộ phận
gì ?


+ Hình dáng chúng khi đi ,
đứng , chạy , nhảy ra sao ?
+ So sánh sự giống , khác nhau
giữa các con vật ?


+ Em thích con vật nào nhất ?
vì sao ?


- GV tóm ý .


- GV gợi ý cách nặn .


- Y/c HS nêu cách nặn .
- Chốt ý đúng .


- Nhắc nhở giữ vệ sinh khi nặn .
- Tổ chức cho HS trưng bày sản
phẩm theo nhóm .


- Treo bảng tiêu chí đánh giá .
- Cho HS đánh giá sản phẩm .
- Nhận xét .


- Nhận xét giờ học .


- Tuyên dương những HS nặn
đẹp .


- Chuẩn bị : Vẽ trang trí : Vẽ
hoạ tiết trang trí đối xứng


- Quan sát tranh .
- 5 HS trả lời , HS
khác nhận xét .


- Laéng nghe .
- Lắng nghe .
- Cách nặn :


+ Nhớ lại hình dáng ,
đặc điểm con vật .
+ Chọn màu đất nặn .


+ Nhào đất .


+ Nặn theo 2 cách :
Nặn từng bộ phận rồi
ghép lại : Nặn thanh
thỏi rồi vuốt , kéo tạo
thành hình dáng con
vật .


- Thực hành cá nhân ,
nặn con vật theo ý
thích .


- Trưng bày sản phẩm
theo nhóm .


- 1 HS đọc bảng tiêu
chí .(7)

Môn : Mó thuật


Bài : Vẽ trang trí : VẼ HOẠ TIẾT TRANG TRÍ ĐỐI XỨNG QUA TRỤC
I. Mục tiêu :


- HS nhận biết được các hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục .
- Biết cách vẽ , vẽ được các hoạ tiết trang trí đối xứng .
- Cảm nhận vẻ đẹp hoạ tiết trang trí .


II. Chuẩn bị :- GV : Hình gợi ý cách vẽ , một số bài vẽ trang trí .
- HS : Giấy A4 , dụng cụ vẽ .


III. Hoạt động dạy học chủ yếu :


Nội dung Thầy Trò Điều chỉnh


1. Hoạt động 1 : Quan sát
nhận xét


* MT : HS nhận biết được
các hoạ tiết trang trí đối
xứng qua trục .


* HT : Cá nhân , cả lớp


2. Hoạt động 2 : Hướng
dẫn cách vẽ


* MT : Biết cách vẽ hoạ
tiết .


* HT : Cá nhân .


3. Hoạt động 3 : Thực hành
* MT : Vẽ được các hoạ
tiết trang trí đối xứng .
* HT : Cá nhân , cả lớp


- Cho HS quan sát một số tranh


hoạ tiết .


- Giới thiệu các hoạ tiết đối
xứng .


- Hỏi : + Hoạ tiết này giống
hình gì ?


+ Hoạ tiết nằm trong
khung hình nào ?


+ Nhận xét các phần
hoạ tiết được chia qua các
đường trục ?


- Nhận xét chốt ý chung : Các
hoạ tiết này có cấu tạo đối
xứng , các phần được chia qua
trục đối xứng giống nhau và
bằng nhau .


- Treo bảng gợi ý cách vẽ lên
bảng .


- Hỏi gợi ý HS tìm ra cách vẽ .
- Nêu cách vẽ hoạ tiết ?
- Kết luận chung .


- Cho HS thực hành một trong
các dạngbài sau :


+ Hình vng , hình trịn ...
+ Hoạ tiết tự do đối xứng qua


- Quan sát tranh .
- Lắng nghe .
- Trả lời câu hỏi
- Nhận xét


- Quan sát .
- Trả lời .
- Cách vẽ :


+ Vẽ hình trịn ,hoặc
tam giác ...


+ Kẻ trục đối xứng .
+ Phác hoạ hình hoạ
tiết .


+ Vẽ nét chi tiết .
+ Vẽ màu theo ý thích
- Lắng nghe .


- Thực hành trên khổ
giấy A4 .(8)

4. Hoạt động 4 : Đánh giá


sản phẩm .


* MT : HS biết nhận xét ,
đánh giá sản phẩm của
mình , của bạn .


* HT : Cá nhân , nhóm .
5. Hoạt động nối tiếp :


trục ngang hoặc dọc ...
- Theo dõi giúp đỡ HS .


- Tổ chức cho HS trưng bày sản
phẩm theo nhóm .


- Treo bảng tiêu chí đánh giá .
- Cho HS đánh giá sản phẩm .
- Nhận xét .


- Nhận xét giờ học .


- Tuyên dương những HS vẽ
đẹp .


- Chuẩn bị : Vẽ tranh : Đề tài
an toàn giao thơng .


- Trưng bày sản phẩm
theo nhóm .- 1 HS đọc bảng tiêu
chí .


- Đánh giá sản phẩm .
- Lắng nghe .


- Lắng nghe(9)

Môn : Mó thuật


Bài : Vẽ tranh : ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO THƠNG
I. Mục tiêu :


- HS biết tìm chọn nội dung , hình ảnh về an tồn giao thơng để vẽ tranh .
- Biết cách vẽ và vẽ được tranh theo cảm nhận riêng .


- Ý thức chấp hành luật giao thông .
II. Đồ dùng dạy học :


- Sưu tầm tranh , ảnh về an tồn giao thơng , Một số biển báo , bài vẽ HS năm trước . Bảng tiêu chí đánh
giá .


- Giấy vẽ, dụng cụ học tập mĩ thuật .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :


Nội dung Thầy Trò Điều chỉnh


a. Hoạt động 1 : Tìm , chọn
nội dung đề tài .* MT : HS chọn được nội
dung đề tài .


* HT : Cả lớp .


b. Hoạt động 2 : Hướng
dẫn cách vẽ .


* MT : HS biết cách vẽ
tranh .


* HT : Cá nhân .


3. Hoạt động 3: Thực hành
* MT:Vẽ được tranh theo
cảm nhận riêng.


* HT : Cá nhân


4. Hoạt động 4 : Nhận xét ,
đánh giá .


* MT : Biết nhận xét ,
đánh giá sản phẩm của
mình , của bạn .


* HT : Cá nhân , nhóm .


- Cho HS xem tranh về an tồn
giao thơng .- Gợi ý HS nhận xét .


- GV lưu ý HS : Nhận ra hình
ảnh đúng sai về an tồn giao
thơng .


- Cho HS quan sát tranh SGK .
- GV gợi ý cách vẽ tranh .


- Cho HS thực hành vẽ tranh ,
theo dõi giúp đỡ HS . Nhắc HS
không nên vẽ quá nhiều hình
ảnh trong 1 bức tranh .


- Giúp đỡ HS yếu .


- Tổ chức cho HS trình bày sản
phẩm theo nhóm .


- Treo bảng tiêu chí đánh giá .
- Cho HS đánh giá sản phẩm .
- Nhận xét .


- Quan sát .
- Nhận xét :


+ Cách chọn nội dung
đề tài an toàn giao
thơng .+ Hình ảnh : Người đi
bộ , xe đạp ...


+ Khung cảnh chung :
Cây , nhà , ...


- Quan sát tranh ở
SGK .


-Tìm ra cách vẽ :
+ Sắp xếp và vẽ các
hình ảnh .


+ Vẽ hình ảnh chính
trước , hình ảnh phụ
sau .


+ Điều chỉnh hình vẽ ,
thêm các chi tiết .
+ Vẽ màu theo ý thích
- Thực hành vẽ tranh .


- Trình bày sản phẩm
theo nhóm .


- 1 HS đọc bảng tiêu
chí .


- Đánh giá sản phẩm .
(10)

5. Hoạt động nối tiếp : - Nhận xét giờ học .


- Tuyên dương những HS vẽ tốt
- Chuẩn bị : Vẽ theo mẫu : Mẫu
vẽ có dạng hình trụ và hình cầu


- Lắng nghe .(11)

Môn : Mó thuật


Bài : Vẽ theo mẫu : MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU
I. Mục tiêu :


- Nhận biết các vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu .
- Biết cách vẽ và vẽ được mẫu hình gần giống mẫu .
- Quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh .


II. Chuẩn bị :


- Mẫu hình trụ và hình cầu . Hình gợi ý cách vẽ . Bảng tiêu chí đánh giá .
- Giấy vẽ , dụng cụ vẽ .


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :


Nội dung Thầy Trò Điều chỉnh


a. Hoạt động 1 : Quan sát ,
nhận xét .* MT : HS nhaän biết các
vật mẫu có dạng hình trụ
và hình caàu .


* HT : Cá nhân , cả lớp .
b. Hoạt động 2 : Biết cách
vẽ và vẽ được bức tranh .
* MT : HS biết cách vẽ và
vẽ được tranh .


* HT : Nhoùm .


c. Hoạt động 3 : Đánh giá
sản phẩm .


* MT : HS biết nhận xét ,
đánh giá sản


phẩm của mình , của bạn .
* HT : Cá nhân , nhóm .
d. Hoạt động nối tiếp :


- Giới thêịu một số vật mẫu có
dạng hình trụ , hình cầu đã
chuẩn bị , HS quan sát và tìm ra
các đồ vật có dạng hình trụ và
hình cầu .


- Nhận xét . .- GV gợi ý cách vẽ , gọi vài HS
nêu lại .


- Gợi ý vẽ đậm nhạt bằng bút
chì đen .


- Gợi ý cho HS tự bài mẫu để
vẽ .


- Cho HS thực hành vẽ tranh ,
theo dõi giúp đỡ HS yếu . Nhắc
HS quan sát mẫu trước khi vẽ
và vẽ theo đúng vị trí , hướng
nhìn của mình .


- Tổ chức cho HS trình bày sản
phẩm theo


nhóm .


- Treo bảng tiêu chí đánh giá .
- Cho HS đánh giá sản phẩm .
- Nhận xét , bổ sung và chỉ ra
những bài vẽ đẹp và những
thiếu sót chung hoặc riêng ở 1
số bài .


- Nhận xét giờ học .


- Tuyên dương những HS vẽ tốt


- Chuẩn bị : Sưu tầm ảnh chụp
về điêu khắc cổ .


- Quan sát vật mẫu ,
chọn , bày mẫu theo
nhóm và nhận xét về
vị trí , hình dabg1 , tỉ
lệ đậm nhạt của mẫu .
- Lắng nghe .


- Vài HS lặp lại cách
vẽ :


+ Vẽ từ bao quát đến
chi tiết ; vẽ khung hình
chung và khung hình
riêng của từng vật
mẫu ; tìm tỉ lệ bộ phận
, vẽ phát hình bằng
nét thẳng ; nhìn mẫu ,
vẽ các chi tiết cho
đúng .


- Thực hành vẽ theo
nhóm .


- Trình bày sản phẩm
theo nhóm .


- 1 HS đọc bảng tiêu


chí .


- Đánh giá sản phẩm .


- Lắng nghe(12)

Môn : Mó thuaät


Bài : THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐIÊU KHẮC
CỔ VIỆT NAM


I. Mục tiêu :


- Làm quen với điêu khắc cổ VN .


- Cảm nhận được vài vẻ đẹp các tác phẩm điêu khắc cổ VN .
- Ý thức giữ gìn di sản văn hố dân tộc .


II. Chuẩn bị :


- Sưu tầm tranh , ảnh , tư liệu về điêu khắc cổ .
- Ảnh về tượng và phù điêu cổ ( Nếu có ) .
III. Hoạt động dạy học chủ yếu :


Nội dung Thầy Troø Điều chỉnh


1. Hoạt động 1 : Tìm hiểu
vài nét về điêu khắc cổ
* MT : Làm quen với điêu
khắc cổ VN .* HT : Cả lớp .


2. Hoạt động 2 : Tìm hiểu
1 số tượng và phù điêu nổi
tiếng


* MT : Cảm nhận được vài
vẻ đẹp các tác phẩm điêu
khắc cổ VN .


* HT : Cá nhân .


3. Hoạt động nối tiếp :


- Giới thiệu hình ảnh 1 số
tượng và phù điêu cổ ở
SGK để HS biết được :
+ Xuất xứ .


+ Nội dung đề tài .
+ Chất liệu .


a. Tìm hiểu về tượng :
- Y/c HS xem tranh tìm
hiểu đặc điểm các bức
tượng .


- Theo dõi HS trình bày .
Chốt ý đúng .b. Tìm hiểu về Phù Điêu :
- Y/c HS xem tranh tìm
hiểu đặc điểm các tranh
Phù Điêu .


- Theo dõi HS trình bày .
Chốt ý đúng .


- Gọi HS nêu 1 số tác
phẩm điêu khắc cổ có ở
địa phương ?


- Nhận xét chung .


- Khen ngợi HS tích cực
phát biểu ý kiến.


- Chuẩn bị : Vẽ trang trí :
Trang trí đối xứng qua trục
.


- Lắng nghe .


- Quan sát , đọc thơng tin
SGK tìm hiểu về :


+ Tượng Phật A-di-đà .
+ Tượng phật Bà Quan Âm
nghìn mắt nghìn tay .+ Tượng Vũ nữ Chăm .
- Cá nhân trình bày về :
Xuất xứ . Nội dung đề tài .
Chất liệu của từng bức
tượng.


- Nhận xét .


- Quan sát , đọc thơng tin
SGK tìm hiểu về :


+ Chèo thuyền ( Đình Cam
Đà , Hà Tây )


+ Đá cầu ( Đình Thổ Tang ,
Vĩnh Phúc ) .


- Cá nhân trình bày về :
Xuất xứ . Nội dung đề tài .
Chất liệu của từng bức
tranh


Phù Điêu .
- Nhận xét .


- Từng em nêu : Tên , ở
đâu , làm bằng


gì ?. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .(13)

Môn : Mó thuậtBài : Vẽ trang trí : TRANG TRÍ ĐỐI XỨNG QUA TRỤC
I. Mục tiêu :


- HS nắm được cách trang trí đối xứng qua trục .


- Biết cách vẽ , vẽ được bài trang trí đối xứng qua trục .
- Cảm nhận vẻ đẹp nghệ thuật trang trí .


II. Chuẩn bị :


- GV : Hình gợi ý cách vẽ , một số bài vẽ trang trí đối xứng .
- HS : Giấy A4 , dụng cụ vẽ .


III. Hoạt động dạy học chủ yếu :


Nội dung Thầy Trò Điều chỉnh


1. Hoạt động 1 : Quan sát
nhận xét


* MT : HS nhận biết được
cách trang trí đối xứng qua
trục .


* HT : Cá nhân , cả lớp
2. Hoạt động 2 : Hướng
dẫn cách vẽ


* MT : Biết cách vẽ hoạ
tiết trang trí đối xứng .


* HT : Cá nhân .


3. Hoạt động 3 : Thực hành
* MT : Vẽ được các hoạ
tiết trang trí đối xứng .
* HT : Cá nhân , cả lớp


4. Hoạt động 4 : Đánh giá
sản phẩm .


* MT : HS biết nhận xét ,
đánh giá sản phẩm của
mình , của bạn .


* HT : Cá nhân , nhóm .


- Cho HS quan sát một số
hình vẽ trang trí đối xứng
có dang hình trịn ,
vng ...


- Gọi nhận xét .


- Kết luận : Khi trang trí
cần kẻ trục đối xứng để
vẽ hoạ tiết cho đều .
- Treo bảng gợi ý cách vẽ
lên bảng .


- Hỏi gợi ý HS tìm ra cách


vẽ .


- Nêu cách vẽ hoạ tiết
trang trí ?


- Kết luận chung .


- Cho HS thực hành một
trong các dạng bài sau :
+ Hình vng , hình
trịn ...


+ Hoạ tiết tự do đối xứng
qua trục ngang


hoặc dọc ...


- Theo dõi giúp đỡ HS .
- Tổ chức cho HS trưng
bày sản phẩm theo nhóm .
- Treo bảng tiêu chí đánh
giá .


- Cho HS đánh giá sản
phẩm .


- Nhận xét .


- Quan saùt tranh .- Nhận xét với nội dung :
+ Các phần hoạ tiết 2 bên
trục giống nhau , bằng
nhau , cùng màu ..


+ Có thể đối xứng qua
nhiều trục .


- Quan sát .
- Trả lời .
- Cách vẽ :


+ Vẽ hình trịn ,hoặc
vuông , chữ nhật ...


+ Kẻ trục đối xứng .


+ Vẽ các mảng chính , phụ .
+ Vẽ hoạ tiết phù hợp .
+ Vẽ màu theo ý thích .
- Lắng nghe .


- Thực hành trên khổ giấy
A4 .


- Trưng bày sản phẩm theo
nhóm .


- 1 HS đọc bảng tiêu chí .
- Đánh giá sản phẩm .
(14)

5. Hoạt động nối tiếp : - Nhận xét giờ học .
- Tuyên dương những HS
vẽ đẹp .


- Chuẩn bị : Vẽ tranh : Đề
tài ngày nhà giáo Việt
Nam 20 – 11 .


- Laéng nghe . . .
. . .
. . .
. . .
. . .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×