Tải bản đầy đủ (.pptx) (8 trang)

Choi guitar co ban bai 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.85 KB, 8 trang )

(1)GUITAR Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ GUITAR.

(2) I. GIỚI THIỆU ĐÀN GUITAR THÙNG TRỤC. CẦN. THÙNG. CHỐNG DÂY.

(3) I. GIỚI THIỆU ĐÀN GUITAR THÙNG  Một. Guitar thùng gồm có:.  Đầu. (Trục)  Cần (Ngân)  Thùng  Chống dây (Ngựa đàn)  Eo  Hoa văn trang trí  ……….

(4) II. KÍ HIỆU CÁC NOTE Cách viết. LA. SI. DO. RE. MI. FA. SOL. Ký hiệu. A. B. C. D. E. F. G.

(5) III. KÍ HIỆU CÁC NGÓN TAY Tay trái. Tay phải. Ngón trỏ trỏ số 1. Ngón trỏ trỏ chữ I. Ngón giữa số 2. Ngón giữa chữ m. Ngón áp út số 3. Ngón áp út chữ a. Ngón út số 4. Ngón út ///. Ngón cái số 5. Ngón cái chữ P.

(6) IV. CÁC NOTE NHẠC TRÊN GUITAR.

(7) V. GÃYCÁCH CẦM GÃY. VI. LÊN DÂY ĐÀN.

(8) V. THỰC HÀNH. Note La & Si (A & B) Tập bài 11: La và Si.

(9)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×