Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Ho So GV 54

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (83.1 KB, 1 trang )

(1)NỘI DUNG THAY THẾ GIẢM TẢI MÔN: TOÁN 8,9 STT. PPCT 8. LỚP 8-HH. NỘI DUNG Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa Bài 5. Ôn tập Nội dung:. 1. 8. 8-HH. + Nhắc lại hình thang, hình thang cân. + Nhắc lại đường trung bình của tam giác, của hình thang. + Làm BT 18-SGK-Trang 75. 9. 9-ĐS. + Làm BT 28-SGK- Trang 80 Bài 5. Bảng căn bậc hai Bài 5. Sử dụng máy tính casio-fx570MS để tính một số căn thức bậc hai đơn giản Nội dung:. 2. 9. 9-ĐS. + Giới thiệu về máy tính casio-fx-570MS + Giới thiệu chức năng căn bậc hai. + Làm một số ví dụ: BT18-SGK-Trang 14. 9. 9-HH. BT 32-SGK-Trang 19 Bài 3. Bảng lượng giác Bài 3. Sử dụng máy tính casio-fx570MS để tính một số tỷ số lượng giác của góc nhọn đơn giản Nội dung:. 3. 9. 9-HH. + Giới thiệu chức năng tính tỷ số lượng giác của góc nhọn nhờ máy tính fx-570MS. + Làm BT18-SGK-Trang 83 + Làm BT19-SGK-Trang 84 + Làm BT21-SGK-Trang 84 GVBM. Lê Hoàng Khải.

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×