Tải bản đầy đủ (.ppt) (5 trang)

tiet25 DAI LUONG TLT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.24 KB, 5 trang )

(1)KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu 1: Nêu định nghĩa và tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận? Câu 2: Làm bài tập 8 SBT Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận không nếu: a). b). x. -2. -1. 1. 2. 3. y. -8. -4. 4. 8. 12. x. 1. 2. 3. 4. 5. y. 22. 44. 66. 88. 100.

(2) ĐẠI SỐ TIẾT 25: LUYỆN TẬP Tóm lớp7 trồng và chăm Bài 1: tắt: Bài 3tập SGK trang 56 sóc 24 cây 7A sinh có 32baHS Học lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học 7B có 28 HS sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, 7C cósố 36cây HSxanh tỉ lệ với số học sinh biết Biết số cây trồng tỉ lệ với số HS. Hỏi mỗi lớp trông và chăm sóc bao nhiêu cây?.

(3) ĐẠI SỐ TIẾT 25: LUYỆN TẬP Bài 2: Bài 9 SGK Đồng bạch là một hợp kim của Niken, kẽm và đồng, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3; 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam Niken, kẽm và đồng để sản xuất 150 kg đồng bạch? Bài 3: Bài 10 SGK Biết các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4. và chu vi của nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó?.

(4) ĐẠI SỐ TIẾT 25: LUYỆN TẬP Bài 4: Để làm nước sấu người ta thường ngâm sấu theo công thức cứ 4 kg sấu ngâm với 5kg đường. Hỏi phải dùng bao nhiêu ki lô gam đường để ngâm 5 kg sấu? Bài tập về nhà: 13; 14; 15; 16 SBT Chuẩn bị cho bài học tiếp theo: Đại lượng tỉ lệ nghịch.

(5) Bài tập làm thêm: (Toán đố) a) Hai con gà trong 1,5 ngày đẻ 2 quả trứng. Hỏi 4 con gà trong 1,5 tuần đẻ bao nhiêu quả trứng ? (Đáp số: 28 quả) b) Mười chàng trai câu được 10 con cá trong 5 phút. Hỏi với khả năng câu cá như vậy thì 50 chàng trai câu được 50 con cá trong bao nhiêu phút ? (Đáp số: Vẫn 5 phút !).

(6)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×