Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

de cuong on sinh hoc hk2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (32.76 KB, 1 trang )

(1)

1. Những đặc điểm chung của virus.


Virus có kích thước rất nhỏ bé, chưa có cấu tạo tế bào
Kích thước nhỏ khoảng 12-50 triệu phần nghìn mm
Dạng cầu, que, khối hình nhiều mặt, nịng nọc


Cấu tạo rất đơn giản chưa có cấu tạo tế bào điển hình
Sống kí sinh bắt buộc trên cơ thể sống khác


Gây bệnh cho cơ thể sống khác đặc biệt biệt là virus kí sinh nguy hiểm
2.Những đặc điểm chung của vi khuẩn.


Hình dạng khác nhau, hình cầu, que, xoắn
Kích thước rất nhỏ bé


Cấu tạo có vách tế bào, chất tế bào, chưa có nhân hồn chỉnh
3.Quả và hạt có những cách phát tán nào


Có 3 cách phát tán


Phát tán nhờ gió nhỏ nhẹ, có cách, long


Phát tán nhờ động vật quả ăn được, thường có vỏ cứng bền khơng bị tiêu hóa, có mùi thơm,
màu sắc sặc sỡ và có gai móc vào long của động vật


Tự phát tán khi chin vỏ quả có khả năng tự mở hoặc tách ra để hạt tung ra ngoài
4. Trình bày đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây một lá mầm và hai lá mầm


Lớp 1 lá mầm Lớp 2 lá mầm


Rễ chùm Rễ cọcGân lá hình song song,
hình cung


Gân lá hình mạng
Số cách hoa 3 hoặc 6 4 hoặc 5


Phơi có 1 lá mầm Phơi có 2 lá mầm
Thân cỏ, cột Thân cỏ, gỗ, leo


5. Cần phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam
- Ngăn trặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật


- Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể loài
- Xây dựng các vườn thực vật, vườn Quốc gia, các khu bảo tồn … để bảo vệ các loài thực


vật, trong đó có thực vật q hiếm


- Cấm bn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt


- Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng
6. Tại sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng?


- Giúp giữ đất, chống xói mịn;

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×