Tải bản đầy đủ (.docx) (23 trang)

TIỂU LUẬN đề tài hệ THỐNG mã hóa CHÌA KHÓA và CHỐNG TRỘM tên học phần hệ thống điện điện tử ô tô

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (462.46 KB, 23 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ
MINH

TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG MÃ HĨA CHÌA KHÓA VÀ CHỐNG TRỘM

Tên học phần: Hệ thống điện-điện tử Ô tô
Kỳ thi học kỳ 1 đợt A năm học 2021 -2022

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Hữu Nghĩa
Sinh viên thực hiện (Tên/MSSV):
- Nguyễn Xuân Nam
-Trần Nhật Tú
- Nguyễn Trọng Hiển
- Lâm Hồng Thiện
Lớp: 19DOTA5
Ngành: Cơng nghệ Kĩ thuật Ơ tô
Khoa/Viện: Kĩ thuật

Tp.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2021


BẢNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Giáo viên hướng dẫn
Họ và tên sinh viên

Lớp
Tên đề tài
VÀ CHỐNG TRỘM


..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Điểm đánh giá : ......................Xếp loại :..........................................................
TP Hồ Chí Minh, ngày
Giáo

viên

tháng năm 2017
hướng

dẫn

(ký tên và ghi rõ họ tên)

i


DANH MỤC HÌNH ẢNH (CĨ HOẶC KHƠNG CĨ)


Hình 1.1 Sơ đồ hệ thống
Hình 1. 2 Loại ECU khóa động cơ tích hợp bên trong ECU động
cơ Hình 1. 3 Loại ECU khóa động cơ độc lập

Hình 2.1 Sơ đồ khối hệ thống mã hóa động
Hình 2.2 Khi rút chìa khóa khỏi ổ điện
Hình 2.3 Khi đưa chìa vào ổ khóa
Hình 2.4 Bỏ chế độ khóa động cơ
Hình 2.5 Điều khiển tắt đèn chỉ báo an ninh
Hình 4 Sơ đồ hệ thống Immobiliser xe Honda Acura TXS 2007

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ECM : Engine Control Module
ECU : Engine Control Unit
ID : Identify

ii


LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, do nhu cầu xã hội ngày càng phát triển, kéo theo
mọi hoạt động trong đời sống xã hội đều phát triển theo xu hướng hiện đại hóa nên địi
hỏi phải có những phương tiện hiện đại phục vụ cho con người. Do đó song song với
sự phát triển của mọi ngành nghề thì cơng nghệ ơtơ cũng có sự thay đổi khá lớn. Nhu
cầu của con người dần dần được đáp ứng về các mặt tiện nghi, kinh tế, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường, … trong đó vấn đề an tồn, an ninh được đặt lên hàng đầu.
Một chiếc xe ngày nay, với hàng loạt các hệ thống hỗ trợ nhằm đảm bảo an
toàn, an ninh cho người lái cũng như đáp ứng nhu cầu tiện nghi cho người lái như hệ
thống Airbag System, Traction Control, Lane Keeping System, ABS, VSC,... Các hệ

thống tiện nghi không chỉ giúp tạo sự thoải mái, giảm áp lực cho người lái xe khi đi
trên đường, đặt biệt là nhu cầu bảo vệ tài sản. Với xu hướng hiện nay, những chiếc xe
sang ngày càng được ưa chuộng và giá thành cũng tăng làm cho nhu cầu an ninh và
khả chống trộm trên xe là một tiêu chí quan trọng khi mua xe.
Từ vấn đề đó, với những kiến thức đã học và sự hướng dẫn tận tình của giáo
viên hướng dẫn, em quyết định thực hiện đề tài: “HỆ THỐNG MÃ HĨA CHÌA KHĨA
VÀ CHỐNG TRỘM – IMMOBILISER SYSTEM”.
Trong thời gian thực hiện đề tài do thời gian có hạn và kiến thức cịn hạn chế
nên trong q trình thực hiện khơng thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất
mong sự giúp đỡ, ý kiến đóng góp của q thầy cơ cùng tất cả các bạn để đề tài được
hoàn thiện hơn.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Hữu Nghĩa đã giúp chúng em
hoàn thành đồ án này.
TPHCM, ngày 16 tháng 10 năm 2021
Sinh viên thực hiện
Nam
Nguyễn Xuân Nam

iii


NHẬN XÉT CỦA GVHD................................................................................................

LỜI
ĐẦU..................................................................................................................

DANH MỤC HÌNH ẢNH, CÁC TỪ VIẾT TẮT..........................................................
MỤC LỤC...................................................................................................................

Chương


1.HỆ

CƠ................................................
1.1

Khái

cơ...........................................................................
1.1.1 Khái quát..........................................................................................................
1.1.2 Phân loại...........................................................................................................

Chương 2. CHỨC NĂNG VÀ NGUN LÍ HOẠT ĐỘNG....................................
2.1 Chức năng các bộ phận chính................................................................................
2.2 Nguyên lí hoạt động..............................................................................................
2.2.1 Sơ đồ khối hệ thống......................................................................................
2.2.2 Nguyên lí hoạt động.....................................................................................

Chương 3. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ XĨA MÃ CHÌA KHĨA..........................
3.1 Các quy trình đăng kí mã chìa khóa
3.1.1 Đăng ký mã chìa lần đầu...............................................................................

3.1.1.1Qui trình đăng k
3.1.1.2 Qui trình đăng
3.1.2 Đăng ký mã chìa bổ sung..............................................................................

3.1.2.1 Đăng ký mã ch

3.1.2.2 Đăng ký mã ch
3.2 Xóa bỏ mã chìa đã đăng ký trong ECU khóa động cơ và mã chìa khóa..............

3.2.1 Đăng ký mã ID cho ECU khóa động cơ và ECM.......................................
3.3 Mã lỗi...................................................................................................................

Chương 4. HỆ THỐNG IMMOBILISER TRÊN XE HONDA ACURA TXS
2007...............................................................................................................................

4.1 Sơ đồ hệ thống.....................................................................................................

iv


4.2 Nguyên lí làm việc...................................................................................................................... 14
Chương 5. KẾT LUẬN...................................................................................................................... 15

v


CHƯƠNG I: HỆ THỐNG MÃ HÓA KHÓA ĐỘNG CƠ
1.1 Khái quát hệ thống mã hóa động cơ
1.1.1 Khái quát
Hệ thống mã hóa khóa động cơ được thiết kế để ngăn ngừa sự trộm cấp xe. Hệ thống
sử dụng ECU khóa động cơ để lưu trữ mã chìa khóa chính. Nếu trong trường hợp sử
dụng khơng đúng chìa khóa của xe để khởi động xe (kể cả việc dùng tơ vít hay các
dụng cụ khác...) thì ECU sẽ gửi tín hiệu đến ECU động cơ (Electronic control unit) để
ngắt nhiên liệu và đánh lửa, làm cho động cơ không thể khởi động được.

Hình 1.1 Sơ đồ hệ thống

1.1.2 Phân loại
Hiện nay, có 2 kiểu hệ thống mã hóa khóa động cơ. Một loại điều khiển bằng ECU

khóa động cơ độc lập và một loại điều khiển bằng ECU động cơ có tích hợp ECU
khóa động cơ ở bên trong.

1


Hình 1. 2 Loại ECU khóa động cơ tích hợp bên trong ECU động cơ

Hình 1. 3 Loại ECU khóa động cơ độc lập

Tuy nhiên đối với loại ECU khóa động cơ độc lập: sau khi so sánh và gửi tín hiệu về
cho ECU động cơ để hủy chế độ khóa động cơ, ECU động cơ bắt đầu điều khiển cho
phun nhiên liệu và đánh lửa. Ngay lập tức, ECU động cơ cũng gửi tín hiệu mã ID của
xe cho ECU khóa động cơ so sánh thêm một lần nữa. Nếu hai mã ID trùng nhau thì xe
tiếp tục hoạt động, nếu hai mã này khơng trùng, thì ngay lập tức xe ngừng hoạt động,
chế độ khóa động cơ được thiết lặp trở lại.

2


CHƯƠNG 2: CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG
2.1 Chức năng các bộ phận chính:
- Cuộn dây chìa thu phát: cuộn dây tạo ra từ trường xung quanh ổ khóa điện và nhận

mã ID của chìa khóa (khi chìa được đưa vào ổ khóa).
- Bộ khuyếch chìa thu phát: cho phép dịng điện vào cuộn dây chìa thu phát từ ECU

khóa động cơ và phát ra mã ID nhận được từ chìa khóa (thơng qua cuộn dây chìa thu
phát), sau đó gửi mã này tới ECU khóa động cơ.
- Cơng tắc cảnh báo mở khóa bằng chìa: cơng tắc này nhận biết chìa khóa có được đưa


vào ổ khóa điện hay chưa và gửi tín hiệu gửi về ECU khóa động cơ.
- ECM (ECU động cơ): nhận tín hiệu từ ECU khóa động cơ, từ đó có cho phép động

cơ hoạt động hay khơng.
- ECU khóa động cơ: nhận mã ID của chìa khóa từ bộ khuyếch chìa thu phát, sau đó sẽ

so sánh với mã ID đã được đăng kí trước đó. Từ đó, ECU khóa động cơ sẽ gửi tín hiệu
tới ECU động cơ để điều khiển sự hoạt động của của động cơ.
- Đèn chỉ báo an ninh: được điều khiển từ ECU khóa động cơ, nó giúp người lái xe

biết được tình trạng của xe: Đang mã hóa, hủy mã hóa, hay đăng kí chìa khóa v…v.

3


2.2 Nguyên lý hoạt động
2.2.1 Sơ đồ khối hệ thống

Hình 2.1 Sơ đồ khối hệ thống mã hóa động cơ

2.2.2 Nguyên lý hoạt động:
*Thiết lập chế độ mã hóa: Có hai cách
- Cách 1: Khi rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa điện, cơng tắc cảnh báo bằng chìa mở

(OFF), ECU khóa động cơ nhận biết được điều này thơng qua mức điện áp đặt lên
chân KSW của ECU khóa động cơ ( OFF-12V; ON- 0V). Từ đó, chế độ mã hóa được
thiết lặp.
- Cách 2: Khi xoay cơng tắc máy về vị trí ACC hoặc LOCK, sau 20 giây ECU khóa


động cơ nhận biết được điều này thơng qua chân IG (ACC hay LOCK- 0V; ON- 12V).
Từ đó chế độ mã hóa được thiết lặp.
4


- Khi chế độ mã hóa được thiết lặp, thì ECU khóa động cơ sẽ gửi tín hiệu điều khiển

đèn chỉ báo an ninh nhấp nháy.

Hình 2.2 Khi rút chìa khóa ra khỏi ổ điện
*Xóa chế độ mã hóa:
- Khi đưa chìa khóa vào trong ổ khóa, cơng tắc cảnh báo mở khóa bằng chìa đóng lại

(ON), điện áp cực KSW giảm xuống 0V. ECU khóa động cơ cung cấp dịng điện tới bộ
khuyếch đại chìa thu phát qua chân VC5, cùng lúc đó ECU khóa động cơ gửi tín hiệu
tới chân TXCT. Kết quả là dòng điện đi vào cuộn dây chìa thu phát và tạo ra từ trường
xung quanh ổ khóa điện.

5


Hình 2.3 Khi đưa chìa vào ổ khóa
*Bỏ chế độ khóa động cơ:
- Khi từ trường được tạo ra xung quanh ổ khóa điện, tín hiệu mã ID của con chíp được

đặt bên trong chìa khóa sẽ gửi tín hiệu tới cuộn dây chìa thu phát, bộ khuyếch sẽ
khuyếch đại tín hiệu này và gủi về ECU khóa động cơ qua chân CODE. ECU khóa
động cơ sẽ so ánh mã ID của chìa khóa và mã ID đã được đăng kí. Nếu hai mã trùng
nhau thì ECU khóa động cơ sẽ gửi tín hiệu về cho ECM
- ECU động cơ) qua chân EFIO. Từ đó, ECM cho phép động cơ hoạt động (cho phun


xăng và đánh lửa).

6


Hình 2.4 Bỏ chế độ khóa động cơ
*Điều khiển đèn tắt và cảnh báo an ninh:
Khi ECU khoá động cơ xố bỏ chế độ khố động cơ, thì việc điều khiển đèn chỉ báo
an ninh nhấp nháy kết thúc và đèn cũng bị tắt

7


Hình 2.5 Điều khiển tắt đèn chỉ báo an ninh

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, XĨA MÃ CHÌA KHĨA VÀ BẢNG
MÃ LỖI
Khi bị mất chìa khóa (chìa chính hoặc chìa phụ) thì khả năng bị mất cắp xe là hồn
tồn có thể xảy ra vì những chìa khóa bị mất đó dễ dàng khởi động được xe nếu như
mã chìa khóa trong xe chưa được xóa bỏ hoặc đăng ký lại mã chìa khóa mới. Vì vậy,
việc xóa bỏ hay đăng ký mã chìa khóa mới là vơ cùng cần thiết và được phân loại theo
các trường
hợp sau đây.
3.1 Các quy trình đăng kí mã chìa khóa:
3.1.1 Đăng ký mã chìa lần đầu (sau khi thay thế ECU khóa động cơ):
3.1.1.1Qui trình đăng kí bằng máy chẩn đốn ( máy TEST)

Qui trình
1. Bắt đầu

2. Đưa chìa khóa vào trong ổ khóa
3. Thực hiện theo các bước sau trên máy

8

chẩn đốn.


1.

Chọn IMMOBILIZER

2.

Chọn ID UTILITY .

3.
4. Rút chìa khóa ra và nhấn nút NEXT (tiếp

Chọn IMMOB CODE REG.

theo) trên máy chẩn đốn.
5. Đưa tiếp chìa thứ 2 vào ổ khóa để đăng ký.
6. Rút chìa khóa ra và sau đó nhấn nút NEXT
trên máy chẩn đoán (máy TEST).
7. Cho đến khi đưa chìa cuối cùng vào ổ
khóa để đăng ký.
cùng)
Nhấp nháy


8. Rút chìa khóa ra.
9. Kết thúc
3.1.1.2 Qui trình đăng ký khơng sử dụng máy chẩn đốn ( máy TEST )
-

Đây là một hệ thống để đăng ký tự động cho mã chìa khóa (mã chìa
chính và mã chìa phụ) khi thay thế ECU khoá động cơ.

-

Sau khi thay thế ECU khố động cơ, bật khố điện lên vị trí ON làm cho
đèn chỉ báo nhấp nháy. Trong điều kiện đó, tra chìa khố chính và chìa
khố phụ vào ổ khố điện để tự động đăng ký mã chìa vào ECU (trong
10 giây). Trong quá trình đăng ký lần đầu (đăng ký tự động), mã chìa có
thể được đăng ký cho 3 hoặc 4 chìa. Việc đăng ký lần cuối (chìa thứ 3
hoặc thứ 4) được thực hiện ở chế độ đăng ký mã chìa phụ.
3.1.2 Đăng ký mã chìa bổ sung (sau khi có ít nhất một mã chìa đã
được đăng ký trong ECU khóa động cơ)
3.1.2.1 Đăng ký mã chìa bổ sung bằng máy chẩn đốn (máy TEST)

Qui trình

9


1.

Bắt đầu

2. Đưa chìa khóa đã được đăng kí từ trước vào ổ

khóa (chìa chính). Bật cơng tắc máy ON và máy
TEST ON.
3.

Chọn các bước sau trên máy TEST:
1) IMMOBILISER
2) ID UTILITY
3) IMMOB CODE REG

4.

Rút chìa khóa chính ra và sau đó nhấn nút

NEXT (tiếp theo) trên máy chẩn đốn. Ngay sau
đó, đưa lại chìa khóa chính vào ổ khóa, bật cơng
tắc và máy chẩn đốn (ON).

5.

Rút chìa khóa ra và sau đó nhấn nút NEXT

trên máy chẩn đốn.

6.

Đưa chìa khóa cần đăng kí vào ổ khóa.

7.

Sau 60 giây, chìa khóa được đăng kí xong.


Đèn chỉ báo an ninh tắt.
8. Rút chìa khóa ra và nhấn nút NEXT trên máy
chẩn đốn.
9.
10. Kết thúc

Màn hình trên máy TEST hiển thị số chìa khóa đã được đăng kí.


10


Trong trường hợp này cần lưu ý: Nếu chìa khóa được rút ra trong vịng 60 giây ở
bước 6 thì chế độ đăng ký mã chìa bổ sung bị hủy bỏ. Khi chìa khóa được rút ra, nếu
hệ thống hoạt động bình thường thì đèn báo sẽ nháy liên tục.
3.1.2.2 Đăng ký mã chìa bổ sung khơng cần máy chẩn đốn (máy
TEST)
Qui trình
1.

Bắt đầu.

2.

Đưa chìa khóa chính (đã được đăng kí từ

trước) vào trong ổ khóa. Thực hiện thao tác rút
ra và gắn chìa khóa lại (4 lần)
3.


Mở và đóng cửa 6 lần

4.

Rút chìa khóa chính ra

5.

Đưa chìa khóa cần đăng ký vào trong ổ khóa

6.

Sau 60 giây, chìa khóa được đăng kí xong

(đèn chỉ báo an ninh tắt)
7.

Rút chìa khóa ra

8.
Kết thúc
Cần lưu ý trong trường hợp này là: Nếu chìa khóa cần đăng ký khơng được đưa
vào ổ khóa trong vịng 10 giây (bước 5) thì ECU sẽ hủy bỏ chế độ đăng ký bổ sung.
3.2 Xóa bỏ mã chìa đã đăng ký trong ECU khóa động cơ và mã chìa khóa (trừ
chìa chính)

Qui trình

1. Bắt đầu11

2. Đưa chìa khóa chính đã được đăng kí vào
trong ổ khóa. Bật cơng tắc máy và máy chẩn
đốn (ON).
3. Chọn các bước sau trên máy TEST.
1) IMMOBILISER.
(Hệ Thống Mã Hóa)
2) ID UTILITY.
(Mã ID phụ).
3) IMMOB CODE ERS
(Xóa Mã)
4. Rút chìa khóa ra và nhấn nút NEXT trên máy
chẩn đốn. Ngay sau đó đưa chìa khóa chính
vào trong ổ khóa, bật cơng tắc sang vị trí ON và
nhấn nút NEXT trên máy chẩn đốn.

5. Rút chìa khóa chính ra.

6. Kết thúc.
Điều kiện để có thể xóa bỏ mã chìa là phải có ít nhất 2 mã chìa đã được đăng ký trong
ECU khóa động cơ và phải sử dụng chìa chính để xóa.
3.2.1 Đăng ký mã ID cho ECU khóa động cơ và ECM (ECU động cơ)
Trường hợp này cần được đăng ký khi thay thế ECM hay ECU khóa động cơ (hoặc cả 2).
Nếu không, động cơ sẽ không khởi động được do mã ID chưa phù hợp với nhau. Ngoài ra, cần
ngắt nguồn cho hệ thống (Cọc âm bình Ắc-qui) trước khi tiến hành qui trình này để đảm bảo
an tồn cho hệ thống. Sau đó nối nguồn lại và đảm bảo rằng không bị mất nguồn trong khi quy
trình này đang được tiến hành.Sau khi thay thế ECU khóa động cơ hoặc ECM (hoặc cả 2):
12


Bước 1: Thực hiện qui trình đăng ký mã chìa dựa trên qui trình đăng ký cho mã
chìa mới.
Bước 2: Sử dụng “dụng cụ chuyên dùng” để nối tắt cực TC và CG của giắc kiểm
tra DLC3 trước khi đưa chìa khóa vào trong ổ khóa (hình 4).
Bước 3: Đưa chìa khóa chính ( Đã được đăng ký) vào trong ổ khóa và để ở vị trí
ON (Khơng khởi động động cơ). Để như vậy trong 30 phút.
Bước 4: Bật công tác máy OFF và ngắt kết nối giữa 2 cực TC và CG.
Bước 5: Khởi động động cơ.
Sau khi động cơ khởi động được thì sau 3 giây nếu như khơng có vấn đề gì thì việc
đăng ký hồn tất.

3.3 Mã lỗi
Bảng mã lỗi
Kí hiệumã lỗi

Bật cơng tắc m
B2780

cảnh báo mở k
chìa hỏng.


B2784

Cuộn thu phát
mở mạch.

B2793
B2794

Chíp thu phát b
Mã chìa khóa b

B2795

Khơng nhận tí
chìa

B2796

Khơng có tín
thống mã hóa

B2797

Hư hỏng đườn

B2798

Hư hỏng đườn
Khơng khóa đư


B2799

13


 Lưu ý: Mã lỗi của hệ thống mã hóa khóa động được thiết lặp như trên. Nếu

khác mã lỗi thì nên kiểm tra lại mã lỗi của máy chẩn đoán.

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG IMMOBILISER TRÊN XE
HONDA ACURA TXS 2007
4.1 Sơ đồ hệ thống:

Hình 4. Sơ đồ hệ thống Immobiliser xe Honda Acura TXS 2007

4.2 Nguyên lí hoạt động:
Hệ thống Immobiliser trên xe Honda Acura có cấu tạo khá giống với những hãng xe
Nhật khác. Về mạch nguồn thì hộp Immobiliser có nguồn từ IG từ dương acquy qua
cầu chì No.22 qua No.23 qua cơng tắc IG qua cầu chì No.19 đến chân số 6 của hộp và
ngồn BATT từ nguồn dương qua cầu chì No.22 qua No.15 qua No.7 đến chân số 7 của
hộp Immobiliser mà mass chân số 4. Khi nguồn cho hệ thống được cung cấp thì hộp sẽ
14


nhận mã ID từ chip trên chìa khóa sau đó so sánh với mã trên hộp rồi điều khiển ECU
động cơ qua 2 chân 1,2 đến lần lượt 2 chân INOCD và LG3 để điều khiển cho động cơ
nổ máy hoặc khơng.
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN


Qua việc phân tích ngun lý và tìm hiểu các chi tiết của Hệ thống mã hóa
chìa khóa và chống trộm – Immobiliser ta thấy và hiểu được cách thức hoạt
động của hệ thống. Các bảng mã lỗi, cách đăng ký mã hay thay đổi mã ID
Hệ thống mã hóa chìa khóa và chống trộm ngày càng trở nên phổ biến. Nó là
hệ thống an ninh của ô tô giúp giảm thiểu và bảo vệ tài sản của chủ sở hữu bằng
cách khóa hệ thống đánh lửa và phun xăng
Tìm hiểu hệ thống mã hóa chìa khóa và chống trộm - Immobiliser trên
Honda Acura TXS 2007 cho phép người dùng có thể tự bảo dưỡng, sữa chữa, tư
vấn và kiểm soát đánh giá hiệu quả của hệ thống này.

15×