Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

Thực trạng sản xuất kinh doanh và thực trạng hoạt động Marketing của Công ty CP xây dựng số 21

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (255.56 KB, 27 trang )

MỤC LỤC
Trang
Phần 1- Tổng quan về Công ty cổ phần số 21.......................................4
1.1 Sơ lược về Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
và Xây dựng Việt Nam – VNACONEX......................................................4
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ………………………...........4
1.1.2 Sứ mệnh, triết lí kinh doanh ………………………….............4
1.1.3 Lĩnh vực hoạt động ……………………………………..........5
1.1.4 Đơn vị thành viên………………………………………..........7
1.1.5 Thành tựu………………………………………………..........7
1.2 Lịch sử ra đời và phát triển của công ty Cổ phần Xây dựng số 21..............11
1.3 Bộ máy tổ chức quản lý, chức năng nhiệm vụ, các lĩnh vực kinh doanh của
công ty………………….............................................................................12
1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty…………………………............12
1.3.2 Lĩnh vực hoạt động………………………………….............13
1.4 Thị trường và môi trường kinh doanh, các nguồn lực của công
ty…………………………………………………….................................14
1.4.1 Thị trường và môi trường kinh doanh………………..............14
1.4.2 Nguồn lực của công ty……………………………….............16

Phần 2: Thực trạng sản xuất kinh doanh và thực trạng hoạt động
Marketing của công ty…...........................................................19
2.1 Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty…………………… .............19
2.1.1 Tình hình sản xuất kinh doanh từ năm 2004 – 2007 …...........19
2.1.2 Nhận xét…………………………………………….............22
2.2 Thực trạng hoạt động Marketing của công ty……………………............22
2.2.1 Tổ chức hoạt động Marketing trong công ty…………...........22
2.2.2 Hoạt động nghiên cứu, dự báo thị trường xây
dựng……………………………….........................................23
1
2.2.3 Hoạt động triển khai các chiến lược Marketing


Mix…………...........................................................................23
Phần 3: Một số nhận xét ………………………………………..............26
Định hướng đề tài chuyên đề tốt nghiệp………………… ...............27
2
PHẦN 1 – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 21
1.1- Sơ lược về tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam –
VINACONEX
1.1.1- Lịch sử hình thành và phát triển:
Được thành lập ngày 27/09/1988, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
Việt Nam – VINACONEX, tiền thân là Công ty dịch vụ và xây dựng nước ngoài, có
nhiệm vụ quản lý cán bộ, công nhân ngành xây dựng làm việc ở các nước Bungaria,
Tiệp Khắc, Liên Xô cũ và Iraq. Từ một doanh nghiệp hoạt động chuyên ngành quản lý
lao động ở nước ngoài, Tổng công ty đã xác định mục tiêu của Tổng công ty là đa
doanh, đa dạng hóa sản phẩm, hoạt động đa lĩnh vực, từng bước xây dựng lực lượng
nòng cốt, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển và không
ngừng lớn mạnh.
Ngày 20/11/1995, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
xây dựng đã có quyết định số 992/BXD – TCLĐ về việc thành lập lại Tổng Công ty
Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX theo mô hình Tổng Công ty 90
với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động rộng hơn. Theo quyết định
này, Tổng Công ty được Bộ xây dựng cho phép tiếp nhận một số công ty xây dựng thuộc
Bộ về trực thuộc Tổng Công ty.
Khác với các đơn vị khác trực thuộc Bộ xây dựng, ngay từ khi mới thành
lập, VINACONEX là một Tổng Công ty đã xác định phương châm kinh doanh đa ngành
và hiện nay VINACONEX đã trở thành một trong những Tổng Công ty đa doanh hàng
đầu của Bộ xây dựng với chức năng chính là xây lắp các công trình dân dụng, công
nghiệp, cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước và môi trường…, xuất nhập khẩu máy móc, thiết
bị, vật tư phục vụ ngành xây dựng và các ngành kinh tế khác; đưa lao động đi làm việc
có thời hạn ở nước ngoài, đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất và các ngành kinh tế khác

như sản xuất vật liệu xây dựng, các khu đô thị, khu công nghiệp, các dự án điện, nước…
Tổng Công ty hiện có hơn 70 đơn vị đầu mối trực thuộc hoạt động trên khắp
mọi miền của đất nước với đội ngũ hơn 40.000 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân
viên trong đó có nhiều người đã được đào tạo và làm việc ở nước ngoài, có kiến thức
chuyên sâu và giàu kinh nghiệm.
Hiện nay, trụ sở chính của Tổng Công ty tại: Tòa nhà VINACONEX – Khu
đô thị Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội.
1.1.2- Sứ mệnh, triết lý kinh doanh:
3
- Sứ mệnh: phấn đấu xây dựng VINACONEX trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu
của ngành xây dựng Việt Nam, hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan tâm
đến trách nhiệm xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của đất nước.
- Triết lý kinh doanh:
+ Giá trị cơ bản của VINACONEX:
• Con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của VINACONEX
• Đoàn kết, hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong công
ngiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống, là văn hóa của
VINACONEX.
• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục được cải tiến, đáp
ứng yêu cầu của khách hàng.
• Lợi nhuận là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và phát triển.
• Trách nhiệm với xã hội là mục tiêu hàng đầu của VINACONEX.
+ Những nguyên tắc định hướng:
• Khách hàng là trung tâm của công việc, là đối tượng phục vụ quan
trọng nhất.
• Chất lượng, thời gian giao nhận sản phẩm thỏa mãn yêu cầu khách
hàng là ưu tiên số 1.
• Quan hệ hợp tác rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực.
• Liên tục đào tạo nguồn lực, không ngừng cải tiến và đổi mới mọi
mặt là vấn đề cốt lõi để thành công.

• Đoàn kết mọi người cùng nhau hợp tác trong mọi công việc là cách
làm việc chung của cán bộ công nhân viên của VINACONEX,
VINACONEX là một tập thể thống nhất, mọi người tin tưởng và
tôn trọng.
1.1.3- Lĩnh vực hoạt động:
• Đầu tư và kinh doanh bất động sản:
Kinh doanh Bất động sản là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng mang lại
hiệu quả cao và được VINACONEX xác định là lĩnh vực kinh doanh trọng yếu,
nhất là đối với một doanh nghiệp có năng lực về xây lắp, sản xuất vật liệu xây
dựng, xuất nhập khẩu và có kinh nghiệm về quản lí đầu tư xây dựng. Hiện nay,
VINACONEX đang tập trung triển khai hàng loạt các dự án đầu tư kinh doanh
bất động sản lớn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác.
4
• Xây lắp công trình:
VINACONEX đang được biết đến là một nhà thầu xây lắp hàng đầu của
ngành xây dựng Việt Nam với năng lực thực hiện các dự án lớn như xây dựng
dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kĩ thuật đô thị, giao thông, thuỷ lợi … dưới các
hình thức nhận thầu, tổng thầu xây lắp, tổng thầu EPC. Đây là lĩnh vực hoạt động
then chốt, sẽ luôn được VINACONEX tăng cường về nguồn lực, đổi mới công
nghệ, thiết bị để đảm nhận thực hiện các quy mô lớn và phức tạp hơn.
• Tư vấn, thiết kế:
Tư vấn thiết kế là một trong những lĩnh vực hoạt động còn mới của
VINACONEX. Nhận thức được trình độ và năng lực tư vấn của doanh nghiệp
Việt Nam hiện nay chậm sau hàng chục năm so với các nước khác trong khu vực
và trên thế giới, VINACONEX luôn tìm tòi và đưa ra những ý tưởng để các sản
phẩm của mình có thể bắt kịp cùng với xu hướng phát triển chung hiện nay. Các
giải pháp về quy hoạch, kiến trúc, kiết cấu… do VINACONEX đề xuất đều
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của cuộc sống,
mang hơi thở thời đại nhưng cũng đậm đà bản sắc dân tộc.
• Sản xuất công nghiệp:

Gắn kết giữa kinh doanh bất động sản – tư vấn thiết kế và xây lắp, sản
xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, là lĩnh vực trọng tâm trong các lĩnh vực
hoạt động của VINACONEX. Các sản phẩm sản xuất công nghiệp và vật liệu xây
dựng của VINACONEX là những sản phẩm thiết yếu đối với đời sống xã hội,
hàm chứa công nghệ cao, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại mà
mang tính cạnh tranh trên thị trường.
• Xuất khẩu lao động:
Với kinh nghiệm là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu lao động,
VINACONEX đã góp phần vào việc giải quyết công ăn việc làm, mang lại lợi ích
cho người lao động và cho doanh nghiệp. Với đội ngũ kỹ sư và công nhân có chất
lượng cao kết hợp với việc quản lý có hiệu quả lực lượng lao động và chuyên gia
sang làm việc tại nước ngoài, uy tín của VINACONEX trên thị trường quốc tế
càng được nâng cao và được các đối tác đánh giá là địa chỉ đáng tin cậy.
• Xuất nhập khẩu:
Trong lĩnh vực kinh doanh máy móc thiết bị, vật tư ngành xây dựng, từ
lâu Tổng công ty VINACONEX đã là một nhà cung cấp có uy tín cho các doanh
nghiệp trong ngành xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, đặc biệt là những dây chuyền
đồng bộ sản xuất vật liệu xây dựng, thiết bị thi công, thiết bị, vật tư chuyên ngành
5
cấp thoát nước và xử lý môi trường. Hiện nay, VINACONEX còn mở rộng hoạt
động xuất nhập khẩu sang tất cả các loại hàng hoá phục vụ sản xuất và tiêu dùng.
• Đầu tư tài chính:
VINACONEX đã và đang mở rộng các hoạt động đầu tư tài chính, tham
gia thị trường vốn, thị trường tiền tệ, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước
và các cổ đông, mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín
dụng trong và ngoài nước. Định hướng mang tính chiến lược trong lĩnh vực đầu
tư tài chính sẽ làm động lực thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh
đang phát triển.
• Các lĩnh vực khác:
Luôn kiên trì với phương châm hoạt động đa doanh, đa dạng hoá lĩnh

vực hoạt động và sản phẩm, Tổng công ty đã không ngừng mở rộng các ngành
nghề kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh thương mại – du
lịch – khách sạn, khu vui chơi giải trí, giáo dục đào tạo, bóng đá, dịch vụ bảo
hiểm, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ đô thị.
1.1.4- Đơn vị thành viên:
• Ban quản lý dự án đầu tư
• Đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp
• Đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
• Đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng
• Đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế
• Đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại dịch vụ
• Đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

1.1.5- Thành tựu:
Trong quá trình xây dựng và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của
Tổng Công ty VINACONEX luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định. Thực hiện
phương châm đa dạng hoá kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm, Tổng Công ty trở thành
một tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, từ 20% - 25%
trong những năm qua, giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cũng như các khoản
nộp ngân sách ngày càng tăng, đời sống cán bộ nhân viên ngày càng được cải thiện.
Thành tựu của Tổng Công ty trong những năm tăng trưởng dưới đây:
6


Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu đồ 1: Biểu đồ tăng trưởng đẩu tư

Đơn vị: Đồng
Biểu đồ 2: Biểu đồ tăng trưởng thu nhập bình quân CBCNV
7

Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu đồ 3: Biểu đồ tăng trưởng sản lượng

Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu đồ 4: Biểu đồ tăng trưởng doanh thu
8


Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu đồ 5: Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận
Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu đồ 6: Biểu đồ nộp ngân sách qua các năm
9
1.2- Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng số 21
- Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng số 21
- Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Construction Joint Stock Company No 21
- Tên viết tắt: VINACONEX 21 JSC
- Hình thức: Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 là doanh nghiệp được thành lập
theo hình thức giữ nguyên giá trị thuộc vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp
nhà nước – Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 thuộc Tổng Công ty VINACONEX,
phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn để phát triển doanh nghiệp.
- Trụ sở: Tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây.
- Lịch sử ra đời và phát triển:
Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 là đơn vị của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu
và Xây dựng Việt Nam.
Tiền thân công ty được hình thành từ đội công trình kiến trúc II thuộc Công ty
kiến trúc Hà Tây theo quyết định số 836QĐ/UB ngày 7- 5- 1969 của Uỷ ban
Hành chính tỉnh Hà Tây thành Công ty kiến trúc Khu Nam.
Từ năm 1969, công ty đã trở thành một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập với
nhiệm vụ thi công các công trình thuộc địa bàn thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây,

tỉnh Hà Sơn Bình cũ. Trong thời kỳ khó khăn của đất nước đơn vị đã cố gắng lo
công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động và không ngừng phát triển, góp phần
vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 1992, công ty chuyển đổi thành Công ty xây dựng Khu Nam theo quyết
định số 473 ngày 1- 12- 1992 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây xác định lại năng
lực pháp lý của doanh nghiệp trong thời kỳ mới, bổ sung ngành nghề và lĩnh vực
kinh doanh. Qua 3 lần đăng ký thay đổi từ 1992, 1998, đến 2001 đơn vị đã bổ
sung ngành nghề và bổ sung thêm vốn, điều này đã khẳng định sự phát triển bền
vững của công ty.
Năm 2002, để tạo bước nhảy vọt cho sự phát triển, công ty đã gia nhập làm
thành viên của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam theo quyết
định số 1278 ngày 11- 10- 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đổi tên thành Công
ty Xây dựng số 21- VINACONEX.
Theo chủ trương của Chính phủ về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, căn cứ
Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19- 06- 2002 của Chính phủ về việc chuyển
Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, căn cứ Quyết định số 1834 ngày
26- 11- 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuyển doanh nghiệp nhà nước Công
Xây dựng số 21 VINACONEX thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 21.
Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định của Pháp luật, hoạt động
theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp luật. Từ khi là
thành viên của Tổng VINACONEX, công ty đã có những bước đột phá mới đạt
10

×