Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Tài liệu Những điều cần biết về ổ đĩa mềm pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.09 KB, 2 trang )

Những điều cần biết về ổ đĩa mềm
NGUYỄN VINH (IT4Viet Group)
I. Cách đăng ký ổ đĩa mềm A:
Trường hợp ổ mềm mới lắp vào nhưng không thể hoạt động được, dù đem qua máy khác thử vẫn hoạt động tốt, có
thể do bạn đã đăng ký sai dung lượng ổ mềm trong BIOS (đăng ký loại 1.2MB thành 1.44MB hoặc ngược lại chẳng
hạn). Bạn hãy làm theo các bước sau để khắc phục (ở đây, tôi giới thiệu với bạn hai loại BIOS, loại khi khởi động
bấm Del và loại khi khởi động máy bấm F2 để vào chương trình cấu hình CMOS).
- Loại BIOS thứ nhất:
Khởi động máy và bấm Delete cho đến lúc thấy bảng cấu hình CMOS, bạn tiếp tục mục đầu tiên: Standard CMOS
Features và bấm Enter. Dùng phím mũi tên lên xuống chọn mục: Drive A [1.2M , 5.25”] và bấm Page Up hoặc
Page Down để chọn lại thành Drive A [1.44M, 3.5”]. Cuối cùng bấm F10 để chấp nhận thay đổi này.
- Loại BIOS thứ hai: Khởi động máy và bấm F2 cho đến lúc vào được bảng cấu hình CMOS, tiếp tục bấm Ctrl để
chọn loại ổ đĩa mềm như: A: và B: thành loại 1.44 MB.
Tiếp theo bấm Alt+B để chấp nhận thay đổi này.
II. Để khởi động bằng đĩa mềm A:
Thông thường, khi khởi động máy, hệ thống sẽ dò tìm những tập tin hệ thống MSDOS.SYS, IO.SYS trong đĩa A,
nhưng nếu máy đã chọn khởi động bằng những ổ đĩa khác thì sẽ không khởi động bằng đĩa mềm A được.
Loại BIOS thứ nhất:
Vào bảng cấu hình CMOS và chọn mục thứ hai là Advanced BIOS Features, bấm Enter, rồi sử dụng các phím mũi
tên lên xuống di chuyển đến mục ưu tiên khởi động cho các thiết bị ổ đĩa (Boot Device). Dùng phím Page Up hoặc
Page Down để chọn Floppy, A: hoặc sắp lại thứ tự có ổ đĩa A: đứng đầu.
Sau đó nhấn phím F10 rồi Enter để chấp nhận sự thay đổi trên.
Loại BIOS thứ hai:
Khởi động và bấm F2 để vào CMOS, chọn mục Boot Sequence. Tiếp theo, bấm Ctrl để chọn ổ đĩa ưu tiên khởi động
rồi dùng phím Ctrl để chọn ổ đĩa Diskette Drive A:
Cuối cùng bấm Alt+B để chấp nhận sự thay đổi.
III. Những sự cố có thể xảy ra cho ổ đĩa mềm:
1. Ổ đĩa đọc ghi dữ liệu vẫn bình thường nhưng không thể định dạng (Format) được hoặc đưa sang máy khác lại
không đọc được (tất nhiên máy đó vẫn đọc được những đĩa mềm khác). Lý do có thể do đầu từ của ổ đĩa mềm bị
lệch tâm hoặc do lỗi của nhà sản xuất.
2. Ổ đĩa đọc ghi lúc được lúc không và phát ra tiếng kêu lớn. Trường hợp này cần phải thay ổ đĩa mới, nếu không,


sẽ gây hư đĩa mềm và làm chậm máy.
3. Ổ đĩa hoạt động rất tốt nhưng lại không khởi động bằng đĩa mềm được: Có thể do Mainboard hoặc khai báo sai
CMOS, bạn chỉ việc làm theo mục thứ hai ở phần trên.
4. Ổ đĩa hoạt động không được mà đèn của ổ đĩa sáng liên tục không tắt: Do cắm ngược dây dữ liệu trong máy, bạn
chỉ việc mở nắp máy, tháo dây dữ liệu và xoay cắm ngược trở lại là xong

×