Tải bản đầy đủ (.ppt) (44 trang)

Tài liệu Tiểu luận "Những điều cần chú ý khi thiết kế website" pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.02 MB, 44 trang )


Bài tiểu luận
Bài tiểu luận
Những điều cần chú ý khi thiết kế
Những điều cần chú ý khi thiết kế
website
website
Sinh viên thực hiện : Phí Thị Minh Ngọc
Sinh viên thực hiện : Phí Thị Minh Ngọc
Lớp
Lớp
: PH26A
: PH26A
Trường
Trường
: ĐH Văn hóa Hà Nội
: ĐH Văn hóa Hà Nội

Kết cấu bài:
Kết cấu bài:
I.
I.Đặt vấn đề
Đặt vấn đề
II.
II.
Giải quyết vấn đề
Giải quyết vấn đề
III.
III.
Đánh giá kết luận
Đánh giá kết luận
IV.
IV.
Phụ lục
Phụ lục
V.
V.
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo

9 lý do bạn nên thiết kế website
9 lý do bạn nên thiết kế website
1.
1.
Tiếp cận với nhóm độc giả tiềm năng
Tiếp cận với nhóm độc giả tiềm năng
2.
2.
Tận dụng được các cơ hội tiếp xúc với đối tác thông
Tận dụng được các cơ hội tiếp xúc với đối tác thông

qua website
qua website
3.
3.
Thông tin của website được duy trì 24/24
Thông tin của website được duy trì 24/24
4.
4.
Công bố thông tin bất cứ thời gian nào
Công bố thông tin bất cứ thời gian nào
5.
5.
Quảng cáo không giới hạn
Quảng cáo không giới hạn
6.
6.
Vươn tới một thị trường có thu nhập cao trong xã
Vươn tới một thị trường có thu nhập cao trong xã
hội
hội
7.
7.
Nhận và trả lời câu hỏi trực tiếp mà độc giả yêu cầu
Nhận và trả lời câu hỏi trực tiếp mà độc giả yêu cầu
8.
8.
Giải quyết thông tin nội bộ
Giải quyết thông tin nội bộ
9.
9.

Tiết kiệm chi phí và thời gian
Tiết kiệm chi phí và thời gian

Giải quyết vấn đề
Giải quyết vấn đề
1.
1.
Chuẩn bị
Chuẩn bị
1.1.Mục đích và đối tượng của website
1.1.Mục đích và đối tượng của website
1.2.lập kế hoạch thiết kế
1.2.lập kế hoạch thiết kế
2.
2.
Lập website
Lập website
2.1.Thiết kế website
2.1.Thiết kế website
2.2.Lập trình website
2.2.Lập trình website
2.3.Kiểm tra chất lượng toàn diện
2.3.Kiểm tra chất lượng toàn diện
3.
3.
Một số chú ý
Một số chú ý
3.1.Đăng kí miền Domain name
3.1.Đăng kí miền Domain name
3.2.thuê máy chủ web hosting

3.2.thuê máy chủ web hosting
3.3.Sử dụng website
3.3.Sử dụng website

1.
1.
Chuẩn bị
Chuẩn bị
1.1.mục đích và đối tượng
1.1.mục đích và đối tượng
1.2.lập kế hoạch thiết kế
1.2.lập kế hoạch thiết kế
1.1Mục đích và đối tượng
1.1Mục đích và đối tượng
1.1.1.
1.1.1.
Mục đích
Mục đích


- Xác định mục đích của website là gì?
- Xác định mục đích của website là gì?


- Muốn hướng tới ai
- Muốn hướng tới ai
1.1.2
1.1.2
Đối tượng của website
Đối tượng của website

Có thể chia thành 3 nhóm như sau
Có thể chia thành 3 nhóm như sau


-
-
Các độc giả mới và không thường xuyên
Các độc giả mới và không thường xuyên


-
-
Các độc giả chuyên nghiệp,thường xuyên
Các độc giả chuyên nghiệp,thường xuyên


-
-
Các độc giả nước ngoài
Các độc giả nước ngoài

1.
1.
Chuẩn bị
Chuẩn bị


1.1Mục đích và đối tượng
1.1Mục đích và đối tượng
1.2.Lập kế hoạch thiết kế

1.2.Lập kế hoạch thiết kế


1.2.
1.2.
Lập kế hoạch thiết kế
Lập kế hoạch thiết kế
1.2.1.
1.2.1.
Mô tả về nội dung
Mô tả về nội dung
1.2.2.
1.2.2.
Xác định nguồn tài liệu
Xác định nguồn tài liệu
1.2.3.
1.2.3.
Xác định cấu trúc của sitemap
Xác định cấu trúc của sitemap
1.2.4.
1.2.4.
Xây dựng sitemap
Xây dựng sitemap

Sơ đồ cấu tạo site map như hình

2.
2.
Lập website
Lập website

2.1.Thiết kế website
2.1.Thiết kế website
2.2.Lập trình website
2.2.Lập trình website
2.3.Kiểm tra chất lượng toàn diện
2.3.Kiểm tra chất lượng toàn diện
2.1.
2.1.
Thiết kế webite
Thiết kế webite
2.1.1.
2.1.1.
Phác thảo website
Phác thảo website
2.1.2.
2.1.2.
Thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa

Hãy sử dụng bút chì để phác thảo ý tưởng website

2.1.2.
2.1.2.
Thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa

Đầu tiên chúng ta cần xem bố cục có hợp
Đầu tiên chúng ta cần xem bố cục có hợp
lý không,vì vâyh không nên phối màu
lý không,vì vâyh không nên phối màu

trước và nên để thang màu xám,sau khi đã
trước và nên để thang màu xám,sau khi đã
vừa ý ta tiến hành phối màu
vừa ý ta tiến hành phối màu

Chưa
phối
màu
chữ
Đã
phối
màu
chữ

Để tạo phong cách riêng ta cần chú ý
Để tạo phong cách riêng ta cần chú ý
các tiêu chí sau
các tiêu chí sau

T
T
ính cân bằng
ính cân bằng

Độ tương phản
Độ tương phản

Điểm nhấn
Điểm nhấn


Không gian
Không gian

Tính thống nhất
Tính thống nhất

Hình
minh họa
tính cân
bằng

Hình minh họa về độ tươn phản

Hình minh họa về điểm nhấn

Hình minh họa về không gian

×