Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

CHU DE 7 Con vat than thuoc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.09 KB, 5 trang )

(1)

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN: MĨ THUẬT - LỚP 2


CHỦ ĐỀ 7: CON VẬT THÂN THUỘC
(Thời lượng: 3 tiết)


Ngày soạn : tháng năm 2016
Ngày dạy: Ngày tháng và tháng 12 năm


2016
I. Mục tiêu:


Học sinh cần đạt:


- Nhận ra và nêu được hình dáng đặc điểm riêng và cảm nhận vẻ đẹp của một số
con vật thân thuộc


- Vẽ, xé dán hoặc nặn được một số con vật quen thuộc.


- Giới thiệu nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, của
nhóm bạn.


- u quý các con vật.


II. Phương pháp và hình thức tổ chức:
Phương pháp


+ Sử dụng quy trình Xây dựng cốt truyện và Vẽ cùng nhau.
Hình thức tổ chức


+ Hoạt động cá nhân.


+ Hoạt động nhóm.


III. Đồ dùng và phương tiện:
GV chuẩn bị


- Sách học Mĩ thuật lớp 2.


- Hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung chủ đề:
- Hình hướng dẫn cách vẽ.


HS chuẩn bị


- Sách học Mĩ thuật lớp 2.
- Màu vẽ, giấy vẽ....
IV.Tiến trình dạy học


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Khởi động:


- Giáo viên tổ chức cho học sinh trò
chơi thi vẽ nhanh con vật, giáo viên
vẽ sắn những hình tròn, bầu dục lên
bảng, học sinh tham gia trò chơi


- Học sinh chơi trò chơi(2)

bằng cách vẽ thêm bộ phận, đặc
điểm để hoàn thiện con vật
- Giáo viên giới thiệu chủ đề
1. Hướng dẫn tìm hiểu:- Tổ chức học sinh hoạt động theo
nhóm.


- GV cho HS thi kể tên con vật mà em
biết.


- GV yêu cầu học sinh quan sát hình
7.1 và 7. 2 hướng dẫn HS thảo luận
nhóm để tìm hiểu về đặc điểm, hình
dáng, màu sắc các con vật quen
thuộc.


+ Kể tên các con vật trong hình 7.1.
Em thích con vật nào trong hình.
- Mơ tả lại hoạt động của con vật
- nêu đặc điểm của các con vật về
hình dáng, màu sắc và các chi tiến nổi
bật


Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát
hình 7.2, thảo luận nhóm 4 để tìm
hiểu các sản phẩm tạo hình


+ Các con vật nào được tạo hình
trong sản phẩm?


+ Các sản phẩm được tạo hình từ chất
liệu gì?+ Màu sắc như thế nào
- GV tóm tắt cho:


+ Cuộc sống xung quanh chúng ta có
rất nhiều con vật quen thuộc như trâu,
bò, lợn, gà, mèo chó, thỏ chim, cá…
Mỗi con vật đều có hình dáng và màu
sắc khác nhau…


+ Để tạo hình con vật cần nắm được
đặc điểm, hình dáng và hoạt động của
con vật. Có thể tạo hình bằng nhiều


- Học sinh nhắc lại tên chủ đề


- Học sinh thi kể tên các con vật.
- HS thảo luận tìm hiểu


- Con mèo, con voi, con gà trống, con
trâu, con gà mái và gà con, con chó.
- Học sinh nêu


- Con voi có vịi dài, tai to; con trâu
màu đen hoặc trắng, có sừng…
- HS thảo luận tìm hiểu


- Co hươu cao cổ, con trâu,con mèo
- Xé dán và nặn…(3)

cách như vẽ, xé, cắt dán, nặn…bằng


các chất liệu khác nhau như giấy màu,
lá cây, dất nặn…


2. Hướng dẫn thực hiện:


Yêu cầu học sinh quan sát hình 7.3 và
7.4 , thảo luận nhóm 4 để nêu cách
tạo hình


- GV nêu câu hỏi gợi mở để dẫn dắt
HS hiểu rõ cách tạo hình con vật.
- Em nêu cách tạo hình của nhóm em
- Hình ảnh chính, hình ảnh phụ như
thế nào?


- Em chọn chất liệu gì để thể hiện
3. Hướng dẫn thực hành:


3.1 Hoạt động cá nhân:


- HS thực hành vẽ con vật theo ý
thích


Giáo viên lưu ý học sinh


- Tạo hình con vật cân đối với khn
khổ tờ giấy.


- Có thể vẽ thêm các chi tiết hình ảnh
phụ khác để sản phẩm thêm sinh động


3.2 Hoạt động nhóm.


- HS tìm hiểu cách thực hiện một bức
tranh tập thể theo hướng dẫn của GV
- Vẽ bài và tạo sản phẩm tập thể trên
khổ giấy A3


4. Tổ chức trưng bày, giới thiệu và
đánh giá sản phẩm.


* Cho học sinh hồn thành sản phẩm
của nhóm.


- Giáo viên hướng dẫn trưng bày sản
phẩm.


- Giáo viên hướng dẫn thuyết trình
sản phẩm:


? Em thích sản phẩm của nhóm nào?
Vì sao?


? Em hãy chia sẻ với các bạn về cách
thực hiện sản phẩm của nhóm mình.


- Học sinh nắm được các đặc điểm cơ
bản để tạo hình con vật.


- Học sinh thảo luận nhóm 4 và nêu
cách thể hiệnHS vẽ con vật.


- HS hoạt động theo sự phân cơng của
nhóm


-HS thực hiện thiết kế tranh nhóm


- Học sinh thực hiện.
-Học sinh thực hiện.


- Học sinh thuyết trình sản phẩm của
nhóm mình.(4)

? Em có nhận xét gì về hình ảnh, màu
sắc, cách thể hiện của nhóm bạn?
?


- Giáo viên đánh giá giờ học, tuyên
dương học sinh tích cực, động viên,
khuyến khích các học sinh chưa hồn
thành bài.


* Dặn dị:


- Chuẩn bị đồ dùng cho giờ học sau.


-Học sinh thực hiện


2. Hướng dẫn thực hiện:Yêu cầu học sinh quan sát hình 7.3 và
7.4 , thảo luận nhóm 4 để nêu cách
tạo hình


- GV nêu câu hỏi gợi mở để dẫn dắt
HS hiểu rõ cách tạo hình con vật.
- Em nêu cách tạo hình của nhóm em
- Hình ảnh chính, hình ảnh phụ như
thế nào?


- Em chọn chất liệu gì để thể hiện
3. Hướng dẫn thực hành:


3.1 Hoạt động cá nhân:


- HS thực hành vẽ con vật theo ý
thích


Giáo viên lưu ý học sinh


- Tạo hình con vật cân đối với khn
khổ tờ giấy.


- Có thể vẽ thêm các chi tiết hình ảnh
phụ khác để sản phẩm thêm sinh động
3.2 Hoạt động nhóm.


- HS tìm hiểu cách thực hiện một bức
tranh tập thể theo hướng dẫn của GV


- Vẽ bài và tạo sản phẩm tập thể trên
khổ giấy A3


4. Tổ chức trưng bày, giới thiệu và
đánh giá sản phẩm.


* Cho học sinh hoàn thành sản phẩm
của nhóm.


- Giáo viên hướng dẫn trưng bày sản
phẩm.


- Học sinh nắm được các đặc điểm cơ
bản để tạo hình con vật.


- Học sinh thảo luận nhóm 4 và nêu
cách thể hiện


HS vẽ con vật.


- HS hoạt động theo sự phân cơng của
nhóm


-HS thực hiện thiết kế tranh nhóm


- Học sinh thực hiện.
-Học sinh thực hiện.(5)

- Giáo viên hướng dẫn thuyết trình
sản phẩm:? Em thích sản phẩm của nhóm nào?
Vì sao?


? Em hãy chia sẻ với các bạn về cách
thực hiện sản phẩm của nhóm mình.
? Em có nhận xét gì về hình ảnh, màu
sắc, cách thể hiện của nhóm bạn?
?


- Giáo viên đánh giá giờ học, tuyên
dương học sinh tích cực, động viên,
khuyến khích các học sinh chưa hồn
thành bài.


* Dặn dò:


- Chuẩn bị đồ dùng cho giờ học sau.


nhóm mình.


- Học sinh nghe.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×