Tải bản đầy đủ (.docx) (9 trang)

KE HOACH TIN HOC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (124.42 KB, 9 trang )

(1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.  KẾ HOẠCH Triển khai giảng dạy Tin học năm học 2015 – 2016. Trường Tiểu học: Xuân Dương Huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội. Tháng 9 năm 2015.

(2) PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC: XUÂN DƯƠNG. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Số: /KH-THXD. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Xuân Dương, ngày 4 tháng 9 năm 2015. KỀ HOẠCH Triển khai giảng dạy Tin học năm học 2015 – 2016 Căn cứ Công văn số: 8528/SGD&ĐT-GDTH ngày 22/8/2013, Công văn số: 450/PGD&ĐT-TH ngày 29/8/2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2015 – 2016, Căn cứ điều kiện thực tế nhà trường và nhu cầu của phụ huynh học sinh; trường tiểu học Xuân Dương xây dựng Kế hoạch triển khai dạy tin học cho học sinh khối lớp 3,4,5 năm học 2015 – 2016 như sau: I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp học sinh từng bước tiếp cận chương trình tin học, học sinh được làm quen tin học với những kiến thức giúp các em có kỹ năng sống lành mạnh, môi trường thân thiện, an toàn, tạo cho các em hứng thú hơn khi học tập những môn học khác. - Chương trình tin học trang bị cho học sinh học tốt các môn học như Tiếng anh, Toán, Tiếng Việt… - Tạo cho HS có được những giờ “học mà chơi, chơi mà học”, không khí học tập thoải mái, đồng thời với những giờ học mang tính linh hoạt như Tiếng Anh, Toán, TV…kích thích mọi giác quan của HS phát triển toàn diện. II. Đặc điểm tình hình: 1. Đặc điểm chung: - Trường học tại khu trung tâm chính, số lớp 3,4,5 có tổng số 8 lớp với 231 học sinh, có phòng máy tính riêng, có giáo viên dạy tin học nhiệt tình và có trình độ cao đẳng. Các em học sinh đều được học 2 buổi/ngày. 2. Thuận lợi: - Toàn trường học 2 buổi/ngày ở khu trung tâm nên giáo viên dễ quản lý. HS ở vùng nông thôn ngoan, dễ dạy bảo. - Giáo viên dạy tin học có trình độ cao đẳng, nhiệt tình giảng dạy. HS đều có đủ SGK, sách bài tập Tin học và tài liệu tham khảo khác để học tốt các bộ môn..

(3) - Có sự thỏa thuận, thống nhất trong việc tổ chức dạy tin học giữa nhà trường và phụ huynh học sinh của nhà trường tự nguyện đăng kí tham gia học tập. 3. Khó khăn: - Đây là bộ môn mới nên các em còn lúng túng trong học tập, bỡ ngỡ trong cách làm quen với máy tính. - Địa bàn dân cư còn nghèo, hạn chế trong việc trang bị đồ dùng học tập cho học sinh. - Đa số gia đình các em không có máy tính nên khó thực hiện thành thạo thao tác máy. III. Kế hoạch triển khai chương trình tin học năm học 2015 - 2016: 1. Chương trình, thời lượng : Thời lượng 2 tiết/tuần theo giáo trình Cùng em học Tin chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt. Thời gian học 35 phút/1 tiết 2. Số lượng học sinh : Số lớp Tổng số Số lớp học tin 3 3. TT. Khối. 1. 3. 2. 4. 3. 3. 5 Tổng. 79. 79. 3. 84. 84. 2. 2. 68. 68. 8. 8. 231. 231. 3. Số lượng giáo viên : TT Họ và tên. 1. Số học sinh Tổng số Số học tin. Ngày sinh. Nguyễn Phạm Cường. Trình độ chuyên môn. Biên chế. CĐ tin. 4. Cơ sở vất chất : - Tổng số phòng học : 1 phòng ; Số máy chiếu : 1 máy - Tổng số máy tính : 20 máy đạt tỷ lệ : HS/máy 1,5 - Số máy tính được nối mạng : 20 máy. Ghi chú. Hợp đồng Hưởng Trường lương trả ngân lương sách. x. Ghi chú.

(4) 5. Kinh phí thực hiện : - Nguồn đóng góp ( miễn phí, XHH, thu từ học sinh...) : Không - Học phí: đối với khối 3,4,5 theo hợp đồng giữa nhà trường và Trung tâm đầu tư tin học và phát triển công nghệ. IV. Các biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng : - Thực hiện tốt nội dung, chương trình quy định. - Nhà trường thực hiện chỉ đạo hoạt động dạy Tin học tại trường theo hợp đồng liên kết đào tạo của Trường Tiểu học Xuân Dương với Trung tâm đầu tư tin học và phát triển công nghệ ngày 14/8/2013. - Tuyển chọn giáo viên giảng dạy đúng chuẩn, có năng lực chuyên môn, có phương pháp sư phạm tốt. - Thành lập tổ nhóm chuyên môn, sinh hoạt định kì 1 lần/ tuần. - Sắp xếp thời khoá biểu hợp lý. - Có đủ hồ sơ sổ sách của tổ và cá nhân theo quy định. - Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của PGD, SGD... - Phát hiện học sinh giỏi và có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. - Ban Giám hiệu nhà trường, Trung tâm đầu tư tin học và phát triển công nghệ, Giáo viên giảng dạy và quản lý trực tiếp chương trình, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng về tính khả thi và chất lượng chương trình. - Ban giám Hiệu cùng với tổ tin học của nhà trường kết hợp Trung tâm đầu tư tin học và phát triển công nghệ quản lý đội ngũ giáo viên và chất lượng hoạt động dạy và học. V. Đề xuất, kiến nghị: Căn cứ vào nhu cầu của phụ huynh học sinh và tình hình thực tế của nhà trường. Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên, học sinh nhận thấy nhu cầu học môn Tin học là rất cần thiết cho học sinh Tiểu học; và cũng nhận thấy trường có đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu cho việc dạy và học môn Tin học tiểu học với phương pháp mới phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi..

(5) Trên cơ sở đó, nhà trường xin quý phòng tạo điều kiện tốt nhất cho nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện giảng dạy chương trình tin học Tiểu học khối 3,4,5 tại trường.. Xuân Dương, ngày 5 tháng 9 .năm 2015 HIỆU TRƯỞNG. Phạm Thị Thanh. PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC: XUÂN DƯƠNG. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

(6) Số: 60/KH-THXD. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Xuân Dương, ngày 4 tháng 9 năm 2014. KỀ HOẠCH Triển khai giảng dạy Tin học năm học 2014 – 2015 Căn cứ Công văn số: 8528/SGD&ĐT-GDTH ngày 22/8/2013, Công văn số: 450/PGD&ĐT-TH ngày 29/8/2014 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2014 – 2015, Căn cứ điều kiện thực tế nhà trường và nhu cầu của phụ huynh học sinh; trường tiểu học Xuân Dương xây dựng Kế hoạch triển khai dạy tin học cho học sinh khối lớp 3,4,5 năm học 2014 – 2015 như sau: I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp học sinh từng bước tiếp cận chương trình tin học, học sinh được làm quen tin học với những kiến thức giúp các em có kỹ năng sống lành mạnh, môi trường thân thiện, an toàn, tạo cho các em hứng thú hơn khi học tập những môn học khác. - Chương trình tin học trang bị cho học sinh học tốt các môn học như Tiếng anh, Toán, Tiếng Việt… - Tạo cho HS có được những giờ “học mà chơi, chơi mà học”, không khí học tập thoải mái, đồng thời với những giờ học mang tính linh hoạt như Tiếng Anh, Toán, TV…kích thích mọi giác quan của HS phát triển toàn diện. II. Đặc điểm tình hình: 1. Đặc điểm chung: - Trường học tại khu trung tâm chính, số lớp 3,4,5 có tổng số 8 lớp với 235 học sinh, có phòng máy tính riêng, có giáo viên dạy tin học nhiệt tình và có trình độ cao đẳng. Các em học sinh lớp 3,4,5 đều được học 8 buổi/tuần. 2. Thuận lợi: - Toàn trường học ở khu trung tâm nên giáo viên dễ quản lý. HS ở vùng nông thôn ngoan, dễ dạy bảo. - Giáo viên dạy tin học có trình độ cao đẳng, nhiệt tình giảng dạy. HS đều có đủ SGK, sách bài tập Tin học và tài liệu tham khảo khác để học tốt các bộ môn..

(7) - Có sự thỏa thuận, thống nhất trong việc tổ chức dạy tin học giữa nhà trường và phụ huynh học sinh của nhà trường tự nguyện đăng kí tham gia học tập. 3. Khó khăn: - Đây là bộ môn mới nên các em còn lúng túng trong học tập, bỡ ngỡ trong cách làm quen với máy tính. - Địa bàn dân cư còn nghèo, hạn chế trong việc trang bị đồ dùng học tập cho học sinh. - Đa số gia đình các em không có máy tính nên khó thực hiện thành thạo thao tác máy. III. Kế hoạch triển khai chương trình tin học năm học 2014 - 2015: 1. Chương trình, thời lượng : Thời lượng 2 tiết/tuần theo giáo trình Cùng em học Tin chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt. Thời gian học 35 phút/1 tiết 2. Số lượng học sinh : Số lớp Tổng số Số lớp học tin 3 3. TT. Khối. 1. 3. 2. 4. 2. 3. 5 Tổng. 86. 86. 2. 69. 69. 3. 3. 80. 80. 8. 8. 235. 235. 3. Số lượng giáo viên : TT Họ và tên. 1 2. Số học sinh Tổng số Số học tin. Nguyễn Thanh Tuấn Nguyễn Trọng Tuấn. Ngày sinh. Trình độ chuyên môn. Biên chế. Hợp đồng Hưởng Trường lương trả ngân lương sách. CĐ tin 17/6/1965. CĐ Anh. x x. 4. Cơ sở vất chất : - Tổng số phòng học : 1 phòng ; Số máy chiếu : 1 máy - Tổng số máy tính : 20 máy đạt tỷ lệ : HS/máy 1,5. Ghi chú. x. Ghi chú.

(8) - Số máy tính được nối mạng : 20 máy 5. Kinh phí thực hiện : - Nguồn đóng góp ( miễn phí, XHH, thu từ học sinh...) : - Học phí: đối với khối 3,4,5 theo hợp đồng giữa nhà trường và Trung tâm đầu tư tin học và phát triển công nghệ. - Thu 40 000đ/1HS/1 tháng Bên A được hưởng 57% số tiền học phí thu được (chi cho quản lí điều hành bảo dưỡng và các chi phí khác của bên A) Bên B được hưởng 43% số tiền học phí thu được (chi cho quản lí: 3%; CSVC: 12% ; chi cho GV giảng dạy: 28%). IV. Các biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng : - Thực hiện tốt nội dung, chương trình quy định. - Nhà trường thực hiện chỉ đạo hoạt động dạy Tin học tại trường theo hợp đồng liên kết đào tạo của Trường Tiểu học Xuân Dương với Trung tâm đầu tư tin học và phát triển công nghệ ngày 14/8/2013 (Kí hợp đồng 5 năm) - Tuyển chọn giáo viên giảng dạy đúng chuẩn, có năng lực chuyên môn, có phương pháp sư phạm tốt. - Thành lập tổ nhóm chuyên môn, sinh hoạt định kì 1 lần/ tuần. - Sắp xếp thời khoá biểu hợp lý. - Có đủ hồ sơ sổ sách của tổ và cá nhân theo quy định. - Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của PGD, SGD... - Phát hiện học sinh giỏi và có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. - Ban Giám hiệu nhà trường, Trung tâm đầu tư tin học và phát triển công nghệ, Giáo viên giảng dạy và quản lý trực tiếp chương trình, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng về tính khả thi và chất lượng chương trình. - Ban giám Hiệu cùng với tổ tin học của nhà trường kết hợp Trung tâm đầu tư tin học và phát triển công nghệ quản lý đội ngũ giáo viên và chất lượng hoạt động dạy và học. V. Đề xuất, kiến nghị:.

(9) Căn cứ vào nhu cầu của phụ huynh học sinh và tình hình thực tế của nhà trường. Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên, học sinh nhận thấy nhu cầu học môn Tin học là rất cần thiết cho học sinh Tiểu học; và cũng nhận thấy trường có đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu cho việc dạy và học môn Tin học tiểu học với phương pháp mới phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Trên cơ sở đó, nhà trường xin quý phòng tạo điều kiện tốt nhất cho nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện giảng dạy chương trình tin học Tiểu học khối 3,4,5 tại trường.. Xuân Dương, ngày 4 tháng 9 năm 2014 HIỆU TRƯỞNG. Phạm Thị Thanh.

(10)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×