Tải bản đầy đủ (.docx) (16 trang)

Trình bày hiểu biết của anh (chị) về cách thâm nhập thị trường quốc tế của tập đoàn microsoft

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.87 KB, 16 trang )

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BÀI TẬP NHĨM
MƠN: TỔNG QUAN KINH DOANH QUỐC TẾ
ĐỀ SỐ 03:
Trình bày hiểu biết của anh (chị) về cách
thâm nhập thị trường quốc tế của tập
đồn Microsoft?

NHĨM
LỚP

: 02
: N01.TL2


download by : skknchat@gmail.com


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU............................................................................................................................................ 3
NỘI DUNG........................................................................................................................................ 3
I. TỔNG QUAN VỀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ......................3
1.

Khái niệm thâm nhập thị trường quốc tế..................................................... 3

2.

Vai trò của việc thâm nhập thị trường quốc tế.......................................... 4


II.

CÁCH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA

MICROSOFT............................................................................................................................... 5
1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Microsoft....................5
2. Một số chiến lược điển hình của Microsoft.......................................................... 6
3. Hình thức thâm nhập thị trường quốc tế của Microsoft................................ 8
III.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐƯỢC RÚT RA TỪ CÁCH THÂM

NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA MICROSOFT.......................................... 9
KẾT LUẬN...................................................................................................................................... 10
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................. 11

2

download by : skknchat@gmail.com


MỞ ĐẦU
Trong xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng cao, hàng hóa khơng cịn giới
hạn ở phạm vi quốc gia nữa. Các công ty muốn tồn tại và phát triển thì khơng
thể chỉ quanh quẩn ở thị trường nội địa mà phải vươn ra thị trường quốc tế. Ta
bắt gặp hình ảnh “gã khổng lồ ngành cơng nghiệp thức ăn nhanh” McDonald’s
với khoảng 36.000 nhà hàng tại 119 quốc gia phục vụ 43 triệu lượt khách mỗi
ngày, hay dịch vụ kết nối cơng nghệ vận tải Grab đã có mặt ở hầu hết các quốc
gia Đông Nam Á và phục vụ tại thị trường hơn 675 triệu người. Không nằm
ngồi quy luật đó, ơng lớn của ngành cơng nghiệp phần mềm Microsoft cũng có

những chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế trong suốt chặng đường hình
thành và phát triển. Sau đây, nhóm 02 xin chọn đề tài số 03 làm bài tập nhóm để
có thể làm rõ hơn cách thâm nhập thị trường quốc tế của tập đoàn Microsoft.

NỘI DUNG
I.

TỔNG QUAN VỀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

1. Khái niệm thâm nhập thị trường quốc tế
Thâm nhập thị trường (Market penetration) là thước đo mức độ sản
phẩm hoặc dịch vụ đang được khách hàng sử dụng so với tổng thị trường
ước tính cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.1
Thâm nhập thị trường quốc tế là một hình thức đặc biệt của việc tăng
trưởng, nghĩa là doanh nghiệp tìm cách gia tăng thị phần của hàng hóa hiện

1

https://vietnambiz.vn/tham-nhap-thi-truong-market-penetration-la-gi-20191215160347061.htm

3

download by : skknchat@gmail.com


thời trên thị trường quốc tế với cách đưa ra một phương án marketing
hỗn hợp tích cực và có hiệu quả hơn.2
2. Vai trò của việc thâm nhập thị trường quốc tế
2.1. Doanh nghiệp có cơ hội chiếm lĩnh thị trường các nước khác
Trong một thời gian dài, các doanh nghiệp đã tham gia vào những cuộc

cạnh tranh đối đầu trực diện ở thị trường nội địa nhằm đạt được sự tăng trưởng
không ngừng về lợi nhuận. Tuy nhiên với nguồn lợi nhuận lại ngày càng hạn
hẹp, việc tìm kiếm một thị trường chưa được khai thác sẽ đem lại cơ hội cho sự
tăng trưởng và có khả năng mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

2.2. Thị trường nước ngồi có thể mang lại lợi nhuận cao hơn
Việc đầu tư ra nước ngoài gi p doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao
hơn bởi có th tận dụng nguồn tài nguyên, nguyên liệu tại ch , tiết kiệm chi
phí vận chuy n hàng hóa và tận dụng được hạn ngạch nhập khẩu c a
nước sở tại. Hơn nữa, nhờ lợi thế so sánh trong chi phí và sản xuất cùng
với sự tiến bộ c a khoa học kỹ thuật, doanh nghiệp có th lựa chọn phương
pháp sản xuất mới nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
2.3. Doanh nghiệp có thể tận dụng các nguồn lực ở nước ngoài
Đối với m i quốc gia, các nguồn lực như vốn, đất đai, tài ngun, khống sản,
cơng nghệ… sẵn có nhưng khơng phải là vơ hạn mà chỉ có giới hạn, thậm chí khan
hiếm. Do vậy, thơng qua việc tìm kiếm, mở rộng thị trường ở nước ngồi, các
doanh nghiệp có điều kiện vươn tới và sử dụng các nguồn lực mới. Các nguồn lực
ở nước ngồi như nhân cơng dồi dào và giá rẻ; thị trường tiêu thụ rộng lớn và đa
dạng; nguyên nhiên vật liệu phong ph … là những nguồn lực mà

2

https://quantrinhansu.vn/tham-nhap-thi-truong-la-gi/

4

download by : skknchat@gmail.com


doanh nghiệp hướng tới nhằm giảm chi phí, nâng cao khả năng tiêu thụ

và do đó góp phần gia tăng lợi nhuận.
2.4. Doanh nghiệp muốn phân tán rủi ro
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, r i ro là khó tránh khỏi.
Những doanh nghiệp mạo hi m, ch động trước r i ro là những doanh nghiệp có
năng lực và đặc biệt là họ có cách xử lý hợp lý đối với r i ro. Khi mở nhiều công
ty ở nhiều thị trường khác nhau, các công ty con thuộc cùng hệ thống sẽ liên kết
với nhau, cùng nhau gánh vác mọi r i ro chung c a cơng ty mẹ. Như vậy, cơng ty
mẹ vừa có th mở rộng qui mơ c a mình lại vừa có th thu h t thêm khách hàng.
Khi có vấn đề xảy ra đối với công ty ở một thị trường thì sẽ có những cơng ty ở
các thị trường khác gánh vác chung những khoản thua l , do đó r i ro c a cơng ty
được chia sẻ, không trở thành gánh nặng quá lớn đối với công ty.

II. CÁCH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA MICROSOFT.
1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Microsoft.

3

Microsoft là một tập đoàn đa quốc gia c a Hoa Kỳ có trụ sở chính tại
Redmond, Washington; chun phát tri n, sản xuất, kinh doanh bản quyền
phần mềm và h trợ trên diện rộng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến
máy tính. Cơng ty được sáng lập bởi Bill Gates và Paul Allen vào ngày 4
tháng 4 năm 1975. Nếu tính theo doanh thu thì Microsoft là hãng sản xuất
phần mềm lớn nhất thế giới. Nó cũng được gọi là "một trong những cơng
ty có giá trị nhất trên thế giới".
Được thành lập đ phát tri n phần mềm trình thơng dịch BASIC cho máy
Altair 8800, Microsoft vươn lên thống trị thị trường hệ điều hành cho máy
3

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Microsoft?fbclid=IwAR2vCR9UpGnQh60gGFVU_ncYpfRte2jNDwlCush1TuLo6SpH9xFF
Kg5ZL0I


5

download by : skknchat@gmail.com


tính gia đình với MS-DOS giữa những năm 1980. Cổ phiếu c a công ty sau
khi được phát hành lần đầu ra thị trường đã tăng giá nhanh chóng và tạo ra 4
tỷ phú và 12.000 triệu ph trong công ty. K từ thập niên 1990, công ty đã đa
dạng hóa sản phẩm hệ điều hành và tiến hành nhiều thương vụ thâu tóm
cơng ty mà đi n hình là sáp nhập LinkedIn với giá 26,2 tỉ đô la vào tháng 12
năm 2016 và Skype Technologies với 8,5 tỉ đô la vào tháng 5 năm 2011.
Công ty cũng cung cấp nhiều phần mềm máy tính và máy ch cho người dùng
cá nhân và doanh nghiệp, trong đó có cơng cụ tìm kiếm Internet (với Bing),
thị trường dịch vụ số (với MSN), thực tế h n hợp (HoloLens), điện toán đám
mây (Azure) và môi trường phát tri n phần mềm (Visual Studio).

2. Một số chiến lược điển hình của Microsoft
Được biết đến như một công ty phần mềm lớn nhất thế giới,
Microsoft đã sớm tạo dựng được danh tiếng cho mình qua việc cung cấp
các phần mềm phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống c a
hầu hết người dân trên thế giới. Và đ có được tên tuổi như hiện nay, phần
lớn lý do là do Microsoft đã áp dụng một số chiến lược phù hợp như sau:
2.1. Chiến lược phát triển sản phẩm
Áp dụng chiến lược phát tri n sản phẩm mới cải tiến hoặc mới hồn tồn tại
thị trường hiện tại c a cơng ty này cộng với ưu thế đã có sẵn thị trường hiện tại
là hầu hết người tiêu dùng doanh nghiệp và cá nhân đều sử dụng phần mềm do
Microsoft cung cấp, Microsoft đã đưa ra dịng máy tính bảng Surface (dịng sản
phẩm hoàn toàn mới so với mục tiêu c a tập đoàn từ trước tới giờ) nhưng vẫn là
phục vụ cho những khách hàng hiện tại. Từ sản phẩm phần mềm c a


6

download by : skknchat@gmail.com


mình, Microsoft đã lấn sân sang sản xuất ln phần cứng cho Surface, đó
là hình thức phát tri n cho chính sản phẩm c a mình.
2.2. Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm
Ch ng ta có th thấy được chiến lược này khi chiếc máy tính bảng Surface
có sự đồng dạng khi cũng sử dụng các chương trình phần mềm, niềm tự hào từ
trước đến giờ c a Microsoft, đồng thời Microsoft đã sản xuất luôn cả phần cứng
cho chiếc máy tính, và chuy n từ thị trường phần mềm trước giờ sang một thị
trường hoàn toàn mới-thị trường máy tính bảng. Bill Gates- nhà sáng lập đầu
tiên c a Microsoft, tại thời đi m đó đã nhận định rằng: “Thế giới đã đi vào thời kì
hậu PC”. Điều này có nghĩa là thị trường phần mềm cho các sản phẩm có khối
lượng lớn như desktop, laptop đã bão hịa, thế giới cần những sản phẩm nhỏ
gọn và tiện dụng hơn. Chính vì điều đó, lợi dụng yếu tố lợi thế về phần mềm và
các ứng dụng văn phòng, Microsoft đã giới thiệu Surface, một sự tích hợp cả
phần mềm và phần cứng, phát tri n thêm cho hệ điều hành Window 8 c a họ.

2.3. Chiến lược toàn c u hóa
Microsoft đã sớm nhận biết được rằng, hầu như khơng có sự khác nhau về
nhu cầu trong việc sử dụng những phần mềm này trong công việc cũng như giải trí.
Khi áp dụng chiến lược này, Microsoft đã tận dụng được lợi thế khơng có sự khác
nhau trong thị hiếu người tiêu dùng, từ đó có th thuận lợi trong việc đầu tư phát tri
n, giảm chi phí, đẩy mạnh khâu phân phối sản phẩm. Trên thực tế, ta có th nhìn
thấy rõ ràng, các sản phẩm mà Microsoft cho ra đời đều giống nhau cho mọi khu
vực khác nhau trên thế giới. Từ Basic, MS-DOC, cho đến các windows và phần
mềm đồ họa, Microsoft office đến bộ công cụ lập trình cho Windows, họ đều dựa

trên nền tảng là nhu cầu giống nhau c a tất cả người tiêu dùng- những người cần
sử dụng các phần mềm cho các công việc tương tự nhau trên thế giới.

7

download by : skknchat@gmail.com


3. Hình thức thâm nhập thị trường quốc tế của Microsoft
3.1. Hình thức mua lại và sát nhập: Microsoft đã tận dụng triệt đ lợi thế c a
hoạt động M&A nhằm tạo ra giá trị tăng thêm (giá trị cộng hưởng) nhờ giảm chi
phí, mở rộng thị phần, tăng doanh thu hoặc tạo ra cơ hội tăng trưởng mới. Ngày
10 tháng 5 năm 2011, Microsoft thông báo mua lại Skype Technologies, người
tạo ra dịch vụ VoIP Skype, với giá 8,5 tỷ USD 4. Với giá trị lớn gấp 32 lần lợi
nhuận hoạt động c a Skype, thương vụ này là thương vụ mua lại lớn nhất c a
Microsoft vào thời đi m đó. Skype sẽ trở thành một bộ phận trong Microsoft đ từ
đó tạo ra sức cạnh tranh c a Microsoft trên lĩnh vực dịch vụ trực tuyến so với các
đối th lớn mạnh hơn như GOOGLE, Facebook …

3.2. Hình thức liên doanh: Hoạt động liên doanh c a Microsoft cũng rất
nổi bật. Năm 2012, tập đoàn Microsoft và hãng Barnes & Noble đã cùng
nhau đưa ra thông báo rằng, liên doanh mà họ chung tay thành là NOOK
Media LLC- một ứng dụng đọc sách được phát hành dành cho nền tảng
Windows 8 với hi vọng sẽ mang tới một trong những thư viện nội dung số
lớn nhất thế giới dành cho các thiết bị Windows 8.5
3.3 Hình thức cấp giấy phép kinh doanh: Hoạt động cấp giấy phép kinh
doanh giúp Microsoft bán hệ điều hành Window cho các hãng cơng nghệ khác.
Ví dụ như Huawei6 có th sử dụng hệ điều hành Windows và các phần mềm khác
c a Microsoft trên laptop và những dòng Matebook mới c a hãng này.
3.4. Hình thức chìa khóa trao tay: Với hình thức này, Microsoft đã và đang

cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến cho các doanh nghiệp. Tại Việt Nam,
tháng 8 năm 2013 với thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp (Enterprise Agreement)
4
5
6

https://vnexpress.net/microsoft-mua-skype-voi-gia-ky-luc-8-5-ty-usd-1512886.html
https://www.vietnamplus.vn/microsoft-cung-bn-lap-lien-doanh-nook-media/165936.vnp

https://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/dh-bach-khoa-ha-noi-va-vmed-group-hop-tac-sanxuat-may-oxy-dong-cao/2021070210440779p1c859.htm

8

download by : skknchat@gmail.com


được ký kết với Microsoft Việt Nam, Công ty Việt Thái sẽ tri n khai các sản phẩm
và giải pháp cơng nghệ tồn diện c a Microsoft vào hoạt động c a doanh nghiệp
nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, năng suất, tiết kiệm chi phí và bảo mật
thơng tin. Theo thỏa thuận, Việt Thái đã hợp thức hóa thêm 300 giấy phép sử
dụng phần mềm Microsoft Office 2013, 300 giấy phép Windows 8, 300 giấy phép
Core CAL, 4 giấy phép Windows Server, 1 giấy phép Microsoft Lyn Server và 1
giấy phép Exchange Server cũng như quyền được nâng cấp tất cả các phiên
bản mới các sản phẩm này trong 3 năm. Microsoft cam kết sẽ h trợ vận hành và
đưa giải pháp công nghệ vào cơ sở hạ tầng CNTT c a Việt Thái.

7

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐƯỢC RÚT RA TỪ CÁCH THÂM NHẬP
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA MICROSOFT

Thâm nhập thị trường quốc tế sẽ đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi
ích, mở ra nhiều cơ hội phát tri n và sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Hơn
thế nữa, các doanh nghiệp cần tự đ c kết cho mình những bài học kinh
nghiệm từ như những chiến lược, cách thức thâm nhập thị trường quốc tế
đã thành công như ở Microsoft:
Thứ nhất, doanh nghiệp phải lựa chọn được phương thức thâm nhập phù
hợp với mục tiêu và chiến lược c a doanh nghiệp. Chính phương thức thâm
nhập sẽ tác động đến việc tri n khai các hoạt động chức năng c a doanh nghiệp
trên thị trường đó và kết quả hoạt động c a doanh nghiệp sẽ cho phép doanh
nghiệp đạt được hay không các mục tiêu phát tri n quốc tế đã đề ra.
Thứ hai, khi kinh doanh ta khơng th áp đặt được chính sách c a khu vực,
đối tượng này vào khu vực, đối tượng khác một cách tuyệt đối mà cần phải có
7

http://www.khoahocphothong.com.vn/pho-24-cafe-highlands-ung-dung-cac-giai-phapcong-nghe-moi-cua-microsoft-24946.html

9

download by : skknchat@gmail.com


những sự sửa đổi sao cho phù hợp với chính sách luật pháp cũng như
văn hóa địa phương. Nghệ thuật xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu
dài dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa cơng ty và chính quyền địa
phương. Đặc biệt là doanh nghiệp cần tìm hi u kỹ về văn hóa – luật pháp
c a nước mà doanh nghiệp đầu tư trước khi quyết định thâm nhập.
Thứ ba, khi mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngồi, về cơ bản
doanh nghiệp phải chấp nhận mơi trường nước ngồi nếu như muốn kinh doanh
ở đó. Tuy nhiên điều này khơng có nghĩa là kinh doanh hồn toàn thụ động. Trái
lại tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh cụ th c a từng quốc gia, thị trường mà

doanh nghiệp phải đưa ra những thay đổi sao cho phù hợp, tăng điều kiện và cơ
hội nhiều hơn cho doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh quốc tế.
Điều đó cũng gắn với tinh thần c a thơng điệp Microsoft truyền tải: "Chúng tơi
làm những điều có ích cho đất nước c a bạn, khi ch ng tôi chứng minh được ch
ng tôi chân thành, hi vọng bạn sẽ thiện cảm hơn với ch ng tôi".

KẾT LUẬN
Hiện nay, với sự phát tri n mạnh mẽ c a công nghệ thông tin, việc
cung cấp các sản phẩm đến tay người tiêu dùng chưa bao giờ lại nhanh
chóng và thuận tiện đến vậy. Quá trình cung cấp ấy vượt khỏi giới hạn về
khoảng cách thời gian cũng như về không gian địa lý. Chiến lược thâm
nhập thị trường quốc tế c a tập đồn Microsoft tuy cịn nhiều bất cập
nhưng vẫn đem lại những thành tựu to lớn, tạo ra một vị thế và tầm quan
trọng khó có th thay thế c a Microsoft trên toàn thế giới. Qua việc nghiên
cứu cách thâm nhập thị trường quốc tế c a Microsoft ta rút ra được bài
học về nghiên cứu, phân tích và đưa ra chiến lược thâm nhập thị trường.
10

download by : skknchat@gmail.com


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

https://vietnambiz.vn/tham-nhap-thi-truong- market -

penetration- la-gi-20191215160347061.htm

2.


http://www.khoahocphothong.com.vn/pho-24-cafe-highlands-ung-

dung-cac-giai-phap-cong-nghe-moi-cua-microsoft-24946.htm

3.

https://www.vietnamplus.vn/microsoft-cung-bn-lap-lien-

doanh-nook-media/165936.vnp

4.

https://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/dh-bach-khoa-ha-

noi-va-vmed-group-hop-tac-san-xuat-may-oxy-dongcao/2021070210440779p1c859.htm
5.

123doc-de-tai-chien-luoc-kinh-doanh-cua-microsoft-tien-toi-he-

sinh-thai-hop-nhat-nhan-dinh-va-de-xuat-y-kien-ve-chien-luoc-kinhdoanh

6.

https://quantrinhansu.vn/tham-nhap-thi-truong-la-gi/

7.

https://vnexpress.net/microsoft-mua-skype-voi-gia-ky-luc-

8-5-ty-usd-1512886.html


11


download by : skknchat@gmail.com


BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THAM GIA
VÀ KẾT QUẢ THAM GIA LÀM BÀI TẬP NHĨM
Ngày: 06/07/2021
Nhóm số: 02Lớp: N01.TL2
Tổng số sinh viên c a nhóm: 08
+ Có mặt: 08
+ Vắng mặt: 0

Có lý do: ………….. Khơng có lý do:……………

Nội dung: BT nhóm số 02
Tên bài tập: Đề 3: Trình bày hiểu biết của anh (chị) về cách thâm nhập thị
trường quốc tế của tập đồn Microsoft?
Mơn học: Tổng quan kinh doanh quốc tế

Xác định mức độ tham gia và kết quả tham gia c a từng thành viên trong
việc thực hiện bài tập nhóm số: 02 Kết quả như sau:
STT
Mã số Họ và tên
SV

1


453011

2

453012

3

453013

4

453014

5

453015

6

453016

7

453017

8

453018


12


download by : skknchat@gmail.com


Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021

TRƯỞNG NHÓM
Linh
Bùi Lê Thảo Linh
Kết quả đi m bài viết:

+

Giáo viên chấm thứ nhất:……………..

+

Giáo viên chấm thứ hai:………………
Kết quả đi m thuyết trình:

Giáo viên cho thuyết trình:……………...


Điểm kết luận cuối cùng:

Giáo viên đánh giá cuối cùng:…………..

13

download by : skknchat@gmail.com×