Tải bản đầy đủ (.pdf) (54 trang)

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI – MARKETING CỦA DỰ ÁN THE METROPOLE THỦ THIÊM CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NOVALAND

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.4 MB, 54 trang )

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING
KHOA THẨM ĐỊNH GIÁ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN


NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

Đề tài:

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI – MARKETING
CỦA DỰ ÁN THE METROPOLE THỦ THIÊM CỦA
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NOVALAND

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 2

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021


BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING
KHOA THẨM ĐỊNH GIÁ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN


NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM
Đề tài:

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI – MARKETING CỦA
DỰ ÁN THE METROPOLE THỦ THIÊM CỦA SÀN GIAO
DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NOVALAND
Chuyên ngành: Kinh doanh Bất động sản


MSSV: 1821002676
Khóa học: 2018 – 2022

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 2

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: NGUYỄN THỊ THANH CHÂU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ĐIỂM SỐ

KÝ TÊN


ĐIỂM CHỮ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Lý do thực hiện đề tài .....................................................................................1
2. Mục tiêu thực hiện đề tài ................................................................................2
3. Đối tượng nghiên cứu .....................................................................................2
4. Phạm vi nghiên cứu.........................................................................................2
5. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................2
6. Kết cấu đề tài ...................................................................................................2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ..............................................................................3
1.1.

Khái niệm môi giới bất động sản................................................................3

1.2.

Điều kiện kinh doanh, hành nghề môi giới bất động sản .........................3

1.3.

Nội dung môi giới bất động sản ..................................................................5

1.4.

Nguyên tắc hoạt động của mơi giới bất động sản .....................................5


1.5.

Quy trình mơi giới bất động sản ................................................................5

1.5.1.

Nghiên cứu nhu cầu thị trường, khai thác khách hàng tiềm năng ..5

1.5.2.

Vạch ra chiến lược để tiếp cận các nhóm đối tượng khách ..............6

1.5.3.

Tiếp thị quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản ..............7

1.5.4.

Liên hệ tư vấn cho những khách hàng có nhu cầu ............................7

1.5.5.

Thuyết phục thương lượng với khách hàng .......................................8

1.5.6.

Ký kết và hồn thành giao dịch ...........................................................8

1.5.7.


Tiến hành chăm sóc khách hàng sau khi giao dịch thành công .......8

1.6.

Kỹ năng môi giới bất động sản ...................................................................8

1.6.1.

Kỹ năng tìm hiểu về bất động sản .......................................................8

1.6.2.

Kỹ năng giao tiếp: .................................................................................9


1.6.3.

Kỹ năng chốt sale ................................................................................12

1.6.4.

Kỹ năng thuyết phục khách hàng và đàm phán ..............................12

1.6.5.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng ..........................................................13

CHƯƠNG 2: THU THẬP THÔNG TIN VỀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG
SẢN NOVALAND VÀ DỰ ÁN THE METROPOLE THỦ THIÊM – THE

GALLERIA RESIDENCE .....................................................................................14
2.1.

Thông tin về Nova Group .........................................................................14

2.1.1.

Giới thiệu .............................................................................................14

2.1.2.

Quy trình thực hiện nghiệp vụ mơi giới dự án của sàn giao dịch bất

động sản Novaland ...........................................................................................22
2.2.

Dự án Metropole Thủ Thiêm - The Galleria Residence .......................24

2.2.1.

Giới thiệu dự án tổng thể dự án The Metropole Thủ Thiêm ..........24

2.2.2.

Giới thiệu về phân khu Galleria Residence ( giai đoạn 1) ..............30

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG ÁN MÔI GIỚI – MARKETING DỰ ÁN THE
METROPOLE THỦ THIÊM – THE GALLERIA RESIDENCE .....................37
3.1.


Phân tích dự án The Metropole Thủ Thiêm – The Galleria Residence37

3.1.1.

Đặc điểm nổi bật của dự án................................................................37

3.1.2.

Phân tích SWOT .................................................................................38

3.2.

Phương án mơi giới – Marketing cho dự án The Metropole Thủ Thiêm

– The Galleria Residence.....................................................................................40
3.2.1.

Xác định thị trường, khách hàng mục tiêu.......................................40

3.2.2.

Lựa chọn những kênh Marketing phù hợp ......................................41

3.2.3.

Theo dõi chiến lược marketing ..........................................................44

3.3.

Đánh giá hiệu quả phương án môi giới ...................................................45


KẾT LUẬN ..............................................................................................................46


TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................47


MỤC LỤC HÌNH ẢNH
Hình 2. 1 Vị trí dự án The Metropole Thủ Thiêm ....................................................25
Hình 2. 2 Quy hoạch tổng thể dự án The Metropole Thủ Thiêm .............................26
Hình 2. 3 Sa bàn mơ hình dự án The Metropole Thủ Thiêm tại nhà mẫu ................26
Hình 2. 4 Tiện ích dịch vụ đẳng cấp .........................................................................28
Hình 2. 5 Hồ bơi tràn bờ thiết kế hiện đại.................................................................28
Hình 2. 6 Sân golf dành riêng cho dân cư The Metropole Thủ Thiêm .....................29
Hình 2. 7 Vị trí thuận lợi của dự án The Metropole Thủ Thiêm...............................29
Hình 2. 8 Mặt bằng chi tiết tổng thể 3 khối tháp tại tịa Galleria Residence ............31
Hình 2. 9 Thiết kế căn hộ 1 Phòng ngủ dự án Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 ...32
Hình 2. 10 Thiết kế căn hộ 2 Phòng ngủ dự án Metropole Thủ Thiêm – The Galleria
Residence ..................................................................................................................32
Hình 2. 11 Thiết kế căn hộ 3 Phịng ngủ dự án Metropole Thủ Thiêm – The Galleria
Residence ..................................................................................................................33
Hình 2. 12 Thiết kế căn hộ 4 Phòng ngủ dự án Metropole Thủ Thiêm – The Galleria
Residence ..................................................................................................................33
Hình 2. 13 Thiết kế căn hộ Loft dự án Metropole Thủ Thiêm – The Galleria Residence
...................................................................................................................................34
Hình 2. 14 Thiết kế căn hộ Penthouse dự án Metropole Thủ Thiêm – The Galleria
Residence ..................................................................................................................34
Hình 2. 15 Tiến độ xây dựng hiện tại của giai đoạn 1 cập nhật 22/04/2021 ...........36
Hình 2. 16 Cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện cập nhật ngày 22/04/2021 ...............361

MỞ ĐẦU
1. Lý do thực hiện đề tài
Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam đã và đang hấp
dẫn nhà đầu tư nước ngoài nhờ chính trị bình ổn và sự tăng trưởng ổn định của kinh
tế vĩ mô. Nhu cầu về nhà nơi, nơi sản xuất, văn phòng làm việc,… tăng cao. Hoạt
động mơi giới với tính chất là yếu tố trung gian là cầu nối cho cung và cầu về thị
trường bất động sản. Tuy hoạt động môi giới bất động sản là hoạt động dịch vụ chỉ
mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam nhưng dịch vụ môi giới bất động sản ngày
càng chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu các ngành dịch vụ ở nước ta, hoạt động môi
giới thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản, bảo vệ những quyền lợi, lợi
ích của người mua và người bán
Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao của thị trường bất động sản cần địi hỏi quy trình
mơi giới bất động sản bài bản và chặt chẽ thì mới đáp ứng được với nhu cầu thị
trường. Thị trường bất động sản tăng cao dẫn đến hoạt động môi giới bất động sản
mang tính bộc phát, thiếu tính chuyên nghiệp. Nghề môi giới ở nước ta hiện nay đang
bị hiểu nhầm là “cò đất” do việc định hướng phát triển thị trường bất động sản thiếu
sự minh bạch, rõ ràng nên bị “cò đất” lợi dụng hoạt động làm rối loạn thị trường bất
động sản nước ta như tung giá ảo, lừa đảo, …
Sàn giao dịch bất động sản Novaland đề ra quy trình hoạt động mơi giới nhằm mục
tiêu phát triển thị trường bất động sản minh bạch, rõ ràng đưa ra quy trình mơi giới
chun nghiệp hơn, bài bản hơn, đạt được hiệu quả tốt hơn trong lĩnh vực mơi giới
bất động sản. Bên cạnh đó các nhà môi giới cần trang bị kiến thức về chuyên mơn
vững vàng, nắm rõ quy trình hoạt động mơi giới.


2


2. Mục tiêu thực hiện đề tài
Tìm hiểu, phân tích, đánh giá quy trình hoạt động mơi giới của sàn giao dịch bất động
sản Novaland. Đồng thời, lập phương án môi giới cho dự án The Metropole Thủ
Thiêm – The Galleria Residence.
3. Đối tượng nghiên cứu
Quy trình mơi giới bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản Novaland đối với dự
án The Metropole Thủ Thiêm – The Galleria Residence
4. Phạm vi nghiên cứu
-

Sàn giao dịch bất động sản Novaland

-

Thời gian thực hiện: tháng 6/2021

5. Phương pháp nghiên cứu
-

Phương pháp thu thập thông tin thực hiện khảo sát thị trường, thu thập thông tin
dự án, sàn giao dịch bất động sản Novaland

-

Phương pháp so sánh, đánh giá đưa ra nhận xét, giải pháp để hồn thiện quy trình
mơi giới tại sàn giao dịch bất động sản Novaland

6. Kết cấu đề tài
Đề tài gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 2: Thu thập thông tin về sàn giao dịch bất động sản Novaland và dự án The
Metropole Thủ Thiêm – The Galleria Residence
Chương 3: Phương án môi giới – Marketing dự án The Metropole Thủ Thiêm – The
Galleria Residence


3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1.

Khái niệm môi giới bất động sản

− Theo khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, môi giới bất động sản
là việc làm “trung gian” cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê,
cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
− Các hình thức mơi giới
+ Mơi giới độc quyền: Nhà môi giới được độc quyền tiếp thị bất động sản và độc
quyền đại diện cho người bán. Tuy nhiên, người mơi giới cũng có thể chào bán
hoặc hợp tác với các nhà mơi giới khác để trình bày bất động sản tới các khách
hàng tiềm năng và cùng chia khoản hoa hồng.
+ Môi giới tự do: Nhà môi giới giới thiệu khách hàng cho chủ sở hữu bất động sản,
tư vấn cho khách hàng và hưởng phí mơi giới (phí hoa hồng) theo giá trị thành
cơng mỗi thương vụ.
1.2.

Điều kiện kinh doanh, hành nghề môi giới bất động sản

1.2.1. Điều kiện kinh doanh bất động sản
Điều kiện kinh doanh bất động sản được quy định tại Chương IV Luật kinh doanh bất

động sản năm 2014. Theo đó
− Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản là:
+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc
hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không
được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua
bất động sản quy mơ nhỏ, khơng thường xun thì không phải thành lập doanh
nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.
+ Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
− Nhưng Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ 1.1.2021) đã thay đổi như sau:"Tổ chức,
cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã
(sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều


4

này.” Luật đã bỏ đi điều kiện "có vốn pháp định khơng được thấp hơn 20 tỉ đồng”.
Điều kiện cịn lại chỉ là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ phải thành
lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không
thường xuyên).
1.2.2. Điều kiện hành nghề môi giới kinh doanh bất động sản
Theo quy định tại Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì để hành nghề
mơi giới bất động sản cần những điều kiện sau:
− Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là:
+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh
nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề mơi giới bất động sản,
trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
+ Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ mơi giới bất động sản độc lập nhưng phải
có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định

của pháp luật về thuế.
+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng
thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch
kinh doanh bất động sản.
− Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được quy định tại Điều 68 Luật Kinh
doanh bất động sản năm 2014
+ Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều
kiện sau đây:
• Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
• Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thơng trở lên;
• Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.
+ Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm.
+ Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định cụ thể việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới
bất động sản.


5

1.3.

Nội dung môi giới bất động sản

− Nội dung môi giới bất động sản được quy định tại Điều 63 Luật Kinh doanh bất
động sản 2014, theo đó:
+ Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán,
ký hợp đồng.
+ Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua
bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
+ Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua
bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

1.4.

Nguyên tắc hoạt động của môi giới bất động sản

Hoạt động môi giới cần tuân thủ những nguyên tắc sau:
− Trước hết là những hoạt động này cần tuân thủ pháp luật của Việt Nam. Không
một hành vi, động thái nào được phép sai lệch với những luật lệ, quy định đã ban
hành.
− Thứ hai, hoạt động môi giới phải dựa trên sự công bằng, minh bạch về thông tin
− Thứ ba hoạt động mơi giới lấy mục tiêu lợi ích của khách hàng làm định hướng,
đảm bảo lợi ích của các bên khách hàng, hài hịa giữa lợi ích khách hàng và lợi
ích nhà mơi giới.
− Thứ tư hoạt động mơi giới phải được thực hiện dựa trên nền tảng của kiến thức
chuyên môn và kinh nghiệm thực tế với ý thức trách nhiệm cao nhất.
− Thứ năm hoạt động môi giới phải coi đạo đức nghề nghiệp là kim chỉ nam, là sợi
chỉ đỏ xun suốt trong tồn bộ q trình tác nghiệp.
1.5.

Quy trình mơi giới bất động sản

1.5.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường, khai thác khách hàng tiềm năng
Khách hàng là mục tiêu quan trọng trong hoạt động kinh doanh.Người làm nghề mơi
giới đầu tiên cần tìm hiểu tình hình thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng, từ đó
tìm ra đối tượng phù hợp nhất.


6

Nhà mơi giới phải ln tìm hiểu và cập nhật thơng tin, dữ liệu khách hàng sau đó
thống kê lại để lập danh sách khách hàng có tiềm năng để liên hệ, tư vấn về sản phẩm

bất động sản phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng. Lượng khách hàng càng
lớn thì khả năng phát sinh giao dịch càng cao
Nếu bạn làm cho tổ chức hoặc công ty bất động sản thì dữ liệu thường có sẵn, chỉ cần
tiến hành liên hệ và sàng lọc khách hàng có nhu cầu về bất động sản. Cịn nếu bạn
mơi giới hoạt động tự do thì bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua –
th, bạn cịn phải tìm kiếm nguồn khách hàng bán, cho thuê để liên kết họ với nhau
1.5.2. Vạch ra chiến lược để tiếp cận các nhóm đối tượng khách
Sau khi đã tìm hiểu kỹ về thị trường và có được thơng tin khách hàng, nhà môi giới
tiến hành bước tiếp cận khách hàng. Tùy vào từng nhóm đối tượng khách hàng mà
nhà mơi giới có hướng tiếp cận khác nhau, phù hợp và mang lại hiểu quả tốt nhất.
Giai đoạn này cần tạo thiện cảm tốt đối với khách hàng, xây dựng niềm tin vững chắc
với khách hàng, tránh việc đốt cháy giai đoạn đẩy nhanh tiến độ bán hàng sẽ gây cảm
giác khó chịu và thiếu tôn trọng cảm xúc khách hàng.
-

Đối với bên bán – cho thuê bất động sản, cần tìm hiểu đây là tài sản chính chủ hay
qua trung gian, hoạt động kinh doanh bất động sản diễn ra dưới động cơ gì, tính
pháp lý của bất đơng sản ra sao, giá trị bất động sản hiện tại, mức độ rủi ro cho
qua trình đầu tư thế nào

-

Đối với bên mua – thuê bất động sản cần nghiên cứu và thu thập thông tin đầy đủ
về khách hàng. Nhà môi giới cần biết rõ họ mua bất động sản với mục đích gì,
khả năng tài chính của họ là bao nhiêu, vấn đề họ quan tâm ở bất động sản là
gì,….
Những chiến lược ở bước này kết quả của bước thu thập thơng tin khách hàng và tìm
hiểu nghiên cứu thị trường nhằm đem lại mức độ thành công cao hơn khi bạn nắm
bắt được tâm lý khách hàng đưa ra những tư vấn phù hợp, đanh đúng vào những nhu
cầu thực sự của họ cho thấy được sự quan tâm bạn dành cho khách hàng của mình7

1.5.3. Tiếp thị quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản
Để có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả nhất, bạn cần chọn ra kênh
phù hợp với đối tượng khách hàng mà mình đang hướng đến. Mỗi đối tượng khách
hàng khác nhau sẽ có những đặc điểm khác nhau, cách họ tìm kiếm, tiếp cận thông
tin, sử dụng các kênh & phương tiện truyền thơng cũng hồn tồn khác biệt.
Các phương thức tiếp thị bất động sản hiện nay
− Phát tờ rơi, treo băng rôn
− Gọi điện tư vấn trực tiếp (Telesale)
− đăng tin trên các web bất động sản
− Tạo Website, chạy quảng cáo Google AdWords
− Facebook Fanfpage, Facebook Group và quảng cáo Facebook
Những phương thức trên giúp cho khách hàng tiếp cận nhanh chóng với sản phẩm
bất động sản nhà mơi giới đang kinh doanh, tạo điểm nhấn riêng trong lòng khách
hàng qua những kênh tiếp thị khác nhau.
1.5.4. Liên hệ tư vấn cho những khách hàng có nhu cầu
− Đối với những người bán- cho thuê bất đất động sản thì họ ln muốn bất động
sản được bán với múc giá cao nhất, có lợi cho mình nhiều nhất.Ngược lại, nhân
viên môi giới muốn giá trị “không cao” để dễ chào bán. Nhà môi giới nên sử dụng
kỹ năng, kinh nghiêm, kiến thức của mình để trao đổi, thương lượng thống nhất
mức giá phù hợp nhất cho bất động sản. Đây là kỹ năng quan trọng nhất mà nhà
môi giới cần có được, cần giữ sự thoải mái, vui vẻ, giữ mối quan hệ tốt đẹp, lâu
dài giữa hai bên.
− Đối với những người có nhu cầu mua – thuê bất động sản thì họ ln muốn một
mức giá thấp nhất để chấp nhận giao dịch tuy nhiên nhân viên môi giới muốn giá
trị nhu cầu mua “ không thấp” để dễ tìm sản phẩm giới thiệu. Nhưng đừng để
khách hàng “quay lưng” lại với chúng ta. Do đó lúc này nhân viên môi giới cần8

tư vấn, đưa ra những lý lẽ thuyết phục khách hàng để có được thỏa thuận phù hợp
nhất.
1.5.5. Thuyết phục thương lượng với khách hàng
Khách hàng cần có sự đắn đo, suy nghĩ, tính tốn kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết
định cuối cùng, giao dịch hồn thành khơng dễ như nhiều người hay nghĩ, nó là cả
một q trình phấn đấu nỗ lực của nhân viên môi giới, khéo léo trong việc sử dụng
các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng, đàm phán,…để đẩy nhanh quá trình
mua hàng nhanh chóng diễn ra. Điểm đáng lưu ý trong buowscnayf là phải ln tạo
khơng khí vui vẻ, thoải mái, khiến cho khách hàng có hứng thú và thúc đẩy nhanh
quá trình giao dịch.
1.5.6. Ký kết và hồn thành giao dịch
− Sau khi đã thuyết phục khách hàngthanh công,nhân viên môi giới sẽ liên hệ với
bên bán – cho thuê (bên gửi) bất động sản để sắp xếp, trao đổi để đi đến ký kết
hợp đồng, các giấy tờ cần thiết để chuyển giao tài sản theo quy định.
− Tiếp đên là thu phí hoa hồng theo thỏa thuận và tiền chênh lệch từ hai bên sau khi
hoàn thành giao dịch và kết thúc giao dịch
1.5.7. Tiến hành chăm sóc khách hàng sau khi giao dịch thành công
Giao dịch đã kết thúc nhưng đây không được xem là bước cuối cùng trong q trình
mơi giới bất động sản. Đối với một nhà mơi giới chun nghiệp vì với họ bước chăm
sóc khách hàng sau khi giao dịch giao dịch kết thúc là bước cần thiết để xây dựng
mối quan hệ tốt đẹp, bền vững lâu dài, mở rộng mối quan hệ, mở rộng cơ hội trong
kinh doanh bất động sản.
1.6.

Kỹ năng mơi giới bất động sản


1.6.1. Kỹ năng tìm hiểu về bất động sản
− Đây là kỹ năng tiên quyết mà bạn phải có để trở thành một nhà đầu tư xuất sắc
hay một nhà môi giới giỏi. Bạn phải nắm rõ những điều cơ bản nhất của bất động
sản mà bạn nhắm đến, bao gồm những thông tin chủ yếu như:


9

+ Nguồn cung Bất Động Sản: từ chủ sở hữu, các phương tiện thông tin đại chúng,
các cơ quan đấu giá đất và Bất Động Sản, phát mãi, môi giới. . .
+ Dạng cung Bất Động Sản: bán, cho thuê, đầu tư liên doanh liên kết, khai hoang
khai phá. . .
+ Các thơng tin cơ bản như: vị trí, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, thông tin pháp
lý, giấy tờ chứng từ, các yếu tố lịch sử, xã hội và phong thủy. . .
+ Nguồn cầu Bất Động Sản: ai sẽ mua, ai sẽ thuê Bất Động Sản mà bạn cung, họ
sẽ dùng với mục đích gì. Hãy nghĩ như khách hàng nếu bạn muốn có khách
hàng.
− Việc chuẩn bị kỹ càng và điều tra rõ ràng các thông tin, để phòng tránh những
trường hợp xấu nhát xảy ra như: tài sản bị dính quy hoạch, bị tranh chấp, không
làm được sổ sách giấy tờ, sổ hồng, tài sản ở khu vực an ninh kém, không cung
ứng đủ điện đường trường trạm dẫn tới không ai hỏi không ai xem.
1.6.2. Kỹ năng giao tiếp:
Giao tiếp trong kinh doanh bất động sản khơng khó nhưng bạn cũng đừng nên xem
nhẹ nó, bởi khi bạn nói ra điều gì đó với đối tác, khách hàng nghĩa là bạn đã có dự
định trước và điều đó rất quan trọng đối với bạn. Vì thế, bạn nên chuẩn bị thật kỹ cho
những lần giao tiếp như vậy, bởi bạn khơng thể nói với khách hàng một điều gì đó
xong lại nói rằng tơi nhầm, đó khơng phải là sự thật… Điều đó sẽ khiến đối tác của
bạn khó chịu và đẩy bạn vào thế bị động, làm ảnh hưởng đến kết quả cuộc trò chuyện
của cả hai bên.10

− Chú ý tới ngôn ngữ cơ thể
+ Ngôn ngữ cơ thể là điều đầu tiên bạn cần cho kỹ năng giao tiếp, gặp gỡ khách
hàng. Có thể bề ngồi của bạn khơng xinh đẹp, hấp dẫn nhưng khơng có nghĩa
khách hàng chấp nhận một đối tác ăn mặc lôi thơi tới gặp mình.
+ Ngồi trang phục bạn cũng cần chú ý đến cách đi lại, biểu hiện của khuôn mặt…
Tất cả những điều tưởng như rất nhỏ đó lại là vấn đề mấu chốt cho việc mở đầu
cuộc trò chuyện được thuận lợi.
− Chuẩn bị trước cho câu chuyện của bạn
Cần phân biệt rõ ràng giao tiếp trong kinh doanh và đời sống. Trong kinh doanh
bất động sản, cần sự chính xác và rõ ràng, vì vậy để khơng làm lãng phí thời gian
và có thể làm chủ cuộc trò chuyện bạn nên chuẩn bị trước cho câu chuyện của
mình. Bạn hãy chuẩn bị những câu hỏi bạn muốn hỏi khách hàng và chuẩn bị
trước những câu trả lời mà khách hàng có thể sẽ hỏi bạn. Việc làm này sẽ giúp
bạn tự tin hơn khi đứng trước đối tác của mình và cũng là cách làm cho đối tác
đánh giá cao về bạn.
− Cười và chào đối tác một cách thân thiện
Khi gặp đối tác của mình, bạn không nên giữ vẻ mặt nghiêm nghị mà hãy nở nụ
cười và tiến lại gần chào họ một cách thân thiện. Cách làm này sẽ giúp cho bạn
lấy được cảm tình của đối tác và cũng là cách giúp cho việc mở đầu cuộc trị
chuyện sn sẻ.
− Sử dụng ngơn từ chuẩn mực và chính xác
Bạn nên biết ngơn ngữ sử dụng giao tiếp trong kinh doanh bất động sản cần sự chuẩn
mực và chính xác. Khơng phải cứ nói nhiều mới thể hiện bạn là người hiểu biết hay
làm chủ cuộc trò chuyện, mà bạn cần biết khi nào cần nói và khi nào khơng. Ngơn
ngữ giao tiếp trong kinh doanh bất động sản cũng cần lịch sự và trang trọng hơn một
cuộc nói chuyện bình thường khác.11

− Biết lắng nghe
Dù bạn là người làm chủ cuộc trị chuyện hay khơng cũng cần phải biết lắng nghe đối
tác của bạn. Bạn khơng nên dành nói q nhiều mà cần phải lắng nghe ý kiến của đối
phương để biết họ nghĩ gì, muốn gì. Điều đó khơng chỉ thể hiện bạn là người lịch sự,
tôn trọng đối tác mà cịn giúp bạn có thêm thơng tin từ phía bên kia.
− Tôn trọng đối tác
Tôn trọng đối tác nghĩa là bạn ln đặt họ lên hàng đầu, khi trị chuyện bạn phải dành
hết sự tập trung cho câu chuyện và quan sát, lắng nghe họ. Khơng nên nói chuyện với
khách hàng mà mắt liên tục đảo xung quanh hoặc có những hành động, lời nói khó
nghe.
− Hãy đưa ra lời khuyên đúng thời điểm
Giao tiếp trong kinh doanh bất động sản đòi hỏi bạn phải là người nhanh nhạy trong
việc nắm bắt thông tin truyền đạt từ đối tác. Vì vậy, khi đối tác của bạn nói lên suy
nghĩ, ý định của họ bạn hãy lắng nghe cẩn thận để chắc chắn rằng đã hiểu rõ những
gì họ muốn truyền đạt, sau đó hãy từ tốn đưa ra lời khuyên nếu họ muốn nghe ý kiến
của bạn. Đừng vội vàng đánh giá suy nghĩ của đối phương, cho dù theo bạn đó là một
ý tưởng tồi và bạn có ý tưởng hay hơn.
− Sự rõ ràng
Khách hàng sẽ không có nhiều thời gian để nghe bạn vịng vo về điều bạn muốn nói,
vì vậy cách tốt nhất là bạn hãy đi thẳng vào vấn đề chính của câu chuyện. Bởi trong
kinh doanh bất động sản, nếu bạn nói bóng gió sẽ khiến cho đối tác cảm thấy khó
chịu và có thể bạn sẽ để mất điểm trong mắt khách hàng vì điều này.
− Kiên định quan điểm
Tơn trọng và đặt khách hàng lên trên hết là điều cần thiết để bạn thuyết phục họ,
nhưng khơng có nghĩa là bạn chấp nhận nhượng nhịn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào,
bạn hãy kiên trì với quan điểm của mình. Những khách hàng thông minh sẽ chọn12

những đối tác có chính kiến, kiên định quan điểm chứ khơng bao giờ chọn đối tác dễ
thay đổi vì sự tác động từ bên ngoài.
− Làm chủ cảm xúc khi giao tiếp với khách hàng
Cảm xúc của mỗi người rất khác nhau, nhất là đối với những người ưa nói nhiều.
Nhưng khi tiếp xúc với khách hàng bạn hãy luôn nhắc nhở bản thân không để cảm
xúc riêng của cá nhân chi phối cuộc trò chuyện. Bởi như vậy rất dễ làm hỏng cuộc
nói chuyện, tệ hơn nữa họ có thể đánh giá bạn là người khơng lịch sự và không đáng
tin tưởng để hợp tác.
1.6.3. Kỹ năng chốt sale
Bạn dành hàng giờ liền để tư vấn, khách hàng tỏ vẻ thích sản phẩm nhưng vẫn lưỡng
lự và cuối cùng bạn khơng chốt được gì. Đây là lỗi cơ bản mà rất nhiều nhân viên
Sale mắc phải đó là không biết cách thúc đẩy và chốt sale khách hàng. Mọi nỗ lực
của bạn sẽ đổ sông đổ biển nếu không thành thạo kỹ năng này. Một số lưu ý khi chốt
Sales:
− Lưu ý thời điểm chốt sale, không nên nóng vội mà nên nắm bắt theo tùy tình
huống. Thơng thường sau khi xử lý một từ chối hay thấy rằng khách hàng đã
được giải đáp hết thắc mắc và vui vẻ thì nên chốt sale.
− Sử dụng các cơng cụ chốt trong bán hàng như khuyến mãi, ưu đãi giới hạn,….
1.6.4. Kỹ năng thuyết phục khách hàng và đàm phán
Đây có thể xem là kỹ năng tối quan trọng đối với nghề bán hàng nói chung và nghề
mơi giới nói riêng. Dù bạn nói chuyện với khách hàng giỏi đến đâu, làm họ hài lòng
đi bao nhiêu nhưng bạn khơng thuyết phục được khách hàng mua hàng thì hiệu quả
cuối cùng của bạn vẫn chỉ là con số không. Hai kỹ năng thuyết phục khách hàng và
kỹ năng đàm phán được đưa vào cùng một mục vì trong nghề mơi giới bất động sản
hai kỹ năng này rất khó tách rời nhau.
Bất động sản luôn là tài sản lớn. Để kết thúc được một thương vụ thì việc thuyết phục
và đàm phán phải trải qua rất nhiều hình thái từ việc thuyết phục hay đàm phán trực13

tiếp, qua điện thoại, qua email… Bạn chỉ có thể chốt được khách hàng mua bất động
sản của bạn nhanh khi bạn thực sự làm chủ được kỹ năng này. Vì vậy hãy rèn luyện
việc này hàng ngày. Tơi tin rằng bạn sẽ thành công khi bạn đã làm chủ được kỹ năng
thuyết phục và đàm phán.
1.6.5. Kỹ năng chăm sóc khách hàng
− Để khách hàng nhanh chóng trong việc mua bất động sản từ bạn, bạn cần phải
chăm sóc khách hàng thật chu đáo cũng như biết chia sẻ, quan tâm những nhu cầu
của khách hàng, lo lắng cũng như hồn tất cơng đoạn mua bán một cách nhanh
chóng và gọn gàng.
− Bạn cũng nên duy trì mối quan hệ tốt với khách, đây là khách hàng tiềm năng của
bạn, có thể khách sẽ giúp bạn tìm thêm được khách hàng hay có thể là giúp bạn
những việc khác. Cho nên không phải khi khách đã mua là ta bỏ qua và lãng quên.


14

CHƯƠNG 2: THU THẬP THÔNG TIN VỀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG
SẢN NOVALAND VÀ DỰ ÁN THE METROPOLE THỦ THIÊM – THE
GALLERIA RESIDENCE
2.1. Thông tin về Nova Group
2.1.1. Giới thiệu
a) Lịch sử hình thành
− Được thành lập ngày 18.09.1992 (tiền thân là cơng ty TNHH TM Thành Nhơn),
Tập đồn Nova hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thú y, thuốc thủy
sản, xây biệt thự cho thuê. Năm 2007, Tập đồn tái cấu trúc và hợp nhất các cơng
ty thành 2 Tập đoàn:

+ ANOVA CORP: Hoạt động trong lĩnh vực Thức ăn gia súc, Trại chăn nuôi,
Thuốc thú y, Vaccine và tiến đến thiết lập chuỗi giá trị cung cấp nguồn thực phẩm
sạch chất lượng cao, an toàn giàu dinh dưỡng.
+ NOVALAND GROUP: Novaland Group hoạt động trong lĩnh vực bất động sản
− Hiện nay, Novaland Group là một trong những cơng ty có uy tín trong lĩnh vực
Đầu tư và Phát triển Bất động sản với tổng số vốn điều lệ 9.695 tỷ đồng (tính đến
31/12/2019) .
− Novaland đã có hành trình trên 28 năm qua bởi sự đam mê, tập trung và kiên định
với mục tiêu, trở thành nhà đầu tư – phát triển BĐS uy tín với danh mục sản phẩm
đa dạng bao gồm có: căn hộ; biệt thự; nhà phố; TTTM; văn phòng; BĐS nghỉ
dưỡng,… đều tọa lạc tại các vị trí chiến lược trọng điểm của TP Hồ Chí Minh
cũng như các tỉnh thành lân cận khác.
b) Tầm nhìn – sứ mệnh và giá trị cốt lỗi
❖ Tầm nhìn của Tập đồn Novaland
− Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong các lĩnh vực
+ Bất động sản
+ Kiến tạo điểm đến Du lịch
+

Phát triển hạ tầng giao thông


15

− Tầm nhìn là đích đến sau cùng, là khát vọng. Novaland Group là một tập đoàn
kinh tế hàng đầu trong 4 lĩnh vực có quan hệ mật thiết hỗ trợ lẫn nhau: Bất động
sản - Tài chính - Kiến tạo điểm đến Du lịch - Phát triển hạ tầng giao thông
.Novaland Group đi xây dựng những nơi an cư, những điểm đến du lịch, nghỉ
dưỡng, vui chơi giải trí. Sự nối kết hạ tầng và những giải pháp tài chính làm gia
tăng giá trị và tính hiệu quả của dự án.

❖ Sứ mệnh
- Kiến tạo cộng đồng
- Xây dựng điểm đến
- Vun đắp niềm vui
❖ Giá trị cốt lõi
Novaland Group chỉ có duy nhất một giá trị cốt lõi gồm 3 tố chất khơng thể tách rời:
“Hiệu quả -Chính trực - Chuyên nghiệp” và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của
thành viên Novaland Group. Theo bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn Novaland:
− Hiệu quả:
+ Hiệu quả: Là kết quả cụ thể tích cực cho từng công việc
+ Không hiệu quả khi kết quả đạt được thấp hơn mục tiêu đề ra.
+ Đạt hiệu quả khi kết quả thực hiện đạt bằng với mục tiêu.
+ Đạt hiệu quả cao khi kết quả đạt được vượt hơn mục tiêu đã định.
− Chính trực: Là sự ngay thẳng, liêm chính, có tinh thần trách nhiệm, Thượng tơn
pháp luật. Nghĩa rộng hơn là: Nhân cách tốt; Không tạo phe nhóm; Khơng báo
cáo sai; Khơng nịnh hót; Ln đặt quyền lợi công ty lên trên quyền lợi cá nhân;
Khi thất bại phải nhận trách nhiệm, không viện lý do, không đổ lỗi cho người
khác,…Tính chính trực làm tăng uy tín cá nhân, làm mạnh tổ chức.
− Chuyên nghiệp: Là sự chuyên tâm vào nghề nghiệp chuyên môn, biết nâng cao
nghiệp vụ, nâng cao hiệu suất công việc, giỏi nghề để mình ln có nhiều lợi thế


16

cạnh tranh tạo ra hiệu quả cao. Hành động thể hiện sự chuyên nghiệp theo bộ quy
tắc ứng xử của Novaland
+ Được đào tạo chuyên môn; liên tục học hỏi, cập nhật, cải tiến để nâng cao nghiệp
vụ của mình; để trong cơng việc chun mơn mình khơng thua kém đồng nghiệp.
+


Người quản lý phải am hiểu chuyên môn và giao đúng việc cho nhân viên.

+ Ln tìm biện pháp cải tiến, biết sắp xếp thứ tự ưu tiên cho việc chính để đạt
được Hiệu quả tốt nhất.
+ Sáng tạo, tốc độ, kỷ luật, biết phối hợp với đồng nghiệp, biết áp dụng cơng nghệ
để hồn thành nhiệm vụ được giao.
c) Lĩnh vực hoạt động
➢ Cho tới đầu năm 2021, Nova Group đã tái cấu trúc thành công với 3 tập đoàn chủ
lực: Novaland Group hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản; Nova Service Group
hoạt động trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ và Nova Consumer Group hoạt
động trong lĩnh vực Nông nghiệp - Hàng tiêu dùng.
➢ Trong đó, Tập đồn Novaland là trọng tâm của hệ sinh thái. Tập đoàn Novaland
tiếp tục giữ vững vị thế là nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu, với khoảng
50 dự án bất động sản nhà ở trung tâm tại TP.HCM. Tập đồn Novaland đang giữ
vai trị dẫn dắt thị trường bất động sản du lịch, một kênh đầu tư mới mẻ, bền vững
và hiệu quả tại các siêu dự án mà Novaland đang triển khai bao gồm: NovaWorld
Ho Tram; NovaWorld Phan Thiet; NovaHills Mui Ne; NovaBeach Cam Ranh.
Bên cạnh đó, Tập đồn Novaland sẽ bước vào một lĩnh vực mới mẻ, đó là phát
triển bất động sản cơng nghiệp với thương hiệu Nova Industrial Park, để đón đầu
làn sóng đầu tư nước ngồi dịch chuyển sau đại dịch.
➢ Nova Consumer Group - kế thừa thành quả 29 năm của Anova Corp trong lĩnh
vực nông nghiệp – sẽ sản xuất và cung cấp các giải pháp tiêu dùng toàn diện, đưa
ra thị trường các sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu và nâng cao chất
lượng sống cho mọi gia đình Việt. Nova Consumer Group hoạt động theo mơ hình
3F, cung cấp các sản phẩm thiết yếu “từ nông trại tới bàn ăn”, phục vụ cho bữa ăn
và chăm sóc sức khỏe gia đình Việt và xuất khẩu.


17


➢ Nova Service Group – hoạt động trong lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ, với hệ
sinh thái đa dạng về ngành nghề, cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ chất lượng
quốc tế, giúp mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng và các điểm đến du lịch do
Tập đoàn Novaland phát triển. Nova Service Group bao gồm Nova Retail với
chuỗi hệ thống nhà hàng – cà phê và hệ thống bán lẻ; Nova Lifestyle với các ngành
quản lý khách sạn, vui chơi giải trí, thể thao và sức khỏe; Nova Community với
các hoạt động giáo dục, y tế và các quỹ vì cộng đồng.
– Trong lĩnh vực bán lẻ:
+ Nova F&B: là đơn vị kinh doanh xây dựng theo mơ hình kinh doanh và quản lý các
đơn vị thương hiệu đẳng cấp Quốc tế – nhà hàng, cafe, bar…
+ Nova Retail: là đơn vị vận hành và kinh doanh chuỗi cửa hàng thời trang, mỹ phẩm.
Nova Retail sẽ là nơi hội tụ của nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới.
– Trong lĩnh vực dịch vụ:
+ Nova Hospitality: là đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng
cao cấp và quản lý các đơn vị vận hành Quốc tế.
+ Nova BigBen: với mục tiêu cung cấp các kỳ nghỉ đẳng cấp, giá trị và đồng thời là
tài sản lâu dài cho các gia đình. BigBen Holiday định hướng trở thành đơn vị cung
cấp sản phẩm kỳ nghỉ uy tín và chất lượng.
+ Nova Travel: là đơn vị đầu tư và phát triển tour du lịch tham quan và trải nghiệm
du lịch, dịch vụ dành cho khách nội địa và quốc tế
+ Nova E&M: đơn vị chun về giải trí, văn hố, nghê thuật và truyền thơng ra đời
với sứ mệnh góp phần mang tầm phong cách sống và quản bá hình ảnh của đất nước
Việt Nam ra thế giới
+ Nova Dream: là đơn vị nghiên cứu và phát triển các sản phẩm vui chơi giải trí đa
dạng độc đáo như cơng viên giải trí chủ đề, cơng viên nước, cơng viên văn hố, cơng
viên động vật hoang dã, nông trại xanh


18


+ CitiGym: là hệ thống phòng tập hiện đại bậc nhất Việt Nam, mang không gian xanh
vào khu vực tập luyện thể thao, kết hợp với máy móc hiện đại cùng đội ngũ huấn
luyện viên chuyên nghiệp
+ CitiSpa: là eco Spa đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chất lượng với sản phẩm
chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp được làm từ thiên nhiên dành cho khách hàng
+ Nova Golf Club: phát triển chuỗi tiện ích sân golf chuẩn Quốc tế, vận hành sân
golf, tổ chức các giải golf Quốc tế. Nova Golf Club hiện đang sở hữu hệ thống cơ sở
vật chất với thiết kế đầy sáng tạo, trang thiết bị và dịch vụ khách hàng vượt trội hiện
hữu tại các dự án bất động sản lớn của Nova Group
+ Nova Football: là đơn vị cung cấp các khố huấn luyện bóng đá tiêu chuẩn từ Brazil
dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành
– Trong lĩnh vực phát triển cộng đồng:
+ Nova Education: là hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến phổ thông trung
họchọc, cao đẳng, đại học theo tiêu chuẩn Quốc tế đem đến môi trường giáo dục tiên
tiến và toàn diện
+ Nova HealthCare: là hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ tồn diện theo tiêu chuẩn
Quốc tế hàng đầu Việt Nam. Nova HealthCare tập trung phát triển các dịch vụ chăm
sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh thơng qua hệ thống bệnh viện đa khoa Quốc tế,
phòng khám bác sĩ gia đình và viện nghiên cứu y học hiện đại, cũng như các trung
tâm nghỉ dưỡng.
d) Hệ thống sàn của Novaland
Sàn giao dịch còn là nơi để Novaland tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, nhằm
mang đến các sản phẩm đa dạng, đáp ứng được nhu cầu thực tế của người sử dụng.


65 Nguyễn Du, phuờng Bến Nghé, quận 188 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1×