Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

AN 7 T15

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (413.03 KB, 2 trang )

(1)Tuần 15. Ngày soạn : 21/ 11/ 2016 Ngày dạy : 29/ 11/ 2016 Tiết 15. ÔN TẬP HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU: - Học sinh hát thuộc và thể hiện được sắc thái,tình cảm của bài hát : Chúng em cần hòa bình và Khúc hát chim sơn ca. - Học Sinh có khái niệm cung và nửa cung và nhận biết được ba loại dấu hóa thông dụng. - Học sinh đọc đúng giai điệu hát thuộc lời ca và ghi nhớ âm hình tiết tấu của bài TĐN số 4 và 5. - Học sinh có thái độ nghiêm túc trong khi ôn để chuẩn bị thi học kì. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên :Nhạc cụ ( đàn organ ) - Học sinh : Xem lại các bài hát, bài tập đọc nhạc đã học để chuẩn bị kiểm tra. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định – Kiểm tra sĩ số Lớp 7A1……………………………….. Lớp 7A4…………………………………… Lớp 7A2……………………………….. Lớp 7A5………………………………… Lớp 7A3……………………………….. Lớp 7A6………………………………… 2. Kiểm tra bài cũ: Không thực hiện 3. Bài mới ( Ôn tập ) HĐ của GV NỘI DUNG HĐ của HS GV ghi bảng GV đàn. GV hướng dẫn GV yêu cầu GV kiểm tra GV ghi bảng. GV hỏi. Nội dung 1 : 1. Ôn hát - Chúng em cần hòa bình - Khúc hát chim sơn ca + Luyện thanh – khởi động giọng. + Trình bày hoàn chỉnh hai bài hát, mỗi bài hát hai lần( yêu cầu thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát) - Lần 1 : Hát hòa giọng, - Lần 2 : Hát đối đáp * GV chú ý nghe và sữa sai cho học sinh + Gọi một vài HS trình bày một trong hai bài hát vừa ôn. ( Hát đơn ca, tốp ca… ) Nội dung 2 : 2. Ôn tập đọc nhạc - TĐN số 4 “Mùa xuân về” ( Phan Trần Bảng ) - TĐN số 5 trích “ Em là bông hồng nhỏ” ( Trịnh Công Sơn ) + GV hỏi :. HS ghi bài HS luyện thanh. HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS ghi bài. HS trả lời.

(2) - Bài tập đọc nhạc số 4 và số 5 viết ở nhịp mấy ? nhịp 4/4 - Ô nhịp đầu tiên là nhịp gì ? nhịp lấy đà. + Cả lớp đọc gam đô trưởng HS đọc gam. GV đàn. GV hướng dẫn. GV kiểm tra GV ghi bảng GV hỏi GV thực hiện. + Thực hiện lần lượt từng bài tập đọc nhạc + Đọc nhạc và hát lời kết hợp gõ phách + Nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời, sau đổi lại + Nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp đánh nhịp, sau đổi lại + Gọi nhóm 4 học sinh : 2 em đọc nhạc, 2 em hát lời, sau đổi lại ( kiểm tra 8 học sinh ) Nội dung 3 : 3. Ôn nhạc lý - Cung và nửa cung là gì ? - Khái niệm dấu hóa ? có mấy loại dấu hóa ? ý nghĩa của từng loại ? Nếu học sinh trả lời chưa hoàn chỉnh thì giáo viên bổ sung để củng cố kiến thức. Sau đó yêu cầu học sinh nhắc lại.. HS thực hiện. HS thực hiện HS ghi bài HS trả lời HS chú ý, ghi nhớ. 4. Nhận xét, dặn dò : - Xem lại tất cả các bài hát, bài tập đọc nhạc đã học - Phần nhạc lý : nhịp 4/ 4, nhịp lấy đà IV. Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×