Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Ke hoach vuon thuoc nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (45.03 KB, 1 trang )

(1)

ĐỒN XÃ ĐỨC PHÚ ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐỒN TRƯỜNG THCS ĐỨC PHÚ


KẾ HOẠCH


Cơng trình thanh niên “Trồng vườn cây thuốc nam”
- Căn cứ vào kế hoạch Chi đoàn trường THCS ĐỨC PHÚ năm học 2016 – 2017;
- Thực hiện cơng trình thanh niên chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;
- Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường;


Nay Chi đồn trường lên kế hoạch thực hiện cơng trình thanh niên “Vườn cây thuốc nam” năm học 2016 -
2017. Cơng trình thanh niên này sẽ thực hiện cùng với các phong trào thanh niên khác trong hoạt động Đoàn
thanh niên của Nhà trường.


I. MỤC ĐÍCH – U CẦU
1.Mục đích:


- Cơng trình thanh niên được đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Đoàn viên giáo viên tại cơ sở, là
hoạt động thiết thực và có ý nghĩa quan trọng trong đối với giáo viên trong năm học 2016 - 2017.


- Tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân
thiện, tích cực” tại trường.


- Giúp đoàn viên và thanh niên hiểu biết về một số cây thuốc nam thông dụng trong cuộc sống.
- Tạo nên sự gần gũi, giao tiếp với thiên nhiên.


- Góp phần cải tạo cảnh quan thiên nhiên cho nhà trường, tạo nên vườn cây thuốc nam có ích thực sự
trong đời sống của giáo viên và học sinh toàn trường.


- Tinh thần tự giác về các mặt thực hiện, chăm sóc, bảo quản để vườn cây phát triển lâu dài, đạt hiệu
quả cao.2.Yêu cầu:


- Đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực khi triển khai thực hiện.


- Phấn đấu vận động 100% đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp xây dựng cơng trình thanh niên.
- Thơng qua cơng trình lần này, rút kinh nghiệm tiếp tục đề xuất triển khai các cơng trình thanh niên vì lợi
ích chung của tồn trường.


II. KHÁI QT VỀ CƠNG TRÌNH:


- Tên cơng trình thanh niên: “Vườn cây thuốc nam”
- Thời gian thực hiện:


+ Bắt đầu trồng cây thuốc nam từ 15/11/2016 đến 30/11/2016.
III. NỘI DUNG


- Chi Đoàn phân đoàn viên về trực thuộc các lớp 9 để hỗ trợ tốt cho công việc, cụ thể:
+ Lớp 9A: đ/c An, đ/c Kỳ, đ/c Hương (Nhóm 1)
+ Lớp 9B: đ/c Mai, đ/c Thương (Nhóm 2)
+ Lớp 9C: đ/c Tồn, đ/c Linh (Nhóm 3)
- Khu vực trồng: phía sau dãy phịng chức năng


- Cây thuốc nam được trồng thành hàng theo từng loại cây.


- Trồng các cây thuốc nam thơng dụng, dễ trồng, có sức chịu đựng cao và khả năng phát triển (cây lá lốt, nha
đam, cây xã, cây rau tần,…)


- Mỗi nhóm có trách nhiệm hỗ trợ động viên các lớp duy trì vườn cây từ lúc trồng cho đến hết năm học và các
năm kế tiếp.- Nhà trường sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện cũng như duy trì vườn cây thuốc nam.
- Kinh phí:


+ Huy động các loại cây sẵn có tại gia đình của các đồn viên trong chi đồn.


+ Cây thuốc nam: phối hợp với cơng đồn nhà trường vận động trong đội ngũ giáo viên.


Trên đây là kế hoạch cơng trình thanh niên của đoàn trường THCS Đức Phú đề nghị đoàn viên và các lớp thực
hiện tốt để cơng trình hồn thành đúng tiến độ và hiệu quả.


DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG TM. BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×