Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

On tap tu loai t1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (160.09 KB, 14 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỨC PHỔTRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN
(2)

Tìm các cặp quan hệ từ trong các câu sau:


Nhờ chăm chỉ học hành mà Chi đã trở thành học sinh giỏi.
Nếu chúng ta trồng cây thì chúng ta có bóng mát.(3)

Bài dạy:(4)

1. Đọc đoạn văn sau. Tìm danh từ riêng và ba danh từ chung
trong đoạn văn.


- Chị ! – Nguyên quay sang tôi, giọng ngẹn ngào. – Chị…Chị là chị
gái của em nhé !


Tơi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má:
- Chị sẽ là chị của em mãi mãi !


Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa.
Chúng tơi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu, xung
quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng mùa xuân.
Một năm mới bắt đầu.(5)

Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật.
Danh từ riêng luôn được viết hoa


Danh từ chung là tên chung của một loại sự vật
Danh từ chung là từ loại như thế nào ?
(6)

1. Đọc đoạn văn sau. Tìm danh từ riêng và ba danh từ chung
trong đoạn văn.


- Chị ! – Nguyên quay sang tôi, giọng ngẹn ngào. – Chị…Chị là
chị gái của em nhé !


Tơi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má:
- Chị sẽ là chị của em mãi mãi !


Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa.
Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu, xung
quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng mùa xuân.
Một năm mới bắt đầu.(7)

2/ Nhắc lại qui tắc viết hoa danh từ riêng đã học.


-Những tên riêng nước ngoài được phiên âm theo âm
Hán Việt thì viết hoa giống như cách viết hoa tên riêng


Việt Nam (vd:Quách Mạt Nhược, Bắc Kinh, Tây Ban Nha,…)


- Khi viết tên riêng người, tên địa lí Việt Nam cần viết
hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó.


(vd: Nguyễn Huệ, Bạch Thái Bưởi …)(8)

Đại từ xưng hô là những từ như thế nào?


3/ Tìm đại từ xưng hơ trong đoạn văn ở bài tập 1
(9)

3. Tìm đại từ xưng hô trong đoạn văn sau


- Chị ! – Nguyên quay sang tôi, giọng ngẹn ngào. – Chị…Chị là chị
gái của em nhé !


Tơi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má:
- Chị sẽ là chị của em mãi mãi !


Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa.
Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu, xung
quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng mùa xuân.
Một năm mới bắt đầu.(10)

4/ Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1:


a/ Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu


Ai làm gì?


b/ Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu


Ai thế nào?


c/ Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu


Ai là gì?


d/ Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu(11)

a/ Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câuAi làm gì?


1/ Ngun quay sang tơi, giọng ngẹn ngào.


2/ Tơi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo
vệt trên má.


3/ Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má.
4/ Tôi chẳng buồn lau mặt nữa.(12)

b/ Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu


Ai thế nào?


Một năm mới bắt đầu.


Tôi chẳng buồn lau mặt nữa.


c/ Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu


Ai là gì?


1/ Chị là chị gái của em nhé !(13)

d/ Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu


Ai là gì?


1/Chị là chị gái của em nhé !
(14)

Chuẩn bị bài sau:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×