Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

tuan tiet 28 hinh 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.91 KB, 3 trang )

(1)Tuần: 14 – tiết: 28 Ngày soạn:3/12/2016. LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU. KT: Củng cố công thức tính diên tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông. Hs được vận dụng các công thức đã học và các tính chất của diện tích trong giải toán, chứng minh hai hình có diện tích bằng nhau. KN: Luyện kĩ năng cắt, ghép hình theo yêu cầu. Phát triển tư duy cho hs thông qua việc so sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi. T§: CÈn thËn khi tÝnh to¸n. II. CHUẨN BỊ. Gv: Bảng phụ vẽ hình 125 – sgk. Hs: Học bài và dụng cụ học tập như thước kẻ, giấy ô vuông. III. PHƯƠNG PHÁP:phát hiện và giải quyết vấn đề IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. HĐ của thầy. HĐ của trò. Nội dungkiens thức cần đạt. I. Kiểm tra bài cũ. Hs trả lời. (6 phót) 1. Nêu các công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông và Hs hình tam giác vuông. hiện. 2. Thực hiện bài 11. thực. II. Luyện tập.(31 Bài 9/ 119 – sgk. phót) Hs quan sát. x D A E Gv yêu cầu hs quan sát hình vẽ. Hs thực 12 B C hiện. Hãy tính diện tích của Diện tích của hình vuông ABCD là: hình vuông. Hs thực 122 = 144 (cm2). Hãy tính diện tích của hiện. Diện tích tam giác vuông ABE là: tam giác vuông. Giả thiết cho ta biết Hs trả lời..

(2) điều gì? Hãy tìm x.. Hs tìm …. 1 2 .12.x = 6x (cm2). 1 theo giả thiết ta có: 6x = 3 .144  6x = 48  x = 8.. Vậy x = 8 cm. Bài 10/ 119 – sgk. F. Gv yêu cầu hs vẽ Hs vẽ hình. hình. E. D. Hs trả lời. Tam giác ABC vuông tại A, theo định lí Py ta go ta có điều gì? Cho biết diện tích của các hình vuông dựng trên các cạnh góc vuông được tính như thế nào? Ta kết luận điều gì? Gv cho một hs lên bảng tính diện tích của đám đất. Gv gọi hs đứng tại chỗ đổi đơn vị diện tích theo yêu cầu của đề bài.. G C. A. K. B. H. Tam giác ABC vuông tại A, theo định lí Py ta go ta có: BC 2 = AB2 + AC2. Hs trả lời. Diện tích của các hình vuông ACED, ABKH, BCFG lần lượt là: AC2, AB2, BC2. Do đó tông diện tích hai hình vuông Hs kết luận. dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích dựng trên cạnh huyền. Hs thực Bài 14/ 119 – sgk. hiện. Diện tích của đám đát hình chữ nhật có chiều dài 700m và chiều rộng là 400m là: Hs trả lời. 700.400 = 280000 m2. = 0,28 km2. = 2800 a = 28 ha..

(3) 4. Củng cố.(5 phót) Nhắc lại các dạng bài tập vừa học và cách thực hiện chúng. Gv hướng dẫn bài tập 13.. Bài 13/ 119 – sgk. Ta có: SAHE = SAFE; SEGC = SEKC; SADC = SABC.  …  SEFBK = SEGDH. 5. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ.(3 phót) Học kĩ lí thuyết và hoàn thành các bài tập còn lại. Đọc trước bài diện tích tam giác. Rót kinh nghiÖm.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×