Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Tài liệu Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Câu chuyện của gà tồ - Lớp : Mầm pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (137.74 KB, 3 trang )

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Chủ Đề: Những con vật cưng
Đề tài: Câu chuyện của gà tồ
Lớp : Mầm


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
I. Mục đích yêu cầu:
- Cung cấp và rèn luyện kỹ năng so sánh chiều cao hai đối tượng. Nhận biết
sự khác nhau về chiều qua: cao hơn, thấp hơn.
- Củng cố kiến thức của trẻ về hình ảnh con gà.
- Trẻ lắng nghe và hiểu được nội dung câu chuyện.
- Hát đúng lời bài hát và vận động theo nhạc bài hát: đàn gà trong sân
II. Chuẩn bị:
- Truyện rối hoặc truyện tranh nhân vật rời: câu chuyện của gà tồ
- Nhạc bài hát: đàn gà trong sân
- Thẻ hình một số con vật có 2 kích thước cao hơn và thấp hơn.
- Giấy có vẽ
III. Hoạt động:
1. Hoạt động 1: Câu chuyện của gà tồ
Cô và trẻ cùng hát và vận động theo nhạc: đàn gà trong sân


Trò chuyện: Trong sân có rất nhiều bạn gà, làm sao để biết bạn nào cao hơn?
Bạn nào thấp hơn? (trẻ trả lời theo suy nghĩ)
Các bạn chú ý lắng nghe xem trong câu chuyện này, làm cách nào để so
chiều cao của mình với mọi người.
Hoạt động 2: Ai cao hơn? Ai thấp hơn?
Cô cho trẻ chơi trò chơi: Gió thổi: Thổi mỗi nhóm 2 bạn.
Cô chọn 1 nhóm lên và trò chuyện với trẻ:
Theo các bạn, 2 bạn này, bạn nào cao hơn? Bạn nào thấp hơn?
Làm sao để biết ai cao hơn, ai thấp hơn?
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Cô xếp hai bạn đứng sát cạnh nhau để so sánh.
Lần lượt cho từng cặp bạn so chiều cao: ai cao hơn đứng sang bên phải, ai
thấp hơn đứng sang bên trái.
Hoạt động 3: Đàn gàn trong sân:
Cô cho mỗi bạn một tờ giấy có vẽ sẵn 2 chú gà đứng cạnh nhau.
Trẻ quan sát và so sánh chiều cao của 2 chú gà.
Chú gà nào cao tô màu đỏ, chú gà nào thấp hơn tô màu vàng.
Hoạt động 4: Hoạt động ngoài trời
Hoạt động 5: Hoạt động vui chơi tại các góc

Kết thúc

×