Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

LICH SINH HOAT HE 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (117.58 KB, 3 trang )

(1)ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TH CHÂU ĐIỀN C. PhiÕu sinh ho¹t hÌ Kính gửi: - BCH Chi đoàn TH Châu Điền C – Ô Rồm - Cầu Kè – Trà Vinh. - BTV Đoàn xã : ................................................................. BCH. Đoàn. trường. TH. Châu. Điền. C. giới. thiệu. Em: ........................................................ là Đội viên hiện sinh hoạt tại chi đội lớp:............. thuộc Liên đội TNTP Hồ Chí Minh trường TH Châu Điền C năm học 2004-2015. - Sinh hoạt hè tại trường TH Châu Điền C - Sinh hoạt hè tại địa phương:…………………………………………… - Thời gian từ ngày 20/06/2015 đến ngày 29/07/2015. Kính đề nghị các đồng chí trong BCH Chi đoàn , BTV Đoàn xã phối hợp quản lí và đánh giá đội viên trong thời gian sinh hoạt hè tại trường, tại địa phương theo mẫu sau: Nhận xét về việc tham gia sinh hoạt của ĐV: Có tham gia sinh hoạt (Xuất sắc, Khá, TB) hoặc Không tham gia sinh hoạt; Đề nghị tuyên dương (nếu có) XẾP LOẠI XUẤT SẮC. KHÁ. TRUNG BÌNH. Ngày ..... tháng ..... năm 2015 T/M BCH Đoàn xã (Ký, ghi rõ họ tên). XÁC NHẬN. Ngày …. tháng ….. năm 2015 T/M BCH Đoàn trường TPT. Trịnh Thanh Hải. Ghi chú : Đội viên nộp phiếu sinh hoạt tại chi đoàn mình tham gia sinh hoạt hè chậm nhất ngày 20/6/2015 và nhận lại phiếu sau khi hết đợt nghỉ hè nộp về cho đ/c Bí thư chi đoàn chậm nhất ngày 25/7/2015.. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH.

(2) LIÊN ĐỘI TH CHÂU ĐIỀN C. Thời gian 20/06/2015. 22/6/2015. 25/6/2015 29/6/2015. 02/7/2015. 06/7/2015. 09/7/2015. 13/07/2015. 16/07/2015 Thời gian. LỊCH SINH HOẠT HÈ 2015 THỰC Xác nhận NỘI DUNG SINH HOẠT HIỆN của BCĐ hè - Triển khai đến GVCN và học sinh - BCĐ toàn trường - Khai mạc sinh hoạt hè - Sinh hoạt truyền thống ngày - Chi Quốc tế thiếu nhi Đoàn+BCĐ - Sân chơi dân gian - TPT - Tập huấn Morse - Chăm sóc cây cảnh -Nt- Tập huấn Morse, dấu đường - Tập huấn Morse - Semaphor. -Nt- Hướng dẫn múa dân vũ - Sân chơi dân gian - Tập huấn Morse -Nt- Dấu đường - Tổng kết tháng 6/2015 - Tham quan du khảo về nguồn (Chùa Ô Mịch). -Nt- Thực hiện trò chơi lớn - Hướng dẫn múa dân vũ - Tuyên tuyền ngày gia đình Việt Nam, phòng chống ma túy - Triển khai HĐ tháng 7/2015 -Nt- Triển khai chương trình Hội thi Chỉ huy giỏi - Chăm sóc cây cảnh - Trò chơi dân gian VN -Nt- Kỹ năng sống. (xem phim) - Giải bóng đá mi ni Nam, nữ NỘI DUNG SINH HOẠT. BCĐ THỰC. Xác nhận.

(3) HIỆN 20/07/2015. 23/07/2015. -. Chăm sóc cây cảnh Kỹ năng Đội viên. Thi múa dân vũ Bóng đá mi ni Nam, nữ Ôn lại: Tập huấn Morse Semaphor. - Hướng dẫn múa dân vũ. của BCĐ hè. -Nt-. -Nt-. - Tuyên truyền truyền thống CM. 27/07/2015 28/7/2015 29/7/2015. -. Chăm sóc cây cảnh Hát múa sân trường Thăm viếng nghĩa trang LS Tổng kết tháng 7/2015 Xét thi đua, khen thưởng Họp BCĐ, tổng kết SHH 2015 Tổng kết SH hè 2015. DUYỆT TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO. Tạ Văn Nữa. BCĐ Đội viên BCĐ BCĐ GVTPT. Trịnh Thanh Hải.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×