Tải bản đầy đủ (.doc) (12 trang)

SKKN đội nang cao chat luong nghi thuc doi lop 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.76 MB, 12 trang )

I/-T VN :
Nghi thức Đội là một phơng tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ
Chí Minh. Với những quy định biểu hiện bằng ngôn ngữ, hình
thức tợng trng, thủ tục, nghi lễ và đội ngũ, Nghi thức Đội góp
phần mạnh mẽ vào việc xây dựng phơng pháp giáo dục toàn
diện, mang nét đặc trng của Đội. Trong đó, nổi bt là giáo dục
ý thức kỷ luật, t thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội
viên, tạo ra vẻ đẹp và sự thống nhất của tổ chức Đội. Nghi thức
Đội đợc tiến hành thờng xuyên trong mọi hoạt động rèn luyện
của Đội để tạo thành thói quen, nề nếp tốt cho đội viên trong
tổ chức Đội. Việc tiến hành giáo dục bằng Nghi thức Đội đòi hỏi
phải có tính thuyết phục cao, tính nghiêm túc, chính xác và
thống nhất. Có nh vậy mới làm cho Nghi thức Đội trở thành nhu
cầu thực sự của mỗi đội viên và tập thể Đội.
Các đội viên khi tham gia các hoạt động tập trung nh:
chào cờ, ca múa hát tập thể sinh hoạt chủ đề, lễ diễu hành,...
mỗi đội viên cần phải thực hiện đúng các động tác thực hành
về Nghi thức Đội. Đó là vấn đề mà mi GV-TPT, anh chị phụ
trách, đội viên quan tâm. Vấn đề đặt ra ở đây là phải rèn k
năng. K năng là yếu tố quyết định đến sự thành công của
việc thực hiện đúng, thành thạo Nghi thức Đội (NTĐ), từ 7 k
năng của ngời đội viên nh: thắt, tháo khăn quàng,... đến các k
năng về thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ, di động và
cách sắp xếp đội hình, đội ngũ, ... Tất cả đều theo một quy
trình và đi từng bớc một.
Muốn thực hiện tốt các động tác về Nghi thức Đội, không
thể không nghiên cứu kĩ về Nghi thức Đội và phơng pháp tập
luyện về Nghi thức Đội, đặc biệt là biện pháp rèn k năng thực
hành Nghi thức Đội cho đội viên. Để tổ chức tốt việc này, các
giáo viên TPT Đội cần có tài liệu cung cấp những kiến thức lý
thuyết về các động tác thực hành Nghi thức Đội, và các biện


pháp cụ thể cho từng động tác.
Xuất phát từ những lý do trên nên tôi mạnh dạn nghiên cứu
đề tài:
Nâng cao chất lợng nghi thức Đội trong Liên
đội

1


II/ NI DUNG:
1/_C s lý lun:
Nh đà nói ở phần I, nghi thức Đội TNTP. HCM là một phơng
tiện giáo dục của Đội, bởi trong các nghi lễ thủ tục hàng ngày và
trong các ngày hoạt động quy mô, kỷ niệm những ngày lễ lớn
trọng đại: Ngày khai trờng, ngày 20/11, ngµy 22/12, ngµy 3/2,
ngµy 26/3, ngµy 30/4, ngµy 19/5.
Nghi thức Đội đợc thực hiện thờng xuyên, nghiêm túc và đÃ
góp phần khẳng định vai trò của nghi thức Đội trong sự
nghiệp giáo dục.
Đội viên muốn thực hiện tốt nghi thức Đội trớc hết phải có
thái độ đúng đắn, nghiêm túc, kiên trì.
Nhng trên thực tế Liên đội gặp nhiều khó khăn là ngoài
giờ học các em chỉ mong về để đợc nghỉ ngơi rồi đi học
thêm bởi vì chơng trình học khá nặng nề. Nhiệm vụ của ngời
giáo viên - TPT là phi biết lôi kéo, động viên, khuyến khích
các em tham gia bằng nhiều hình thức, tập trung tuyên
truyền, giáo dục các em nhận thức rõ hơn về tổ chức Đội và
hiểu rõ vai trò và ý nghĩa của nghi thức trong hoạt động Đội.
2/_ Mụ t thc trng vn nghiờn cu
a/ Đội viên:

Từ cấp I chuyển lên cấp II đây là một bớc ngoặt lớn về tâm
sinh lý của các em do vậy đa số đội viên vẫn còn yếu, kể từ
việc nắm vững 7 kỹ năng của ngời đội viên, đến đội hình,
đội ngũ,... Tất cả đều cha đợc tốt lắm. nhiều Đội viên thấy
ngại và sợ khi học Nghi thức Đội. Thêm nữa, vẫn còn một số đội
viên cha có ý thức, tinh thần tự giác luyện tập.
Chính vì vậy mà trong các đợt kiểm tra về chuyên hiệu
Nghi thức Đội của các năm học trớc chúng tôi thấy chất lợng cha đợc cao nh mong muốn. Chẳng hạn qua một đợi kiểm tra
chúng tôi tiến hành sơ kết thì số đội viên đạt điểm 8, 9 rất
ít, chiếm khoảng 10%, số đội viên đạt điểm 7 chiếm khoảng
20%, điểm 5, 6 chiếm khoảng 60% điểm dới 5 chiếm khoảng
10%.
b/ Giáo viên TPT:
Qua điều tra 10 anh chị Tổng phụ trách của các Liên
đội THCS trong quận, thì có:

2


- 8 anh chị Tổng phụ trách cho rằng việc thực hành đúng
Nghi thức Đội có một vị trí rất quan trọng trong các hoạt động
ngoài giờ lên lớp.
- 2 anh chị Tổng phụ trách cho là khá quan trọng và đa
số đều cho rằng việc tập luyện Nghi thức Đội cho đội viên
không phải là dễ. Qua thực tế cho thÊy viƯc híng dÉn Nghi thøc
§éi hiƯn nay ë nhiều Liên đội vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.
VỊ phÝa GV-TPT, khi híng dÉn Nghi thøc §éi thêng có
những biểu hiện phổ biến sau:
- Nhiều giáo viên TPT cã tỉ chøc cho c¸c em tËp lun theo
nhãm, tuy nhiên hiệu quả đạt đợc cha cao. Vì học sinh thờng

tranh thủ thời gian này để chơi và nói chuyện riêng.
- GV- TPT thờng xem nhẹ k năng thực hành các động tác
cơ bản, chi tiết. Thông thờng GV- TPT chỉ hớng dẫn sơ sài, rồi
cho các em tập 1-2 lợt sau đó chuyển sang tập động tác khác.
- Trong khi thực hiện các động tác mẫu GV- TPT làm quá
nhanh, vì vậy nhiều em không quan sát kịp các động tác của
GV vừa làm mẫu.
- Thời gian tổ chức tập luyện còn ít, thiếu thờng xuyên, ...
3/_ Mụ t gii phỏp
- Khi muốn nâng cao chất lợng nghi thức Đội ở bậc THCS
ngời giáo viên - TPT phải đa ra những yêu cầu của ngời học tập
nghi thức Đội và yêu cầu đối với ngời hớng dẫn nghi thức Đội và
phải tuân thủ theo các phơng pháp sau.
- Phơng pháp thuyết trình kết hợp với trực quan (Làm
mẫu, sử dụng mẫu).
- Phơng pháp tập luyện tập thể và cách chia nhóm.
- Phơng pháp ôn tập : Nhóm, cá nhân.
- Phơng pháp kiểm tra đánh giá.
- Phơng pháp tổ chức hội thi nghi thức i.
a.Yêu cầu đối với ngời học tËp nghi thøc §éi.
- Ngêi häc tËp nghi thøc §éi trớc hết phải có một thái độ
đúng đắn, nghiêm túc và kiên trì.
- Phải có trang phục cá nhân gọn gàng, đầy đủ và chuẩn
mực theo đúng quy định.

3


- Phải tập trung chú ý ghi chép và nghe lƯnh cđa ngêi chØ
huy.

- Khi thùc hiƯn c¸c thao t¸c phải nhanh nhẹn, dứt khoát rõ
ràng theo khẩu lệnh và sự hớng dẫn của ngời chỉ huy.
- Đội viên học tập nghi thức Đội ngoài sự hớng dẫn của chỉ
huy phải giành nhiều thời gian để tự học, tự nghiên cứu để có
đợc một động tác chuẩn xác đối với cá nhân, từ việc thành
thục các động tác cá nhân đơn giản tiến đến các động tác
phức tạp.
Đội viên thực hiện tham gia nghi thức đội phải tự điều
chỉnh, sắp xếp thời gian, điều kiện sao cho đảm bảo cao
nhất sau một đợt huấn luyện.

b.Yêu cầu đối với ngời hớng dẫn nghi thức Đội.
- Để có thể hớng dẫn đội viên về nghi thức Đội ngời hớng
dẫn nhất thiết phải là ngời thành thục và giỏi nghi thức Đội. Bản
thân cần đợc đào tạo có trình độ s phạm và khả năng tiếp
cận với đối tợng thiếu nhi, yờu quý thiếu nhi và thích làm việc
với thiếu nhi.,
- Để nâng cao chất lợng nghi thức Đội trong nhà trờng thì
ngời giáo viên - TPT khi hớng dẫn nghi thức Đội phải biết chọn
các phơng pháp giảng giải, diễn giảng kết hợp chặt chẽ với trực
quan phải nắm chắc đối tợng thiếu nhi mà mình hớng dẫn
để đa nội dung cần trang bị cho phù hợp. Khi hớng dẫn nghi
thức Đội cho các em Đội viên, ngời hớng dẫn (GV TPT) không đợc nóng vội phải có thái độ ôn tồn, hoà nhÃ, vui vẻ nhng dứt
khoát theo một quy trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến
phức tạp. Phải trang bị những nhận thức, ý nghĩa tầm quan
trọng của môn học. Phải giúp các em hiu rõ đợc các biểu trng
của nghi thức Đội nh : Huy hiệu Đội, cờ đội, khăn quàng đỏ, Đội
ca, cấp hiệu chỉ huy, huy hiệu chuyên môn, đồng phục của
đội viên, trống kèn, sổ sách đội, phòng truyền thống, phòng
Đội. Yêu cầu đối với đội viên, đội hình đội ngũ đơn vị, nghi

lễ thủ tục, nghi thức dành cho TPT. Phải giúp các em biết các kỹ
năng cơ bản của ngời Đội viờn sắp xếp theo trình tự dễ nhớ nh
sau:
Bắt đầu từ trên đầu xuống:

4


- Động tác chào theo kiểu i thiếu niên tiền phong.
- Hát đúng và thuộc các bài Quốc ca, Đội ca.
- Hô đáp tốt khẩu hiệu của Đội.
- Động tác tháo thắt khăn quàng đỏ.
- Thực hiện tốt các động tác cầm cờ, giơng cờ, vác cờ,
kéo cờ.
- Đánh đợc 3 bài trống quy định của Đội: Chào cờ, hành
tiến, chào mừng. Ngoài ra đội viên có thể tập thêm các bài
trống : Quốc ca, Đội ca, các bài tập hợp.
- Thực hiện tốt các động tác cá nhân tại chỗ và di động.
Ngời hớng dẫn nghi thức Đội là ngời quyết định chất lợng
hoạt động này đối với các em đội viên. Bởi vậy để nâng cao
chất lợng Nghi thức Đội trong nhà trờng ngời GV TPT phải luôn
trau dồi nghiệp vụ công tác Đội. Tham gia các lớp tập huấn do
Hội đồng ội Thành phố, Quận tổ chức. Không ngừng học hỏi
đồng nghiệp và những ngời có kinh nghiệm trong hoạt động
Đội và GV -TPT phải biết kết hợp và sử dụng các phơng pháp
sau:
- Phơng pháp thuyết trình kết hợp với trực quan (có nghĩa
là ngoài viƯc thut minh ra ngêi híng dÉn thùc hiƯn mÉu các
động tác).
- Phơng pháp tập luyện tập thể.

- Phơng pháp ôn tập: Nhóm, cá nhân.
- Phơng pháp kiểm tra đánh giá.
- Phơng pháp tổ chức hội thi nghi thức Đội.
Ngời GV-TPT Đội thực hiện đợc những yêu cầu trên thì nghi
thức Đội mới có thể nâng cao về chất lợng và có bớc đổi mới
hơn.
4/_ Mụ t kt qu t c:
Sau khi áp dụng đúng những yêu cầu và phơng pháp này
tại Liên đội THCS Đoàn Thị Điểm đà đem lại hiệu quả chuyển
biến cao hơn hẳn so với khi cha áp dụng đúng những yêu cầu
và phơng pháp này, cơ thĨ:
Khi häc tËp cịng nh khi thùc hiƯn §éi viên có thái độ đúng
đắn, nghiêm túc hơn và biết kiên trì luyện tập, trang phục cá
nhân, từ đầu tóc, quần áo, tác phong có nhiều thay đổi. Gọn
gàng, nhanh nhẹn, đặc biệt nâng cao đợc sự hiểu biết của
5


các em về công tác Đội thu hút đợc các em tham gia và tập
luyện nghi thức Đội nhiệt tình.
Bản thân tôi là GV-TPT khi áp dụng những yêu cầu trên tôi
thấy hiệu quả công việc đợc nâng cao hơn. Có thể xem qua
số liệu khi cha áp dụng những yêu cầu và phơng pháp này.
Kiểm tra chuyên hiệu Nghi thức Đội năm học 2011 2012
Tổng số chi đội tham gia : 40 chi đội.
Loại A : 08
Loại B : 20
Loại C : 12
Khi thực hiện những yêu cầu và phơng pháp cụ thể
trong đợt kiểm tra năm häc 2012 - 2013

Lo¹i A : 14
Lo¹i B : 24
Lo¹i C : 02
+ Giúp cho việc tập trung đội hình các buổi chào cờ
đầu tuần hay các hoạt động tập thể nhanh nhẹn hơn.
+ Đội viên hát đúng Quốc ca, Đội ca và thực hiện tốt các
động tác về Nghi thức Đội trong nghi lễ chào cờ đầu tuần hay
các buổi lễ lớn.
+ 100% Chi đội có đội trống, (vì hằng năm đều tổ
chức hội thi Đội trống chất lợng) đội cờ và ngời chỉ huy thực
hành thành thạo các động tác về Nghi thức Đội.
Đặc biệt Liên đội thành lập đội tuyển dự thi cấp Quận
đạt giải I và đợc chọn đại diện Quận Ninh Kiều dự thi cấp
Thành phố đạt giải I liên tục nhiều năm.
Mt s hỡnh ảnh đội hình đội ngũ tổ chức các lễ và dự thi nghi thức

6


ĐỘI HÌNH ĐỘI VIÊN ĐĨN ĐẠI BIỂU & DỰ LỄ

7


8


Để có đợc kết quả chứng minh qua các số liệu cụ thể nêu ở
trên, ngoài những yêu cầu và phơng pháp mà ngời học nghi
thức Đội và ngời dạy nghi thức Đội cần phải thực hiện thì trong

công tác chỉ đạo đòi hỏi ngời chỉ đạo phải có tổ chức thi
đua cùng học tập nghi thức Đội để có thể kiểm tra chất lợng
nghi thức Đội trong công tác Đội ra sao. Từ đó có biện pháp
thích hợp để chỉnh sửa và nâng cao.
5. Tiu kt lun
- Trớc tiên GV-TPT là ngời tổ chức chỉ đạo cấp Liên đội và
chi đội đòi hỏi ngời phụ trách Đội và giáo viên phụ trách phải là
ngời hiểu biết về công tác Đội và nghi thức Đội, có trình độ s
phạm và khả năng tiếp cận với thiếu nhi, yêu quý thiếu nhi.
- Có thái độ ôn tồn, hoà nhà khi tập luyện, khi hớng dẫn
không đợc nóng vội, phải theo một quy trình từ thấp đến cao,
từ đơn giản đến phức tạp.
- Biết sử dụng các phơng pháp một cách uyển chuyển,
sáng tạo.
- Tổ chức khen thởng kịp thời.
III/ KT LUN:
Sáng kiến kinh nghiệm về Nâng cao chất lợng nghi
thức trong Liên đội là một cố gắng thể hiện sự đổi mới về
phơng pháp tổ chức hoạt động Đội trong nhà trờng.
Việc tiến hành giáo dục bằng Nghi thức Đội đòi hỏi phải có
tính thuyết phục cao, tính nghiêm túc, tính chính xác và
thống nhất. Có nh vậy mới làm cho Nghi thức Đội trở thành nhu
cầu thực sự của mỗi đội viên và tập thể Đội.
Sáng kiến này đi sâu phân tích các biện pháp rèn k
năng thực hành Nghi thức Đội để làm cơ sở lí luận cho việc
vận dụng các biện pháp làm nâng cao k năng thực hành Nghi
thức Đội cho Đội viên.
Từ việc tìm hiểu những yêu cầu về nội dung thực hành
Nghi thức Đội cần có của Đội viên và từ thực tiễn làm công tác
Tổng phụ trách Đội, chúng tôi đà đề xuất một số biện pháp rèn

kĩ năng thực hành Nghi thức Đội. Các k năng cơ bản bao gồm:
K năng tìm hiểu nội dung về Nghi thức Đội; K năng quan sát,
mô tả và thực hiện các động tác theo mẫu; K năng thực hành
các động tác Nghi thức Đội; K năng thực hành Nghi thức Đội cho
cán bộ chỉ huy Đội.
9


Các kĩ năng này đợc xây dựng trên cơ sở đảm bảo mục
tiêu, yêu cầu về thực hiện Nghi thức Đội.
Trong quá trình thực hiện sáng kiến này, mặc dù đà cố
gắng song không tránh khỏi thiếu sót. Mong quý cấp lÃnh đạo,
các giáo viên chủ nhiệm và các bạn đồng nghiệp cùng góp ý để
chúng tôi hoàn thiện sáng kiến này. Chúng tôi hy vọng rằng,
sáng kiến này sẽ góp phần không nhỏ vào việc tổ chức các hoạt
động Đội nói chung và rèn luyện kĩ năng thực hành Nghi thức
Đội nói riêng, nó có thể là tài liệu tham khảo bổ ích cho các
GV- TPT Đội trong quá trình tổ chức hoạt động Đội, ng thi cng
l c sở để tôi thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm cho năm sau “ Giáo dục
Đội viên thông qua cỏc phong tro i
Tài liệu tham khảo:
Để phục vụ cho việc viết sáng kiến kinh nghiệm tụi đà sử
dụng tài liệu tham khảo:
1._ Cẩm nang cho ngời phụ trách Đội TNTP Hồ CHí Minh
Bùi Sĩ Tùng nhà xuất bản Giáo dục năm 2003
2._ Kỹ năng phụ trách công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
Trần Quang Đức Nhà xuất bản Thanh niên năm 2006.
3._ Nghi thức và hớng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP.Hồ
Chí Minh Nhà xuất bản thanh niên tháng 10/2008.
Ninh Kiều, ngày 09 tháng 03

năm 2014

Ng ời viết

đề tài

Tài liệu tham khảo:
Để phục vụ cho việc viết sáng kiến kinh nghiệm tụi đà sử
dụng tài liệu tham khảo:
1._ Cẩm nang cho ngời phụ trách Đội TNTP Hồ CHí Minh
Bùi Sĩ Tùng nhà xuất bản Giáo dục năm 2003
2._ Kỹ năng phụ trách công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
Trần Quang Đức Nhà xuất bản Thanh niên năm 2006.
10


3._ Nghi thøc vµ híng dÉn thùc hiƯn nghi thøc Đội TNTP.Hồ
Chí Minh Nhà xuất bản thanh niên tháng 10/2008.
Ninh Kiều, ngày 09 tháng 03
năm 2014

Ng ời viết

đề tài

Nguyễn Thúy Ng Tài liệu tham khảo:
Để phục vụ cho việc viết sáng kiến kinh nghiệm tụi đà sử
dụng tài liệu tham khảo:
1._ Cẩm nang cho ngời phụ trách Đội TNTP Hồ CHí Minh
Bùi Sĩ Tùng nhà xuất bản Giáo dục năm 2003

2._ Kỹ năng phụ trách công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
Trần Quang Đức Nhà xuất bản Thanh niên năm 2006.
3._ Nghi thức và hớng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP.Hồ
Chí Minh Nhà xuất bản thanh niên tháng 10/2008.
Ninh Kiều, ngày 09 tháng 03
năm 2014

Ng ời viết

đề tài

a Tài liệu tham khảo:
Để phục vụ cho việc viết sáng kiến kinh nghiệm tụi đà sử
dụng tài liệu tham khảo:
1._ Cẩm nang cho ngời phụ trách Đội TNTP Hồ CHí Minh
Bùi Sĩ Tùng nhà xuất bản Giáo dục năm 2003
2._ Kỹ năng phụ trách công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
Trần Quang Đức Nhà xuất bản Thanh niên năm 2006.
3._ Nghi thức và hớng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP.Hồ
Chí Minh Nhà xuất bản thanh niên tháng 10/2008.
Ninh Kiều, ngày 09 tháng 03
năm 2014

Ng ời viết

đề tài
11


Tài liệu tham khảo:

Để phục vụ cho việc viết sáng kiến kinh nghiệm tụi đà sử
dụng tài liệu tham khảo:
1._ Cẩm nang cho ngời phụ trách Đội TNTP Hồ CHí Minh
Bùi Sĩ Tùng nhà xuất bản Giáo dục năm 2003
2._ Kỹ năng phụ trách công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
Trần Quang Đức Nhà xuất bản Thanh niên năm 2006.
3._ Nghi thức và hớng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP.Hồ
Chí Minh Nhà xuất bản thanh niên tháng 10/2008.
Ninh Kiều, ngày 09 tháng 03
năm 2014

Ng ời viết

đề tài
Tài liệu tham khảo:
Để phục vụ cho việc viết sáng kiến kinh nghiệm tụi đà sử
dụng tài liệu tham khảo:
1._ Cẩm nang cho ngời phụ trách Đội TNTP Hồ CHí Minh
Bùi Sĩ Tùng nhà xuất bản Giáo dục năm 2003
2._ Kỹ năng phụ trách công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
Trần Quang Đức Nhà xuất bản Thanh niên năm 2006.
3._ Nghi thức và hớng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP.Hồ
Chí Minh Nhà xuất bản thanh niên tháng 10/2008.
Ninh Kiều, ngày 09 tháng 03
năm 2014

Ng ời viết

đề tµi


12×