Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

De thi hoc sinh gioi ngu van 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.99 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM


ĐỀ THI CHÍNH THỨC


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM 2016


Môn:Ngữ văn


Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề


Câu 1: (4.0 điểm)


Cùng đề tài tình mẹ, nhà thơ Chế Lan Viên viết:


"...Lên rừng xuống bể


Cị sẽ tìm con,
Cò mãi yêu con.


Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con..."


(Con cò- Chế Lan Viên- Ngữ văn 9)


Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết:


"...Em ngủ ngoan đừng làm mẹ mỏi


Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi


Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng..."


(Khúc hát ru những em bé lớn lên trên lưng mẹ- Nguyễn Khoa Điềm-Ngữ văn 9)
Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ nổi bật trong 2 đoạn thơ trên. Chỉ ra nét
độc đáo trong cách sử dụng phép tu từ đó của mỗi tác giả.


Câu 2: (10.0 điểm)


"Một tác phẩm để lại ấn tượng sâu đậm trong lịng bạn đọc chính là xây dựng


thành cơng tình huống truyện và miêu tả nội tâm nhân vật".


Bằng hiểu biết của em về văn bản "Làng" của nhà văn Kim Lân, hãy làm sáng


tỏ nhận định trên.


Câu 3: (6.0 điểm)


Có một nhà xã hội học trong khi đi tìm hiểu thực tế cho đề tài của mình sắp viết
thì gặp một trường hợp khá thú vị:


Anh A và anh B đều có người cha nghiện ngập và vũ phu. Sau này anh A trở
thành một chàng trai ln đi đầu trong cơng tác phịng chống tệ nạn xã hội và
bạo lực gia đình. Anh B thì lại là một phiên bản của cha anh. Nhà xã hội học đã
đặt cùng một câu hỏi cho cả hai người: "Điều gì khiến anh trở nên như thế?".


Và nhà xã hội học đã nhận được cùng một câu trả lời: "Có một người cha như
thế nên tôi phải như thế".


Hãy viết một bài luận trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa, bài học rút ra từ


câu chuyện trên.


... Hết ...


Họ và tên thí sinh:...Số báo danh:...


Người coi thi số 1: ...Người coi thi số

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×