Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Tuan 7 Hoa 9 Tiet 13

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.96 KB, 2 trang )

(1)

Tuần: 7 Ngày soạn:
03/10/2015


Tiết : 13 Ngày dạy : 05/10/2015

Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( TT )CANXIHĐROXIT Ca(OH)2


I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:


1. Kiến thức:


- Tính chất, ứng dụng của canxihiñroxit Ca(OH)2.
- Ý nghĩa độ PH của dd .


2. Kỹ năng:


- Nhận biết môi trường dung dịch bằng chất chỉ thị màu (giấy quỳ tím hoặc dung dịch
phenolphthalein); Nhận biết được dung dịch Ca(OH)2.


- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của Ca(OH)2.


- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch Ca(OH)2
3. Thái độ:


- Giáo dục tính cẩn thận, sự ham học bộ mơn .
4. Trọng tâm:


- Tính chất hóa học của Ca(OH)2 và thang PH
5. Năng lực cần hướng tới:


- Năng lực thực hành.- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
II. CHUẨN BỊ:


1. Giáo viên và học sinh:


a. Giáo viên:


- Hóa chất: CaO, dd HCl, NaCl, NH3, nước chanh không đường.


- Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, phễu, giấy lọc, giá sắt, ống nghiệm.
b. Học sinh:


- Nghiên cứu trước nội dung SGK .
2. Phương pháp:


- Thí nghiệm thực hành, trực quan, làm việc nhĩm, làm việc với SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:


1.Ổn định lớp(1’): 9A1:...
9A2:...
9A3:...
2. Kiểm tra bài cũ (10’):


HS1, 2: Làm bài tập 1,3 SGK/27 .


HS3: Trình bày TCHH của NaOH? Viết PTPƯ? ứng dụng của NaOH?
3. Vaøo bài m i:


* Giới thiệu bài: (1’) Ngoài NaOH, Ca(OH)2 cũng là 1 bazơ có vai trị to lớn. Vậy Ca(OH)2 có


những tính chất gì? Cách pha chế? ứng dụng của nó như thế nào?


Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng(2)

thường là nước vôi trong .
-GV: Hướng dẫn học sinh
cách pha chế dd Ca(OH)2 .


-HS: Quan sát thao tác mẫu
của giáo viên và ghi nhớ
thao tác pha chế.


1.Pha chế dd canxi hiđroxit:
(SGK)


Hoạt động 2. Tìm hiểu tính chất hố học(12’) .
-GV: Yêu cầu HS dự đóan


TCHH của dd Ca(OH)2
- GV: Nhắc lại TCHH của 1
bazơ tan?


-GV: Biểu diễn các thí
nghiệm kiểm chứng dự đốn
của HS để tìm ta kiến thức
mới của bài học.


-GV: Yêu cầu HS lên bảng
viết các PTHH minh họa.-HS: Dd Ca(OH)2 có những
TCHH của 1 bazơ tan
- HS: Nhắc lại TCHH của 1
bazơ tan


-HS: Các nhóm làm thí
nghiệm theo nhóm


Ghi kết quả vào bảng
nhóm.


-HS: Viết PTPƯ minh hoạ


2.Tính chất hóa học:


a. Làm đổi màu chất chỉ thị
-Làm quỳ tím hóa xanh
-dd pp khơng màu đỏ.


b.Tác dụng với axit:  muối +


nước .


Ca(OH)2+2HClCaCl2+2H2O


c.Tác dụng với oxit axit: 


muối + nước .


Ca(OH)2+CO2CaCO3+ 2H2Od.Tác dụng với muối:(Bài 9)
Hoạt động 3. Ứng dụng(5’) .


-GV: Yêu cầu HS tìm hiểu
SGK và cho biết những ứng
dụng của Ca(OH)2.


-GV: Kết luận


-HS: Tìm hiểu SGK và nêu
ứng dụng


-HS: Nghe và ghi vở


3.Ứng dụng:
(SGK)
Hoạt động 4. Thang PH(5’) .
- GV: Giới thiệu: Thang PH


để biểu thị độ axit hoặc độ
bazơ của dd.


- HS: Lắng nghe . II. THANG PH:


- Nếu PH = 7 :dd là trung tính
- Nếu PH > 7 dd có tính bazơ
- Nếu PH < 7 dd có tính axit .
4.Củng cố:(5’)1. Nhắc lại TCHH của Ca(OH)2? Viết PTPƯ?
2. Hoàn thành các PTPƯ sau:


a. ? + ?  Ca(OH)2 b. Ca(OH)2 + ? Ca(NO3)2


c. ? + ? CaO + ? d. Ca(OH)2 + ? ? + H2O .


e. Ca(OH)2 +P2O5 ? + ?


5. Nhận xét và dặn dò: (1’)


-Nhận xét thái độ học tập và khả năng tiếp thu bài của học sinh.


- Học bài, làm bài tập 1, 3, 4 SGK/30, xem trước bài “Tính chất hố học của muối".
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×