Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

BAI GIANG TOAN 3 CHUYEN DE

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (948.52 KB, 10 trang )

(1)TRƯỜNG TH TÔ VĨNH DIỆN TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 3 Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự chuyên đề môn Toán lớp 3. GV thực hiện. Lê Thị Nguyệt Ánh.

(2) Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Toán Kiểm tra bài cũ. Chọn câu trả lời đúng ghi vào bảng con: 1. Lớp 3A có 22 học sinh nữ, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 12 bạn. Số học sinh cả lớp có là:. A. 36 học sinh B. 46 học sinh C. 56 học sinh.

(3) Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Toán. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo). Bài toán: Một cửa hàng ngày thứ bảy bán được 6 xe đạp, ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu xe đạp? Bài giải. Tóm tắt Thứ bảy: Chủ nhật:. Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật là:. 6 xe ? xe. 6 x 2 = 12 (xe) Số xe đạp bán trong cả hai ngày là: 6 + 12 = 18 (xe) Đáp số: 18 xe đạp.

(4) Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Toán. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo). Bài tập 1: Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki-lô-mét? Tóm tắt ? km. Nhà 5 km Chợ huyện. ? km. Bưu điện tỉnh.

(5) Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Toán. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) Bài giải Độ dài quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh là: 5 x 3 = 15 ( km ). Độ dài quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh là: 5 + 15 = 20 ( km ) Đáp số: 20 ki-lô- mét.

(6) Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Toán. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) Bài tập 2:. Một thùng đựng 24l mật ong. Lấy ra 1 số lít mật ong đó. Hỏi trong 3 thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong? Tóm tắt 24 l mật ong Thùng lấy 1 3. còn... l ?.

(7) Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Toán. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo). Bài giải Số lít mật ong lấy ra là: 24 : 3 = 8 ( l ) Số lít mật ong còn lại là: 24 – 8 = 16 ( l ) Đáp số: 16 lít mật ong.

(8) Thứ sáu, ngày 16tháng 12 năm 2016 Toán Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo). TRUYỀN ĐIỆN.

(9) Thứ sáu , ngày 16tháng 12 năm 2016 Toán. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) Bài tập 3: Số?. 5 6 7 5. Gấp 3 lần. Gấp 2 lần Gấp 6 lần Giảm 7 lần. 1 5 1 2 42 8. Thêm 3. Bớt 2 Bớt 6 Thêm 7. 1 8 1 0 3 6 1.

(10)

(11)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×