Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Mot so luu y khi khai va hoan thien ho so CBCCVC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.08 KB, 1 trang )

(1)

Một số lưu ý khi hướng dẫn các cán bộ, cơng chức, viên chức khai và
hồn thiện hồ sơ cán bộ, công chức, hồ sơ hợp đồng:


Chuẩn bị đầy đủ (photo chứng thực) các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ,
quyết định, hợp đồng… theo phụ lục Phòng Nội vụ đã gửi về các đơn vị .


Viết hồ sơ cẩn thận, rõ ràng bằng loại mực bền không bị nhòe, mờ
để lưu trữ lâu dài (nên dùng mực bút máy màu đen).


Đọc kỹ các thông tin hướng dẫn khai lý lịch tại quyển lý lịch màu
xanh để khai các mục.


Khơng tảy xóa các mục đã khai.


Đánh số thứ tự từng tờ tài liệu trong các bìa kẹp bằng bút chì ở
phía trên góc phải (khơng dùng các loại bút khác).


Kiểm tra và đánh dấu vào phụ lục những tài liệu đã có và để vào hồ
sơ khi đi nộp.


Khi nộp hồ sơ: Đề nghị các đơn vị kiểm tra lại một lần nữa (tránh
trường hợp thiếu ảnh, chưa ký, chưa ghi ngày tháng, chưa đánh số bằng
bút chì, chưa khai hết…), mang bộ hồ sơ đầy đủ và mỗi cá nhân nộp thêm
01 mẫu 2C.


Khai hồ lý lịch dành cho hợp đồng tương tự như khai mẫu 2c của
biên chế.


Các đơn vị kểm tra lại mẫu bìa kẹp mẫu 06b-BNV/2007 (bìa kẹp
Nghị quyết, Quyết định về nhân sự. Nếu bìa kẹp ghi chữ:Nghị định, Quyết định về nhân sự thì đề nghị các đơn vị mang về
Phịng Nội vụ để đổi lại bìa mới (kể cả đã viết lẫn chưa viết).


Đề nghị các đơn vị lưu lại các mẫu gửi kèm và bản lưu ý này để
khi có cơng chức/viên chức và lao động hợp đồng mới về đơn vị thì
hướng dẫn họ làm hồ sơ.

×