Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Tiet 2 dia 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.67 KB, 3 trang )

(1)Ngày soạn: 20/8/ 2015 Tiết 2 KHÍ HẬU CHÂU Á I/ Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức : - Trình bày và giải thích được được đặc điểm khí hậu của châu Á. - Nêu và giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á. 2. Kĩ năng: - Đọc lược đồ các đới khí hậu châu Á. - Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm ở châu Á để hiểu và trình bày đặc điểm của một số kiểu khí hậu tiêu biểu ở châu Á. 3. Thái độ: HS nhận thức t/nhiên hình thành do mối tương quan của nhiều yếu tố địa lí. 4. Trọng tâm: - Trình bày và giải thích được được đặc điểm khí hậu của châu Á. II. Chuẩn bị của thầy và trò : GV. Đồ dùng dạy học của thầy: Lược đồ các đới khí hậu châu Á ,biểu đồ khí hậu và địa hình Yangun & Êriat . HS. Tìm hiểu bài trước khi đến lớp III. Tiến trình bài dạy : 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ : (5’) Nêu các đặc điểm về vị trí địa lý , kích thước của lãnh thổ châu Á ? Với đặc điểm này có ảnh hưởng như thế nào đối với khí hậu ? Tại sao ? 3. Bài mới : a. Đặt vấn đề: Châu Á nằm trải dài từ vùng cực đến vùng xích đạo, có kích thước rộng lớn và cấu tạo địa hình phức tạp. Đó là điều kiện tạo ra sự phân hoá khí hậu đa dạng và mang tính lục địa cao. b. Triển khai bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1 : Trực quan – thảo luận nhóm 1/ Khí hậu châu Á phân HS quan sát lược đồ hình 2.1 và xác định kinh hóa rất đa dạng (14’) tuyến 1000Đ ? HS thảo luận theo các vấn đề sau : - Dọc theo kt 1000Đ Châu Á có các đới khí hậu nào ? - Kể tên các kiểu khí hậu thuộc thuộc từng đới ? Các kiểu khí hậu nào chiếm phần lớn diện tích ? Khí hậu châu Á rất đa.

(2) Hoạt động của thầy và trò Nội dung 0 0 (hướng dẫn HS chọn đường vĩ tuyến 20 và 40 B) dạng, phân hóa thành Em nhận xét gì về sự phân hoá khí hậu châu Á ? nhiều đới và kiểu khí hậu GV Nguyên nhân khí hậu phân hoá từ Bắc xuống khác nhau. Nam ? GV Nguyên nhân khí hậu phân hoá từ đông sang tây ? HS thảo luận và báo cáo KQ- GV tổng kết, chuẩn xác kiến thức : 2/ Khí hậu châu Á phổ Hoạt động 2 : (18’) biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí Trực quan – làm việc cá nhân . hậu lục địa . HS tiếp tục quan sát hình 2.1 GV Kiểu khí hậu phổ biến trong từng đới khí Có 2 kiểu khí hậu phổ biến hậu? : khí hậu gió mùa và khí Khí hậu gió mùa, lục địa phân bố ở khu vực hậu lục địa: nào? Giải thích tại sao? a. Khí hậu gió mùa. HS quan sát biểu đồ khí hậu Yangun và Êriat , - Đặc điểm: một năm hai phân tích và điền vào phiếu số 1 mùa - So sánh sự khác nhau cơ bản giữa 2 kiểu khí + Mùa đông: khô, lạnh ít hậu? mưa. (Do châu Á có kích thước rộng lớn, địa hình chia + Mùa hè:nóng,ẩm mưa cắt phức tạp, núi và cao nguyên đồ sộ ngăn ảnh nhiều. hưởng của biển…) - Phân bố: - Giải thích vì sao cả 2 điạ điểm này cùng ở môi + Gió mùa nhiệt đới Nam trường đới nóng nhưng lại có 2 kiểu khí hậu Á và Đông Nam Á khác nhau? + Gió mùa cận nhiệt và ôn GV Tổng kết và chuẩn xác kiến thức đới Đông Á GV Khí hậu gió mùa ảnh hưởng đến nước ta như b. Khí hậu lục địa. thế nào? Hướng hoạt động? - Đặc điểm: + Mùa đông khô - rất lạnh Mùa hè khô, rất nóng. - Phân bố: chiếm diện tích lớn vùng nội địa và Tây Nam Á 4. Củng cố: (4’) Dựa vào bảng thống kê số liệu : bảng 2.1 – Xác định kiểu khí hậu Thượng Hải ?.

(3) – Giáo viên hướng dẫn HS vẽ biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Thượng Hải . 5. Dặn dò: (2’) - Về nhà làm bài tập SGK. - Học bài củ và soạn trước bài mới .( trả lời câu hỏi trong SGK bài 3.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×