Tải bản đầy đủ (.ppt) (9 trang)

Su viec va nhan vat trong van TS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (59.08 KB, 9 trang )

(1)

KIỂM TRA BÀI CŨCâu hỏiVăn tự sự là gì?
(2)

SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰsự việc khởi đầu


1. sự việc trong văn tự sựsự việc phát triển


sự việc cao trào


I. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ


1. Vua Hùng kén rể.2. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đến cầu hôn.


3. Vua Hùng ra điều kiện chọn rể.


4. Sơn tinh đến trước được vợ.5. Thuỷ Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh


Sơn Tinh
(3)

SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰI. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ1. sự việc trong văn tự sự
Chỉ ra mối quan hệ giữa các sự việc?1. Vua Hùng kén rể.


2. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đến cầu hôn.


Nguyên nhân(4)

SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰI. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ1. sự việc trong văn tự sự1. Vua Hùng kén rể.


2. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đến cầu hôn.


Nguyên nhân (mở đầu)


Kết quả


Nguyên nhân


3. Vua Hùng ra điều kiện chọn rể.


Kết quả


Nguyên nhân


(5)

SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰI. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ1. sự việc trong văn tự sựSự việc phải có đủ điều kiện:


Do ai làm.
Xảy ra ở đâu.
Lúc nào.


Nguyên nhân.
Diễn biến.
Kết quả.


Chọn sự việc phải:(6)

SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰI. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ1. sự việc trong văn tự sự


2. Nhân vật trong văn tự sựMối quan hệ giữa nhân vật và sự việc?
Nhân vật làm nên sự việc.


Không có nhân vật thì khơng có sự việc.


Nhân vật chính là:


•Nhân vật được nói đến nhiều nhất.
•Liên quan đến mọi sự việc


•thể hiện chủ đề tư tưởng.
Nhân vật phụ là:


•Nhân vật xuất hiện ít hơn nhân vật chính(đơi khi chỉ xuất hiện một lần trong truyện)
•Giúp nhân vật chính hoạt động(7)

SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰI. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ1. sự việc trong văn tự sự


2. Nhân vật trong văn tự sựNhân vật được thể hiện qua:
• Tên gọi


• Lai lịch
• Tính nết
• Hình dáng
• Việc làm
• …(8)

SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰI. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ
1. sự việc trong văn tự sự


2. Nhân vật trong văn tự sự
(9)

Bài tập 1


Nhân


VậtVaitrò

Việc làm

Ý nhĩaSơn


Tinh


Thuỷ


Tinh


Hùng


Vương


Mỵ


Nương


NV chính
NV chính
NV phụ
NV phụ


Vẫy tay về phía đơng ...
Vẫy tay về phía tây…


Gọi gió…hơ mưa…


làm dông bão…


Kén rể


Đại diện cho sức mạnh của ND
và ước mơ chiến thắng thiên tai
của người xưa.


Hiện tượng mưa bão, lũ lụt
hàng năm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×