Tải bản đầy đủ (.docx) (15 trang)

BÁO CÁO CUỐI KỲ HỌC PHẦN: MARKETING QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.43 KB, 15 trang )

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG
*****

BÁO CÁO CUỐI KỲ
HỌC PHẦN: MARKETING QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ
HỘI
Giảng viên: ThS.Lê Bảo Ngọc
Sinh viên:

Lưu Thị Khánh Huyền

Mã sinh viên: B18DCMR083
Lớp:
Nhóm:

D18IMR2
2

Hà Nội, tháng 1 năm 2022

1


LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc
nhất đến các quý thầy cô Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thơng đã
ln tạo điều kiện, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập tại trường.
Em muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến cô Lê Bảo Ngọc – giảng viên trực
tiếp giảng dạy môn “Marketing qua phương tiện truyền thơng xã hội” đã tận tình
hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tôi trong suốt quá trình thực
hiện bài tiểu luận này.


Trong quá trình thực hiện, em đã cố gắng, chủ động tìm hiểu thơng tin cùng
với vốn kiến thức đã được cô truyền đạt. Mặc dù bài tiểu luận đã hồn thành
nhưng khơng tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, vậy nên em rất mong nhận
được những lời nhận xét, đóng góp từ phía cơ. Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên: Lưu Thị Khánh Huyền

PHỤ LỤC
2


3


Đề bài
Câu 1(2 điểm) Lựa chọn một tổ chức phi lợi nhuận (non-profit organization) có
sử dụng hoạt động marketing qua các phương tiện truyền thông xã hội và hãy
giới thiệu mơ tả chung về tổ chức đó (ví dụ, lịch sử hình thành, mục đích hoạt
động, quy mơ hoạt động, những phương tiện truyền thông xã hội nào đang được
sử dụng)?
Câu 2(3 điểm) Bên cạnh các phương tiện truyền thông xã hội, tổ chức trong phần
1 có đang sử dụng các phương tiện truyền thơng truyền thống, ví dụ, tivi, báo in
khơng? Theo anh/chị, đây có phải là sự lựa chọn tốt hay khơng và vì sao?
Câu 3 (5 điểm) Hãy chọn 1 chiến dịch marketing qua phương tiện truyền thông
xã hội của tổ chức phi lợi nhuận trong phần 1 mà anh/chị biết và thực hiện yêu
cầu/trả lời câu hỏi sau:
a. Xác định mục tiêu và công chúng mục tiêu của chiến dịch đó
b. Tổ chức phi lợi nhuận này có đang sử dụng những người có sức ảnh hưởng xã
hội (social influencers) trong chiến dịch của mình khơng? Theo anh/chị, đây đã
phải là sự lựa chọn người có sức ảnh hưởng xã hội (social influencers) phù hợp

chưa?
c. Nhận dạng (các) kiểu chiến lược xuất bản xã hội được sử dụng trong chiến
dịch đó để đạt được mục tiêu marketing? Nhận xét của anh/chị về việc sử dụng
chiến lược này trong chiến dịch marketing trên?

4


Bài làm

1) Tổ chức phi lợi nhuận “ Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam”
1.1 Lịch sử hình thành

5


Tháng 6 năm 1946 Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời, sau đổi thành Liên
đoàn Thanh niên Việt Nam - là một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước
tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đồn do Đồn Thanh niên Cứu quốc làm
nịng cốt. Cuối năm 1946 Liên đoàn Thanh niên Việt Nam là thành viên chính
thức của Liên đồn Thanh niên dân chủ thế giới.

6


Tháng 2 năm 1950, Liên đoàn thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I tại
căn cứ địa Việt Bắc. Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu
cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Tại Đại hội các đại biểu đã
bầu bác Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam.


7


Ngày 08/10/1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động
mặt trận thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam với tên gọi chung là Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

8


Ngày 15/10/1956, Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.Ngày 15 tháng 10 hằng năm được lấy làm
ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
1.2. Mục đích hoạt động
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động với mục đích nhằm đồn kết, tập
hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn
đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
1.3. Nguyên tắc hoạt động
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội,
phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc công nhận. Hội
hoạt động theo các nguyên tắc sau: Tự nguyện, tự quản; Hiệp thương dân chủ;
Đồn kết tơn trọng lẫn nhau; Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành
động.
1.4. Quy mô hoạt động
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước và đoàn
kết, tập hợp rộng rãi thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Hội là thành viên của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới. Đồn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên tập thể giữ vai trị nịng cốt

chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt
Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chịu sự quản lý của cơ quan Nhà nước
hữu quan theo quy định của pháp luật.
1.5. Những phương tiện truyền thông xã hội đã được sử dụng
Facebook, Youtube, Blog.
2. Các phương tiện truyền thông truyền thống
Bên cạnh các phương tiện truyền thông xã hội, Hội liên hiệp Thanh niên Việt
Nam cịn đang sử dụng các phương tiện truyền thơng truyền thống như tivi, báo
9


in.
Việc sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống là sự lựa chọn tốt và
mang lại rất nhiều lợi ích cho các chiến dịch của tổ chức.
Chẳng hạn như quảng cáo trên tivi giúp truyền tải thông điệp hiệu quả hơn với
hình ảnh, âm thanh, ánh sáng. Thu hút nhiều khán giả hơn các phương thức
truyền thông khác giúp dễ dàng tiếp cận với mọi đối tượng cần truyền tải thơng
điệp, giúp người xem thích thú, gây sự chú ý. Phạm vi lan tỏa của các chiến dịch
sẽ rộng bởi truyền hình chính là phương tiện truyền thơng có phạm vi phủ sóng
rộng rãi, có khả năng tiếp cận được đến hầu hết các đối tượng thuộc mọi lứa tuổi,
tầng lớp khác nhau nhằm tăng lượng người tham gia và hưởng ứng chiến dịch
của tổ chức.
Đối với quảng cáo trên báo in là cách truyền thông truyền thống từ xưa đến nay.
Hiện nay vẫn có một lượng người có thói quen sử dụng báo in và khơng chú
trọng nhiều vào việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Để tiếp cận
với những người đó tổ chức vẫn nên sử dụng báo in để truyền thông cho chiến
dịch của tổ chức mình.
Mặt khác báo in cung cấp những thơng tin có tính chính xác và linh hoạt hơn bất
kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào khác tạo sự tin tưởng cho độc giả. Quảng
cáo trên báo in có chi phí rẻ, tiếp cận được những nơi phương tiện truyền thông

xã hội chưa phát triển.

10


3. Chiến dịch “Hoa hướng dương” lần thứ 12 với chủ đề: “Vì chiến binh hoa
mặt trời”
3.1. Mục tiêu và công chúng mục tiêu của chiến dịch
a) Mục tiêu của chiến dịch
-Về mặt tình cảm
Chiến dịch “Hoa hướng dương” tổ chức nhằm tiếp thêm sức mạnh về tinh thần
cho các bệnh nhi bị ung thư. Các em không may phải mang trong mình căn bệnh
quái ác dằn vặt các em cả về thể xác lẫn tinh thần. Những đau đớn ngày đêm các
em phải chịu đựng nhưng cố qua đi những cơn đau ấy, nụ cười rạng rỡ lại xuất
hiện trên mơi các em. Bố mẹ, gia đình của các em lo lắng, cố gắng từng ngày để
cùng các em giành giật sự sống thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Vì vậy chiến dịch
“Hoa hướng dương” thơng qua các phương tiện truyền thông xã hội muốn lan tỏa
mục tiêu chiến dịch đến mọi người, kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng góp phần
giúp đỡ các bệnh nhi ung thư. Đó là một sự động viên, an ủi gửi tới các bệnh nhi,
hành động đáng quý của mọi người gửi tới các em.
-Về hành động
Thông qua mạng xã hội Facebook, vẽ tranh hoặc làm hoa hướng dương, viết
thông điệp yêu thương dành cho bệnh nhi ung thư và ngày hội vào ảnh . Sau đó
đăng ảnh lên trang Facebook cá nhân của mình kèm đầy đủ hashtag. Mỗi bơng
hoa, hình ảnh đóa hoa hướng dương được cơng khai chia sẻ trên Facebook với
đầy đủ điều kiện sẽ được ban tổ chức ủng hộ tài trợ 30.000 đồng gửi tới các bệnh
nhi.
Chiến dịch “Hoa hướng dương” là một chiến dịch vì cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau
nên thu hút được lượng lớn người tham gia. Với những đóa hoa hướng dương,
bức hình hoa hướng dương được chia sẻ, lan tỏa trên các mạng xã hội, truyền

thơng đã đóng góp được phần nào cho tiền kinh phí chữa trị cho các bệnh nhi ung
thư.
11


b) Công chúng mục tiêu của chiến dịch
- Độ tuổi: trên 15 tuổi, họ là những người có thói quen sử dụng mạng xã hội, có
nhận thức và hành động dứt khoát
-

Hành vi: Họ sử dụng mạng xã hội, biết cách chắt lọc thông tin, hưởng ứng

chiến dịch và lan tỏa đến những người khác.
- Động cơ: Tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các bệnh nhi ung thư và góp phần
ủng hộ 30.000 đồng gửi tới các bệnh nhi
=> Lý do em lựa chọn nhóm cơng chúng mục tiêu chính từ 15 tuổi trở lên bởi họ
sẽ thường xuyên sử dụng mạng xã hội, tiếp cận được thông tin nhanh và chính
xác. Đồng thời họ cũng là đối tượng truyền thơng tin nhanh chóng, giúp lan tỏa
chiến dịch được đến nhiều người hơn.
3.2. Social influencers
Chiến dịch “Hoa hướng dương” của tổ chức được đông đảo các ca sĩ, MC, diễn
viên nổi tiếng tự nguyện tham gia hưởng ứng như Ca sĩ Đông Nhi, MC Trấn
Thành, hoa hậu Đặng Thu Thảo….
12


Theo em đây là sự lựa chọn hợp lý bởi người nổi tiếng có ảnh hưởng rất lớn đến
suy nghĩ, hành động, ứng xử của những người hâm mộ họ. Ngồi ra, thơng tin từ
người nổi tiếng phát ra cịn thu hút sự chú ý của báo giới, cũng như những người
có ảnh hưởng trên mạng xã hội và rồi sau đó là tới cơng dân ngồi xã hội. Người

hâm mộ thì thường có xu hướng bắt chước, chia sẻ, đồng ý với quan điểm của
nghệ sĩ mình yêu mến.
Người nổi tiếng sẽ đóng vai trị là người định hướng, người gợi ý cho công
chúng, đặc biệt là cho người hâm mộ.
Tiếng nói của người nổi tiếng rất có trọng lượng đối với công chúng. Một bài
chia sẻ của người nổi tiếng có thể thu hút chục nghìn người tham gia hưởng ứng
trong khi đó một người bình thường khi tham gia chiến lịch và lan tỏa có thể chỉ
được vài chục người hưởng ứng theo. Vậy việc lựa chọn người nổi tiếng là lựa
chọn phù hợp đối với chiến dịch “Hoa hướng dương” nói riêng và các chiến dịch
khác nói chung.

13


3.3. Các kiểu chiến lược xuất bản xã hội
- Mục tiêu của chiến dịch “Hoa hướng dương” là lan tỏa thơng điệp, từ đó thu hút
người tham gia chiến dịch để vẽ tranh ủng hộ cho các bệnh nhi ung thư.
Để thực hiện mục tiêu đó, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam đã sử dụng chiến
lược xuất bản xã hội là chiến lược tối ưu hóa mạng truyền thơng xã hội.
Để thực hiện chiến lược này, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam kết hợp cùng báo
Tuổi trẻ đã sử dụng mạng xã hội Facebook, Blog để lan tỏa chiến dịch đến mọi
người. Ở cả hai nền tảng trên, LHTN đã tạo bài viết, hình ảnh, chi tiết các sự kiện
diễn ra tại các địa điểm lớn, tạo nội dung mang ý nghĩa sâu sắc để truyền tải đến
mọi người nhằm kêu gọi mọi người cùng tham gia chiến dịch và đi kèm với
chiến dịch là các Hashtag của chiến dịch.
-Kết quả :
Thơng qua chiến lược tối ưu hóa mạng truyền thông xã hội bằng cách xây dựng
nội dung, hình ảnh, lan tỏa ý nghĩa thơng điệp…trên nền tảng mạng xã hội
Facebook và Blog đã thu hút được đông đảo người tham gia ủng hộ chiến dịch từ
các ca sĩ nổi tiếng, diễn viên nổi tiếng, các bạn trẻ trên toàn quốc tham gia


14


Tài liệu tham khảo
1. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Bài giảng Marketing qua các phương tiện truyền
thông xã hội, Học viện Cơng nghệ Bưu chính Viễn thơng.
2. />
15×