Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Ke hoach chuyen mon tuan 13

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.46 KB, 1 trang )

(1)SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS&THPT HƯNG LỢI. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hưng Lợi, ngày 12 tháng 11 năm 2016. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 13 Từ ngày 14 đến ngày 20/11/2016 Ngày. Phụ trách. Nội dung công việc. Thực hiện, quản lý. - PHT1 và thầy Toàn dự Hội thảo về dạy và học Toán theo định hướng thi trắc nghiệm, tại trường THPT chuyên NTMK (cả ngày) - TTCM báo cáo kết quả giáo viên dạy dự giờ tuần 12 về PHT1 - Gửi thư mời đại biểu dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11 - Lập và triển khai kế hoạch tham gia kỳ thi HSG cấp huyện - Báo cáo tình hình nhân sự về SGD - TTCM báo cáo thời gian sinh hoạt tổ lần 2 tháng 11 về PHT1 - Kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đến hết tuần Thứ ba - Gửi kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên về phòng TTCB SGD (15/11) - TTCM đưa chuyên đề sinh hoạt tổ lần 2 tháng 11 lên trang mạng trường học kết nối, thầy Rớt kiểm tra tình hình báo cáo về PHT1 - Thay đổi phân công giảng dạy áp dụng từ ngày 21/11 do cô Hằng nghỉ hậu sản và nhân sự BCH ĐTN có sự thay đổi Thứ tư - PHT2 và thầy Tuấn tập huấn về giáo dục ATGT tại trường THPT (16/11) DTNT Huỳnh Cương - Xếp thời khóa biểu áp dụng từ ngày 21/11 - Lập kế hoạch kiểm tra học kỳ I - Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch thi Toán, Tiếng Anh và Vật lí trên mạng Thứ năm - TTCM báo cáo danh sách giáo viên dạy dự giờ tuần sau về PHT1 (17/11) - Thông báo thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 21/11 Thứ sáu - Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần 2 tháng 11 (18/11) - Kiểm tra tất cả mọi mặt về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Thông báo kế hoạch công tác chuyên môn tuần sau Thứ bảy - Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (19/11) Chủ nhật (20/11) Thứ hai (14/11). Nơi nhận: - HT và các PHT; - Các tổ trưởng; - Thông báo email CM, website; - Lưu: CM, VT.. KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Lê Tuấn Mãi. GV, PHT1, HT TTCM, PHT1 VP, HT PHT1, HT Khởi, HT TTCM , PHT1 PHT1, HT PHT1, HT TTCM, PHT1 PHT1, HT GV, PHT2, HT PHT1, HT PHT1, HT PHT1, HT PHT1, HT Văn thư, PHT1 TTCM, PHT1 Các BP, các PHT, HT PHT1, HT Toàn trường, HT.

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×