Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

Nguoi viet truyen that tha

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (166.33 KB, 16 trang )

(1)

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẠNH 2


MƠN: CHÍNH TẢ
TUẦN 6-TIẾT 6


BÀI:

NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ
(2)

Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015Chính tả ( nghe- viết)(3)

(4)

Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được


mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ:- Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa


biết nên nói thế nào đây.Vợ ông bật cười:- Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện


ngắn, truyện dài, nay nghĩ một cái cớ để về sớm


thì khó gì.Ban-dắc nói:- Viết văn là một chuyện khác. Anh có biết nói


dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn


đỏ mặt và ấp úng cho mà xem.
(5)

Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015
Chính tả ( nghe- viết)


Người viết truyện thật thàNội dung câu chuyện thầy vừa đọc là gì?


Ban-dắc là một nhà văn nổi tiếng thế giới,


có tài tưởng tượng tuyệt vời khi sáng tác


các tác phẩm văn học nhưng trong cuộc


sống ông lại là một người rất trật thà,
(6)

Ban-dắc là một nhà văn nổi tiếng


thế giới, có tài tưởng tượng tuyệt


vời khi sáng tác các tác phẩm văn


học nhưng trong cuộc sống ông lại


là một người rất thật thà, khơng


bao giờ biết nói dối.Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015
Chính tả ( nghe- viết)(7)

Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và


vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lênxe, ông bảo vợ:- Anh không muốn ngồi ăn lâu,nhưng chưa biết nên nói thế nào đây.


Vợ ông bật cười:- Anh từng tưởng tượng ra bao
nhiêu truyện ngắn, truyện dài, nay


nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì.


Ban-dắc nói:- Viết văn là một chuyện khác. Anh


có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắtanh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt và ấp


úng cho mà xem.
(8)

Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015


Chính tả ( nghe- viết)Bài: Người viết truyện thật thàLuyện viết từ khó
(9)

Viết sai

Viết đúngThứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015
Chính tả ( nghe- viết)


Bài: Người viết truyện thật thà(10)

Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015
Chính tả ( nghe- viết)


Bài: Người viết truyện thật thàViết sai

Viết đúng
(11)

Viết sai

Viết đúngM:

Lỗi nhầm lẫn dấu hỏi / dấu ngã:
(12)

Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015


Chính tả ( nghe- viết)Bài: Người viết truyện thật thàHọc sinh nghe viết(13)

(3).

Tìm các từ láy

:M:

sn sẻM:

xơn xao- Có tiếng chứa âm x.


a) - Có tiếng chứa âm s.Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015
Chính tả ( nghe- viết)(14)

3. Các từ láy:a) Có tiếng chứa âm s:suôn sẻ, san sát, sẵn sàng,
sáng suốt, sần sùi, se sẽ, sạch


sẽ, sờ sệt, sóng sánh, sungsướng, …
Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015
Chính tả ( nghe- viết)(15)

-

Có tiếng chứa âm x:xôn xao, xa xa, xa xôi, xa xăm,


xanh xanh, xinh xắn, xinh xinh,


xám xịt, xót xa, xối xả, …3. Các từ láyThứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015
Chính tả ( nghe- viết)(16)

+

Về viết lại các từ viết sai.+

Chuẩn bị bài:+

Chính tả (nhớ viết): Gà Trống và CáoThứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015
Chính tả ( nghe- viết)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×